Sejarah Indonesia/Hindia Belanda: warta berita

Sejarah Indonesia/Hindia Belanda: warta berita
Geschiedenis/Nederlands Indië: nieuwsberichten

21 juli 2008Zie ook de nieuwsberichten over:
 • Twee herdenkingen slachtoffers Indië
  Brabants Dagblad, 21 juli 2008
  Twee herdenkingen slachtoffers Indië
  Nieuws.nl, 21 juli 2008
  Twee dagen achtereen wordt half augustus in Den Bosch stilgestaan bij oorlogsslachtoffers in voormalig Nederlands Indië. Op vrijdag 15 augustus houdt HONI '42-'49 een herdenking in zorgcentrum De Grevelingen met als thema 'De vergeten vrouwen'. Een dag later volgt de kranslegging en het eerbetoon van stichting Gedenkteken Indiëgangers 's-Hertogenbosch bij het gedenkteken aan de Zuiderparkweg.
   
 • Lezersbrieven : Veteranen 7 September 2007
  door J. van de Konijnenberg, Eindhovens Dagblad, 19 juli 2008
  De ruim 6200 militairen die in de periode 1945-1962 in Nederlands Indië en Nieuw-Guinea het leven lieten, werden bij het Indië-monument in Roermond herdacht. De minister van Defensie hield een indrukwekkende toespraak. Ik was er getuige van dat zijn woorden emoties opriepen. [...] Goed dat ik eraan denk, (geregistreerde) veteranen krijgen wél iets: per jaar twee dagkaarten NS en tien keer het veteranenblad Checkpoint.
   
 • Indië-herdenking
  BN/De Stem, 16 juli 2008
  Op vrijdag 15 augustus wordt in de achtertuin van het verzorgings- en verpleeghuis Raffy aan de Bernard de Wildestraat de jaarlijkse Indië-herdenking gehouden. De plechtigheid bij het in 2006 onthulde monument begint om 13.45 uur met muziek en zang.
   
 • Onmisbaar boek over ons koloniale verleden
  door Kester Freriks, NRC Next, 8 juli 2008
  Reggie Baay schrijft in De njai (Athen.-Polak&Van Gennep, €18,95) openhartig over het trieste lot van concubines in Nederlands-Indië, vindt Kester Freriks. 'De veelzijdige rol van de njai in de Indische samenleving krijgt in De njai. Het concubinaat in Nederlands-Indië een nieuwe, niet eerder beschreven dimensie. Baay is een kleinkind van een njai. Hij wijdde al eerder artikelen aan dit onderwerp, waarmee hij veel emoties losmaakte in de Indonesische wereld.'
   
 • Veteranendag in teken Nederlands-Indië
  Nieuwsbank, 1 juli 2008
  Voor de tweede keer hield de gemeente Geertruidenberg vorige week de plaatselijke Veteranendag. In de Lambertuskerk in Raamsdonk waren zo'n honderd veteranen met partners aanwezig om te luisteren naar de toespraken van burgemeester M. Meijer en twee Indië-gangers.
   
 • SS'ers dienden in Nederlands-Indië : aldus militair-historicus Jaques Bartels [audio]
  door Marianne van Exel, VPRO /Geschiedenis, 30 juni 2008
  Huzaren in voorheen vreemde krijgsdienst. Zo heet het laatste hoofdstuk uit het boek 'Tropenjaren, Ploppers en Patrouilles' van militair-historicus Jaques Bartels. Daarin schrijft hij dat militairen, die voorheen vrijwillig bij de Waffen-SS gediend hadden, het Nederlands leger in Indië na de oorlog gingen versterken, door een gebrek aan strijdkrachten. Het was aanvankelijk een idee van prins Bernhard.
   
 • Indië-monument straks voor alle oorlogsveteranen
  door Mark van Dijk, AD Rotterdams Dagblad, 28 juni 2008
  Het Indië-monument aan de Mariniersweg in Oud-Beijerland wordt een gedenkplaats voor alle oorlogsveteranen uit het dorp. Plannen voor 'verbreding' van het huidige monument met een plaquette voor andere oorlogsgebieden waar Nederlandse soldaten actief waren, zijn gisteren na de herdenking bekendgemaakt op de eerste plaatselijke veteranendag. De uitbreiding van de betekenis van het Indië-monument volgt op de verbreding van de jaarlijkse Indië-herdenking.
   
 • Veteranen zijn blij met waardering van nu
  door Carmen Wijgergangs, BN/De Stem, 28 juni 2008
  Arie Gaarenstroom wil niks vertellen over zijn tijd in Java en Nieuw-Guinea: 'Oublier et passer.' Hij wil het vergeten en doorgaan. Toch is hij naar de veteranendag in het Rucphense gemeentehuis gekomen, want dat de strijders van toen nu aandacht krijgen, vindt hij een heel goede zaak. "Wat mij het meeste zeer deed, was mijn thuiskomst na achttien maanden Nieuw-Guinea. Op het vliegveld trokken ze me al aan mijn jas om een openstaande parkeerbon van vijf gulden stante pede af te rekenen. Dat was de waardering die ik van mijn vaderland kreeg."
   
 • Bernhard wilde Nederlandse SS'ers in 1946 naar Indië sturen
  door George Marlet, Trouw, 27 juni 2008
  Prins Bernhard heeft in 1946 voorgesteld om Nederlandse SS'ers als militair naar Nederlands-Indië uit te zenden. Tijdens een bijeenkomst van de Legerraad op 24 mei 1946 deed prins Bernhard, toen inspecteur-generaal van de landmacht, een opmerkelijk voorstel: stuur Nederlandse SS'ers als militair naar Nederlands-Indië. Dat blijkt uit het boek 'Tropenjaren. Ploppers en Patrouilles'. Militair historicus Jacques Bartels heeft in de archieven van het ministerie van defensie het verslag van deze vergadering ontdekt.
   
 • Oud-SS'er welkom in Nederlands leger
  door George Marlet, Trouw, 27 juni 2008
  Morgen is het Veteranendag. Sommige Nederlandse veteranen hebben een 'gemengd verleden': behalve voor het Koninkrijk hebben ze ook voor Duitsland gevochten. De begroeting door zijn pelotonscommandant vergeet Jan Niessen nooit. "Ze hadden jullie daar kapot moeten schieten", kreeg Niessen te horen toen hij zich in 1947 bij zijn eenheid meldde. 'Jullie', dat waren Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog vrijwillig in het Duitse leger hadden gediend. Jan Niessen (1927) was een van hen. Ruim een jaar maakte hij deel uit van de gevreesde Waffen SS. Dat bleek geen beletsel om hem na de oorlog bij de Koninklijke landmacht in te lijven voor dienst in toenmalig Nederlands-Indië.
   
 • Oorlogsveteranen strijden voor gelijke rechten
  door Nancy de Randamie, RNW Wereldomroep, 24 juni 2008
  Het bestuur van de Surinaamse Federatie van Oud-strijders en Ex-militairen doet dit jaar mee aan de Veteranendag op zaterdag 28 juni. Wilfred van Gom, secretaris van het bestuur van de Federatie, zegt samen met de twee andere bestuursleden 'mee te willen doen aan het defilé om Suriname uit te dragen'. Hiermee wil de Federatie meer bekendheid geven aan het feit dat Surinamers deel hebben genomen aan verschillende oorlogen: de Tweede Wereldoorlog, de Korea-oorlog en de politionele acties in Nederlands-Indië.
   
 • Lotgenoot heeft aan half woord genoeg
  door Hannah Aehle, AD Utrechts Nieuwsblad, 24 juni 2008
  Vijfhonderd veteranen uit Nieuw-Guinea, Nederlands-Indië, Libanon, maar ook uit Nederland waren gisteren in het spoorwegmuseum bij de eerste Utrechtse veteranendag aanwezig. Initiatiefnemers willen zo uiting geven aan lokale waardering voor de veteranenen. Ook speelt mee dat niet alle veteranen naar de landelijke veteranendag in Den Haag (29 juni) willen of kunnen gaan.
   
 • 'Niemand had enig idee wat wij daar deden'
  door Ralph van Wolffelaar, 17 juni 2008
  Hij heeft zijn speech voor de 26e voor de zekerheid aan enkele bevriende mede-veteranen voorgelegd. "Het is immers al zo lang geleden dat ik in Nederlands-Indië was", zegt Anton Roosenbrand (83) uit Raamsdonksveer. "Ik wil zeker weten dat ik geen onzin vertel. Maar met mijn geheugen was niets mis, bleek uit de respons."
   
 • Ossendrechtse schrijft over lange schaduw van Nederlands-Indië
  door Berry van der Heijden, BN/De Stem, 13 juni 2008
  Het boek begint met Thera de Jonge uit Ossendrecht en eindigt ermee. Toch gaat De lange schaduw van Nederlands-Indië vooral over haar grootvader en hoe een leven in de voormalige kolonie invloed heeft op drie generaties. Lau Klerkx uit Waalwijk (1894-1983) vertrok in 1917 met zijn zwangere vrouw, Anna Dielissen uit Breda, naar Indië. Het alternatief was langer gemobiliseerd blijven. De onderwijzer gaf aanvankelijk les aan Nederlandse kinderen, maar verlegde zijn aandacht naar de opleiding van Indische mensen 'die eens zelfstandig zullen worden'.
   
 • Indië-herdenking: 'Het blijft altijd aan je trekken'
  door Palko Peeters, BN/De Stem, 12 juni 2008
  Hij is er weer bij, en straks gaat hij ook naar Roermond en Den Haag, waar de herdenkingen nog veel groter en indrukwekkender zijn. Jan van der Sanden uit Haaren nam gistermiddag deel aan de herdenking van de slachtoffers van de politionele acties in voormalige Nederlands-Indië. Een lokale herdenking in Breda, de negende, in handen van comité Vrienden van het Indië Gedenkteken.
   
 • Zendeling Gossner: Gij moet buit medebrengen
  door H. Boele, Reformatorisch Dagblad, 5 juni 2008
  De christenfilantroop Ottho Gerhard Heldring heeft zich in het bijzonder laten inspireren door de Duitse zendingsman J.E. Gossner. [...] Gossner beloofde Heldring zendelingen en Heldring nam op zich voor hun uitzending naar Indië te zorgen. Reeds het volgende jaar klopten drie leerlingen van Gossner aan de pastorie te Hemmen aan; ze brachten de groeten van vader Gossner over en wensten te worden uitgezonden. Zij vertrokken naar Batavia. [...]
   
 • GroenLinks valt over inscriptie op gedenkteken
  Haarlems Dagblad, 2 juni 2008
  'Voor orde en vrede, 1945-1950, gesneuveld in Nederlands-Indië'. Dat komt te staan op een gedenkteken voor de zes omgekomen Heemsteedse militairen in de voormalige Nederlandse kolonie. Het monument wordt onthuld op de Veteranendag van 27 juni op de Algemene Begraafplaats in Heemstede. De woorden 'Orde en Vrede' komen niet helemaal uit de lucht vallen. Het is de letterlijke tekst op het Ereteken voor Orde en Vrede, een bronzen medaille voor militairen die in het toenmalige Nederlands-Indië, dan wel daaropvolgend Indonesië, van 1945 tot 1951 in dienst zijn geweest. [...] Orde, OK, maar vrede? [...]
   
 • Gesneuvelde militairen Nederlands-Indië herdacht
  Brabants Dagblad, 31 mei 2008
  Voor de achtste keer zijn zaterdagmiddag in Tilburg bij het Indië-monument de slachtoffers herdacht die vielen in Nederlands-Indië. Zestig Tilburgers kwamen daar om. De herdenking trok zo'n vijfhonderd mensen. Ook Inspecteur-Generaal, Vice-Admiraal Ir. Michiel van Maanen was bij de middag aanwezig.
   
