Terug naar: Home
wit vlak
pijl Nieuwste pagina
pijl Archief 2007/2
pijl Archief 2007/1
pijl Archief 2006/2
pijl Archief 2006/1
pijl Archief 2005/2
pijl Archief 2004/2
pijl Archief 2004/1
pijl Archief 2003
wit vlak
pijl

Zoekscherm:


wit vlak
 Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector (NVB)
 The Medical Library Association (MLA)
wit vlak

Home » Archief 2005/1


Archief eerste helft 2005
Hier vindt u de logs van januari tot en met juni 2005:

"Franse nationale bibliotheek zo lek als een zeef"

27 juni 2005


In het NRC Handelsblad van vandaag publiceert Pieter Kottman over een rapport uit september 2004 van de Bibliothèque nationale de France (BNF) waaruit blijkt dat maar liefst 30.000 boeken en documenten - waarvan bijna 1200 van "onschatbare waarde" - uit haar collectie zijn verdwenen.

Na het verschijnen van het door BNF's directeur Jean-Noël Jeanneney opgestelde rapport La sûreté des collections is de beveiliging verscherpt en worden de bezoekers streng gecontroleerd. Jeanneney stelt vast dat bij de verhuizing in 1995 van Richelieu naar Tolbiac 30.000 werken zijn verdwenen, 0,3% van de collectie.

Naast deze verdwijningen, is een gerechterlijk onderzoek gaande naar de zoekraking van zeldzame werken. Een van de vijftien onderzoeken van de Franse politie en justitie leidde naar een inmiddels ontslagen conservator en hoofd Hebreeuwse manuscripten. Hij ontkent echter; een eerdere bekentenis van de diefstal van één, uit 1250 daterend, incunabel zegt hij "onder druk van de politie" gedaan te hebben.

De meeste verdwenen werken betreffen literair werk en geschiedenisboeken uit de negentiende en twintigste eeuw. Tweehonderd dateren van voor de achttiende eeuw.

Oosters manuscript van Safarnâme Tcherkes Aghâ Yûsuf Pâshâ | Bron: catalogus Bibliothèque nationale de France
Oosters manuscript van Safarnâme Tcherkes Aghâ Yûsuf Pâshâ | Bron: catalogus BNF


BRONNEN
1. Cornevin Chr. BNF: une passoire pour des milliers de documents précieux [Web document] Le
    Figaro
2005; (27 juni)
2. Kottman P. Veel gestolen uit Franse bibliotheek : BNF mist 30.000 boeken [Web document] NRC
    Handelsblad
2005; (27 juni)

Terug naar boven


Google Maps met Europese kaart

22 juni 2005


Google Maps | Screendump: Frans de Meijer

Onlangs is Google Maps, nog steeds in de beta-fase, uitgekomen met Europese kaarten (en satellietfoto's). Zoeken op plaatsnaam werkt overigens alleen nog in Groot-Brittannië en Ierland.

Ik wist alleen niet dat de Belgen Nederland hadden overgenomen.

Zou dat iets te maken hebben met het feit met de 'belediging van Balkenende' door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken De Gucht begin deze maand?

Allez, 'k zaai mijnen tijd aant versemmelen, ...
Iemand een Hoegaarden?

Terug naar boven


UB gaat van papieren naar digitale abonnementen; HBO-mediatheken liften mee

25 mei 2005


In betrekkelijke stilte hebben de Nederlandse universiteits­bibliotheken een overeenkomst getekend met Elsevier, Springer en Wiley over de kosten en rechten van wetenschappelijke artikelen en tijdschriften, aldus Peter van Ammelrooy in de Volkskrant. Hiermee lijkt een jarenlange strijd tussen de wetenschappelijke bibliotheken en de uitgeverijen beslecht.
De papieren abonnementen worden omgezet naar e-journals. De bibliotheken hebben de toegang tot de elektronische archieven van Elsevier "voor eeuwig" afgekocht.

Van papier naar digitaal | Foto: Frans de Meijer

De mediatheken van de HBO-instellingen kunnen 'meeliften' op deze licentie.

BRON
- van Ammelrooy, P. De academicus komt los van het papier : jubilerende uitgeverij Elsevier plukt
  vruchten van zijn digitale transformatie
[Web document] Volkskrant 2005; (23 mei)

Terug naar boven


LibrarianGear

24 mei 2005


Afbeeldingen van LibrarianGear | foto: LibrarianGear

Even reclame tussendoor: het Canadese LibrarianGear heeft haar collectie t-shirts voor bibliothecarissen weer uitgebreid.

Terug naar boven


Donner: "één 'digitaal loket' voor auteursrechten"

24 mei 2005


Minister Donner van Justitie wil dat er één 'digitaal loket' komt voor auteursrechten, waar bedrijven kunnen nagaan hoeveel ze kwijt zijn aan de diverse soorten auteursrechten, zo schrijft Joost Ramaer in de Volkskrant.

