Terug naar: Home
wit vlak
pijl Nieuwste pagina
pijl Archief 2007/2
pijl Archief 2007/1
pijl Archief 2006/2
pijl Archief 2006/1
pijl Archief 2005/2
pijl Archief 2005/1
pijl Archief 2004/2
pijl Archief 2003
wit vlak
pijl Zoekscherm:

wit vlak
 Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector (NVB)
 The Medical Library Association (MLA)
wit vlak

Home » Archief 2004/1


Archief eerste helft 2004
Hier vindt u de logs van januari tot en met juni 2004:

SURF en JISC starten internationaal auteursrechtenproject

29 juni 2004


Auteursrechten belemmeren vaak het optimale gebruik van digitale technieken als het Internet voor het verspreiden van wetenschappelijke informatie.

Logo's SURF en JISC

De meeste wetenschappelijke auteurs zijn daar­naast vaak onvoldoende op de hoogte van het nationale of internationale auteursrecht. De Stichting SURF en het Engelse Joint Information Systems Committee (JISC) hebben daarom een gezamenlijk project opgestart om hen bewust te maken van het auteursrecht en om het onderwerp hoger op de agenda te zetten bij het management van univer­siteiten en hogescholen.
SURF en JISC maken € 150.000 vrij voor een project van een jaar, met als doelen:
 • vervaardigen van een toolkit ("welke rechten voor auteurs zijn van belang en hoe kunnen deze worden verwoord in een overeenkomst of licentie met een uitgever");
 • ondersteunen van universiteiten bij het (her)formuleren van hun auteursrechtenbeleid;
 • ontwikkelen van een internationale kennisbank met informatie over het auteurs­rechten­beleid van uitgevers;
 • communiceren over auteursrechten (o.a. via de campagne "Know your Rights");
 • uitvoeren van een analyse naar auteursrechtaspecten in Nederland en Engeland in relatie tot Open Access.
BRONNEN
1. Auteursrecht stopt niet bij de grens : Stichting SURF en JISC besluiten tot krachtenbundeling. [Web
   document] Persbericht SURF 2004 (28 juni).
   ibid. [PDF document] Persbericht SURF 2004 (28 juni).
2. Know your rights : Stichting SURF en JISC gaan hun krachten bundelen ten aanzien van
   (internationaal) auteursrecht.
[Web document] Informatie Professional 2004 (28 juni).

Terug naar boven


Na spam is spionagesoftware de nieuwe vloek op het Internet

24 juni 2004


Spionagesoftware - spyware in gewone internettaal - is de laatste tijd sterk in opkomst, meldt Sytske van der Schaaf in Computable. Spyware verzamelt informatie over het surfgedrag en/of de gebruikte hard- en software van de computergebruiker en sluist dit door naar een centraal punt (leverancier, software-bouwer of instelling). De software wordt doorgaans ongemerkt geïnstalleerd bij het ophalen van gratis programma's van het Internet (shareware of freeware).

Een Amerikaanse scandienst trof in april elf miljoen spyware-programma's aan op 420.000 PCs, hetgeen neerkomt op ±26 softwareprogramma's per computer. Geschat wordt dat 90% van de PCs met een Internetaansluiting besmet zijn met spyware.
Het Amerikaanse congres heeft inmiddels een wet in voorbereiding die het onge­vraagde gebruik van spyware verbiedt. Installatie van spyware op een PC, zonder dat de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven, wordt dan beboet tot een maximum van € 3.000.000. Een rechter uit Utah heeft echter roet in het eten gegooid, zo meldt de Automatisering Gids. Een New Yorkse verkoper van online advertenties heeft volgens de rechter voldoende aantoonbaar gemaakt ernstige economische schade te leiden door een mogelijk wettelijk verbod op spyware.

Ad-aware 6.0 | Screendump: Frans de Meijer

Gedurende het proces wordt de inwerkingtreding van de anti-spywarewet opgeschort.

