Terug naar: Links
wit vlak
pijl Anak Asuh
pijl Anakita
pijl Asian Rhino
pijl BOLAdanBUKU
pijl Flowgi
pijl Peduli Anak
pijl Peutjut-Fonds
pijl Satu PerSatu
pijl SOMOI
pijl Stichting BOS
pijl Sumba Care
pijl Syafa'at
pijl Tileng
pijl Weeshuis Atjeh
pijl YAMARU Nederland
pijl World Partners
wit vlak
pijl

Zoekscherm:


wit vlak

Home » Links » Goede doelen


Yayasan amal
Overzicht van 'goede doelen': Nederlandse stichtingen die werkzaam zijn in Indonesië.

Asian Rhino Foundation
Wageningen

17 april 2007


Logo Asian Rhino Foundation, Wageningen | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen, die allen verantwoordelijk zijn voor onder andere de sponsoring, de website, merchandise en promotie.

Missie/Activiteiten
De Asian Rhino Foundation richt zich op het behouden van de in Azië in het wild levende neushoornsoorten. Dat doen we door zowel onderzoeks- als beschermingsprojecten financieel of materieel te ondersteunen.

Lopend project
Sumatran Rhino Sanctuary Way Kambas National Park.

Website
www.asianrhino.nl

Terug naar boven


Peduli Anak Foundation
Eindhoven/Rosmalen

17 april 2007


Logo Peduli Anak Foundation, Eindhoven/Rosmalen | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
De Peduli Anak Foundation is in 2005 opgericht door Chaim Fetter en Bjørn Dudok van Heel, en kan worden gekenmerkt als een globale NGO. De unieke kenmerken van de stichting zijn de verticale integratie van verschillende activiteiten en ondernemersbenadering (met name projectvergroting, doeltreffendheid, efficiency en uniformiteit) op een wijdverspreid sociaal probleem.

Missie
Peduli Anak ("zorg voor het kind") strijd voor de rechten van (straat) kinderen die opvoeding, onderwijs en medische steun ontberen. Naast de nadruk op deze kinderen, houdt de stichting rekening met de menselijke en natuurlijke omgeving. Hoofddoelen van de stichting zijn het verminderen van structurele armoede, kindermisbruik, -sterfte en -uitbuiting en het terugdringen van ziektes in combinatie met het verbeteren van de lokale welvaart en de toegang tot fatsoenlijke medische faciliteiten.

Activiteiten
Pilot Project Lombok: "First Aid Shelters" (2006); Project Lombok (2006-); Onderzoek straatkinderen Lombok (2006).

Lopende projecten
Opvanghuizen voor straatkinderen op Lombok.

Website
www.pedulianak.com

Zie ook: Aanpakken en wegwezen: Chaim Fetter op Lombok.

Terug naar boven


SOMOI
Amsterdam

17 april 2007


Logo SOMOI, Amsterdam | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
Het (vijfkoppig) bestuur van SOMOI bestaat volledig uit vrijwilligers en is werkzaam vanuit Amsterdam. Ieder bestuurslid is voor SOMOI werkzaam geweest in Indonesië. Het bestuur vergadert maandelijks om de laatste ontwikkelingen in Indonesië te bespreken. SOMOI staat voor 'Stichting voor Oefentherapeuten Mensendieck ten behoeve van Ontwikkelingswerk in Indonesië' en is een kleine vrijwilligers­organisatie die zich sinds 1988 inzet voor gehandicapte kinderen.

Missie
Door middel van oefentherapie, kennisoverdracht en (financiële) ondersteuning bij de aanschaf van hulpmiddelen en de uitvoering van operaties de mogelijkheden van gehandicapte kinderen in de samenleving vergroten.

Activiteiten
De vrijwilligers zijn werkzaam in Pontianak op Kalimantan. In het kort bestaan de activiteiten van de vrijwilligers uit: het geven van oefentherapie aan gehandicapte kinderen (met name neurologische en orthopedische aandoeningen); het overdragen van oefentherapeutische en (para)medische kennis (theorie en praktijk) aan Indonesische vrijwilligers; het bieden van (financiële) ondersteuning bij de aanschaf van hulpmiddelen en de uitvoering van operaties.

Lopend project
Therapie in Pontianak.

Website
www.somoi.nl

Terug naar boven


Stichting Anak Asuh Batam
Ede (Gld.)