 • De njai : schijnheilige moraal
  Volkskrant, 30 mei 2008
  De soldaten, planters en ambtenaren die in de koloniale tijd in Nederlands Indië iets groots trachtten te verrichten, hadden op z'n tijd ook wel eens behoefte aan wat warmte, intimiteit en seks. Lastig voor hen dat er veel minder Nederlandse vrouwen dan mannen in de kolonie waren gestationeerd. De oplossing werd gevonden door dan maar met een plaatselijke schone te gaan samenwonen. Veel Hollanders hadden in Indië een Indonesische, Chinese of Japanse concubine.
   
 • Militairen herdacht in Emmen
  Emmen Nu, 30 mei 2008
  Bij het monument in het Insulineplantsoen in Emmen zijn dinsdag tijdens een plechtige herdenking voor de 15e keer de 30 militairen uit Zuidoost Drenthe herdacht die tussen 1945 en 1962 in het voormalige Nederlands-Indië en op Nieuw-Guinea in dienst van het vaderland zijn gesneuveld. De jaarlijkse herdenking was georganiseerd door de Stichting Monument Gesneuvelde Indië-Militairen 1945-1962. Ondanks dat de groep veteranen elk jaar kleiner wordt werd de herdenking bijgewoond door zo'n 250 belangstellenden.
   
 • Gesneuvelde militairen herdacht tijdens Indiëherdenking
  Blik op Nieuws, 27 mei 2008
  Bij het monument in het Insulineplantsoen in Emmen zijn dinsdag tijdens een plechtige herdenking voor de 15e keer de 30 militairen uit Zuidoost Drenthe herdacht die tussen 1945 en 1962 in het voormalige Nederlands-Indië en op Nieuw-Guinea in dienst van het vaderland zijn gesneuveld.
   
 • 'Ik denk altijd aan mijn makkers' [video]
  door Martin Vlaanderen, Dagblad van het Noorden, 27 mei 2008
  "Ik denk nog altijd aan ze, mijn makkers. De vriendschap, dat vertrouwen, dat heb ik in Nederland nooit meer ervaren. Ik zie ons nog een kaartje leggen. En even later, boem... daar lagen ze, naast me, en 's middags werden ze begraven, zo ver van huis." In Emmen werden de in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea gesneuvelde militairen herdacht.
   
 • Première van film Etten-Leurse filmmaker
  Omroep Brabant, 26 mei 2008
  De film 'Slachtoffers van de Japanse seksslavernij' van de Etten-Leurse filmmaker Jan de Ruijter is in Den Haag in première gegaan. Het gaat om een documentaire van een uur die tijdens de Pasar Malam voor het eerst is te zien. In 2003 maakte de nu 65-jarige De Ruijter al een documentaire over de verschrikkelijke ervaringen van Nederlandse slachtoffers in Japanse kampen in voormalig Nederlands-Indië. Die film heet 'Langs de weg van de herinnering'.
   
 • Havisten worstelen met Soekarno
  door Arianne Mantel, Telegraaf, 20 mei 2008
  Met één vraag hebben bijna alle kandidaten van het Comenius College te Leeuwarden vanmorgen geworsteld tijdens het havo-examen geschiedenis. Ze moesten drie omstandigheden noemen die ontwikkeling van de democratie in Indonesië belemmerden tijdens Soekarno. Dit jaar stond de koloniale relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië plus de Europese oorlogen tussen 1789 en 1919 centraal tijdens het examen geschiedenis.
   
 • Arthur Rimbaud krijgt gedenkteken voor kortstondig verblijf in Harderwijk
  NRC Handelsblad, 20 mei 2008
  De Franse dichter Arthur Rimbaud (1854-1891) krijgt in het voorjaar van 2009 een gedenkteken in Harderwijk, zo meldt De Stentor. [...] Rimbaud verbleef in het jaar 1876 precies 23 dagen in Harderwijk. Dat had zo zijn redenen: omdat hij naar het Verre Oosten wilde, had hij zich samen met 1.093 andere Franse huurlingen ingekwartierd in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, dat militairen zocht om in Atjeh te vechten. In Harderwijk werd hij klaargestoomd voor zijn missie met onder meer 'zwemles, onderricht in hygiënische regels en kennis van het wapen.'
   
 • Corruptie verlamt de 'reformasi'
  door Hilde Janssen, Algemeen Dagblad, 20 mei 2008
  Studentendemonstraties en rellen maakten tien jaar geleden een eind aan het repressieve regime van de toenmalige Indonesische president Soeharto. Enthousiast begon Indonesië aan zijn hervormingsproces ('reformasi'), maar het einde is nog lang niet in zicht. Moeder Hiratetty Yoga toont trots de onderscheiding van haar doodgeschoten zoon Elang, 'Held van de reformasi'. Het verzacht de pijn van het verlies een beetje. Samen met drie medestudenten van de Trisakti universiteit werd hij op 12 mei 1998 tijdens een demonstratie tegen de regering doodgeschoten door veiligheidstroepen.
   
 • Veel belangstelling voor veteranenclub rond Alkmaar
  Noordhollands Dagblad, 19 mei 2008
  De oproep van Pieter Schagen (79) uit Alkmaar om een veteranenclub op te zetten in deze regio leverde direct een stortvloed aan reacties op. Vanmiddag kwamen tachtig oud-militairen bij elkaar voor de eerste bijeenkomst in buurthuis Mare Nostrum in Alkmaar. De oudste was 90 jaar. Schagen is een Indië-veteraan. De meeste mensen die gisteren aanwezig waren hadden ook gevochten in het voormalige Nederlands-Indië.
   
 • Rimbaud: via Harderwijk de literatuur uit
  door Hemmy van Reenen, Stentor, 17 mei 2008
  Waarom verdient de bekende Franse dichter Arthur Rimbaud eigenlijk een monument in Harderwijk, zullen mensen zich afvragen. Voor het antwoord op die vraag is een blik in het leven van de spraakmakende dichter nodig. Arthur Rimbaud (1854-1891) verbleef in het jaar 1876 korte tijd in Harderwijk: welgeteld 23 dagen. Hij wilde naar het Verre Oosten en het Koninklijk Nederlands Indisch Leger kon hem daarbij helpen. Het KNIL zocht militairen om te vechten in Atjeh. Veel buitenlanders monsterden aan, onder wie Arthur Rimbaud. Vanuit het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk vertrokken de militairen.
   
 • Niets mooiers dan verzoening
  Reformatorisch Dagblad, 16 mei 2008
  Als kind bracht hij enkele jaren door in een jappenkamp in het voormalige Nederlands-Indië, samen met zijn moeder en twee zusjes. De gruwelen waarmee hij in aanraking kwam, hebben van hem geen rancuneus of sceptisch man gemaakt, al heeft het hem enige tijd gekost zijn voormalige onderdrukkers de hand te reiken. "Er is niets mooiers dan wanneer mensen zich met elkaar verzoenen", zegt oud-minister mr. dr. Bernard Bot van Buitenlandse Zaken. Aanpakken is Bot met de paplepel ingegoten. "Na de bevrijding in augustus 1945 zijn we vanuit Nederlands-Indië naar Nederland teruggekeerd. We hadden verschrikkelijke jaren achter de rug. Maar mijn vader hield ons voor dat we ons niet moesten laten leiden door het verleden, maar dat we de blik op de toekomst moesten richten. Aan de slag dus. Die houding ben ik nooit meer kwijtgeraakt."
   
 • Veteranen vaak jaloers op elkaar
  door Roy Klopper, Telegraaf, 15 mei 2008
  Afgunst en onbegrip drijven een wig tussen de 'oude veteranen', die vochten in onder meer voormalig Nederlands-Indië, en de jonge garde van missies in Libanon, Bosnië, Irak of Afghanistan. Aan de lopende band duiken voorbeelden op van sluimerende onvrede binnen de zich misdeeld voelende oudere generatie, die vroeger bij thuiskomst op onbegrip stuitte.
   
 • Burgemeester ontbreekt bij herdenking
  door Ed Sluis, AD Groene Hart, 5 mei 2008
  Familie, verwanten en overige belangstellenden hebben gistermiddag om vier uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden bij het Indiëmonument aan het Hazeveld. Belangrijkste afwezige: de burgemeester van Alphen.
   
 • Leerlingen De Bouwsteen leggen bloemen
  AD Rotterdams Dagblad, 4 mei 2008
  Max de Ruiter en Bastiaan Burgers uit groep 7 van basisschool De Bouwsteen legden gisteren bloemen bij het Indië-monument op de begraafplaats aan de Kerkstraat in 's-Gravendeel. Ook lazen vijf leerlingen van de school een gedicht voor tijdens de herdenkingsbijeenkomst. Het monument is onlangs door de school geadopteerd.
   
 • Drie jaren uit jeugd van vader meebeleefd
  door Ali Pankow, Provinciale Zeeuwse Courant, 3 mei 2008
  "Dit moet het begin zijn van een dagboek. Vanaf heden, de dag voor ons vertrek naar Engeland en Indonesië, ben ik van plan om al mijn gedachten, indrukken en belevenissen op papier te zetten." Jan van Trigt schreef dit op 28 november 1945 in Weert als 22-jarige aan de vooravond van zijn vertrek om als oorlogsvrijwilliger in Nederlands-Indië de belangen van Nederland en de Oranjes te verdedigen en 'om vrede, gerechtigheid en vrijheid te brengen'. De trip naar Engeland die er aan vooraf ging, gold als een trainingskamp om goed voorbereid aan deze missie te kunnen beginnen. "Ik zag ze wel eens in de kast liggen, twee volgeschreven dikke boeken en de foto-albums, maar ik vroeg er eigenlijk nooit naar."
   
 • WO II maakt nog altijd slachtoffers
  door Ellen de Visser, Volkskrant, 3 mei 2008
  Ruim zestig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er nog altijd honderden slachtoffers op wie de effecten van die oorlog nu pas vat krijgen. Vorig jaar deden 1.774 veelal hoogbejaarde getroffenen voor het eerst een aanvraag voor een oorlogspensioen of -uitkering. Maar met het voortschrijden van de tijd wordt het steeds lastiger hun verleden en de gevolgen daarvan op hun gezondheid te verifiëren. [...] Hans van der Hoeven van de stichting Pelita, die oorlogsgetroffenen uit het voormalige Nederlands-Indië begeleidt: 'Velen hebben na de oorlog een actief leven geleid, maar vaak komen ze na een stressvolle gebeurtenis zichzelf tegen. Als bijvoorbeeld hun partner overlijdt, worden ze opeens ingehaald door hun verleden.' Driekwart van de eerste aanvragen is afkomstig van Indische Nederlanders.
   
 • Wereldoorlog in de West
  RNW Wereldomroep, 3 mei 2008
  De reizende tentoonstelling 'Wereldoorlog in de West' vertelt het vergeten verhaal over de Tweede Wereldoorlog op de Antillen en Aruba en in Suriname en Indonesië. De Antillen en Suriname waren weliswaar niet bezet, maar raakten al gauw bij de oorlog betrokken. In Amsterdam Zuidoost wonen veel Antilliaanse en Surinaamse jongeren die weinig weten over de rol van deze landen. Willy Esajas van de Surinaamse Vrouwen Beweging haalde de tentoonstelling daarom naar het stadsdeel.
   
 • De generaal die eigenlijk violist had willen worden
  Algemeen Dagblad, 2 mei 2008
  Mans Spoor-Dijkema (93), weduwe van Simon Spoor. Hij was bevelhebber van de landstrijdkrachten in Nederlands-Indië van 1946 tot 1949. Hij leidde de politionele acties tegen de Indonesische nationalisten. "De vader van mijn man was violist en concertmeester bij het Concertgebouworkest. Ook mijn man wilde vroeger violist worden. Maar zijn moeder wilde dat hij officier zou worden. Zij stierf toen hij vijftien was, waarop hij besloot zich aan te melden bij Koninklijke Militaire Academie. Daar heeft hij nooit spijt van gehad. In 1923 werd hij luitenant bij het KNIL (het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger)."
   