Zelf maak ik al een paar jaar gebruik van een programma dat spyware op mijn computer detecteert en verwijdert: Ad-aware, van het Zweedse Lavasoft. Er zijn uiteraard meerdere programma's die dit kunnen, zoals Spybot. Als het anti-spyware programma voor de eerste keer de harde schijf scant, blijken de cijfers van de Amerikaanse scandienst niet overdreven: ik had er de eerste keer meer dan zestig.
Ad-aware is in een gratis en een betaalde versie verkrijgbaar. De betaalde versie scant continu (en niet achteraf na handmatige activering) en bevat tevens Ad-watch (een pop-up killer).

BRONNEN
1. van der Schaaf S. Spyware is een nieuwe plaag voor internet. [Web document] Computable 2004;
   (23 juni).
2. Doorenbosch T. Rechter haalt verbod op spyware onderuit. [Web document] Automatisering Gids 2004;
   (24 juni).

Update: 6-7 oktober 2004


Dinsdag 5 oktober heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden met de grootst mogelijke meerderheid (399 tegen 1) de 'Spy Act' aangenomen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het bestrijden van spyware. De wet verbied het ongemerkt installeren van spyware. Bedrijven en particulieren die zich toch schuldig maken aan deze praktijk worden zwaar beboet.

BRONNEN
1. Wijkstra J. Spyware wordt in de VS illegaal. [Web document] Automatisering Gids 2004 (6 oktober).
2. Anti spyware-wet in Amerika aangenomen. [Web document] Computable 2004 (6 oktober).
3. Wet tegen spyware krijgt steun. [Web document] Telegraaf 2004 (7 oktober).

Terug naar boven


Koninklijke Bibliotheek breidt 'e-depot' uit

23 juni 2004


De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag krijgt de beschikking over bijna 380.000 artikelen uit 740 wetenschappelijke en medische tijdschriften van de internationale wetenschappelijke uitgeverij Blackwell Publishing Ltd.

BRONNEN
1. Koninklijke Bibliotheek en Blackwell Publishing Ltd sluiten overeenkomst op gebied van elektronische archivering [Web document]. Nieuwsberichten Koninklijke Bibliotheek 2004; (22 juni).
2. Koninklijke Bibliotheek breidt 'e-depot' uit [Web document]. Automatisering Gids 2004; (23 juni).
3. KB en Blackwell sluiten overeenkomst [Web document]. Informatie Professional 2004; (23 juni).

Terug naar boven


Onderzoek van de Europese Commissie zet Reed onder druk

18 juni 2004


De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de wetenschappelijke uitgevers­indus­trie, waarbij de druk op Reed Elsevier - 's werelds grootste uitgever van weten­schappelijke tijdschriften - wordt verhoogd.

Europa produceert meer dan 40% van de wetenschappelijke tijdschriften. De commissie schat dat de prijs van deze tijdschriften en documenten het afgelopen decennium jaarlijks met 10% is verhoogd, buiten de standaard-inflatie om.
De tendens van open access publishing, waarbij weten­schappers betalen om hun artikelen geplaatst te krijgen op een vrij toegankelijk e-journal op het Internet, wordt nauwlettend gevolgd. Reed Elsevier - die afhankelijk is van de verkoop van haar wetenschappelijke tijdschriften - heeft ervoor gewaarschuwd dat dit model de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in gevaar kan brengen.

De commissie hoopt maatregelen te kunnen treffen om vrije toegang tot onderzoek te verbeteren, waarbij de kwaliteit tevens wordt gewaarborgd.

The Guardian | Screendump: Frans de Meijer

"De manier waarop de markt van het wetenschappelijk publiceren is georganiseerd heeft implicaties", zegt Philippe Busquin, de Europese Commissaris verantwoordelijk voor onderzoek. "De wetenschappelijke publicaties dienen niet alleen het verspreiden van onderzoekresultaten; zij vormen ook een hulpmiddel om de kwaliteit van onderzoeksteams te evalueren.".

De commissie zal in 2005 rapporteren. Een aantal parlementsleden publiceert de komende maand een rapport in diverse academische tijdschriften.

De actie van de commissie werd van harte toegejuigd door Jan Velterop, directeur van BioMed Central, die 110 open access journals uitgeeft in het biomedische veld.