Minister Piet Hein Donner van Justitie | foto: Regering.nl

Donner sprak afgelopen maandag op de bijeenkomst 'Auteursrecht in beweging' voorafgaand aan de jaarvergadering van auteursrechten­organisatie Buma/Stemra.
Hij sloot zijn speech af met de mededeling dat er gewerkt wordt aan een wetswijziging die de handhaving van het intellectueel eigendomsrecht verder moet versterken. Volgens Buma/Stemra's directievoorzitter Cees Vervoord Daarmee kunnen rechthebbenden straks efficiënter en slagvaardiger optreden tegen piraterij.
Buma, opgericht in 1913, int en verdeelt de rechten voor componisten, tekstdichters, bewerkers en uitgevers, wier muziek op plaat verschijnt en geregeld live en via radio en tv wordt uitgezonden. Zuster Stemra (1936) verzamelt de rechten op muziekdragers als CDs en DVDs. Later kwam daar Sena bij, een aparte organisatie die de zogenoemde naburige rechten int op muziek die ten gehore wordt gebracht in bijvoorbeeld cafés en kapperszaken.

BRONNEN
1. Ramaer J. 'Loket voor betaler auteursrechten' [Web document] Volkskrant 2005 (24 mei)
2. Donner breekt lans voor auteursrecht [Web document] Nieuwsbericht Buma/Stemra 2005 (23 mei)

Terug naar boven


Pew-rapport: Online zoeken naar medische informatie

20 mei 2005


Het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Internet and American Life Project rapporteert regelmatig over het gebruik van het internet door Amerikanen. Hun nieuwste onderzoeks­rapport [1] behandelt dit keer het zoekgedrag naar medische informatie. Geconcludeerd wordt onder meer dat 80% van de internetters wel eens zoekt naar medische of gezond­heids­gerelateerde informatie op het internet. De categorie is ruim opgevat, omdat ook zoekacties naar diëten, oefeningen of fitness zijn meegenomen. Van de onderzochte groep (n=537) die op zoek was naar informatie over een specifieke ziekte of medisch probleem, blijkt tweederde het internet als bron te gebruiken.

Socioloog prof. dr Eszter Hargittai van de Northwestern University in Evanston (IL) onder­zoekt ook het internetgebruik in het dagelijks leven. Haar team, genaamd The Web Use Project, onderzoekt met name of verschillen in het internetgebruik bijdragen in sociale ongelijkheid.
Een van de zaken die Hargittai het meest intrigeerde, zo schrijft zij in het academische weblog Crooked Timber, is de klaarblijkelijke relatie tussen de verschillende soorten internetabonnementen en het verchillende gebruik van het internet: "Het Pew-rapport laat zien waar 87% van de mensen met een breedband­verbinding on line zoeken naar 'medische' informatie, slechts 72% van degenen met een inbelverbinding dit doen. Ook zoeken 'internet-veteranen' (d.w.z. mensen die langer dan zes jaar 'on line' zijn) beduidend meer naar deze informatie (86%) dan internetters met twee tot drie jaar ervaring (66%)."

Man achter computer | Foto: Image*after

Hargittai: "Uiteraard hebben wij meer informatie nodig over al deze gebruikers voordat conclusies getrokken kunnen worden over de afzonderlijke effecten van dergelijke factoren. Mensen die later 'on line' zijn gegaan en die geen snelle internetverbinding thuis hebben kunnen om diverse redenen verschillen van anderen (bijv.: lager inkomen, lagere opleiding), waardoor hun behoefte naar het zoeken naar medische informatie sowieso anders ligt. Desalniettemin blijft het interessant deze verschillen te observeren."

Samensteller van het rapport is Susannah Fox, specialist op dit onderwerp bij Pew. Zij heeft onder andere onderzoek gedaan naar voorgeschreven medicijnen via internet en heeft ook onderzocht hoe gebruikers besluiten op het internet beschikbare informatie te vertrouwen als het om gezondheids­gerelateerde zaken gaat.

BRON
- Hargitti E. Health info-seeking online [Web document] Crooked Timber 2005; (18 mei)

LITERATUUR
1. Fox S. Health information online [PDF Document]. Washington DC: Pew Internet and American Life Project, 2005.

Terug naar boven


Netscape 8.0 is uit

19 mei 2005


Tweeëneenhalve maand na de bètaversie is vandaag de nieuwe versie uitgekomen van de Netscape Browser. Versie 8.0 is de opvolger van versie 7.2 en is gebaseerd op het principe van de Mozilla Firefox-browser.

De browser heeft extra functionaliteiten om websurfers tegen spyware en phishing­aanvallen te beschermen. (Zie ook mijn bericht van 9 maart.)

Netscape 8.0 | Screenshot: Frans de Meijer

Over Firefox gesproken: onlangs is versie 1.0.4 NL uitgekomen. Iedere Firefoxgebruiker die een eerdere versie gebruikt wordt aangeraden deze te upgraden omdat met de nieuwe versie een ernstig veiligheidslek wordt gedicht.

Opera tenslotte, heeft in april haar versie 8.00 ook in het Nederlands uitgebracht.

BRONNEN
1. Netscape 8 weert spyware en phishing [Web document] Computable 2005; (19 mei)
2. Nieuwe Netscape browser gelanceerd [Web document] Telegraaf 2005; (19 mei)

Terug naar boven


Honda en bibliothecarissen

26 april 2005


Op mijn eerste auto na, heb ik altijd in een Honda gereden. Ik hoop dit ook te blijven doen, want Honda's rijden nu eenmaal lekker.

Dat er meer mensen zijn die daar zo over denken, blijkt wel uit de recordwinsten die Honda - voor het vierde achtereenvolgende jaar - maakt: in het boekjaar 2004/2005 was dat € 3,48 miljard netto!