17 april 2007


Logo Stichting Anak Asuh Batam, Ede | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
De stichting Anak Asuh ("pleegkind") bestaat uit een zeskoppig bestuur. Nieuwe projecten worden op voordracht van yayasan Setara Kita in Indonesië ingebracht in de vergadering. Samen met de aanbevelingen van Setara Kita wordt het project uitgebreid besproken en getoetst binnen het bestuur op financiële haalbaarheid, rechten van het kind, en de doelstellingen van de stichting.

Missie
Zorg dragen voor een maximale, duurzame financiële bijdrage aan internationale programma's, gericht op de verbetering van de toekomst voor kansarme kinderen in Indonesië en een zinvolle communicatie te bevorderen tussen enerzijds de stichting en alle geldgevers en anderszijds de kinderen, hun familie en de mensen in hun omgeving. De activiteiten van de stichting zijn niet betrokken of gebonden aan enige politieke, godsdienstige of andere belangen van welke aard ook.

Activiteiten
Wederopbouw Aceh; opzetten van een compleet nieuwe bibliotheek voor zo'n 900–1000 kinderen; arbeidstherapie, gesprekken, traumabegeleiding en resocialisatie van kinderen in de gevangenis op Batam; opvang, begeleiding en terugreis van misbruikte kinderen en jonge vrouwen (transithouse/traffikingproject); straatkinderenproject in Bandung; spuitomwisselingsprogramma voor drugsverslaafden in Bandung..

Lopende projecten
Nieuw kantoor Anak Asuh; Wederopbouw Yogjakarta/Bantul; Kinderkrant in Indonesië; Begeleiding en training straatkinderen Bandung; Wederopbouw Aceh (Actie Ede voor Azië); De rechten van het kind: Onderwijs.

Koninklijke onderscheiding voor Paul Siegers
Reeds meer dan 19 jaar heeft Paul Siegers zich belangenloos ingespannen voor de projecten in Indonesië. Samen met hem en zijn Indo-vrienden zijn meer dan 140 containers met ziekenhuismateriaal, melkpoeder en andere hulpmaterialen ingeladen en verzonden naar Indonesië. Paul kreeg zijn onderscheiding met name voor zijn duurzame inspanningen en zijn intensieve acties om tientallen vrienden te overtuigen van het nut en de zin om de handen uit de mouwen te steken om de hulpprojecten voor de medemensen in Indonesië te kunnen uitvoeren. De onderscheiding als lid in de Orde van Oranje Nassau werd op 4 mei 2007 persoonlijk door Minister Middelkoop uitgereikt.

Website
www.anak-asuh.nl

Terug naar boven


Stichting Anakita
Hoofddorp

17 april 2007


Logo Stichting Anakita, Hoofddorp | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
Stichting Anakita ("ons kind") heeft een vierkoppig bestuur, allen met een binding met Indonesië. De bestuurleden hebben een ruime ervaring met het runnen van projecten in Indonesië. In Indonesië werkt Stichting Anakita met eigen lokale medewerkers.

Missie
Stichting Anakita helpt kansarme kinderen van basisschool tot een baan.

Activiteiten
Renoveren van vervallen dorpsscholen; computer lessen; Engelse les; verschaffen van lesmaterialen voor scholen; dans- en muziek lessen en nog vele andere activiteiten ten behoeve van kansarme kinderen in Indonesië.

Lopende projecten
Weeshuis Ghi Fari Yogyakarta; Project Santi Yasa Bali.

Website
www.anakita.org

Terug naar boven


Stichting BOS (Borneo-Orang oetan-Sumatra)
Zaandijk

17 april 2007


Logo Stichting BOS (Borneo-Orang oetan-Sumatra), Zaandijk | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
Stichting BOS is een onafhankelijke stichting met een vijfkoppig bestuur en werkt uitsluitend met vrijwilligers (inclusief het bestuur). Stichting BOS werft fondsen om verschillende projecten voor orang oetans te ondersteunen. Hierbij horen de projecten van BOS Indonesië, maar het geld van Stichting BOS gaat ook naar andere projecten, zoals het Kinabatangan project in Maleisië. Sinds 2001 heeft Stichting BOS op de Apenheul in Apeldoorn een vaste tentoonstelling bij de orang oetan verblijven van deze dierentuin.

Missie
"Wij zijn toch geen knip voor de neus waard als wij de orang oetan laten uitsterven."

