Terug naar: Radio en TV
wit vlak
pijl Nieuwste pagina
pijl Archief 2007
pijl Archief 2005
pijl Archief 2004
wit vlak
pijl

Zoekscherm:


wit vlak

Home » Radio en TV » Archief 2006


Archief 2006
Uitzendingen uit 2006:

De Overeenkomst van Linggadjati bij Andere Tijden
donderdag 30 november 2006

28 november 2006


Na de proclamasi van Soekarno op 17 augustus 1945 bezette Nederland opnieuw de Indonesische eilanden, op Java en Sumatra na. Met name op deze twee eilanden werd doorlopend strijd geleverd tussen de Nederlandse en Republikeinse troepen. Toen er uiteindelijk een wapenstilstand kwam werd en onderhandeld over een politiek akkoord tussen de eenzijdig uitgeroepen Republiek Indonesië en de Nederlandse regering over de onaf­hankelijkheids­status van Indonesië.

De Overeenkomst van Linggadjati (Perjanjian Linggajati) werd op 15 november 1946 gesloten. Plaats van handeling was een bergdorp op Midden-Java: Lingga(d)jati.
De overeenkomst was een laatste poging om de strijd vreedzaam op te lossen.

Uit het overleg kwamen 17 afspraken, waaronder:
  • De regeringen van de Republiek Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden organiseren gezamenlijk het vormen van een federale staat, genaamd de Verenigde Staten van Indonesië (Republik Indonesia Serikat; RIS);
  • De regering van de verenigde republiek van Indonesië zal definitief samenwerken met de regering van Nederland aan de vorming van een Nederlands-Indonesische Unie (Uni Indonesia-Belanda), met het Nederlands staatshoofd als Hoofd der Unie;
  • Nederland erkent de souvereiniteit van de feitelijke Republiek Indonesië over Java, Madura en Sumatra.

De laatste pagina van de Overeenkomst van Linggadjati

Het akkoord heeft niet mogen baten. Op 21 juli 1945 startte de eerste politionele actie ("Operatie Product"), gevolgd door de tweede op 19 december 1948 ("Operatie Kraai").

De VPRO-serie Andere Tijden besteedt op donderdag 30 november aandacht aan de Overeenkomst van Linggadjati. Op tijd opstaan of de video programmeren is wel gewenst: de uitzending start op 8:55 uur op Nederland 2.

Kasip? Tidak ada masalah. Bekijk de uitzending op Uitzending gemist.

Terug naar boven


"Berjanji kosong" : NPS-documentaire over de gebroken belofte aan de Molukkers
woensdag 18 oktober 2006

17 oktober 2006


Monica Akihary | Foto: Angele Essamba Etoundi
Monica Akihary
Foto: Angele Essamba Etoundi

Morgenochtend (pagi pagi!) herhaalt de NPS de documentaire De gebroken belofte (eerder uitgezonden op 27 maart 2005) waarin wordt verhaald over de niet nagekomen toezeggingen van de Nederlandse regering aan de Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen. Hen was beloofd dat zij binnen drie maanden terug konden keren naar de Molukken als zelfstandige staat.

Vier personen staan centraal in de 'film over verlangen, pijn en verraad': Eerste Kamerlid Sam Pormes, activist George Makatita (*), zijn vader Jan Makatita en Boi Akih-zangeres Monica Akihary.
De door Frank van Osch geregisseerde documentaire is een aflevering uit de serie People on the move, met "verhalen over ontworteling en over de zoektocht naar een nieuwe plek om te leven".
Uitzending op: woensdag 18 oktober, 07:35-08:00 uur, Nederland 2.

UPDATE: Ik zat dus dengan bodoh om half acht 's ochtends voor de TV: alleen maar Journaal-herhalingen. De uitzending blijkt een half uur later te zijn uitgezonden! Kasip, ik hem 'm dus gemist (moet tenslotte ook werken).
Zodra ik een link heb van 'Uitzending gemist', plaats ik deze.