"Vanuit de wetenschappelijke gemeenschap stijgt de vraag naar een veel betere toegang tot wetenschappelijke literatuur, dan het Internet nu mogelijk maakt. Het beroven van zowel de wetenschap als de maatschappij van het volledige potentieel van onderzoeksliteratuur houdt de snelheid en de doeltreffendheid van wetenschappelijk en medisch onderzoek tegen."

BRON
- Wray R. EC inquiry puts pressure on Reed [Web document]. The Guardian 2004; (18 juni).

Terug naar boven


Tweede Kamer vóór de vaste boekenprijs

9 juni 2004


Femke Halsema | Foto: Bas de Meijer Foto: © Bas de Meijer

De Tweede Kamer staat, met uitzondering van de VVD, achter de initiatiefwet van Boris Dittrich (D66), Femke Halsema (GroenLinks; foto) en NVB-beschermvrouwe Jeltje van Nieuwen­hoven (PvdA) waarin is vastgelegd dat de vaste boekenprijs moet blijven.

De vaste boekenprijs, die leidt tot een goede spreiding van boekwinkels en een breed assortiment, wordt tot op heden zelf geregeld door de boekenbranche zelf. Hiervoor werd ontheffing verleend van de Mededingingswet.
Deze regeling eindigt volgend jaar.
De initiatiefwet geeft een wettelijk kader, waardoor de vaste boekenprijs mogelijk blijft.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) acht de kans echter groot dat de Europese Commissie de Nederlandse wet afwijst.

Update 23 juni: De vaste boekenprijs blijft, maar over vijf jaar wordt onderzocht of dit daadwerkelijk leidt tot een breder assortiment aan boeken en een betere spreiding van boekhandels. Bovendien hoeft de Tweede Kamer niet bang te zijn dat de Europese Commissie de vaste boekenprijs zal afwijzen.

Update 5 september: Minister Brinkhorst (EZ) wil dat de Tweede Kamer het wetsartikel weer schrapt, aldus De Telegraaf. De wet is aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog bekrachtigd worden door de Eerste Kamer. Boris Dittrich (D66) is niet van plan de wet nu aan te passen.

Update 15 oktober: Vanaf 1 januari 2005 heeft Nederland een wet op de vaste boekenprijs. De Eerste Kamer ging op 12 oktober j.l. akkoord. De meerderheid in de Kamer was vóór het invoeren van de wet. Alleen de VVD handhaafde zijn eerdere bezwaren.

BRONNEN
1. Vaste boekenprijs moet blijven [Web document]. Sp!ts 2004; (9 juni).
2. Vaste prijs voor boeken blijft bestaan [Web document]. NRC Handelsblad 2004; (10 juni).
3. Wet vaste boekenprijs in aantocht [Web document]. Informatie Professional 2004; (14 juni).
4. Vaste boekenprijs blijft [Web document]. Telegraaf 2004; (23 juni).
5. Vaste boekenprijs tot 2009 zeker [Web document]. Informatie Professional 2004; (24 juni).
6. Brinkhorst vreest problemen rond vaste boekenprijs [Web document]. Telegraaf 2004; (5 september).
7. Wet vaste boekenprijs aangenomen [Web document] Informatie Professional 2004; (15 oktober).

Terug naar boven


Ah,... vandaar!

1 juni 2004


Volgens de Amerikaanse internetnieuwsdienst CNet betaalt Microsoft ± € 10.410.000 aan het Noorse Opera om zo een rechtszaak te voorkomen wegens het feit dat Microsoft een code op haar websites heeft toegepast waardoor deze in de Opera browser verminkt weergegeven worden.

Download de nieuwe Opera browser

BRONNEN
1. Hansen E; Festa P. Microsoft behind $12 million payment to Opera [Web document]. c|net News.com 2004; (24 mei).
2. [rak] Microsoft betaalt 12 miljoen aan Opera [Web document]. Automatisering Gids 2004; (25 mei).