Activiteiten
Opzetten en ondersteunen van wetenschappelijk onderbouwde opvangcentra voor orang oetans op Kalimantan; terugplaatsing van in beslag genomen orang oetanbaby's in een geschikte omgeving nadat ze 4 jaar lang op een van de opvangcentra zijn geweest; het kopen en eventueel aanplanten van tropisch oerwoud voor bescherming van de in het wild levende orang oetans op Kalimantan en Sumatera; volgen van de orang oetans die uitgezet zijn; het bestrijden van stroperij; het geven van voorlichting aan de plaatselijke bevolking.

Lopende projecten
Diverse orang oetan opvangcentra.

Website
www.stichtingbos.nl

Zie ook: "De laatste wens van prins Bernhard".

Terug naar boven


Stichting BOLAdanBUKU
Haaksbergen

17 april 2007


Logo Stichting BOLAdanBUKU, Haaksbergen | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
BOLAdanBUKU ("ballen en boeken") is een vrijwilligersorganisatie, in 2005 opgericht door basketbaltrainer Paul Kramer, die probeert de kosten zo laag mogelijk te houden en donaties geheel ten goede laat komen aan de projecten in Indonesië.

Missie
De stichting BOLAdanBUKU wil door het geven van aandacht, respect en liefde deze groep kinderen helpen zich als individu verder te ontwikkelen.

Activiteiten
In de omgeving van de stad Bandung wordt een basketbalveld en een schoolgebouw gerealiseerd. Op die manier worden de kinderen bereikt waarop de stichting zich wil gaan richten. Naast de door Kramer gegeven basketbaltrainingen laat de stichting de kinderen kennismaken met de Engelse taal. Ook worden locals opgeleid tot basketbalcoach. In de laatste fase worden de schoolgebouwen verder ontwikkeld tot multifunctionele gebouwen waar naast Engelse les ook andere vakken geleerd kunnen worden. Tevens kunnen de gebouwen dienst doen als buurtcentra waar de bevolking allerlei activiteiten kan gaan organiseren.

Lopend project
Basketbalveld en scholing nabij Bandung.

Website
www.boladanbuku.nl

Terug naar boven


Stichting Flowgi
Hoofddorp

17 april 2007


Logo Stichting Flowgi, Hoofddorp | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
De stichting Flowgi bestaat uit een zeskoppig bestuur in Nederland en vier projectcoördinatoren in Indonesië, deze lokaal toezien op een juiste uitvoering van de projecten.

Missie
Hun missie is het ondersteunen en ontwikkelen van projecten ten behoeve van kinderen, met name weeskinderen, in Indonesië.

Activiteiten
De stichting renoveert weeshuizen en scholen, zorgt voor kleding en zorgen voor onderwijs. Op dit moment renoveren zij een school op Bali en helpen zij diverse scholen rond Yogyakarta met de wederopbouw na de aardbeving van mei 2006.

Lopende projecten
School Montong Gamang Lombok; School Banjardadap Yogyakarta.

Website
www.flowgi.org

Terug naar boven


Stichting Peutjut-Fonds
Doesburg

23 september 2007


Logo Stichting Peutjut-Fonds, Doesburg Organisatie
De Stichting Peutjut-Fonds is ontstaan uit een particulier initiatief van wijlen kolonel J.H.J. Brendgren, oud-officier van het roemruchte Korps Marechaussee van Aceh. De Stichting legt jaarlijks verantwoording af in de vorm van een jaarbericht. De instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden worden aanbesteed of gegund aan louter Acehse bedrijven en werknemers. Zo draagt de Stichting ook bij aan de verbetering van de economie in dat deel van Indonesië. Teneinde de 'overheadkosten' zo laag mogelijk te houden, verrichten de bestuursleden hun werkzaamheden volledig voor eigen rekening.

Missie
Het Peutjut-Fonds heeft tot doel het herstel en de instandhouding van de Militaire Erebegraafplaats Peutjut in Banda Aceh (het voormalige Kota Radja), zodat deze voor volgende generaties wordt behouden.

Lopend project
In nauw overleg met het gouvernement van Aceh is de Stichting na de tsunami van december 2004 opnieuw begonnen aan de reparatie, restauratie en renovatie.

Website
De Stichting heeft nog geen website. Meer informatie is te vinden op indoinside.nl/peutjut.

Terug naar boven


Stichting Satu PerSatu
Amsterdam

17 april 2007


Logo Stichting Satu PerSatu, Amsterdam | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
De stichting Satu PerSatu ("een voor een") heeft in totaal acht bestuursleden en wil een betrouwbare organisatie zijn, die verantwoord omgaat met de bijdragen voor hulpverlening in Indonesië.