 • Verzwegen moorden
  door Willem Oosterbeek, De Pers, 25 april 2008
  In mei herdenken we de wreedheden die Duitsland en Japan in de Tweede Wereldoorlog hebben begaan. Maar de Nederlanders waren ook geen lieverdjes. Hoe we 411 Duitsers moedwillig lieten verdrinken. Op 10 mei 1940 overschrijden Duitse troepen de Nederlandse oostgrens. Niet alleen Nederland is vanaf dat moment in oorlog met Duitsland, dat geldt ook voor de Nederlandse koloniën. Daarom wordt nog dezelfde dag de gouverneur-generaal in Batavia – de toenmalige hoofdstad van Nederlands- Indië – geïnformeerd over de inval. Die laat op zijn beurt direct via de radio het codewoord Berlijn omroepen.
   
 • Indrukwekkend monument slachtoffers
  Veluwepost, 25 april 2008
  Het ontbrak er nog aan: een boek, in feite een memorial, waarin alle slachtoffers worden genoemd van het Indië-conflict, inclusief de Nieuw-Guinea-kwestie. Dat standaardwerk volbracht de Friese journalist Jack Kooistra. Eind vorig jaar kwam het uit en werd al meteen een bestseller.
   
 • Leerlingen De Bouwsteen adopteren monument
  Nieuwsbank, 25 april 2008
  Leerlingen De Bouwsteen adopteren monument
  Nieuws.nl, 25 april 2008
  De christelijke basisschool De Bouwsteen heeft het Indië-monument op de oude begraafplaats aan de Kerkstraat in 's-Gravendeel geadopteerd. Dit tot genoegen van de gemeente en de oud-Indiëgangers. De adoptie houdt in feite in dat de leerlingen in de geschiedenisles leren wat zich in voormalig Nederlands-Indië heeft afgespeeld. Zij gaan ook kijken op de begraafplaats.
   
 • NIOD opent beeldbank Tweede Wereldoorlog
  Informatie Professional, 25 april 2008
  De beeldbank maakt kwetsbare, originele foto's beschikbaar voor iedereen. Gisteren heeft Prinses Margriet de Beeldbank WO2 van het NIOD officieel in gebruik. De beeldbank bevat meer dan 175.000 afbeeldingen van Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De foto's, tekeningen en affiches in de beeldbank komen van alle Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). De beeldbank is voor iedereen online toegankelijk via www.beeldbankwo2.nl.
   
 • Tijdens de oorlog werd er ook geleefd
  door Joost Sijtsma, BN/De Stem, 23 april 2008
  [...] Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) geeft vanaf vrijdag een bijzonder inkijkje in dat alledaagse leven. Dan kan iedere belangstellende vanuit zijn luie stoel achter de computer grasduinen in meer dan 175.000 afbeeldingen - foto's, tekeningen en affiches - van Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die afbeeldingen komen van alle Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en van het NIOD zelf. [...]
   
 • Koloniale lessen over moslimgevaar
  door Marcel Decraene, RNW Wereldomroep, 23 april 2008
  Toen Nederlands-Indië nog deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden was driekwart van de Nederlandse onderdanen moslim. Net als nu waren de machthebbers op hun hoede voor de islam. Welke moslims waren wel te vertrouwen en welke zeker niet? In de eerste helft van de vorige eeuw werd veelvuldig advies gevraagd aan de grondlegger van de Nederlandse islamologie, Christiaan Snouck Hurgronje. Zijn diens inzichten nog steeds bruikbaar?
  Luister naar de reportage van Marcel Decraene (6'18'')
   
 • Jammer, de 'jongens van toen' stoppen ermee
  door Rob van Gemert, Stentor, 23 april 2008
  Eéén van de veteranen is in een rolstoel naar 't Hoogepad gekomen. Hij heeft nog twee, hooguit drie weken te leven. Nog één keer wil hij bij zijn strijdmakkers uit Indië zijn. Samen drinken ze een borrel, praten over hun jaren in de Gordel van Smaragd en bekijken film- en diaopnamen van het vooroorlogse Beekbergen. Bijna zestig jaar zijn verstreken sinds de 'politionele acties' in toenmalig Nederlands-Indië. De herinnering aan die tijd leeft tot op de dag van vandaag voort in de hoofden van de veteranen. De Indië-gangers die een band hebben met Beekbergen, Lieren en Loenen, verenigd in de stichting 'de jongens van toen', komen nog elk jaar bij elkaar.
   
 • Indië-veteranen
  door Rob van Gemert, Stentor, 23 april 2008
  Stichting 'de jongens van toen' organiseert sinds 1987 ongeveer één keer per jaar een reünie van Indië-veteranen uit Beekbergen, Lieren en Loenen. De mannen vochten aan het einde van de jaren veertig tegen de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. De 'jongens van toen' hebben een monument opgericht bij het Texeira de Mattospark voor twee gevallen kameraden.
   
 • Alphons Hustinx fotografeerde in kleur
  BN/De Stem, 23 april 2008
  Het NIOD heeft onlangs de collectie foto's van Alphons Hustinx van zijn erfgenamen verworven. Deze foto's zijn ook online te bekijken. Het bijzondere is dat de 1500 foto's van Hustinx uit de oorlogsjaren in kleur zijn. Het maken van kleuropnamen was in die tijd nog een nieuwe en complexe techniek. [...] Voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland maakte Hustinx in 1938 tijdens een tocht van zes maanden door Nederlands-Indië de eerste kleurenfilm over het eilandenrijk: 'Kleur en Glorie onzer Tropen'. [...]
   
 • Prinses Margriet opent Beeldbank WOII
  Blik op Nieuws, 21 april 2008
  Prinses Margriet neemt donderdag 24 april in Den Haag Beeldbank WO2 officieel in gebruik. De beeldbank bevat meer dan 175.000 afbeeldingen van Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de beeldbank zijn ook de foto's van Limburger Alphons Hustinx opgenomen. De foto's, tekeningen en affiches in de beeldbank komen van alle Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).
   
 • Nieuw WO II thema beschikbaar: 'Nederlands-Indië in oorlog'
  NIOD Actueel, 19 april 2008
  Verslagenheid en woede overheersten in mei 1940 onder de Nederlanders in Nederlands-Indië, toen het nieuws van de Duitse inval in het moederland bekend werd. De grootste kolonie was van de ene op de andere dag van Nederland afgesneden. Met uniek beeld- en geluidsmateriaal over 'Ons Indië' tussen mei 1940 en maart 1942.
   
 • Veteranen praten bij over de tijd van de jongens
  door Benny Huizinga, Stentor, 18 april 2008
  Krasse oude mannen zijn het, die gisteren het eerste veteranencafé Kampen bezochten. Maar eenmaal onder elkaar zijn het de jongens, zo noemen ze elkaar ook consequent. Onze jongens. En ze werden voor een apendaalder uitgezonden om de Nederlandse koloniën te behoeden voor onafhankelijkheid. Veteranen Nico Klappe (gelegerd op Java van 1949-1951), Henk Felix (gelegerd in Nederlands-Indië van 1947-1950) en Berend Vinke (gelegerd in Nieuw Guinea van 1960-1962) zijn tevreden na de eerste bijeenkomst in de Vier Jaargetijden.
   
 • Feit: China is beter dan het Westen
  door Sie Hok Tjwan, Volkskrant, 18 april 2008
  Landen die China bekritiseren, moeten eerst eens goed bij zichzelf te rade gaan, vindt Sie Hok Tjwan. Zijn zij zelf niet veel wreder? [...] De nabestaanden van de massamoord op het dorp Rawagede in West-Java, vertegenwoordigd door het Indonesisch Comité voor Nederlandse Ereschulden, wachten immers tot op heden nog op een gebaar, een tegemoetkoming van Nederland. Op 9 december 1947 zochten Nederlandse militairen vergeefs naar een onafhankelijkheidsstrijder in dat dorp, waarop 431 mensen, meest kostwinners, lukraak werden doodgeschoten. Zestig jaar na dato was er eindelijk een vertegenwoordiger van de Nederlandse Ambassade aanwezig bij de herdenking van die slachting. Dan hebben we het nog niet over de moordpartijen van kapitein Westerling in Zuid-Celebes. Daar werden volgens de Indonesiërs 30.000 mannen geëxecuteerd. [...]
   
 • Teleurstelling bij veteranen
  Leidsch Dagblad, 12 april 2008
  Het Comité Veteranenvrienden Alphen aan den Rijn is teleurgesteld in de gemeente Alphen aan den Rijn. Die besloot op 4 mei geen herdenking meer te houden bij het monument voor de gesneuvelden in Nederlands Indië en Korea aan het Hazeveld. "Ik voel me opzij gezet", zegt een verontwaardigde veteraan Henk Dupree die tot voor kort voorzitter was van het plaatselijke veteranencomité.
   
 • Negentiende boek De Graaff wellicht laatste
  Brabants Dagblad, 8 april 2008
  'Eindelijk erkenning' is het negentiende boek van Ant. P. de Graaff dat onlangs verscheen. De Waalwijkse schrijver is in januari van dit jaar, op 79-jarige leeftijd, overleden. Of het afsluitende deel van zijn serie over de strijd in het voormalige Nederlands-Indië, het twintigste deel, nog het licht zal zien, hangt van familie en andere betrokkenen af. De schrijver had het voor een deel klaar.
   
 • Nieuwe website voor onderzoek Tweede Wereldoorlog
  Trouw, 4 april 2008
  Nieuwe website voor onderzoek Tweede Wereldoorlog
  Algemeen Dagblad, 4 april 2008
  Nieuwe website voor onderzoek Tweede Wereldoorlog
  Metro, 4 april 2008
  Nieuwe website voor onderzoek WO II
  Nu.nl, 4 april 2008
  Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en het Nationaal Archief lanceren volgend jaar een nieuwe website over de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt het Nationaal Archief in zijn magazine. De nieuwe website www.wegwijzerarchievenWO2.nl moet het startpunt worden voor onderzoek naar de oorlog op lokaal, regionaal en landelijk niveau. [...] Op de site wordt verwezen naar beschikbare archieven en collecties van Nederlandse archiefinstellingen over de oorlog en het nationaalsocialisme in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen.
   
 • Reginabouw zit vol historie
  door Frank Timmers, BN/De Stem, 4 april 2008
  Nu de collectie van het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch nagenoeg volmaakt is, heeft het museum grote belangstelling gekregen voor het eigen pand. [...] De broeders van Saint Louis verzamelden in Nederlands Indië spullen voor het latere museum. In het klooster in Oudenbosch werden deze uitgestald en bewaard. [...]
   
 • Koninklijke onderscheiding voor De heer Pereboom
  Nieuws.nl, 1 april 2008
  De heer Pereboom heeft dinsdag 1 april een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn werkzaamheden als vorozitter voor de Vereniging Oud Militairen Nederlands Indië en Nieuw Guinea, afdeling Noord Holland (VOMI). Hij is benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
   
 • 'Kijk, hier staat het, ik ben gesneuveld'
  door Ruud F. Witte, AD Groene Hart, 27 maart 2008
  "Kijk eens, hier staat het. Ik ben gesneuveld." Lachend haalt P. van der Wal een kopie van een oude advertentie uit zijn colbertje. Inderdaad, in het lijstje met in 1950 omgekomen militairen prijkt zijn naam. [...] Van der Wal bracht drie jaar door op Sumatra en zat er ook vijftien maanden gevangen. "Ik werd als vermist opgegeven en men ging er kennelijk al van uit dat ik nooit meer gevonden zou worden." [...]
   