Terug naar boven


DocOnline in 2003 meer dan een miljoen keer gebruikt

28 mei 2004


Het afgelopen jaar zijn er 1.007.955 opvragingen geweest uit DocOnline, de NPi-databanken voor de paramedicus. Nog nooit is dit aantal zo hoog geweest.

DocOnline: referentiedatabanken voor de paramedicus | Foto: Frans de Meijer

Dat de Databank Literatuur, de Databank Meetinstrumenten en de Databank Protocollen ook door studenten veel wordt gebruikt blijkt eveneens uit de statistieken.

De Fontys Hogescholen voeren de lijst aan met bijna 75.000 opvragingen in 2003, gevolgd door de Hogeschool Rotterdam (64.000), de Hogeschool Leiden (59.000), de Hogeschool van Utrecht (46.000), de Hogeschool van Amsterdam (42.000), de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (25.000) en de Hanzehogeschool Groningen (22.000).

Terug naar boven


AltaVista vermindert haar functionaliteit

1 mei 2004


Bijna iedere doorsnee-surfer gebruikt Google om te zoeken op het Internet. En dan niet eens de uitgebreide versie, maar de KISS-versie (keep it stupid simple).

Zelf gebruik ik voor professionele zoekacties AltaVista. Helaas is de afgelopen weken een aantal van de unieke mogelijkheden van deze zoekmachine (evenals bij AllTheWeb) verdwenen.
Bij AltaVista (AV) was het mogelijk zowel intern als rechts te trunceren. Voor zover bekend was AV de enige met deze feature.

Ik gebruikte deze machine dan ook als aanrader in mijn colleges aan studenten die Internetzoekacties normaliter uitvoerden met Google. Met AV kon eenvoudiger gezocht worden op bijv.: gyn*colo*, zodat niet alle voorkomende woorden gynecology, gynaecology, gynæcology, gynecoloog, gynecologist, enzovoorts ingetypt hoeven te worden. Helaas, deze functie werkt niet meer.

Ook irritant is het verdwijnen van de proximity operator "NEAR". Hiermee kon gezocht worden naar woorden die bij elkaar in de buurt staan; handig als er enig verband tussen die twee (of meer) woorden moet bestaan.

AltaVista (http://www.altavista.com/web/adv) | Schermdump: Frans de Meijer

Volgordelijk zoeken, met behulp van de dubbele quotes, werkt gelukkig nog wel. Wordt bij Google steevast de 'de' uit mijn naam gewist ("de is een vaak voorkomend woord en werd dus genegeerd.") - waardoor bij het zoeken op "frans de meijer" mijn naam consequent in verband gebracht wordt met "frans meijer", de Heineken-ontvoerder - bij AltaVista blijft "frans de meijer" nog gewoon Frans de Meijer.

Straks dus allemaal aan het Googelen met MS IE op een WinXP machine met Sky Radio op de achtergrond?

LITERATUUR
1. Node gemist door webzoekers. Informatie Professional 2004; 8(5): 7.
2. Sieverts E. Big Bang in de zoekmachines. Informatie Professional 2004; 8(6): 18-20.

Terug naar boven


International Special Librarians Day

22 april 2004


International Special Librarians Day | Logo: Special Libraries Association

Vandaag is het International Special Librarians Day (ISLD), hoorde ik op het door mij bezochte seminar over auteursrecht. Hoewel ik tot de doelgroep behoor en de dag al in 1991 door de Raad van Bestuur van de Amerikaanse Special Libraries Association (SLA) is ingesteld, had ik er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord.

Op ISLD wordt stilgestaan bij de "de unieke bijdragen die door informatieprofessionals worden geleverd door hun kritieke rollen in de globale informatiegemeenschap".
Kijk, dat hoor ik graag!
Informatiespecialisten worden aangemoedigd hun bronnen en diensten te promoten, al dan niet met behulp van door de SLA te leveren promotiematerialen. De ISLD wordt traditioneel gevierd op de donderdag van de Nationale Week van de Bibliotheek (ALA), die over het algemeen de tweede volledige week in april is.

Terug naar boven


Wijziging van de Telecommunicatiewet een feit:
spam is nu strafbaar

22 april 2004


De nieuwe Telecommunicatiewet is eergisteren door de Eerste Kamer aangenomen.