Honda: the automotive equivalent of a really hot librarian | Foto: Honda

Ik kwam er onlangs achter, dat de combinatie 'Honda' en 'bibliothecaris' klaarblijkelijk een logische keuze is.

Ruth Kneale, publiceerde drie jaar geleden een zeer interessant artikel (You don't look like a librarian!) over de beeldvorming - met name door de media - van de bibliothecaris (m/v).

In dit artikel is ook bijgaande advertentie van Honda (grote foto) opgenomen met de slogan:
"The automotive equivalent of a really hot librarian. Good looking, yet intelligent. Fun, yet sophisticated.".
Vanitas vanitatum, kan ik het daar uiteraard alleen maar mee eens zijn.

BRONNEN
1. Kneale RA. You don't look like a librarian! : librarians' views of public perception in the Internet age
    [Web document] Special Library Association 2002; (juni)
2. Honda boekt vierde recordwinst op rij [Web document] Telegraaf 2005; (26 april)

Terug naar boven


Google Scholar pas na vijf maanden ververst

22 april 2005


Het tijdschrift Informatie Professional maakt melding van het feit dat het veelbesproken Google Scholar sinds de introductie in november 2004 eindelijk is aangevuld.

Vijf maanden lang zijn er nauwelijks nieuwe items toegevoegd, tot 18 april jongstleden.

Het tijdschrift baseert haar bevindingen op basis van steekproeven.

"In vergelijking met eerdere zoekacties, schatten we dat daardoor de omvang met circa veertig procent is toegenomen", aldus Informatie Professional.

Google Scholar | Screendump: Frans de Meijer

BRON
- Google Scholar eindelijk aangevuld [Web document] Informatie Professional 2005; (22 april)

Terug naar boven


Ook Nederlandse bibliotheken in actie tegen verplichte overdracht lezergegevens

10 april 2005


Dr Elly (P.C.) Plooij-van Gorsel, Europarlementariër (VVD) en telecomwoordvoerder van de liberale fractie in het Europees Parlement, zegt op haar website: "Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is de roep om veiligheid in de Verenigde Staten (VS) en Europa toegenomen. In de VS is bijvoorbeeld de Total Information Awareness Act (TIA) aangenomen." De TIA stelt het Amerikaanse ministerie van Defensie in staat persoonlijke gegevens te verzamelen waarmee personen opgespoord kunnen worden. "De gegevens hiervoor komen uit bijvoorbeeld financiële en medische dossiers, en ook uit communicatiegegevens", aldus Plooij. Ook de leengegevens van de bibliotheek vallen onder deze wet.

Inmiddels zijn in de VS diverse boek- en bibliotheekorganisaties, schrijvers en uitgevers tot actie overgegaan om de reader privacy te garanderen. De reader privacy campagne heeft als motto: "Is someone reading over your shoulder?".

Gluren | Foto: Nick Ray (morgueFile)

Ook in Nederland ligt bij de Eerste Kamer het wets­voorstel Bevoegdheden vorderen gegevens (Kst. 29.441). Met dit voorstel kunnen derden in het belang van de opsporing, indien nodig onder dwang, worden verplicht gegevens te verstrekken aan politie en justitie.

De Nederlandse bibliotheken verzetten zich sterk hiertegen en weigeren vooralsnog persoonlijke informatie over hun lezers door te geven. Zij doen dit door bijvoorbeeld minder te gegevens te registreren of de gegevens te anonimiseren. Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, wil de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) juridische ondersteuning geven aan haar leden en vorderingen centraal registreren zodat inzicht ontstaat in omvang en trends. De VOB riep vorige maand tijdens de conferentie Bibliotheken, privacy en overheid haar leden op zich te verzetten tegen de voorgenomen wet, waarmee de politie bibliotheken straks kan vragen welke boeken of video's iemand heeft geleend en welke websites hij heeft bezocht.
Bibliotheken hebben, om hun klantgerichtheid te verbeteren, steeds meer klantgegevens vastgelegd. Daarnaast bieden bibliotheken internettoegang, hebben zij camera's geïnstalleerd tegen diefstal en vandalisme en hebben veel bibliotheken hun boeken en pasjes voorzien van Radio Frequency Identification (RFID).

"In een bibliotheek moet een lezer inlichtingen en denkbeelden kunnen vergaren, zonder gespioneer in klantgegevens. Een bibliotheek zit vol extremistische boeken. Zo'n Marx, die roept in de eerste zin de revolutie uit.", zegt directeur Hans Veen van de Openbare Bibliotheek Eindhoven in de Volkskrant. In BOF Nieuwsbrief zegt hij voorts: "Mohammed B. leest slechts één boek en zou waarschijnlijk niet tot zijn daad zijn gekomen wanneer hij meer had gelezen".

BRONNEN
1. Vervaeke L. Bibliotheken in actie tegen 'gespioneer' [Web document] Volkskrant 2005; 83(24560): 1
    (18 maart)
2. Campagne voor 'reader privacy' [Web document] Informatie Professional 2005; (24 maart)
3. Bibliotheken tegen wet vorderen gegevens [Web document] Bits of Freedom Nieuwsbrief 2005; 3(6)
    (1 april)

Update: 22 april 2005


De Europese Commissie heeft het plan waarbij alle mail-, telefoon- en internetverkeer in de Europese Unie verplichte wordt opgeslagen weggehaald bij de Europese Raad van Ministers. Hierdoor gaat het plan, dat in Nederland op veel verzet van zowel internetproviders als de Tweede Kamer stuitte, voorlopig de ijskast in.