 • Willeke van Ammelrooy maakt documentaire
  Telegraaf, 25 maart 2008
  Actrice Willeke van Ammelrooy werkt aan een documentaire over moeders die in de Tweede Wereldoorlog in vrouwenjappenkampen hebben gezeten. Zij wil een filmportret maken van een van de laatste nog levende moeders die de kampen in toenmalig Nederlands-Indië heeft overleefd. De vrouw met wie zij contact hierover heeft, is nu 94 jaar oud.
   
 • Van dekolonisatie naar herkolonisatie
  door J.A.A. van Doorn, Trouw, 14 maart 2008
  Het uiterst moeizame proces van naoorlogse dekolonisatie is mij niet ontgaan. Toen ik in de zomer van 1947 als dienstplichtig militair in Nederlands-Indië arriveerde, waren de hoogmogende heren van beide kanten al zo'n twee jaar in vergeefse onderhandelingen gewikkeld en het zou nog twee jaar duren alvorens ze eruit waren. Omdat de capitulatie van Japan in augustus 1945 vrijwel samenviel met het uitroepen van de Indonesische Republiek, behoorde ons land tot de eerste koloniale mogendheden die op een hardhandige manier met het wereldwijde proces van dekolonisatie werden geconfronteerd.
   
 • Nieuwe tv-serie over Tweede Wereldoorlog
  Nieuwsbericht VWS, 14 maart 2008
  De NPS (Nederlandse Programma Stichting) zendt in 2009 een negendelige serie tv-documentaires uit over de Tweede Wereldoorlog. [...] De serie gaat uitvoerig in op de oorlog in het voormalige Nederlands-Indië. Er is ook volop aandacht voor de betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor de periode erna: twee afleveringen zijn gewijd aan de nasleep van de oorlog en de betekenis ervan voor zowel Nederlands-Indië als voor de Nederlandse samenleving na 1945, met de Europese samenwerking als nieuw vredesinstrument.
   
 • Nieuwe kijk op oorlog leidt tot tv-reeks
  Trouw, 14 maart 2008
  Nieuwe kijk op oorlog leidt tot tv-reeks
  Algemeen Dagblad, 14 maart 2008
  Nieuwe kijk op oorlog leidt tot tv-reeks
  Metro, 14 maart 2008
  Nieuwe kijk op oorlog leidt tot tv-reeks
  Gelderlander, 14 maart 2008
  De Nederlandse Programma Stichting (NPS) komt volgend jaar met een negendelige serie tv-documentaires over de Tweede Wereldoorlog. Dat staat op de site van het ministerie van VWS, dat zich om oorlogsgetroffenen bekommert. [...] De serie gaat ook uitvoerig in op de oorlog in het voormalige Nederlands-Indië. [...]
   
 • Niet alle veteranen blij met bijeenkomst
  door Jitske Bokhoven, Almere Vandaag, 11 maart 2008
  Niet alle veteranen zijn tevreden over het programma van de eerste Almeerse veteranendag. Vrijdag was de eerste lokale veteranenbijeenkomst, iets waar veel oud militairen naar uitkeken. Maar tijdens het officiële gedeelte van de bijeenkomst verliet een gedeelte teleurgesteld de zaal. "Er was een presentatie van oud veteranen over vrijwilligerswerk in Bosnië", zegt Henk van Slooten. "Dat was prachtig hoor, maar ik heb in Nederlands-Indië gediend. Dus ik zat daar niet echt op te wachten en een aantal anderen ook niet."
   
 • Veteranen lopen weg van bijeenkomst
  door Laura Romanillos, Algemeen Dagblad, 7 maart 2008
  Tientallen veteranen zijn gisteren weggelopen bij het officiële gedeelte van de veteranendag van de gemeente Almere. Ze waren het niet eens met de opzet van de dag, die vooral gericht was op jongere veteranen uit bijvoorbeeld Bosnië en Afghanistan. De oudere veteranen uit Nederlands-Indië en Korea hadden geen zin om te luisteren naar 'huttenbouw-projecten' in Bosnië.
   
 • Een dag voor alle veteranen in Berkelland
  door Jelle Boesveld, Stentor, 7 maart 2008
  Voor Wim Kerperien (79) uit Borculo was zijn uitzending naar Nederlands Indië in 1949 en 1950 een mooie tijd. "Ik zou het zo overdoen", zegt hij. "Al besef ik ook dat de tijd de minder leuke dingen doet vergeten." Mans Koster uit Neede (67) werd in 1960 uitgezonden naar Nieuw Guinea. "De mooiste periode uit m'n leven", blikt hij terug.
   
 • Elstenaar Louis Albouts hoopt op erkenning van para's
  Gelderlander, 7 maart 2008
  Louis Albouts uit Elst heeft de Tweede-Kamerfractie van het CDA ingeschakeld om erkenning te krijgen voor de paracommando's die in Nederlands-Indië hebben gevochten. Hij hoopt dat de erkenning nog dit jaar rond komt. De Elstenaar heeft een dik dossier aangelegd om zijn wensen kracht bij te zetten.
   
 • Onderzoek naar koloniale migratiestromen
  RNW Wereldomroep, 3 maart 2008
  Migratiestromen en het koloniale cultureel erfgoed als gevolg van het Nederlandse kolonialisme. Dat is het thema van een vergelijkend literatuuronderzoek dat de komende maanden wordt uitgevoerd door een team wetenschappers onder leiding van de Leidse hoogleraar Caribische Studies Gert Oostindie. Het onderzoek heeft betrekking op vier continenten: Europa, Azië, Afrika en de Amerika's.
   
 • Indische Nederlanders even terug
  Krant van Midden Drenthe, 28 februari 2008
  Een bijzondere groep Nederlanders kwam zaterdag voor een bijzondere middag naar het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Indische Nederlanders, die vrijwel allen jaren doorbrachten in de kampen, die de Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog in het door hen bezette Nederlands Indië inrichtten.
   
 • Aanranding c.q. poging verkrachting door Japanse soldaat wel in aanmerking oorlogsuitkering Wubo : over een 'calamiteit'
  Juridisch Dagblad, 26 februari 2008
  Appellante is geboren in 1930 in het voormalig Nederlands Indië. Zij heeft in januari 2006 een aanvraag ingediend om erkenning als burger-oorlogsslachtoffer in de zin van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (hierna: Wubo), en om toekenning van de toeslag als bedoeld in artikel 19 van de Wet, en enkele voorzieningen. Appellante heeft in dit verband gewezen op de bombardementen die zij in Makassar heeft meegemaakt, evacuatie van het gezin naar Romanpolo, het oppakken van haar vader door de Japanners, huiszoekingen en mishandeling door Indonesiërs van de TNI en een aanranding van haar door een Japanse soldaat.
   
 • Oorlogsfoto's museum op internet
  door Hans Peeters, Gelderlander, 19 februari 2008
  Ruim 8.000 foto's uit de archieven van het Groesbeekse Bevrijdingsmuseum worden binnenkort geplaatst op een nationale databank die via internet te raadplegen is. [...] De foto's zijn gemaakt in Nederland, voormalig Nederlands-Indië, in de oorlogvoerende landen en aan de verschillende fronten. [...]
   
 • Veteranencafé maandelijks
  Twentsche Courant Tubantia, 14 februari 2008
  Veteranen in Oldenzaal kunnen maandelijks aanschuiven in het veteranencafé, op elke tweede donderdag van de maand. Het café is bedoeld als trefpunt voor het ophalen van herinneringen en het delen van emoties. Herman Japink en Hennie Poorthuis namen het initiatief omdat ze als oorlogsveteranen merkten dat de herinneringen sterker worden naarmate ze ouder worden. Japink diende in Nieuw-Guinea, Poorthuis in Nederlands-Indië.
   
 • 'Ook Nederlandse regering moet zich excuseren'
  door Rick Stet, DAG, 13 februari 2008
  Zodat we, net als Australië, met de geschiedenis in het reine kunnen komen. Woensdag bood de Premier Kevin Rudd namens de Australische regering de Aboriginals excuses aan. Dit deed hij voor 'het grote verdriet, leed en verlies' dat de oorspronkelijke bewoners van het land door opeenvolgende regeringen is aangedaan. Zou de Nederlandse regering ook aan bevolkingsgroepen zijn excuses aan moeten bieden? DAG sprak met Harry van Bommel, Tweede Kamerlid van de SP. "Elk land moet met zijn eigen geschiedenis in het reine komen". Gevraagd of de Nederlandse regering zijn excuses zou moeten aanbieden, reageert Harry van Bommel kordaat. Allereerst verdienen de Indonesiërs excuses volgens Van Bommel, doelend op de politionele acties die Nederland na de Tweede Wereld in het toenmalig Nederlands-Indië uitvoerde: "We zouden daar de rust terug brengen, maar het was gewoon oorlog, schandalig."
   
 • Recht voor weduwen uitgemoord dorp
  Noordhollands Dagblad, 11 februari 2008
  "De politionele acties van 1947 tot 1949 in Indonesië waren een regelrechte massamoord. In opdracht van de Nederlandse regering. Maar die heeft er nooit de verantwoordelijkheid voor willen nemen." Jeffry Pondaag (54) uit Heemskerk van het Comité Nederlandse Ereschulden probeert al jaren een officieel excuus los te krijgen van Nederland voor dit uiterst bloederige stukje koloniale verleden. Naar schatting zijn er honderdduizenden Indonesiërs gesneuveld bij de poging om het zogenoemde 'Nederlands Indië' te behouden.
   
 • VVD wil geen excuses voor koloniaal verleden aan, maar nauwe samenwerking met Indonesië
  Nieuwsbank, 31 januari 2008
  VVD-woordvoerder Hans van Baalen vindt het onzinnig dat links in de Tweede Kamer wil dat Nederland voor haar koloniale verleden aan Indonesië excuses aanbiedt. Hij heeft respect voor de Nederlandse veteranen, die na het einde van de Tweede-Wereldoorlog naar het toenmalig Nederlandsch-Indië werden uitgezonden. Van de rehabilitatie van Nederlandse dienstweigeraars van destijds kan dan ook geen sprake zijn. Afscheidingsbewegingen in Indonesië worden niet gesteund. Wel kan Nederland met Indonesië een impuls geven aan de ontwikkeling binnen het Indonesisch staatsverband van Aceh, de Molukken en Papua.
   
 • Mariniersgedenkplaat op Kembang Kuning
  Nieuwsbank, 30 januari 2008
  Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal der mariniers Rob Zuiderwijk onthulde afgelopen vrijdag op het Nederlands ereveld Kembang Kuning in het Indonesische Surabaya een bronzen gedenkplaat. Hierop staan de namen van vijftien mariniers die in de periode 1942-1954 in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea zijn omgekomen en van wie de laatste rustplaats niet aanwijsbaar is.
   
 • Twee keer Sumatra in Lochem
  door Sander Grootendorst, Stentor, 30 januari 2008
  Java, Borneo, Sumatra, Celebes. Namen van Indonesische eilanden én van 19e-eeuwse villa's rond het grote kruispunt Nieuwstad/Barchemseweg in Lochem. Ze herinneren aan de tijd dat Indonesië een kolonie van Nederland was. Zo is 'Java' gebouwd in 1841 in opdracht van textielfabrikant Johan G.H. Hoffman, die er ging wonen en een weverij onderbracht. Hij produceerde stoffen die naar Nederlands Indië werden getransporteerd om te worden gebruikt voor het maken van sarongs. Ook het huis Sumatra heeft hij laten bouwen.
   
 • Veteranen Middelburg en Terneuzen twisten
  door Maurits Sep en Raymond de Frel, Provinciale Zeeuwse Courant, 29 januari 2008
  De Stichting Zeeuwse Veteranendag in Middelburg is boos over de opvatting van de Stichting Oost-Indiëmonument Zeeuws-Vlaanderen dat Terneuzen dé Zeeuws veteranenstad is. Ook de Middelburgse burgemeester wenst opheldering.
   