Missie
De stichting heeft als doel het leveren van een structurele bijdrage om de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van kansarme kinderen in Indonesië te verbeteren. De stichting bereikt dit doel door het realiseren van concrete educatieve voorzieningen.

Activiteiten
De stichting zet verschillende activiteiten op, onder andere voor vaktechnische lessen (waaronder het maken van meubels en naailessen) en voor de Engelse taal. Daarnaast komen er ook faciliteiten voor computerrecreatie, een kleine bibliotheek en eventuele peuteropvang.

Lopend project
Multifunctionele school in Malang.

Website
http://www.satupersatu.org/

Terug naar boven


Stichting Syafa'at
Ommen

24 oktober 2007


Logo Stichting Syafa'at, Ommen | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
Stichting Syafa'at ("hulp aan anderen") is een initiatief van Healingcentrum 'de Gids' van Kitty en Ewald Jurgens.

Missie
De stichting Syafa'at heeft zich tot doel gesteld een goed functionerend weeshuis op Lombok te openen, voor ruim 100 kinderen van 2-13 jaar, van alle gezindten.

Activiteiten
Om de levensvatbaarheid van het weeshuis te kunnen waarborgen en een continuering van financiën, worden binnen het terrein van de stichting diverse andere objecten gebouwd van waaruit de nodige gelden kunnen worden geput. Gerealiseerd zijn inmiddels een grote visvijver, een semi-openluchttheater, een restaurant, een kleine supermarkt en een souveniershop. Gepland zijn een zwembad, een bistro-minibar en bungalows. De bouw van het weeshuis is in februari 2006 van start gegaan.

Lopend project
Weeshuis op Lombok.

Website
www.syafaat.nl

Zie ook: Pasar Malam Istimewa in Zutphen.

Terug naar boven


Stichting Tileng
Capelle aan den IJssel

17 april 2007


Logo Stichting Tileng, Capelle aan den IJssel | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
Het vijfkoppig bestuur van Stichting Tileng stelt per project geld beschikbaar waarmee lokaal initiatief uitvoerbaar gemaakt wordt terwijl het voor alle betrokken partijen inzichtelijk en beheersbaar blijft. Stichting Tileng verzorgt geen noodhulp, maar kiest voor een duurzame oplossing.

Missie
De stichting steunt de bevolking van de desa's op Java, Tileng, Baturraden en Imogiri, bij het realiseren van eigen projecten ter verbetering van hun woon- en leefomstandigheden. De lokale bevolking van de desa's weet als geen ander op welke schaal en op welk niveau de woon- en leefomstandigheden verbeterd kunnen worden. Daarom heeft de stichting ervoor gekozen alleen die projecten te financieren die door de bevolking zélf, mede door tussenkomst van het dorpscomité en ons lokale projectmanagement, voor financiële steun bij de stichting worden voorgedragen.

Activiteiten
De stichting heeft een grote wisselende projectportefeuille, met vaak tientallen plannen, variërend van enkele honderden tot vele tienduizenden euro's per project. Na de aardbeving van 27 mei 2006 is de stichting gestart met projecten gericht op het herstel van de zwaar getroffen desa Imogiri.

Lopende projecten
Traditioneel sparen van boeren in Indonesië; 3e en volgende fases lagere school Baturraden.

Website
www.tileng.nl

Zie ook: Activiteiten van Taman Indonesia.

Terug naar boven


Stichting Weeshuis Atjeh
Hoofddorp

17 april 2007


Logo Stichting Weeshuis Atjeh, Hoofddorp | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
Stichting Weeshuis Atjeh wordt geleid door drie bestuursleden en voert haar werkzaamheden uit met behulp van vrijwilligers.

Missie
De stichting heeft als doel weeskinderen weer een toekomst te geven. Hiervoor hebben zij een weeshuis gebouwd waar kinderen weer thuis komen. Naast betere faciliteiten dan de noodopvang worden kinderen geholpen om weer naar de toekomst te kijken en actief te werken aan zijn of haar toekomst. Stichting Weeshuis Atjeh draagt zorg voor de financiering. Daarnaast stellen zij samen met samenwerkingspartner yayasan Baitul Hikmah een beleid op dat ervoor zorgt dat kinderen weer een toekomst word geboden.

Activiteiten
Het financieren van de bouw van een weeshuis met school in Aceh.

Lopend project
Bouw weeshuis in Aceh.

Website
www.weeshuisatjeh.nl

Terug naar boven


Stichting YAMARU Nederland
Voorhout

17 april 2007


Logo Stichting YAMARU Nederland, Voorhout | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
YAMARU Nederland heeft zeven bestuursleden en is de steunstichting van YAMARU, dat staat voor YAyasan MAnuel RUntu, een stichting in Noord-Sulawesi.