BRON
- Bewaarplicht internet uitgesteld [Web document] Computable 2005; 38(16): 4. (22 april)

Update: 28 april 2005


Op 25 april heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken in een persbericht haar zorgen geuit over het wetsvoorstel Vorderen gegevens onder de noemer: "Geef Big Brother geen toegang tot de bibliotheek!".

BRON
- Big Brother in de bibliotheek [Web document] Bits of Freedom Nieuwsbrief 2005; 3(8) (27 april)

Terug naar boven


Zoekscherm werkt weer

10 april 2005


Door een programmeerfout mijnerzijds heeft de zoekmodule een aantal maanden niet gewerkt. Alleen de drie hoofdpagina's (beginscherm, deze pagina en de startpagina van bassortiment.nl) werden geïndexeerd.
De afgelopen tijd is door bezoekers van deze site wel gezocht met het zoekscherm, maar dan moet helaas tevergeefs zijn geweest. Vanaf heden werkt alles weer!

Zoekscherm van frans.demeijer.com | Screendump: Frans de Meijer

De meest gezochte inhoudelijke termen zijn overigens: tsunami (20×), Indonesië (14×), Nederland (10×), Aceh, Molukkers, indo en indo's (allen 6×). Tijd voor een aparte indo-site?

Terug naar boven


Oudste Bijbel ter wereld weer bijeen en gedigitaliseerd

22 maart 2005


De British Library heeft een overeenkomst gesloten voor het digitaliseren en herbundelen van 's werelds oudste Bijbel: de Codex Sinaïticus. Dit bijzonder waardevolle handschrift is 1600 jaar oud en een belangrijke schakel in de overlevering van de bijbelhandschriften. Daarom omschrijven sommigen de codex als "het belangrijkste, opwindendste en waardevolste boek dat er bestaat".

Codex Sinaiticus Zosimi Rescriptus (6e eeuw AD en 979) | Foto: Nationale Bibliotheek Noorwegen

Het kostbare bijbelmanuscript dateert uit de periode van de snelle expansie van het Christendom. Het is afkomstig uit het gebied dat door Keizer Constantijn de Grote bestuurd werd. De Codex Sinaïticus lag eeuwen veilig opgeborgen in de bibliotheek van het Sint Catherinaklooster in het Egyptische Sinaï, tot het daar honderd jaar geleden door de Duitser Constantin von Tischendorf herontdekt werd.
Het Sint Catharinaklooster is het oudste klooster ter wereld dat ononderbroken bewoond is; een van de redenen ook waarom er zoveel kostbare manuscripten bewaard worden.
De ontdekking van het handschrift is een verhaal op zich. Von Tischendorf (1815-1874), die aan de Universiteit van Leipzig verbonden was, had een passie voor oude handschriften. Dat was niet in het minst te danken aan het feit dat hij zich mateloos ergerde aan de kritiek op de authenticiteit van de Bijbel. Hij meende dat de studie van de vroege handschriften hem een krachtig middel boden om de echtheid van de bijbeltekst zou bewijzen.

Helaas vond men er in die tijd niets beter op dan het handschrift te verdelen. Zo kwamen stukken van het Oude en het Nieuwe Testament niet alleen in de Universität Leipzig, maar ook in de Russische nationale bibliotheek (Российская национальная библиотека) in Sint Petersburg en de British Library terecht, terwijl ook het Sint Catherinaklooster zelf nog een deel van de codex kon behouden. De kosten voor het hele project worden geraamd op $ 1.300.000 (€ 975.000).

BRON
- Britse bibliotheek digitaliseert Codex Sinaïticus [Web document] KerkNet-Vlaanderen 2005 (22 maart)

Terug naar boven


Nieuwe Netscapebrowser in bèta uitgebracht

9 maart 2005


Iets later dan verwacht - de planning was half februari - is nu de openbare bètaversie van Netscape 8 te downloaden (zie ook mijn bericht van 1 december 2004). De uitgiftedatum van de definitieve versie is nog niet bekend.
Netscape wil met versie 8 haar marktaandeel omhoog krijgen en opnieuw de concurrentie aan gaan met de Internet Exlorer van gigant Microsoft. Was Netscape tien jaar geleden nog onbetwist marktleider; hun marktaandeel beslaat nu slechts een schamele 1,1%. De concurrentieslag gaat Netscape in met datgene waar Microsoft nogal eens op wordt aangevallen: veiligheid.

Netscape Browser 8 | Bron: Netscape.com

Volgens Netscape zelf is versie 8 is een combinatie "van het beste van Internet Explorer, het vertrouwde van Netscape en de nieuwe mogelijkheden van Firefox". Volgens de bouwers zijn de beveiligingsfaciliteiten uitgebreider dan andere browsers, waardoor gebruikers beter beschermd zijn tegen bijvoorbeeld phishing en spyware.

Enkele features in de nieuwe browser: tabbed browsing (net als in Opera en Firefox), een wachtwoordmanager met encryptie, Live Content (een RSS-achtige faciliteit) en de mogelijkheid om ActiveX-controls (de Microsoft-tegenhanger van Java-applets) en cookies uit te schakelen.

Alex Bishop had al versie 8 al eerder besproken in MozillaZine.