(*) Zie ook de NPS-uitzending Van gewest tot gewest van 16 mei 2002 over George Makatita.

Terug naar boven


Bevrijding of Merdeka
donderdag 7 september 2006

10 september 2006


Afgelopen donderdagavond zond de VPRO de dit jaar gemaakte NPS-documentaire van Gérard Bueters Bevrijding of Merdeka : oud-militairen over de strijd in het voormalig Nederlands-Indië uit op de televisie.
"Bataljon Zeeland was het eerste Nederlandse naoorlogse bataljon, opgericht vanuit het verzet door Prins Bernhard in het laatste oorlogsjaar 1944 om Noord-Nederland te bevrijden. Toen Duitsland capituleerde werden de jonge mannen op hetzelfde contract naar Indonesië gestuurd. Het werden 2,5 zware tropenjaren. De lange documentaire Bevrijding of Merdeka vertelt het verhaal over de indrukwekkende, emotionele en uiteenlopende ervaringen van zeven leden van Bataljon Zeeland, en de weduwe van een lid. De getuigenissen tonen aan dat de mannen het land prachtig en exotisch vonden, maar dat elke oorlog gruwelijk is en betrokkenen ongewild voor grote persoonlijke dilemma's plaatst."

Bataljon Zeeland in Nederland-Indië, 1947 | Fotograaf onbekend
Bataljon Zeeland in Nederland-Indië, 1947
Fotograaf onbekend

"De herinneringen zijn soms tegenstrijdig en onvolledig, grappig en pijnlijk, maar geven tezamen een scherp beeld van deze ervaringen als militair. De periode heeft in de levens van de hoofdpersonen onuitwisbare markeringspunten gezet, waar sommige nog steeds mee worstelen. De documentaire bevat uniek archiefmateriaal."

Wie de documentaire - net als ik - gemist heeft kan deze alsnog online bekijken via omroep.nl (Windows Media Player; 82 min.).

Berkat: Indisch4ever.

Terug naar boven


Aankomend ambassadeur Habibie: 'Nederland en Molukkers moeten niet zaniken'
donderdag 7 september 2006

8 september 2006


Gisteren zond Netwerk (EO) een reportage uit van verslaggever Geertjan Lassche waarin hij een interview heeft met mr. Junus Effendi Habibie, die in oktober wordt beëdigd als de nieuwe ambassadeur van Indonesië (duta besar RI) in Nederland. Hij was van 1993 tot 1997 ambassadeur in Groot-Brittannië en daarna werkzaam voor het Habibie Center, dat de democratisering in Indonesië stimuleert met als slogan Demokratisasi tak boleh henti! (Democratisering mag niet stoppen!).

Habibie, broer van oud-president prof.dr. (Ing.) Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999), neemt bepaald geen blad voor de mond. In het interview laat hij zich weinig diplomatiek uit over de houding van Nederland ten aanzien van de mensenrechten en heeft hij geen goed woord over voor de wijze waarop de Molukkers in Nederland omgaan met hun verleden.