Hiermee is de wijziging van de Wet een feit, welke "in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen" aangepast moest worden.

Door de Telecommunicatiewet is het versturen van spam strafbaar geworden. De Opta kan boetes uitdelen die kunnen oplopen tot een maximum van € 450.000.

Het verzenden van commerciële e-mails is alleen toegestaan als gebruikers daar nadrukkelijk zelf om hebben gevraagd (het zogenaamde 'opt in'-principe).

NEE; geen spammail van onbekende afzenders. NEE; geen virussen. | Afbeeldingsbronnen: Eerste Kamer en Xirmo.nl

Overigens geldt de Wet alleen voor spam die is verzonden aan particuliere e-mailadressen. In de Automatisering Gids wijst Judith van Erve (XS4ALL) erop dat "internationale samenwerking bij de opsporing en vervolging [...] heel belangrijk is voor een effectieve aanpak van spam".

BRON
- Kelfkens G. Eerste Kamer akkoord met spambestrijding [Web document]. Automatisering Gids 2004; (21 apr.).

Terug naar boven


Finale Vlaams-Nederlandse Krakercompetitie

6 april 2004


Krakerfinale Vlaams-Nederlandse Krakercompetitie | Foto: Bibliotheek.nl

Ik ben gespot tijdens de tweedaagse Online Conferentie Nederland in de RAI te Amsterdam.

Ik sta hier de jury op de vingers te kijken tijdens de finale van de Vlaams-Neder­landse Kraker­competitie op 6 april. De competitie, die ruim 4 maanden duurde, werd gewonnen door de Bibliotheek Hengelo.
Met dank aan: René van der Have (OBD).

Terug naar boven


Gastenboek geopend

8 maart 2004


Vandaag is een gastenboek geopend waarop u opmerkingen, aanvullingen en suggesties kwijt over de website of gewoon een bericht of groet kunt achterlaten.
Bijdragen stel ik zeer op prijs.

Gastenboek | Logo: Koekjes.net

Het gastenboek is te vinden door te klikken op de knop Reactie aan de rechterkant in het bovenste frame.

Terug naar boven


Gevolgen voor de bibliotheek door harmonisatie auteursrecht

23 februari 2004


Bibliotheek | Foto: F. de Meijer

Jurist Krikke heeft in de laatste aanvulling op het Handboek Informatiewetenschap een hoofdstuk geschreven over de gevolgen voor de bibliotheekpraktijk van de Europese harmonisatie van het auteursrecht en naburige rechten.

Krikke behandelt onder meer de gevolgen voor het raadplegen in en buiten de bibliotheek van AV-materialen en multimedia, het kopiëren van werken en de (interbibliothecaire) document­leverantie.

In de zojuist verschenen Issue heb ik een referaat geschreven over dit artikel.
Inleiding: Op 22 mei 2001 is de EU Auteursrechtrichtlijn vastgesteld door de Europese wetgever, met dwingende voorschriften voor de lidstaten.
Grote kritiek is er geweest op de sterke invloed van (de lobby van) de industrie en overige rechthebbenden ten nadele van de vrijheid van informatie, het onderwijs en de bescherming in de privé-sfeer. Eind 2002 had de Richtlijn geïmplementeerd moeten zijn, hetgeen nergens is gelukt.

Klik op de link "Publicaties" voor de bibliografische gegevens en de fulltext (PDF).

Terug naar boven


De nieuwe Auteurswet is aangenomen

20 februari 2004


Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot aanpassing van de Auteurswet.

Meer informatie hierover is verschenen in het nieuws van de elektronische versie van Informatie Professional.

Op 22 april 2004 organiseert de FOBID Juridische Commissie, in samenwerking met Stichting SURF, een seminar over de wet en de gevolgen voor bibliotheken.
Bekijk voor meer informatie de FOBID-site.

Informatie Professional | Foto: Infolook

Update 7 juli 2004: De Eerste Kamer heeft de nieuwe Auteurswet op 5 juli als hamerstuk afgedaan. Het voorstel werd op 19 februari aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is de Europese Auteursrichtlijn uit 2000 omgezet in Nederlandse wetgeving.