 • 'Terneuzen wordt dé veteranenstad'
  door Wout Bareman, Provinciale Zeeuwse Courant, 25 januari 2008
  Twee jaar geleden werd in Terneuzen de eerste Zeeuwse Veteranendag gehouden, jaarlijks zijn er diverse herdenkingen bij het Indië-monument (ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen in het toenmalige Nederlands-Indië) en nu wordt de opening van een veteranencafé voorbereid.
   
 • Nederland, maak werk van ereschuld aan Indonesië! : erkenning verleden leerzaam voor land dat zijn soldaten in de strijd stuurt
  Nieuwsbank, 24 januari 2008
  In 1947, twee jaar na de onafhankelijkheid van Indonesië, schoten Nederlandse soldaten 483 Indonesiërs dood in het dorp Rawagedeh. Nederland lijkt deze periode definitief te hebben afgesloten in 2005, met de spijtbetuiging van Ben Bot, destijds minister van buitenlandse zaken. Maar Jeffry M. Pondaag zal niet rusten voor Nederland expliciet schuld aan oorlogsmisdaden erkent.
   
 • Laatste Batakkoning in museum Bronbeek
  Tiscali, 23 januari 2008
  De strijd van de laatste Batakkoning tegen de koloniale overheersers op Sumatra is het onderwerp van een tentoonstelling in museum Bronbeek in Arnhem. Si Singamangaraja XII, zoals de koning heette, wordt een eeuw na zijn overlijden in Indonesië nog altijd als een held vereerd.
   
 • Gewelddadig avontuur met neokoloniale ambities
  door J.A.A. van Doorn, NRC Handelsblad, 19 januari 2008
  Het is onwaarschijnlijk dat de impasse in Uruzgan even sto¨cijns door de Nederlandse bevolking zal worden aanvaard als destijds de politionele acties in Indië. Want ook onze poging tot nation building in koloniale stijl, van een land dat nooit een natie is geweest of heeft willen zijn, is gedoemd te mislukken. [...] Nederland zit in een fuik. Ruim een halve eeuw geleden, in de periode 1945-1949, overkwam ons hetzelfde, zij het in een honderdvoudige uitvergroting. Ook in Nederlands-Indië hadden we de (weder)opbouw van het door de Japanse bezetting uitgemergelde land ter hand genomen, beveiligd door troepen die voor orde en rust moesten zorgen en het vroege terroristische geweld de kop moesten indrukken. [...]
   
 • In Europa+ 1929: De KLM begint een luchtpost verbinding met Nederlands-Indië : de wereld wordt kleiner (video)
  VPRO Geschiedenis, 11 januari 2008
  In de jaren dertig werd Nederland "Uivergek". Deze Uivergekte begon op 9 december 1929 met het vertrek vanaf Schiphol van de eerste postvlucht op Nederlands-Indië. Voor de eerste vlucht vertrok vanaf Schiphol het driemotorige vliegtuig "de Zwaluw" dat werd gevlogen door H. van Veenendaal, I.W. Smirnoff en W.M.O.A Beekman.
   
 • Van schildje tot mijndetector
  door Marleen van Merode, BN/De Stem, 11 januari 2008
  [...] In deze aflevering vertelt Eric Haneveer uit Oud Gastel (50) over zijn verzameling Nederlandse militaria. [...] "Mijn vader heeft bij de Binnenlandse Strijdkrachten gezeten en is begin 1947 naar Nederlands-Indië gestuurd. In ons ouderlijk huis hadden wij op zolder kisten staan waar militaria inzat, zoals emblemen en uniformen." [...] "Ik heb een KNIL-uniform uit 1938 en ook een zogenoemde zwartepietenmuts, een baret met een veer die hoorde bij het galatenue van de commando's. Erg bijzonder vind ik mijn emblemen en mouwschildjes van de paracommando's uit Nederlands-Indië."
   
 • Oorlogsvergoeding is lastig te slijten
  door Petra van Alten, De Pers, 10 januari 2008
  Ruim 30.000 Indische oorlogsslachtoffers hebben nog altijd geen aanspraak gemaakt op een getroffenen-uitkering. Ondanks een actieve benadering zijn er in de afgelopen 2,5 jaar maar 2.700 aanvragen ingediend. De laatste tweeënhalf jaar zijn meer dan 25.000 brieven verstuurd om mensen attent te maken op hun mogelijke recht op vergoeding als slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog en de bersiap-tijd (de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië die direct na de bezetting losbarstte). Doorgaans heeft eenderde van de aanvragers ook daadwerkelijk recht op een uitkering.
   
 • 'Ik sliep met de karabijn tegen me aan'
  door Harrie Wenting, Brabants Dagblad, 10 januari 2008
  Met het uitbrengen van een boek met zijn oorlogsherinneringen sluit Geu Meulenbroeks een periode van 59 jaar af. Het was een periode waarin hij nauwelijks over zijn oorlogservaringen in Indië kon praten, een periode waar hij niet graag aan terugdenkt. Zondag ziet zijn eerste boek 'Onze tijd in de Oost' het levenslicht.
   
 • Anton P. de Graaff (79) : pleitbezorger voor de gewone Indië-veteraan
  door Noël van Bemmel, Volkskrant, 8 januari 2008
  De vrijdag overleden Indië-veteraan Anton P. de Graaff (79) was een van de bijna 100 duizend dienstplichtige militairen die na de Tweede Wereldoorlog naar Indonesië werden gestuurd om die kolonie te behouden voor het koninkrijk. Tijdens de operatie, die tot 1949 duurde, vielen aan Nederlandse zijde 5.000 doden en aan Indonesische zijde 150.000 doden. Nederland leefde toen nog mee met de Nederlandse soldaten. Daarna werd hun missie liever verzwegen en vervolgens werd zij afgeschilderd als een oorlogsmisdaad. Pas in de jaren tachtig ontstond er ruimte voor begrip en erkenning. Daarbij speelde De Graaffs eerste boek De heren worden bedankt (1986) een belangrijke rol.
   
 • Indiëveteraan Ant. P. de Graaff overleden
  Nederlands Dagblad, 8 januari 2008
  In zijn woonplaats Waalwijk is afgelopen vrijdag plotseling Indiëveteraan Ant. P. de Graaff overleden. De Graaff had veel boeken op zijn naam over de oorlog in Indië en de behandeling van de veteranen.
   
 • Ant. P. de Graaff nam nooit een blad voor de mond
  door Kees van den Oord, BN/De Stem, 7 januari 2008
  Ant. P. de Graaff is vrijdag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie gisteren bekendgemaakt. De Graaff schreef achttien boeken over de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. De auteur overleed in zijn woonplaats Waalwijk aan een herseninfarct.
   
 • Indië-schrijver De Graaff overleden
  Volkskrant, 6 januari 2008
  Indië-schrijver De Graaff overleden
  Trouw, 6 januari 2008
  Indië-schrijver De Graaff overleden
  Metro, 6 januari 2008
  Indië-schrijver De Graaff overleden
  Stentor, 6 januari 2008
  Indië-schrijver De Graaff overleden
  Gelderlander, 6 januari 2008
  Indië-schrijver De Graaff overleden
  BN/De Stem, 6 januari 2008
  De schrijver Ant. P. de Graaff is vrijdag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie zondag bekendgemaakt. De Graaff schreef achttien boeken over de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. De auteur overleed in zijn woonplaats Waalwijk aan een herseninfarct. De Graaff vervulde zijn dienstplicht in Nederlands-Indië. In zijn boeken beschreef hij het leven van de gewone Nederlandse militair tijdens de dekolonisatie van Indonesië tussen 1945 en 1949.
   
 • Indië-monument gerestaureerd
  Parool, 18 december 2007
  Indië-monument in Amsterdam gerestaureerd
  Gelderlander, 18 december 2007
  De opknapbeurt en vernieuwing van het Monument Indië Nederland in Oud-Zuid is dinsdag voltooid. Haaks op het ooit omstreden monument staan nu vier bakstenen zuilen met lichtornamenten. Deze lichtobjecten belichten historische afbeeldingen die de sfeer en de relatie van Nederland met Indonesië verbeelden. De restauratie van het bouwwerk heeft tweeënhalf jaar geduurd.
   
 • Toen we Madoera en Java nog hadden
  door Willem de Bruin, 14 december 2007
  De Verenigde Oost-Indische Compagnie bestierde een handelsimperium dat zich uitstrekte van Kaap de Goede Hoop tot Japan. Toch zal menigeen bij de afkorting VOC in de eerste plaats denken aan 'Indië' en dan in het bijzonder aan Java, het eiland dat het hart van de uitgestrekte Nederlandse kolonie werd. Het lag dan ook voor de hand dat Java een prominente plaats zou innemen in de monumentale zevendelige Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
   
 • Veteranen eisen excuses oorlogsmisdaden in Indië (audio)
  Radio RTV West, 12 december 2007
  De Indonesische organisatie Comité Nederlandse Ereschulden eist excuses en een schadevergoeding voor een massa-executie door Nederlandse militairen in voormalig Nederlands-Indië. In een Javaans dorp werden afgelopen zondag precies zestig jaar geleden 431 mannen en kinderen doodgeschoten door Nederlandse soldaten. [...] Beluister het audioverslag Veteranen willen excuxes van regering voor oorlogsmisdaad in Nederlands-Indië (MP3).
   
 • 'Snel erkenning bloedbad Indonesië'
  Telegraaf, 11 december 2007
  'Nederland moet snel bloedbad erkennen'
  BN/De Stem, 12 december 2007
  Nederland moet haast maken met de erkenning van het zestig jaar geleden door Nederlandse militairen aangerichte bloedbad in het dorpje Rawagede in Indonesië. De negen weduwen en 26 mensen die het hebben overleefd, worden oud. De oudste is al 110. Dat zei voorzitter Jeffry Pondaag van het Comité Nederlandse Ereschulden gisteren bij het overhandigen van een petitie aan de Tweede Kamer.
   
 • Hoog tijd bloedbad op Java te erkennen
  door Henk Koetsier [et al.]*, Trouw, 11 december 2007
  Nederland lijkt de slachtoffers vergeten van het drama in het dorpje Rawagede, precies zestig jaar geleden. Het was afgelopen zondag precies zestig jaar geleden dat in het Javaanse dorpje Rawagede een van de ernstigste schendingen van mensenrechten plaatsvond, ooit door Nederlandse militairen begaan. Er vielen meer dan 400 slachtoffers. De herdenking heeft maar weinig aandacht gekregen. De tragedie speelde zich destijds af op West-Java, in de tijd dat Nederland in een militair conflict was geraakt met de pas uitgeroepen Republiek Indonesië. In juli 1947 begon Nederland de zogenaamde 'Eerste Politionele Actie'. Nederlandse troepen hielden zuiveringsacties in gebieden waar guerrilla's van het Indonesische leger actief waren.
  * Jan Eijken, Onno Meijer, Goos Blok, Jan Glissenaar en Maarten Schaafsma
   
 • Indiëmonument op Zorgvlied onthuld (video)
  RTV Noord-Holland, 8 december 2007
  Op de Amsterdamse begraafplaats Zorgvlied is zaterdagmiddag het bronzen monument 'Gordel van Smaragd' onthuld. Het monument siert een asstrooiveld waar mensen die zich door geboorte, afkomst of gevoel verbonden voelen met Indonesië.
   
 • Monument en Indische geboortegrond op Zorgvlied
  door Johan Bos, Amstelveen.blog.nl, 6 december 2007
  Op Zorgvlied wordt zaterdag (8 december) het bronzen monument Gordel van Smaragd onthuld. Het siert het asstrooiveld dat is aangelegd voor mensen die zich door geboorte, afkomst of gevoel verbonden weten met het voormalige Nederlands-Indië en Indonesië. Tijdens de plechtigheid, die om 14.30 uur begint, treedt Wieteke van Dort op en houdt wethouder Remco Pols een toespraak. Om de band met de 'gordel van smaragd' te symboliseren is vandaar aarde ingevlogen voor de inwijding. Het monument is ontworpen door Ella van de Ven. Het is geschonken door de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië.
   