Junus Effendi Habibie in Netwerk (EO) | Screenshot: Frans de Meijer

De reportage start met Habibie die in de auto meezingt met het kinderliedje "Ik weet dat de lente komt" en vervolgt met de uitspraak "dat Nederland niet moet zaniken over mensenrechten. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet".
Hij doelt hiermee uiteraard op het zwarte verleden van de Nederlanders in de koloniale en post-WOII tijd. Indonesië's oud-minister van Justitie en Mensenrechten, Yusril Ihza Mahendra, komt ook nog even in beeld met zijn gewraakte uitspraak: "Ik haat de Nederlanders!".
Toch geeft Habibie aan dat hij graag met de Nederlanders wil samenwerken. "Voorbij. Ik ga naar de toekomst." Gefilmd op Sunda Kelapa, de haven bij Jakarta waar in vroeger tijden de VOC-schepen binnenkwamen, zegt hij dat het prima is als er weer Nederlandse handels­schepen binnen zouden komen. En uiteraard Indonesische schepen in Nederland.
Habibie's opdracht in Den Haag, dat door Indonesië als een van de belangrijkste diplomatieke posten wordt beschouwd, is ook de bewerkstellingen van die nauwere samenwerking tussen Indonesië en Nederland. Dit is nu ook mogelijk geworden door de impliciete erkenning van de officiële onafhankelijksdag van Indonesië (17 augustus) door Nederland. Vorig jaar was minister Bot ook aanwezig op de zestigste onafhankelijksdag. Dit heeft zeker meegeholpen het ijs te breken. Maar Nederland moet volgens Habibie beginnen over de mensenrechten: "Niet zaniken! Helpen!".

Over de Molukkers in Nederland steekt hij zijn mening al evenmin onder stoelen of banken. De 60.000 Molukkers in Nederland op gespannen voet me Indonesië. De (nimmer nagekomen) belofte van Nederland aan de Molukkers mee te werken aan een vrije republiek (de Republik Maluku Selatan) is volgens Habibie "de grootste fout" die is begaan. "Een ereschuld? Ze zijn belazerd!", zegt hij. Volgens hem is het onzin dat de Molukkers vast zijn komen te zitten in Nederland omdat zij niet terug konden naar hun geboortegrond. De stelling dat Indonesië de Nederlandse Molukkers liever buiten de deur hield spreekt hij tegen. "Indonesië zou de Molukkers nooit wat aangedaan hebben." Tegen de darah ketiga Maluku zegt hij: "Word een goede Nederlander", vergeet de RMS.
De eerste generatie Molukkers verlangt nog steeds naar hun eiland. Habibie zegt zich wel in te willen spannen dat zij terug komen, op voorwaarde dat zij de RMS-gedachte loslaten. "Geen gezanik over de RMS." Dan pas kan hij condities creeëren om de oudere Molukkers 'thuis te laten komen'.

De RMS leeft volgens Indonesië ook alleen maar in Nederland. Op de Molukken gefilmde teksten als "Islam anti RMS" en "FKM (Front Kedaulatan Maluku)/RMS is verboden en zijn een vijand van alle gelovigen" moeten daarvan getuigen. Nederland wordt ook verweten de Christenen op de Molukken op te jutten met de RMS-gedachte en hen zelfs van wapens voorzien ten tijde van de zware onlusten tussen moslims en Christenen in 1999 tot 2002.

"Mensen in Nederland denken nog dat zij de zogenaamde bevrijders worden van 45.000 man. Ze bouwen luchtkastelen." Habibie is een van de grondleggers van de vrede op Molukken. Hij verwijt Nederland - en de hier wonende Molukkers - daar niets aan gedaan te hebben: "Jullie praten hier over over de Molukken, bla bla bla, maar jullie doen niets. Wat hebben jullie gedaan? Gemopperd. En dan gaan jullie slapen. Lekker eten". Wim Manuhutu van het Moluks Historisch Museum spreekt dit tegen. Volgens hem hebben heel veel mensen in Nederland zich ontzettend ingespannen tijdens de crises; zo is er geld ingezameld en zijn er hulpgoederen gestuurd. Manuhutu vindt dat Habibie "laat blijken op een aantal punten niet goed geïnformeerd te zijn".
Ook John Wattilete, premier/vice-president van de RMS-regering in ballingschap is niet erg gecharmeerd van de uitspraken van Habibie. Hij vindt det Habibie de Molukkers "diskwalificeert tegen beter weten in". Wattilete laat zich verder niet uit of Habibie al dan niet een goede gesprekspartner zal zijn.

De uitzending is nog terug te zien via omroep.nl (Windows Media ASF; start bij 08:02, einde bij 24:35).