BRONNEN
1. Nieuwe browser van Netscape in bèta [Web document] Computable 2005 (4 maart)
2. Beta Netscape 8 browser gelanceerd [Web document] Telegraaf 2005 (4 maart)

Terug naar boven


Wanneer Google Europa uitdaagt, ...

9 maart 2005


Op 18 december vorig jaar schreef ik reeds over de stappen die Google onderneemt om grote bibliotheekcollecties digitaal op het internet toegankelijk te maken. Naast uitgevers - die zich drukmaken over de auteursrechten - heeft ook de directeur van de Franse Bibliothèque Nationale, Jean-Noël Jeanneney, grote kritiek op de plannen van Google.

In Le Monde schrijft hij dat het nieuws over Google momenteel nauwelijks de aandacht heeft getrokken van bibliothecarissen en informatie­specialisten. Jeanneney verzekert eenieder dat het niet lang zal duren dat men de culturele en daarmee ook politieke gevolgen ondervindt.

Google France | Logo: Google.fr

Zoekmachine Google wordt, zoals eerder is geconstateerd, door internetters en onderzoekers als eerste aangegrepen om zich door de onmetelijke brij van informatie te kunnen worstelen. Google was ook een van de eersten, chronologisch gezien, aangezien de indexen teruggaan tot 1998 (het is maar zeven jaar, maar dat is lang voor een zoekmachine). Google is inmiddels ook de eerste door zijn succes: bij het zoeken naar informatie wordt in 75% van de gevallen (mede) Google gebruikt.
Tenslotte is Google ook qua kapitaalkracht de eerste, sinds het bedrijf in juni 2004 de Amerikaanse beurs is opgegaan.

Jeanneney ziet vele negatieve gevolgen door het vanzelfsprekende gebruik van Google als zoekhulpmiddel. Als niet-Anglicaan waarschuwt hij ook voor de veramerikanisering van de zoekmachine: aan het bibliotheekproject doen uitsluitend Amerikanen mee en ook in de resulaten van de standaardzoekmachine vreest Jeanneney een grote Amerikaanse - of minstens Engelstalige - dominantie bij de gevonden resultaten.

Door de beursgang - en de daaran gekoppelde financiële partnerschappen en sponsoring - staat ook de onafhankelijkheid van de gegeven zoekresultaten ter discussie, waardoor Google als wetenschappelijk zoekinstrument wellicht niet geheel objectief werkt.

BRONNEN
1. Jeanneney JN. Quand Google défie l'Europe. [Web document] Le Monde 2005 (23 januari)
2. Franse zorg om Google's plannen. [Web document] Informatie Professional 2005 (17 februari)

Update: 21 maart 2005


Zelfs de Franse president bemoeit zich er nu mee ...

BRON
- Frans initiatief voor Europese collecties online : President Chirac wil tegenwicht bieden tegen initiatief
  Google en Amerikaanse bibliotheken.
[Web document] Informatie Professional 2005 (21 maart)

Update: 16 mei 2005


"Nationale bibliotheken steunen het Franse initiatief voor een op Europees niveau gecoördineerd digitaliserings­programma. Zij delen echter niet de Franse vrees voor Amerikaanse dominantie."

BRON
- Europese bibliotheken niet tegen Google. [Web document] Informatie Professional 2005 (16 mei)

Terug naar boven


De Beelddatabank Kaarten & Atlassen

21 februari 2005


De Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (UBA) heeft sinds afgelopen donderdag 700 van haar mooiste kaarten en atlassen toegankelijk gemaakt in een cartografische databank op het internet: de Beelddatabank Kaarten & Atlassen.
Naast kaarten uit de eigen bibliotheekcollectie heeft de UBA ook gebruik gemaakt van de bij de UB ondergebrachte kaartenverzameling van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

"Hoewel de collectie rijk is aan moderne kaarten, zijn op een aantal uitzonderingen na alleen (geselecteerde) oude kaarten opgenomen, merendeels van vóór 1900", aldus de UBA. Dus: veel bladeren door (of zoeken naar) een keur van kaarten, atlassen, atlaskaarten, oude cartografische documenten (waaronder 16-18e eeuwse Amsterdamse cartografische drukken), polderkaarten, wandkaarten, globes, (stads)plattegronden, hydrografische kaarten, schoolatlassen, schoolwandkaarten en topografische kaartseries uit vele regio's, met diverse thema's en uit verschillende tijdperken.

Nieuwe caerte op Java gheteeckent, van de eylanden van Java, Sumatra, Borneo tot Malacca toe, daer in dat alle de bijleggende eylanden naer t'leven gestelt, ende op haer plaetse geleyt zyn door G.M.A.L. Nieuwe caerte op Java gheteeckent, van de eylanden van Java, Sumatra, Borneo tot Malacca toe, daer in dat alle de bijleggende eylanden naer t'leven gestelt, ende op haer plaetse geleyt zyn door G.M.A.L.
[G.M.A.L. is Willem Lodewycksz]. Kopergravure (1598)

BRON
- Beelddatabank kaarten & atlassen [Web document] Informatie Professional 2005 (16 februari)

Terug naar boven


Ministerie van EZ: "Surf op safe"

9 februari 2005


Gisteren, 8 februari, was het de Europese Dag voor Veilig Internet. Op deze dag is aandacht gevraagd voor de risico's die het internet met zich mee kan brengen.