 • Weg met de Hollandse ratten! : Andere Tijden vindt onbekende amateurfilm uit Indonesië
  VPRO Geschiedenis, 4 december 2007
  Andere Tijden heeft filmbeelden in kleur gevonden met anti-Nederlandse protesten in Indonesië. Deze opnames uit 1957 zijn gemaakt door de tweede secretaris van de Nederlandse vertegenwoordiging in Jakarta, Krik Ariëns. We zien hierop een anti-Nederlandse protestbijeenkomst met president Soekarno als spreker. Uit deze periode is weinig film bewaard gebleven, waardoor deze opnames van historisch belang zijn. Komende donderdag zijn de beelden te zien bij Andere Tijden.
   
 • Verzetsmuseum Amsterdam presenteert ook nieuwe catalogus : Borghouts en Holman aanwezig bij opening van expositie Sporen van Oorlog
  Nieuwsbank, 3 december 2007
  Aanstaande donderdag 6 december opent Commissaris van de Koningin in Noord-Holland Harry Borghouts in het Verzetsmuseum Amsterdam de tentoonstelling Sporen van Oorlog. Sporen van Oorlog bestaat uit portretten in foto's en tekst van vierentwintig mannen, die tussen 1943-1945 als dwangarbeider aan de Birma- of Pakanbaroe-spoorweg hebben gewerkt: zestien voormalige krijgsgevangenen - vijftien Nederlanders en één Indonesiër - plus acht Indonesische ex-romusha's, wonend op Sumatra en Java.
   
 • Als kind gevangen in een Jappenkamp
  Stentor, 1 december 2007
  Cor Meerzorg heeft een bewogen leven achter de rug. Hij werd geboren op 14 februari 1941 in Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. De politionele acties riepen vader Alexander Jacques naar Indonesië. Toen Cor één jaar was, werd hij samen met zijn moeder in een Jappenkamp gestopt. Zijn vader werd jarenlang opgeborgen in een Jappenkamp in Japan.
   
 • Nederlands-Indonesische atlas brengt de VOC-tijd op Java in kaart
  EZPress, 26 november 2007
  In de jaren 2006-2010 verschijnt als gezamenlijke uitgave van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, het Nationaal Archief, URU-Explokart/Universiteit Utrecht en Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior een zevendelige wetenschappelijke atlas van alle vestigingen en bezittingen van de VOC in Afrika en Azië, onder de serietitel Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Deze wordt samengesteld op basis van manuscriptkaarten en topografische afbeeldingen uit de relevante VOC-archieven in binnen- en buitenland. Op 30 november 2007 wordt in het Nationaal Archief het tweede deel Java en Madoera gepresenteerd.
   
 • 'Ik heb 50 jaar moeten wachten op een oorkonde'
  door Petra Huijser, BN/De Stem, 15 november 2007
  Jef Maanders (74) weet nog goed hoeveel aandacht er voor hem en zijn maten was toen ze terugkwamen uit het toenmalige Nederlands-Indië en Papoea Nieuw-Guinea. "Helemaal niets. We kregen een labeltje met daarop het nummer van de bus die ons naar huis bracht. Daar bleef het bij. Ik heb daarna bijna 50 jaar moeten wachten op een oorkonde en een medaille."
   
 • Hilversumse zet zich in voor slachtoffers Japanse overheersing
  Gooi en Eemlander, 14 november 2007
  Burgemeester Ernst Bakker moet er woensdag 'helemaal' voor naar Arnhem, om plaatsgenote Connie Suverkropp (75) een koninklijke onderscheiding op te spelden. Suverkropp is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg de bijbehorende versierselen. Dat gebeurde tijdens de jaarvergadering van de stichting Gastdocenten in Bronbeek in Arnhem.
   
 • Fototentoonstelling Veteranen in stadskantoor Culemborg
  Culemborgse Courant, 13 november 2007
  De Culemborgse wethouder Henk Wichgers opent dinsdag 13 november om 9.00 uur de fototentoonstelling 'Veteranen - Ingezet in dienst van de vrede' in de hal van het stadskantoor. De expositie is daarna vrij toegankelijk voor belangstellenden [...] De fototentoonstelling gaat op kernachtige en informatieve manier in op de geschiedenis van de Nederlandse veteraan. De strijd van militairen in de Tweede Wereldoorlog en in Nederlands-Indië, maar ook de inzet in Korea en Nieuw-Guinea komt aan de orde. [...]
   
 • Veteranenvereniging voor Gouda
  dor Ruud F. Witte, AD Groene Hart, 13 november 2007
  Gouda krijgt een Veteranencafé. De bijeenkomsten zijn in de eerste plaats bedoeld voor oud-Indiëgangers en Gouwenaars en streekgenoten die in de Tweede Wereldoorlog actief zijn geweest, maar daarnaast ook voor de 'jongere' veteranen.
   
 • Oplevering Monument Indië Nederland : bakstenen pylonen houden herinnering levend
  Nieuwsbank, 13 november 2007
  Binnenkort is de oplevering van het Monument Indië Nederland, aan het Olympiaplein tegenover het Amsterdams Lyceum. Zes jaar geleden is besloten de functie en naam te wijzigen. Het monument is sinds 2001 geen ereteken meer voor Van Heutsz, maar een herinneringsteken voor de relatie tussen Nederland en Indië tijdens de koloniale periode. Het Monument Indië Nederland vertelt een zelfstandig, geschiedkundig verhaal waarbij de symboliek van de beelden ongewijzigd blijft.
   
 • Lessen uit Atjeh voor Uruzgan : hernieuwde belangstelling voor destijds innovatieve, maar ook keiharde campagne
  door Noël van Bemmel, Volkskrant, 12 november 2007
  Nederlandse officieren bestuderen hoe hun voorgangers in Atjeh islamitische verzetsstrijders verdreven. Het woord duikt af en toe op in gesprekken over de beste aanpak in Uruzgan: Atjeh. Daar, in de dichtbegroeide valleien van Sumatra, bestreed het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) eind 19de eeuw met succes islamitische opstandelingen. Het voorschrift dat werd geschreven na die campagne is ten dele weer actueel.
   
 • Indië-Monument in Roermond permanent bewaakt
  Volkskrant, 8 november 2007
  Nationaal Indië-Monument 1946-1962 permanent bewaakt
  Telegraaf, 11 november 2007
  Indië-Monument in Roermond permanent bewaakt
  Reformatorisch Dagblad, 12 november 2007
  Het Nationaal Indië-Monument in Roermond wordt met onmiddellijke ingang dag en nacht bewaakt. Dat maakte het bestuur van de Nationale Indië Herdenking bekend. De bewaking komt naar aanleiding van de diefstal enkele dagen geleden van vier bronzen klokken uit het carillon op het veteranenpark bij kasteel Hattem in Roermond.
   
 • Bronzen klokken Indiëmonument Roermond gestolen
  NRC Handelsblad, 8 november 2007
  Bronzen klokken Indiëmonument Roermond gestolen (video)
  Algemeen Dagblad, 9 november 2007
  Bronzen klokken Indiëmonument Roermond gestolen (video)
  Sp!ts, 9 november 2007
  Bronzen klokken Indiëmonument gestolen
  Reformatorisch Dagblad, 9 november 2007
  Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag vier bronzen klokken gestolen bij het Nationaal Indiëmonument in Roermond. Dat maakten de politie en de organisatie van de Nationale Indië Herdenking donderdag bekend. Het bestuur van de organisatie ontdekte de diefstal donderdagmiddag. Een woordvoerder vergeleek de diefstal met grafschennis.
   
 • Opgediepte VOC-werf blijkt een goudmijn
  door Marcel Potters, AD Rotterdams Dagblad, 2 november 2007
  Delfshaven is historisch boven de grond, maar ook onder de grond is nog veel materiaal uit vervlogen tijden te vinden. Zoals de oude VOC-werf aan de Buizenwaal. De ogen van archeologe Maaike Sier fonkelen. In haar hand een wat versleten, rechthoekig metalen doosje met erin een slank, aardewerk pijpje. Het steeltje is gebroken. Een kleinood, maar o zo bijzonder.
   
 • Drees en Indonesië
  VPRO Geschiedenis, 26 oktober 2007
  Meer dan 100.000 soldaten stuurde de Nederlandse regering, direct na de oorlog, naar Indonesië Het doel? De revolutie van de Indonesische revolutionairen in de kiem te smoren. Maar ... kan een leger wat bereiken als het door de bevolking ter plaatse als bezetter wordt gezien?
   
 • Indië-bundel van Nieuwleusenaar
  Stentor, 24 oktober 2007
  Van wijlen Jan Zantinge verschijnt vandaag de bundel Flustern zunder zwiegen bij de stichting Het Drentse Boek. Het boek is samengesteld door dr. Henk Nijkeuter in nauwe samenwerking met Kim Zantinge, Edward Zantinge en Marry Tuten. Jan Zantinge (1927-1996) vertrok in 1947 als dienstplichtig militair naar Nederlands-Indië.
   
 • Een sigarenkistje vol herinneringen aan Indië
  door Alphons Weierink, Twentse Courant Tubantia, 20 oktober 2007
  Slechts een oud sigarenkistje van Hofnar, met daarin vele tientallen kromgetrokken fotootjes. Zwart-wit en veelal met gekartelde randjes. Het zijn de enige visuele herinneringen van Jan Weierink aan ruim drie jaar Nederlands-Indië. De inmiddels 82-jarige Ootmarsummer ging er als lid van de 7 Decemberdivisie in september 1946 naar toe en kwam pas in januari 1950 terug. Veel uiteenlopende ervaringen rijker.
   
 • De geschiedenis van Lunetten (video)
  NOS Journaal, 14 oktober 2007
  Muziek heeft in Lunetten altijd geklonken. Vroeger bij de barakken, en tegenwoordig staan de mannen van Vught op de concertpodia. Zoals de zoon van Louise Parihala. Zij woont hier sinds haar peutertijd. In Lunetten, waar de straten de namen dragen van de schepen, waarmee de Molukkers in 1951 arriveerden. Voor even zou het zijn. In afwachting van een vrije Zuid-Molukse republiek.
   
 • Eerbetoon aan Piet Zuiker
  door Co Buysman, Noordhollands Dagblad, 12 oktober 2007
  'Vulneratus nec victus' staat er op het insigne. Latijns voor 'gewond, maar niet overwonnen'. Piet Zuiker werd als militair beschoten in het voormalig Nederlands-Indië en kreeg vrijdag de eer voor zijn verdiensten, kort na de Tweede Wereldoorlog. Ruim een halve eeuw, nadat hij het huidige Indonesië noodgedwongen moest verlaten, speldde burgemeester Theo van Eijk hem het Draaginsigne Gewonden op.
   
 • Herdenking gesneuvelde Gorcumse militairen
  AD Rotterdams Dagblad, 9 oktober 2007
  De leerlingen van het Gilde van Christelijke Scholengroep De Hoven herdenken woensdag 17 oktober bij het Indiëmonument aan het Paardewater in Gorinchem de vijf Gorcumse militairen die in Nederlands-Indië zijn gesneuveld. Sinds 2003 is de organisatie van deze herdenking in handen van leerlingen en docenten van het Gilde die het monument hebben geadopteerd.
   