Terug naar boven


Dramaserie 'In Naam der Koningin' op TV: olie zoeken in Aceh anno 1898
zondagen 3 september 2006 - 1 oktober 2006

26 juli 2006


Vanaf 3 september zendt de NCRV de Nederlandse vijfdelige dramaserie In naam der Koningin in 1996 uit. De serie werd geregisseerd door Bram van Erkel.
September 1898, vlak na de kroning van H.M. Koningin Wilhelmina. Als de oliebronnen van Langkat (Sumatera) zijn uitgedroogd wordt de Nederlandse geoloog Frederik Morée (Thom Hoffman) gestuurd naar het destijds zeer onveilige Aceh om met een expeditie daar nieuwe bronnen te ontdekken. Morée is vol zelfvertrouwen en heeft maar een doel: in opdracht van de machtige Nederland-Sumatra Aardoliemaatschappij olie vinden en dan rijk en beroemd terugkeren naar Nederland. Als de expeditie onder begeleiding van een patrouille van de jonge luitenant Dirk Vierkens (Rik Launspach) verdwaalt in het oerwoud wordt de situatie dreigend. Terwijl Morée en zijn mannen onderweg zijn, hebben de rebellen op Aceh de meest afgelegen militaire post aangevallen en de jihad (Heilige Oorlog) uitgeroepen. De spanningen tussen geoloog en luitenant lopen hoog op. Morée zoekt aardolie en rijkdom, Vierkens herstel van het Nederlandse gezag in deze uithoek van Nederlands-Indië. Morée vindt zijn oliebronnen, maar Vierkens ontmoet het noodlot tijdens de jacht op een rebellenleider bij een verdoemd meer.

Screenshots 'In naam der Koningin' | Bron: Aad Engelfriet

Naast Hoffman en Launspach spelen onder meer Frédérique Huydts (Eva Vierkens), Carine Crutzen (Lien Ditvoorst), Eric van der Donk (Van Heemstra) en André van den Heuvel (kapitein Raalte) mee.

In naam der Koningin is onder meer gebaseerd op de boeken van M.H. Székely-Lulofs. De serie behoorde tot een van de duurste Nederlandse dramaproducties, gemaakt in het land van herkomst.

Uitzendingen op 3 september (Nederland 1) en 10, 17, 24 september en 1 oktober (Nederland 2), steeds om 20.30 uur. De uitzendingen zijn ook vanaf het internet te bekijken via innaamderkoningin.ncrv.nl (Windows Media ASF).

Berkat: Matthijs de Bruijn, NCRV PR & Voorlichting

Terug naar boven


EO zend getuigenverslag uit van de treinkaping bij De Punt
zaterdag 22 juli 2006

23 juli 2006


Gisteren, zaterdag 22 juli, was de EO-uitzending "Waar was U toen?" gewijd aan de treinkaping bij De Punt.

De Utrechtse burgemeester Annie Brouwer-Korf zat op 23 mei 1977 als passagier in de door getergde Molukkers gekaapte trein van Assen naar Groningen. Zij vertelt haar verhaal aan de hand van historische fragmenten. Ook de vader van de 19-jarige Ans Monsjou komt aan het woord.

Treinkaping bij De Punt, 1977 | Fotograaf: onbekend

Monsjou zat in dezelfde coupé als Brouwer, maar kwam bij de gewelddadige beëindiging van de gijzelingsactie om het leven. Brouwer mocht enkele dagen eerder de trein verlaten dankzij haar zwangerschap; de gijzelingsactie was voor haar de aanleiding geweest de politiek in te gaan.

In totaal kwamen bij de drie weken durende kaping twee passagiers (de 19-jarige Ans Monsjou en de 40-jarige Rien van Baarsel) en zes kapers (Max Papilaya, Hansina Uktolseja, Ronnie Lumalessil, George Matulessy, Mingus Rumahporry en Mateus Tuny) om het leven.
In 2000 verscheen de documentaire Dutch Approach over deze gijzeling; aan die documentaire werd meegewerkt door gegijzelden, gijzelnemers en andere betrokkenen.