Missie
Het doel van de Stichting YAMARU Nederland is in het algemeen financiële steun te verlenen aan de activiteiten van YAMARU. YAMARU heeft zich tot doel gesteld het welzijn van de armste en minderbedeelde bevolkingsgroepen op Sulawesi te bevorderen hun kans op een betere toekomst te vergroten, in de meest ruime zin van het woord.

Activiteiten
Het verstrekken van studiebeurzen aan leerlingen van lagere en middelbare scholen en aan studenten op HBO en universitair niveau; begeleiding en ondersteuning van land-tuinbouw- en (pluim)veeprojecten; verstrekken van hulpmiddelen en medische voorzieningen aan gehandicapten; het exploiteren van een Academie voor Fysiotherapie; het beheer en de exploitatie van een gezinsvervangend tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen.

Lopend project
Panti 'Sayap Kasih' ("gebouw 'Vleugel van Liefde'").

Website
www.yamaru.nl

Terug naar boven


Sumba Care
Papendrecht

17 april 2007


Logo Sumba Care, Papendrecht | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
Het team van Sumba Care bestaat uit jonge enthousiaste mensen die zich met veel bewogenheid inzetten om iets voor de mensen van Sumba te kunnen betekenen. De meeste medewerkers hebben een taak die in het verlengde ligt van hun dagelijkse werkzaamheden, dit maakt het team flexibel en efficiënt. Alle Sumba Care medewerkers werken op vrijwillige basis.

Missie
Sumba Care is een organisatie die zich bezig houdt met de coördinatie van projecten op Sumba, een klein eiland in Indonesië. Sumba Care is een stichting die zich inzet voor de mensen van Sumba. Zij willen graag een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden van deze mensen, zodat zij een eerlijke kans kunnen krijgen op een menswaardig bestaan.

Activiteiten
De projecten die Sumba Care momenteel ondersteund zijn: Kindertehuis Hammu Pangia en het Ontwikkelingsproject Londa Lima. Ook wordt er hard gewerkt aan het opzetten van medische hulpposten op Sumba, zowel bij het kindertehuis als in de binnenlanden. Samen met artsen uit o.a. Singapore worden hier op dit moment plannen over gemaakt.

Lopend project
Een waterontkalker voor het kindertehuis.

Website
www.sumbacare.org

Terug naar boven


World Partners
Bennekom

17 april 2007


Logo World Partners, Bennekom | Klik op het logo om naar de website te gaan Organisatie
World Partners kent twee afdelingen. In 1994 is World Partners in Nederland (vijf bestuursleden) van start gegaan. Vanuit een christelijke visie om met bewogenheid klaar te staan voor mensen die hoop zoeken en een toekomst willen en daartoe verantwoordelijkheid willen nemen. Het concept om ontwikkelingshulp middels het stimuleren van ondernemerschap met een sociale meerwaarde bleek goed aan te slaan. Ook in de Verenigde Staten is daarom in 2002 World Partners US (als een algemeen nut beogende stichting) opgericht.

Missie
"World Partners ondersteunt in ontwikkelingslanden lokale initiatieven voor ondernemerschap met een sociale meerwaarde." Zij doet dat door zakenrelaties tussen mensen in het Westen en in ontwikkelingslanden tot stand te brengen. Indien nodig, wordt ondersteuning gegeven op zowel het financiële vlak als op het gebied van zakelijke adviezen.

Activiteiten (in Indonesië)
Onder andere het opzetten van visvijvers op Kalimantan, waardoor een duurzame sociale en economische bijdrage geleverd wordt aan de levensomstandigheden in de binnenlanden van Kalimantan. De kleine gemeentes worden hierdoor onafhankelijk en weerbaar en de voedingstoestand binnen het gezin wordt verbetert. Een andere activiteit is het opzetten van een houtverwerkingsfabriek in Tering, Kalimantan. Doelstellingen hierbij zijn: verschaffen van werkgelegenheid en daardoor verminderen van armoede op Kalimantan, toewerken naar een self-sustainable houtfabriek, op een nuttige manier gebruiken van afvalhout en het produceren van exportproducten.

Lopende projecten
Visvijvers Indonesië; houtverwerkingsfabriek in Tering, Kalimantan.

Website
www.worldpartners.org

Terug naar boven


Terug naar de Links


wit vlak
© F. de Meijer 2001 -