Logo: Surf op safe | Bron: Ministerie van EZ

Het was ook de dag waarop de websites surfopsafe.nl en saferinternet.org on line zijn gegaan, waar aandacht besteed wordt aan onder andere spoofing, phishing, spyware en autodialers.
Enkele brochures, als Veilig Internetten (1,6 Mb) en de spam-flyer (117 Kb) zijn als PDF te downloaden.
Om misbruik van het internet tegen te gaan hebben zowel de Europese Unie als het Mini­sterie van Economische Zaken extra geld gereserveerd voor voorlichting en beschermings­maatregelen.

BRON
- Europese dag voor veilig internet. [Web document] Persbericht Ministerie van EZ 2005 (7 februari)

Terug naar boven


Historische kranten in beeld

8 februari 2005


De Koninklijke Bibliotheek (KB) is, met subsidie van het Ministerie van OC&W, een pilot-project gestart waarbij de krantencollectie van de KB gedigitaliseerd wordt. Omdat het "zeer interessant materiaal" betreft, heeft de KB besloten dit via het internet beschikbaar te maken.

Via de website www.kb.nl/kranteninbeeld krijgt men toegang tot vier landelijke dagbladen uit de periode 1910 tot en met 1945 (in totaal 350.000 pagina's): het Centrum, de Nieuwe Rotterdamsche Courant, het Vaderland en het Volk. De KB-projectgroepen Het Geheugen van Nederland en Metamorfoze (Nationaal Programma voor Conservering van Bibliotheekmateriaal) hebben hiervoor samengewerkt met het Haags Gemeentearchief. Zylab zorgde voor het digitaliseren van de pagina's en de OCR-zoekindexen.

De website werkt, zoals zij zelf al waarschuwen, nog niet optimaal. Ik kreeg helaas geen krant te zien, slechts de foutmelding "failed to intitialise hapi; error 3001".

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 mei 1940 | Foto: Rob Kuijsten

BRON
- Database gevuld met 350.000 krantenpagina's. [Web document] Automatisering Gids 2005 (4 februari)

Update: 9 februari 2004


Kranten in beeld: "Helaas blijkt de site nog niet naar behoren te werken. We hebben daarom moeten besluiten om deze dienst tijdelijk uit de lucht te halen. We bieden u hiervoor onze verontschuldigingen aan. Uiterlijk in de laatste week van februari verwachten wij de problemen te hebben opgelost en u weer toegang te kunnen bieden".

Update: 20 februari 2004


... en hij doet het weer!

Terug naar boven


Europese organisaties en EU bundelen krachten tegen spam

7 februari 2005


De OPTA heeft, samen met de Franse privacytoezichthouder Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), het voortouw genomen om een samenwerkingsprocedure op te stellen. Anti-spamorganisaties uit 13 Europese landen gaan hiermee hun krachten bundelen om de grensoverschrijdende spam (mits afkomstig uit de Europese Unie) tegen te gaan.

Logo: OPTA

De OPTA had al een speciale website (spamklacht.nl) waar men klachten in kan dienen tegen overtreders van het spamverbod via e-mail, SMS, MMS of fax. Met de Europese samenwerking wisselen spambestrijders hun klachten en bewijsmiddelen uit, waardoor het eenvoudiger moet worden de spammers op te sporen en te vervolgen.
De EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en Media, Viviane Reding, heeft alle lidstaten van de EU opgeroepen zich bij het initiatief aan te sluiten. De Unie werkt zelf al samen met internationale organisaties als de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) en de International Telecommunication Union (ITU).

BRON
- Europa pakt spam aan. [Web document] Telegraaf 2005 (7 februari)

Terug naar boven


Google (3): Firefox-programmeur naar Google

2 februari 2005


Op 24 januari maakte Ben Goodger, hoofdontwikkelaar van Firefox bij de Mozilla Foundation, in zijn weblog bekend dat hij een nieuwe baan heeft aangenomen bij Google. Dit nieuws onderbouwt mede de geruchten dat Google bezig is met het ontwikkelen van een eigen webbrowser.
De speculaties kwamen al eerder op gang door de registratie van gbrowser.com, het binnenhalen van topprogrammeurs en het sponsoren van een Mozilla-bijeenkomst door Google.
Goodger, sinds 10 januari in dienst bij Google, blijft nog wel werken aan de 1.1, 1.5 en 2.0 releases van Firefox.

Firefox & Google | Bew.: Frans de Meijer

Verwacht wordt dat Google en Gmail meer geïntegreerd gaan worden in Firefox. De uitrol van versie 1.1 van Firefox wordt in maart van dit jaar verwacht.

BRONNEN
1. Goodger B. Changes. [Web document] Inside Firefox 2005 (24 januari)
2. Branders B. Ben Goodger gaat naar Google. [Web document] Mozbrowser.nl-be 2005 (24 januari)
3. Firefox programmeur naar Google. [Web document] Telegraaf 2005 (25 januari)
4. Goodger B. Firefox 1.1. [Web document] Inside Firefox 2005 (5 januari)
5. Goodger B. More detail on 1.1 plan. [Web document] Inside Firefox 2005 (30 januari)

Terug naar boven


Google (2): "outperformer"

2 februari 2005


Sinds Google beursgenoteerd is (zie mijn bericht van 19 augustus 2004) zijn de zaken voor hen erg voorspoedig verlopen.