Terug naar boven


Wijzigend auteursrecht in Nederland

1 februari 2004


In diverse Europese landen wordt gewerkt aan een nieuwe Auteurswet. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn voor Auteursrecht [2]. In Nederland ligt een wetsvoorstel [3] [4] al geruime tijd bij de Tweede Kamer.

In het wetsvoorstel wordt de oude Auteurswet van 1912 [5] aangepast aan de huidige (digitale) tijd. Daarbij worden nieuwe elementen toegevoegd die nog niet zo duidelijk in het Nederlandse recht waren geregeld.

Toepassing van de Richtlijn
De voornaamste Nederlandse Auteurswet stamt uit 1912; gerelateerde rechten zijn geregeld in de Wet op de Naburige Rechten [6] uit 1993. De Auteurswet in geschreven in algemene zin, onafhankelijk van eventuele technologieën. De wet concentreert zich op enerzijds het reproduceren (kopiëren) en anderzijds het 'publiek maken'. In andere landen, zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten veroorzaakte elke media-vernieuwing (radio, televisie, kabel, computer, het Internet) een auteursrechtencrisis. Omdat de Nederlandse wet niet opgebouwd was rond de media-specifieke exploitatierechten, was de wetgever in staat om specifieke delen te wijzigen, zonder de Auteurswet geheel te moeten herschrijven.

CD-brander | Foto: Bas Leppers

Tijdens de volle vijf jaar tussen het uitkomen van het eerste concept van de Europese Richtlijn op 10 december 1997 en de uitein­delijke vaststelling op 22 december 2002 heeft er in Nederland een lang en intensief debat plaatsgevonden over het al dan niet wijzigen van de Auteurswet 1912. Het debat concen­treerde zich op de toekomst van de 'privé-kopie' en de interpretatie van 'een redelijke vergoe­ding'. In mei 1999 kwam de Nederlandse regering met een intentieverklaring, waarin de Ministers van Justitie en OC&W adviseren minimale veranderingen aan te brengen in de Auteurswet en zelf-regulatie propageren voor de praktische problemen.
In het najaar van 2000 vindt tevens een 'publieke raadpleging' plaats, waarbij burgers via de website van het Ministerie van Justitie konden participeren in de totstandkoming van de nieuwe Richtlijn.

Commissie Auteursrecht
In november 1997 werd door het Ministerie van Justitie de Commissie Auteursrecht in het leven geroepen, welke gevraagd werd zich te buigen over vier kwesties. In juli 2001 werd hierover gerapporteerd:
 • Is een fundamentele herziening van de bestaande Auteurswet en de Wet op de Naburige Rechten noodzakelijk?
  ("Nee, wijziging van de Wet voldoet.")
 • Dient de huidige lijst van auteursrechtbeperkingen worden aangepast?
  ("De Richtlijn zelf is tegenstrijdig. Het Ministerie moet zich alleen bezighouden met de beperkingen en uitzonderingen die reeds in de Auteurswet zijn vastgelegd. De enige toevoeging die gemaakt dient te worden is de uitzondering voor het parodiëren.")
 • Hoe moet de term 'billijke vergoeding' worden geïnterpreteerd?
  ("Gebruik het woord 'redelijke tegemoetkoming' in plaats van 'billijke vergoeding'. Onder een 'tegemoetkoming' kan ook iets anders worden verstaan dan alleen geld.")
 • Hoe moeten de technische beperkingsmaatregelen worden verankerd in de nationale wetgeving?
  ("Blijf zo dicht mogelijk bij de tekst van de Richtlijn.")
Het advies wordt slechts ten dele overgenomen: in mei 2002 wordt het concept aan de Raad van State aangeboden, die haar advies op 22 juli 2002 aan de Tweede Kamer stuurt. De Raad van State wijst het verschil tussen 'vergoeding' en 'tegemoetkoming' af. De term 'billijke vergoeding' moet worden vastgelegd in de Auteurswet zelf en niet in een wijzigingsaddendum, zoals de Minister voorstelde.
Interessant is, dat de Raad het standpunt van de Minister bekritiseerde over de privé-kopieën. Het wetsvoorstel spreekt over 'een paar kopieën' voor privé-gebruik, terwijl de EU Richtlijn het heeft over 'reproducties' zonder limiet. De Minister gaf aan dat de EU-lidstaten vrij waren in het bepalen van een maximum van dergelijke kopieën voor eigen studie of gebruik.