De EO-uitzending wordt aanstaande donderdag, 27 juli, herhaald om 11:30 uur op Nederland 1. Maar u kunt natuurlijk ook de live stream (Microsoft Advanced Streaming Format) bekijken vanaf de website van de EO.

Terug naar boven


Milieuridders protesteren tegen palmoliewinning
donderdag 23 februari 2006

24 februari 2006


LLiNK is een nieuwe omroep die uitzendt op Nederland 3. Een van hun programma's is Milieuridders (elke donderdag om 19:50 uur), waarin Rob Muntz en Paul Jan van de Wint op een 'luchtige manier' misstanden op milieugebied aan de kaak stellen.
Gisteren werd in een reportage aandacht besteed aan de palmoliewinning in Indonesië, dat ten koste gaat van het tropisch regenwoud op met name Kalimantan.
Van palmolie worden veel voedingsmiddelen, maar ook schoonheidsmiddeltjes en biomassa gemaakt.

Ik had de aflevering gemist (ik had ook nog nooit van de omroep gehoord; maaf), maar de uitzending is terug te zien met de Real Player of de Windows Media Player.
Meer nieuws over de palmoliewinning in Indonesië is terug te vinden in de sectie Nieuws­berichten (onderdeel Natuur & milieu).

Rob Muntz en Paul Jan van de Wint | Foto: Milieuridders.tv

Terug naar boven


Avro's Museumgasten in Indonesië
zaterdag 14 januari 2006 en zaterdag 21 januari 2006

15 januari 2006


Het Avro-programma Museumgasten wordt elke zaterdag om 17:08 uur uitgezonden op Nederland 1. Op zaterdag 14 januari werd het eerste deel vertoond van de special naar aanleiding van de tentoonstelling Indonesia : de ontdekking van het verleden die tot en met 17 april aanstaande gehouden wordt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Videostill uit Museumgasten | Copyright: Avro

In de special verdiept Roeland Kooijmans zich in de geschiedenis en achtergrond van enkele topstukken op deze tentoonstelling.

In het eerste deel spreekt hij hierover met conservator Pieter ter Keurs van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden en bezoekt hij op Bali een aantal plaatsen waar de stukken uit de tentoonstelling oorspronkelijk vandaan kwamen. Een van die plaatsen is Amplapura, alwaar hij een van de zonen van de in 1966 overleden laatste Raja van Karangasem spreekt.
Het tweede deel van "Museumgasten in Indonesië" wordt uitgezonden op 21 januari 2006. In deze uitzending bezoekt Kooijmans ondermeer de tempelcomplexen Borobudur en Prambanan op Jawa.

De uitzending van 14 januari en de uitzending van 21 januari zijn terug te zien via de website van Omroep.nl.

ZIE OOK:
1. Schoonenboom M. Spannend verhaal eindigt in tuttigheid [Web document] Volkskrant 2005
    (24 december)
2. Schoonenboom M. Nederlandse oorlogsbuit : het nieuwe verhaal van Indonesische kunst [Web
    document] Volkskrant 2005 (15 december)
3. Ledeboer F. Unieke schatten uit Indonesia [Web document] BN/De Stem 2005 (14 december)
4. Straus C. Indonesische cultuur : typisch Indisch, of wat Nederland daarvoor aanzag [Web document]
    Trouw 2005 (13 december)
5. Nijholt legt 'Indonesia' uit [Web document] Gelderlander 2005 (13 december)
6. Kunstschatten uit Indonesië herenigd [Web document] Telegraaf 2005 (13 december)
7. Dubbeldam F. (foto) Voor het eerst samen [Web document] Volkskrant 2005 (9 december 2005)

Terug naar boven


Naar het archief van 2005


wit vlak
© F. de Meijer 2001 -