Logo: Google

In dat laatste kwartaal werd $ 204.100.000 (€ 156.590.000) winst gemaakt. In het laatste kwartaal van 2003 was dat nog $ 27 miljoen (€ 20,7 miljoen).

De winst is in 2004 bijna verdriedubbeld (278%) naar $ 399 miljoen (€ 306 miljoen) en de omzet verdubbelde naar $ 3,2 miljard (€ 2,5 miljard).
Google's bestuursvoorzitter Eric Schmidt zei gisteren dat een deel van de winst gebruikt wordt voor de ontwikkeling van faciliteiten als het zoeken van videoclips. Van Google Video is reeds een beta-versie operationeel.

BRONNEN
1. Google doet goede zaken in 2004. [Web document] Automatisering Gids 2005 (2 februari)
2. Google sluit jaar met recordomzet af. [Web document] Computable 2005 (2 februari)
3. Winst Google boven alle verwachting. [Web document] Elsevier 2005 (2 februari)
4. Winst Google explodeert. [Web document] Volkskrant 2005 (2 februari)
5. Google doet goede zaken in 2004. [Web document] Volkskrant 2005 (2 februari)
6. Google doet goede zaken in 2004. [Web document] Sp!ts 2005 (2 februari)
7. Google doet goede zaken in 2004. [Web document] Telegraaf 2005 (2 februari)

Terug naar boven


Google (1): "marktleider"

2 februari 2005


Onderzoeksbureaus Checkit en RM Interactive hebben vorige week donderdag de resultaten gepubliceerd van hun Nationale Search Engine Monitor, waaruit blijkt dat Google de onbetwiste marktleider is.
De top vijf van meest gebruikte zoekmachines ziet er als volgt uit:
1. Google
2. Ilse
3. MSN Search
4. Vinden.nl
5. AltaVista

Resultaten Nationale Search Engine Monitor | Diagram: Frans de Meijer

In het onderzoek is nu ook gekeken naar het gebruik en de waardering van toolbars. Tweederde van de Nederlandse internetters weet van het bestaan van toolbars. Daarvan kent 70% de Google toolbar (15% gebruikt de ook), de helft kent de MSN toolbar (gebruik: 3%) en een kwart de Yahoo! toolbar (gebruik: 1%).

Ook is het gebruik van desktop search programma's onderzocht. Het bleek dat maar liefst 72% daar nog nooit van heeft gehoord en dat slechts 9% een desktop search programma gebruikt. Google heeft inmiddels een beta-versie uitgebracht: Google Desktop. Zelf gebruik ik al een aantal jaar Freebase Office van Textinfo Technologies.

Microsoft gaat in de tegenaanval om het marginale marktaandeel van MSN Search te vergroten. Directeur Joost Nienhuis zegt in de Volkskrant: "We willen binnen een jaar een serieus alternatief zijn voor Google". Microsoft hoopt dit te doen door gebruikers onder meer de mogelijkheid te geven hun zoekacties te laten verfijnen.

BRONNEN
1. Google onbetwiste leider zoekmachineland. [Web document] Persbericht Checkit 2005 (27 januari)
2. Monitor: Google aan de top. [Web document] Informatie Professional 2005 (2 februari)
3. Eindelijk weer een uitdaging voor Microsoft : softwarereus begint serieus offensief tegen oppermacht
    van zoekmachine Google.
[Web document] Volkskrant 2005 (2 februari)

Terug naar boven


Cookies in strijd met privacyregels

1 februari 2005


Het protocol voor het gebruik van (internet)cookies is in strijd met alle binnen de Europese Unie geldende privacyregels. Dit stelt Nicole Braat, studente Informatiekunde aan de RU Groningen, in haar afstudeeronderzoek Cookies: sweeties, smarties of monsters over het verzamelen van persoonsgegevens op het internet.

Een cookie, een klein tekstbestand dat meegezonden wordt bij het ophalen van een webpagina, volgt en identificeert de internetgebruiker. Naast datum en tijd van het bezoek registreert het ook de bezochte pagina's of gekochte producten.

Cookies | Foto: Frans de Meijer

Braat heeft 53.000 cookies onderzocht en concludeert dat het protocol:
  • in staat is op grote schaal persoonlijke gegevens te verzamelen;
  • slecht voldoet aan de wettelijke privacy-eisen;
  • doorgaans geen enkele informatie geeft aan de internetgebruiker dat zijn of haar gedrag wordt vastgelegd;
  • geen controle uitoefent op degene die de cookies toepast;
  • tekort schiet wat betreft veiligheidseisen.
Cookies hoeven overigens niet per definitie schadelijk te zijn. Bij het zoeken in online databanken wordt ook vaak gebruik gemaakt van cookies om zoekacties uit te kunnen voeren. Als de gebruiker cookies softwarematig heeft uitgesloten, dan is zoeken in dergelijke databanken niet meer mogelijk.

Het achteraf wissen van alle cookies kan natuurlijk geen kwaad (bij de meeste browsers kan deze optie automatisch worden ingeschakeld), al verdwijnen daarmee ook eerdere zoekprofielen.
Braat gaat vooral in op de risico's als het ontfutselen van inlognamen en wachtwoorden. Ook worden door cookies gegenereerde gegevens onnodig lang worden bewaard (soms meer dan 30 jaar).