 • Kampen na 1945 in Nederlands-Indië juist ter bescherming
  Wereldjournalisten, 30 september 2007
  De Nederlanders die tussen oktober 1945 en mei 1947 geïnterneerd zaten in de 'republikeinse kampen' op Java en Madura zijn daar niet gegijzeld, zoals algemeen wordt gesteld, maar juist beschermd. Dit is de stelling waarop Mary van Delden op 1 oktober hoopt te promoveren aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
   
 • Soekarno beschermde de Nederlanders : republikeinse kampen waren beveiligingskampen
  VPRO/Geschiedenis, 28 september 2007
  Ze waren geen gijzelaars, maar zaten er voor hun eigen veiligheid: de 46.000 Nederlanders en Indo-Europeanen die tussen oktober 1945 en mei 1947 in republikeinse kampen in Nederlands-Indië werden vastgehouden. Zo concludeert Mary van Delden in haar proefschrift over de kampen. Het is een opmerkelijke conclusie die haaks staat op het in Nederland gangbare beeld dat de geïnterneerden de 'gevangenen' van Soekarno waren.
   
 • Groepje strijders wordt steeds kleiner
  door Michiel Schrader, Stentor, 26 september 2007
  De 82-jarige Willem Slotman uit Ommen heeft afgelopen week in Hollandse Rading mogelijk de laatste reünie van de veteranen van de derde HUPVA (Hulp Verbandplaats Afdeling) van de derde brigade opleiding Eibergen bijgewoond. Hij moest in 1946 samen met vele - meest dienstplichtige - soldaten voor politionele acties naar Indië.
   
 • 'Soekarno nam Nederlanders in bescherming'
  Trouw, 19 september 2007
  'Soekarno nam Nederlanders in bescherming'
  Algemeen Dagblad, 19 september 2007
  'Soekarno nam Nederlanders in bescherming'
  Telegraaf, 19 september 2007
  'Soekarno nam Nederlanders in bescherming'
  Sp!ts, 19 september 2007
  'Soekarno nam Nederlanders in bescherming'
  Metro, 19 september 2007
  'Soekarno nam Nederlanders in bescherming'
  DAG, 19 september 2007
  'Soekarno nam Nederlanders in bescherming'
  Nu.nl, 19 september 2007
  'Soekarno nam Nederlanders in bescherming'
  Gelderlander, 19 september 2007
  'Soekarno nam Nederlanders in bescherming'
  Stentor, 19 september 2007
  'Soekarno nam Nederlanders in bescherming'
  BN/De Stem, 19 september 2007
  'Soekarno nam Nederlanders in bescherming'
  Dagblad van het Noorden, 19 september 2007
  Nederlanders die tussen oktober 1945 en mei 1947 geïnterneerd zaten in de 'republikeinse kampen' op Java en Madura werden daardoor eerder beschermd dan in gijzeling genomen. Tot deze conclusie komt de in 1941 in Bandung op Java geboren antropologe Mary van Delden, die 1 oktober aan de Radboud Universiteit in Nijmegen promoveert.
   
 • Zo vredelievend zijn wij helemaal niet
  door Peter Giesen, Volkskrant, 15 september 2007
  Volgens het Nederlandse zelfbeeld zijn wij een niet-militaristisch volk dat de wereld intrekt om in verre landen waterputten te slaan. Maar onze geweldstraditie is sterker dan wij vaak denken. [...] Maar Nederland was ook de derde koloniale macht ter wereld, na Engeland en Frankrijk. In Indië werd onbeschroomd een agressieve, imperialistische machtspolitiek gevoerd. Zo ondernam het Nederlands-Indische leger in 1894 een expeditie naar Lombok, waar een van oorsprong Balinese bevolkingsgroep het Nederlandse gezag tartte. [...]
   
 • Indonesiër promoveert op onderzoek naar een vergeten rebellie in de Molukken : een coalitie van zeerovers tegen de VOC
  door Dirk Vlasblom, NRC Handelsblad, 11 september 2007
  In 1780 stond een Molukse prins op tegen de VOC. Hij vormde een succesvolle coalitie van Molukkers, Papoea's en Engelsen. Een Indonesische historicus promoveert morgen op deze vergeten rebel.
   
 • Forse fout
  door Ilse Wetzel, Eindhovens Dagblad, 10 september 2007
  Het ontdekte dagboek van de Nederlandse Tanja Nijmeijer die zich had aangesloten bij de Colombiaanse terreurgroep FARC, was een reden om woensdag uitgebreide achtergrondinformatie te brengen over vrijheidsstrijders. In het overzicht onder de kop 'Strijders in het buitenland' ging het mis. Daar werd gemeld dat Poncke Princen in 1948 deserteerde uit het Koninklijke Nederlands Indisch Leger (KNIL). Een forse fout, liet Gijs van Helden uit Eindhoven per brief weten namens het Bestuur Vereniging Veteranen van Heutsz en de Oud-Militairen van het KNIL. Princen was destijds in Indonesië als dienstplichtig militair en heeft nooit gediend bij het beroepsleger KNIL.
   
 • Daan Nix nieuwe voorzitter Indiëmonument
  door Ron Favier, Sleutelstad, 10 september 2007
  Daan Nix, voormalig politieagent in Leiden, is dinsdag voorgesteld als de nieuwe voorzitter van de Stichting Indiëmonument. Nix volgt hierin Jan Werter op die om gezondheidsredenen na dertien jaar de scepter gezwaaid te hebben zijn voorzitterschap moet overdragen. Het monument ter nagedachtenis aan 26 omgekomen Leidenaars staat in het parkje bij Molen De Put.
   
 • Eerbetoon vergt speurtocht van 27 jaar
  Haarlems Dagblad, 7 september 2007
  Veel vragen over de Indonesische vrijheidsstrijd (1945-1949) zijn sinds kort beantwoord. Met dank aan Harry Poeze, werkzaam in Leiden, woonachtig in Castricum. Een kwestie van zeven-en-twintig (!) jaar nijver speuren en taai volhouden. Politicoloog en historicus Harry Poeze (59) heeft deze zomer het levensverhaal van de mysterieuze Indonesische revolutionair Tan Malaka gepubliceerd.
   
 • Voor Indië was in Nederland geen plaats
  Reformatorisch Dagblad, 7 september 2007
  Achttien jaar zwijgen. Achttien jaar hard werken, zonder eens te kunnen vertellen wat er in Nederlands-Indië gebeurd was. "Tot we in 1968 de eerste reünie hadden. Daar waren we als kameraden onder elkaar. Toen kwamen we los."
   
 • Boek over Indiëgangers
  Peel en Maas, 7 september 2007
  "Het is fantastisch dat er nu een boek uitkomt over onze tijd in Nederlands-Indië", zo verwoordt Ger Martens uit Horst de mening van de nog in leven zijnde oud-Indiëgangers, die zestig jaar geleden in Castenray en Klein Oirlo woonden. Van de twaalf militairen uit de beide dorpsgemeenschappen die rond 1947 vrijwel allen als dienstplichtig militair werden uitgezonden, zijn er momenteel nog zes in leven.
   
 • Indië-veteranen weer massaal naar herdenking
  Blik Op Nieuws, 7 september 2007
  In stadspark Hattem in Roermond vond vandaag voor de 20e keer de dodenherdenking plaats bij het Nationaal Indië-monument 1962-1945. Ook dit jaar kwamen zo'n 20.000 Indië-veteranen uit heel het land en daarbuiten naar Roermond om hun gevallen kameraden te herdenken.
   
 • 'Veteranen verdienen goede opvang en nazorg'
  NRC Handelsblad, 7 september 2007
  'Veteranen verdienen goede opvang en nazorg'
  Trouw, 7 september 2007
  'Veteranen verdienen goede opvang en nazorg'
  Algemeen Dagblad, 7 september 2007
  'Veteranen verdienen goede opvang en nazorg'
  Telegraaf, 7 september 2007
  'Veteranen verdienen goede opvang en nazorg'
  Metro, 7 september 2007
  'Veteranen verdienen goede opvang en nazorg'
  Zibb.nl, 7 september 2007
  'Veteranen verdienen goede opvang en nazorg'
  Gelderlander, 7 september 2007
  'Veteranen verdienen goede opvang en nazorg'
  Stentor, 7 september 2007
  'Veteranen verdienen goede opvang en nazorg'
  BN/De Stem, 7 september 2007
  'Veteranen verdienen goede opvang en nazorg'
  Brabants Dagblad, 7 september 2007
  'Veteranen verdienen goede opvang en nazorg'
  Dagblad van het Noorden, 7 september 2007
  Niet alleen het kabinet maar ook de maatschappij moet oog hebben voor de opvang en nazorg van militairen die zijn uitgezonden naar het buitenland. De samenleving kan daarbij leren van de veteranen die vele jaren geleden dienden, zodat ze kan omgaan met de militairen van vandaag. Dat bracht minister Eimert van Middelkoop (Defensie) vrijdag naar voren in Roermond waar hij de jaarlijkse herdenking bijwoonde van de gevallenen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Bij de strijd tussen 1945 en 1962 zijn tussen de 4751 en 6000 Nederlandse militairen omgekomen.
   
 • Brief over nazorg voor Indië-veteranen
  De Pers, 7 september 2007
  Brief over nazorg voor Indië-veteranen
  Nieuws.nl, 7 september 2007
  Alle veteranen die tussen 1945 en 1962 zijn uitgezonden naar Nederlands-Indië krijgen nog dit jaar een brief waarin zij worden gewezen op de mogelijkheden van nazorg. Dat heeft minister van Defensie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) vrijdag gezegd tijdens de nationale herdenking van militairen die in die periode in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea zijn omgekomen. In de brief staat verder dat zij zijn opgenomen in het Veteranenregistratie Systeem.
   
 • Twintigste nationale Indië-herdenking (video)
  Algemeen Dagblad, 7 september 2007
  Vrijdag vindt voor de 20ste keer de Nationale Indië-herdenking plaats. Ruim 6000 militairen die tussen 1945 en 1962 in Nederlands-Indië zijn gesneuveld, worden herdacht. 20 duizend belangstellenden worden verwacht bij het Nationale Indië Monument in Roermond.
   
 • Pechtold houdt indrukwekkende speech
  door Ron Favier, Sleutelstad, 5 september 2007
  Tweede-Kamerlid voor D66 en oud-Leidenaar Alexander Pechtold heeft dinsdagavond in de aula van het Rijksmuseum van Volkenkunde een zeer persoonlijke speech gehouden ten overstaan van de nabestaanden en belangstellenden die de jaarlijkse herdenking van de 26 omgekomen Leidenaars in voormalig Nederlands-Indië bezochten.
   
 • Strijders in het buitenland
  BN/De Stem, 5 september 2007
  Poncke Princen: Deserteerde in 1948 uit het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) [Sic!]. De manier waarop de Nederlanders strijd voerden stond hem tegen. Hij steunde de Indonesische vrijheidsstrijders en nam dienst bij de Tentara Nasional Indonesia (TNI, de republikeinse troepen). Hij werd Indonesisch staatsburger en voorvechter voor de mensenrechten. In Nederland werd hij door velen, vooral oud-strijders, gezien als verrader.
   
 • Stilte overheerst bij Dalfser Indië-monument
  door Carin de Vries, Stentor, 3 september 2007
  Stilte overheerst op de begraafplaats aan de Ruitenborghstraat in Dalfsen. Langzaam schuifelen de oud-Indië gangers de begraafplaats op. Deze zaterdagmiddag herdenken zij hun gevallen kameraden bij het Indië monument.
   
 • Aandacht Rosier tijdens Indiëherdenking
  Leeuwarder Courant, 30 augustus 2007
  Enkele honderden mensen hebben gisteravond in het Leeuwarder Rengerspark eer betoond aan de 168 Friese soldaten die tussen 1945 en 1962 omkwamen in Nederlands-Indië en Nieuw Guinea.
   
 • Jongenskampen in regen herdacht
  Gelderlander, 24 augustus 2007
  Dikke waterdruppels druipen van het monument voor de jongens in Japanse interneringskampen op landgoed Bronbeek in Arnhem. De jaarlijkse herdenking daar was gisterochtend door de hevige regenval anders dan anders. In plaats van in de openlucht werd de plechtigheid deels in een tent gehouden. De traditionele kransen werden wel buiten gelegd, bij het beeld dat een kleine kopie is van het monument in Semarang, Indonesië.
   