In oktober 2002 hebben 31 deskundigen op het gebied van technologie en auteursrecht een open brief gestuurd aan de Tweede Kamerleden, welke in mei 2003 een extra zitting hebben belegd waarbij enkele briefschrijvers konden participeren.
Na het zomerreces van 2003, heeft afgelopen september een plenair debat plaatsgevonden over de nieuwe Auteurswet.
Naar verwachting stemt de Tweede Kamer pas in 2004 over het definitieve wetsvoorstel van het ministerie van Justitie.

LITERATUUR
1. Nas S.
The Netherlands [Web document]. Amsterdam: Bits of Freedom, 2003.
2. Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEG L 167). [Web document]. Brussel: Raad van de Europese Unie, 2001.
3. Wetsvoorstel 28 482 : Aanpassing van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter uitvoering van richtlijn nr. 2001/29/EG van het Europees Parlement ... [etc.] (Uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij). [Web document]. 's-Gravenhage : Ministerie van Justitie, 2000.
4. de Meijer F. Aangepaste Auteurswet: gunstig of niet?. Issue 2003; 20(2): 11-2.
5. Auteurswet 1912 [Web document]. 's-Gravenhage : Ministerie van Justitie, 2000.
6. Wet op de Naburige Rechten [Web document]. 's-Gravenhage : Ministerie van Justitie, 1993.

Terug naar boven


Aanpassing van de Auteurswet komt er aan

16 januari 2004


Aanstaande dinsdag 20 januari en/of woensdag 21 januari en/of donderdag 22 januari wordt de aanpassing van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet behandeld in een openbare vergadering in de Tweede Kamer.

Het Kabinet acht "spoedige afhandeling gewenst", om zo uitvoering te geven aan Richtlijn nr. 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 (!) betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEG L 167) (Uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij).

Kopieermachine | Foto: Bas Leppers

Terug naar boven


Deel 2 en deel 3 van artikel gepubliceerd in Gamma

11 januari 2004


Gamma | Scan: F. de Meijer

Inmiddels zijn ook deel 2 en deel 3 van de artikelenreeks "Mogelijkheden van internet voor laboranten werkzaam in de medische beeldvorming of radiotherapie" uitgekomen (zie ook het bericht van 29 oktober 2003). De serie is aanvankelijk door diëtist Jeanne van Dommelen en mij geschreven voor (en gepubliceerd in) het vakblad Nederlands Tijdschrift voor Diëtisten in 2002, naar aanleiding van de in 2001 door mij en Jeanne verzorgde workshop.
Senior radiotherapeutisch laborant Maud Keltjens heeft de artikelenserie bewerkt voor de MBRT.

Samenvatting deel 2: "In het vorige artikel van deze serie heeft u kunnen lezen over diverse databanken op internet met referenties van wetenschappelijk literatuur. Wil een zoektocht in dergelijke databanken succesvol zijn, dan is voorbereidend werk en kennis van de techniek van het zoeken onontbeerlijk."

Samenvatting deel 3: "Informatie is volop te vinden op het Internet. Iedereen kan alles op Internet zetten, zonder selectie vooraf en zonder ook maar enige controle op de juistheid van de informatie, wat bijvoorbeeld bij kranten en tijdschriften wel het geval is. Voor het beoordelen van de kwaliteit van een website en de betrouwbaarheid van de geboden informatie wordt in dit artikel een aantal handvatten gegeven."

Klik op de link "Publicaties" voor de bibliografische gegevens en de fulltext (PDF).

Terug naar boven


Naar het archief 2003


wit vlak
© F. de Meijer 2001 -