Dat op het internet sporen achtergelaten worden mag bekend worden verondersteld. De meeste websites houden - te goeder trouw - statistische informatie bij waarbij naast IP-nummers ook land, locatie, provider (host), bezochte pagina's, datum, tijdstip en duur van het bezoek, de oorsprong (waar men vandaan kwam), de gebruikte sleutelwoorden, het type browser, het besturingssysteem, de geïnstalleerde plug-ins en de schermresolutie worden bijgehouden.


Zie voor voorbeelden mijn statistiekpagina's van BBClone (globaal, details en tijd) en Nedstat (wanneer, waarvandaan en waarmee).

BRONNEN
1. Cookies overtreden EU-privacyregels. [Web document] Computable 2005 (28 januari)
2. Keijzer R. Cookies strijdig met privacy-richtlijn EU. [Web document] Automatisering Gids 2005
    (4 februari)
3. Internetcookies schenden privacyregels. [Web document] Telegraaf 2005 (27 januari)
4. Braat N. Cookies: sweeties, smarties of monsters? : de geschiktheid van het http state management
    protocol als inzamelsysteem van persoonsgegevens op het internet. [PDF document, 762 kb]
    Groningen : RU Groningen, 2004 (december)

Terug naar boven


Opera 8.00 is uit

31 januari 2005


Toevallig zag ik in mijn statistieken dat Opera versie 8.00 is uitgekomen (dat moet mijn broer zijn geweest,...).
Het betreft een beta release van Opera for Windows (US). Ik blijf nog even bij de laatste stabile uitgave (7.54u1); niet omdat ik geen beta's wil, maar omdat ik even verwend wil blijven met een Nederlandstalige Opera-versie.

Download de nieuwe Opera browser

Terug naar boven


Een op de vier Nederlandse bedrijven heeft een kennismanager

17 januari 2005


Kennismanagement - volgens de Van Dale: "beheer van de knowhow in een organisatie" - beoogd de kennis van de individuele werknemers toegankelijk te maken voor grotere groepen binnen een bedrijf of organisatie. De "kennis", aangevuld met bijvoorbeeld werkinstructies, markt-, personeels- en/of bedrijfsinformatie, wordt daartoe systematisch opgeslagen in databanken en doorzoekbaar gemaakt.

Connected | Foto: Richard L. Bliss (morgueFile)

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek had in 2002 een kwart van de Nederlandse bedrijven een kennismanager in dienst of de beschikking over een afdeling voor kennismanagement.

Het zijn vooral de grote bedrijven die actief zijn op het gebied van kennismanagement: van de bedrijven met meer dan 250 werknemers heeft 45% een kennismanager of –afdeling die zich bezighoudt met het beheer van kennis in het bedrijf. Bij kleine bedrijven (10 tot 50 werkzame personen) is dat 22%.
Slechts een op de zes bedrijven had in 2002 beleid ontwikkeld of heeft een strategie voor kennismanagement: 18% van de bedrijven in de dienstensector (voor de helft computerservicebureaus), 15% van de industriële en 12% van de overige bedrijven.
Daarnaast waren nog maar weinig bedrijven in staat het succes of de voordelen van het gebruik van kennismanagement te meten. Van de kleine bedrijven heeft 6% indicatoren hiervoor ontwikkeld, bij de grote bedrijven is dar 12%. Wel gaf een op de zes bedrijven aan van plan te zijn die indicatoren in 2003 of 2004 te gaan introduceren.
Of dat gelukt is, moet volgend jaar blijken.

BRONNEN
1. Roessingh M. Helft van alle grote bedrijven heeft kennisbeleid. [Web document] Webmagazine CBS
    2005 (17 januari)
2. Kwart bedrijven heeft kennismanager. [Web document] Trouw 2005 (17 januari)
3. Kennis en economie 2004. Voorburg: CBS, 2005 (in press)

Terug naar boven


Deventer bibliothecaris neergestoken

3 januari 2005


Bij een steekpartij op 30 december 2004 in de Openbare Bibliotheek Deventer zijn twee bibliotheekmedewerkers gewond geraakt, waarvan één aanvankelijk levensbedreigend.
Een "verwarde man" liep de bibliotheek aan de Brink binnen, omhelsde een willekeurig personeelslid en stak deze vervolgens met een mes in de hals. Een tweede bibliothecaris raakte aan zijn hand verwond.

Collega's schoten direct te hulp, wisten de aanvaller af te weren en de slagaderlijde bloeding te stoppen. De 44-jarige dader is aangehouden; zijn voorarrest is verlengd.

De bibliotheek is een populaire hangplek bij junks en zwervers die op zoek zijn naar een "warme omgeving".

Promotiefoto Deventer Bibliotheken, voorjaar 1993 | Bron: collectie De Meijer

BRONNEN
1. Potijk G. Steekpartij schokt personeel bibliotheek. [Web document] De Stentor 2005 (3 januari)
2. Bibliothecaris buiten levensgevaar [Web document] De Stentor 2005 (3 januari)
3. Potijk G. Overleg na steekpartij bibliotheek [Web document] De Stentor 2005 (3 januari)

Update: 10 februari 2005


Meer nieuws ...

BRON
- Deventer bibliotheek ontwaakt uit nachtmerrie [Web document] De Stentor 2005 (10 februari)

Terug naar boven


Naar het archief 2004/2


wit vlak
© F. de Meijer 2001 -