 • Historische film uit 1951 onbekend voor Molukse gemeenschap
  Historisch Centrum Overijssel, 23 augustus 2007
  Op zondagmiddag 26 augustus 2007 staat in het Historisch Centrum Overijssel een tot nu toe onbekende historische film centraal. De documentaire gaat over de aankomst van Molukkers in 1951 in Nederland. De Molukse gemeenschap in Nederland was tot nu toe onbekend met deze belangrijke film. Hij vormt de aanleiding voor een reünie die in het Historisch Centrum Overijssel gehouden wordt voor (kinderen van) voormalige bewoners van Kamp Schattenberg, het naoorlogise opvangkamp voor Molukse KNIL-militairen.
   
 • Promesse d'un Voyage - interview kunstproject Junyo Maru
  door Mieke Siemons, Volkskrant (blog), 23 augustus 2007
  Mijn opa is verdronken, op een schip, in de oorlog, in Indonesië Dat was alles, wat ik wist... Beeldend kunstenaar Mieke Siemons in dialoog met haar overleden opa Flip Verschoor. Hij kwam op 18 september 1944 om tijdens de torpedering van het schip de Junyo Maru.
   
 • Alexander Pechtold spreekt bij herdenking Indiëmonument
  door Ron Favier, Sleutelstad, 22 augustus 2007
  D66-kamerlid Alexander Pechtold heeft bevestigend gereageerd op het verzoek van de Stichting Indiëmonument om tijdens de herdenkingsbijeenkomst op dinsdag 4 september de ongeveer honderd genodigden, collega oud-strijders en nabestaanden toe te spreken.
   
 • Herdenking van een vergeten oorlog
  Heraut, 22 augustus 2007
  Bij het Indisch monument aan het Smitshoek werd woensdagavond 15 augustus het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Verre Oosten herdacht. Het monument bevat aarde van alle erevelden van Indonesië. Jarenlang lagen de slachtoffers van de oorlog begraven over de hele archipel. De Indonesische regering heeft met hulp van de oorlogsgravenstichting deze graven getraceerd en herbegraven op de erevelden op Java waar ze nog steeds goed worden verzorgd.
   
 • Alsnog onderscheiding voor Maarssense veteraan
  RTV Utrecht, 21 augustus 2007
  Marineveteraan Van Otterloo uit Maarssen krijgt 27 jaar te laat het ereteken van orde en vrede. Van Otterloo, die in 1950 als scheepsmachinist naar toenmalig Nederlands-Indië vertrok, had de onderscheiding in 1980 al moeten krijgen. Om onduidelijke redenen is dat nooit gebeurd.
   
 • Aangrijpend verhaal bij Indië-herdenking
  door Kees van der Zandt, Brabants Dagblad, 20 augustus 2007
  De slachtoffers van de oorlog in Nederlands-Indië zijn zaterdag herdacht tijdens een sobere, maar waardige plechtigheid aan de Zuiderparkweg in Den Bosch. Er was met name aandacht voor de zesendertig Bossche mannen die de oorlog niet overleefden.
   
 • Indië-herdenking bij monument in Bergschenhoek [Video]
  Algemeen Dagblad, 16 augustus 2007
  Ook in Bergschenhoek is woensdagavond het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Bij het Indië-monument in Bergschenhoek kwamen ongeveer vijftig mensen bij elkaar. Om de slachtoffers te herdenken en nog eens te praten over de verschrikkingen van die tijd.
   
 • Nationale Indië-herdenking Den Haag
  NOS Nieuws, 16 augustus 2007
  In Den Haag is gisteren de nationale Indië-herdenking gehouden. Dat gebeurde bij het Indisch Monument. Het is 62 jaar geleden dat Japan capituleerde. Er was dit jaar speciaal aandacht voor seksslavernij. Het Japanse leger dwong honderdduizenden vrouwen in de bezette gebieden in Azië als prostituee te werken voor de Japanse troepen.
   
 • 'Het is belangrijk dat ook de jeugd blijft herdenken wat er gebeurd is'
  door Leon Harms, Stentor, 16 augustus 2007
  Ruim 150 mensen kwamen gistermorgen naar het Grote Kerkhof om de Molukse en Nederlandse slachtoffers in Zuid Oost Azië tussen 1942-1950 te herdenken. 15 augustus is de dag waarop Japan in 1945 capituleerde in Zuid Oost Azië en waarmee ook daar een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Voor veel Nederlanders was dit echter het begin, doordat ze naar Nederlands-Indië gestuurd werden om de onrusten daar de kop in te drukken.
   
 • Herdenking 'Indië' groeit
  door Janine Stougie, Stentor, 16 augustus 2007
  De herdenking bij het Indië - en Nieuw Guinea - monument in Park Eekhout neemt een steeds belangrijkere plek in. De Zwolse viering trekt inmiddels bijna net zoveel belangstelling als de nationale herdenking in Den Haag.
   
 • Aandacht voor soldaten vredesmissies
  door Cor van Dalen, Stentor, 16 augustus 2007
  De jaarlijkse herdenking bij het Indiëmonument in Hardenberg is door de Hardenbergse wethouder Douwe Prinsse aangegrepen om stil te staan bij Nederlandse soldaten die in deze tijd her en der op de wereld zijn of waren uitgezonden voor vredesmissies.
   
 • Droeve herinneringen delen
  door Riet de Wild, Stentor, 16 augustus 2007
  Alleen het ruisen van de omringende bomen was hoorbaar tijdens de elfde herdenking in het Slingerbos in Steenwijk. Daar waren velen naar toe gekomen om bij het monument 'de gebroken tegel' de vele droeve herinneringen aan de Indiëtijd met elkaar te delen en een plaats te geven.
   
 • Extra emotionele dimensie Indië-monument
  door Janine Stougie, Stentor, 16 augustus 2007
  Dik zesduizend Nederlandse strijders zijn in de Oost achtergebleven. Dood. Om van het veelvoud aan burgermensen maar te zwijgen. De strijd rond Nederlands-Indië en Nieuw Guinea was een bloedige. Maar vooral ook één die jarenlang nauwelijks herdacht werd; het ondergeschoven kindje vergeleken bij de herdenking op 4 en de feestvreugde op 5 mei. Dat begint te veranderen.
   
 • De stille kracht van 't Indiëmonument
  door Peter Vierenhalm, BN/De Stem, 16 augustus 2007
  De vlag hing gisteren halfstok bij het Indisch-Molukse verzorgingshuis Raffy aan de Bernard de Wildestraat in Breda. Op deze dag, 15 augustus, worden alle mannen, vrouwen en kinderen herdacht die gestorven zijn tijdens de Japanse bezetting en de bloedige Bersiap-periode daarna in Nederlands-Indië.
   
 • Een dag om de 'andere' oorlog te gedenken
  door Arnoud Wokke, Friesch Dagblad, 16 augustus 2007
  "'Er was helemaal geen oorlog in Nederlands-Indië', zei Wim Kok nog tegen mij in de jaren tachtig. Typisch, want de oorlog tegen de Japanners werd verdoezeld", zegt Ed Blaauw uit Smilde. Inmiddels is er veel veranderd, want er waren dit jaar op tien plaatsen herdenkingen op 15 augustus. Voor Friezen die het einde van de Tweede Wereldoorlog in toenmalig Nederlands-Indië wilden herdenken, was de herdenking in Steenwijk de dichtstbijzijnde.
   
 • 'Die tijd vergeten, dat lukt je niet meer'
  door Jan Buter, 15 augustus 2007
  Ze was 28 toen de Japanners het toenmalige Nederlands Indië binnenvielen. Nu is ze 93, maar die oorlogsjaren herinnert ze zich nog als de dag van gisteren. Zeker die vijftiende augustus 1945. De dag waarop ze in het gevangenenkamp hoorde dat Japan had gecapituleerd.
   
 • 'Herdenken capitulatie Japan zinvol'
  door Jan Buter, Stentor, 15 augustus 2007
  "Ook nu, ruim zestig jaar later, is het nog zinvol om de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 te herdenken. Omdat daarmee recht wordt gedaan aan een episode uit de koninkrijksgeschiedenis, die helaas bij veel Nederlanders niet bekend is. En eerbied wordt getoond voor de velen, militairen en burgers, die tijdens de oorlog in Zuid-Oost Azië hun leven hebben gegeven."
   
 • 'Die ellendige beelden vergeet je nooit'
  Gooi en Eemlander, 15 augustus 2007
  "Een mooie, waardige herdenking, al brengt het weer veel nare herinneringen boven", zegt J. van Zwieten (70), die als jongetje in een Japans kamp in voormalig Nederlands-Indië zat. Samen met zijn broer en vele tientallen anderen herdacht hij woensdag bij het Soester oorlogsmonument de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945.
   
 • 'Velen worstelen met ervaringen'
  Noordhollands Dagblad, 15 augustus 2007
  "In Nederland hadden we onze eigen oorlog. Voor de traumatische ervaringen in het verre oosten was geen ruimte. Veel van de mensen die al dan niet gedwongen waren naar ons land te komen worstelen nog met die ervaringen." Dat zei burgemeester Stefan Hulman woensdagochtend tijdens de herdenkingsplechtigheid op De Vijfsprong, precies 62 jaar na de capitulatie van Japan.
   
 • Gevallenen oorlog Zuidoost Azië herdacht
  Twentsche Courant Tubantia, 15 augustus 2007
  Honderden mensen herdachten woensdag in Enschede de mensen die in de jaren veertig in Zuid-Oost Azië zijn gevallen. Velen van hen waren van de tweede generatie, die als klein kind naar Nederland kwamen. De herdenking van de slachtoffers van de Japanse bezetting en van de dekolonisatie van Indonesië verliep niet helemaal vlekkeloos.
   
 • Willem Nijholt herdenkt Japanse capitulatie
  Telegraaf, 15 augustus 2007
  "Hoe moet je een volk vergeven dat in 62 jaar nog nooit om vergiffenis heeft gevraagd?" Acteur Willem Nijholt, nu 73, draagt de herinneringen aan zijn tijd als kind in verschillende jappenkampen nog altijd met zich mee. Sterker nog, hij ziet het jongetje dat hij toen was nog altijd als zijn metgezel. En samen hebben ze er een te grote dobber aan Japan te vergeven, gaf hij woensdag toe bij de herdenking van de Japanse capitulatie bij het Indisch monument in Den Haag.
   
 • Japan betuigt spijt voor wreedheden Tweede Wereldoorlog
  Telegraaf, 15 augustus 2007
  De Japanse premier Shinzo Abe heeft woensdag opnieuw zijn spijt betuigd voor de wreedheden die Japan gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft begaan tijdens de bezetting van Aziatische landen. Abe deed dat tijdens een bijeenkomst in Tokio waarbij de Japanse capitulatie van 62 jaar geleden werd herdacht. Ook keizer Akihito was bij de plechtigheid aanwezig.
   
 • Indo's herdenken vrijheid en onderdrukking [Video]
  RTL 4 in het Land, 15 augustus 2007
  Indo's herdenken vrijheid en onderdrukking
   
 • Slachtoffers Japanse bezetting in Azië herdacht
  NRC Handelsblad, 15 augustus 2007
  Nederland herdenkt woensdag de slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Marguerite Hamer-Monod de Froideville is bij de herdenkingsbijeenkomst in het World Convention Center, het vroegere Congresgebouw, in Den Haag de hoofdspreekster. Zij is als presidente van de stichting Project Implementation Committee in the Netherlands (PICN) nauw betrokken bij het krijgen van financiële compensatie voor Nederlandse seksslavinnen van het Japanse leger.
   
 • Capitulatie Japan sereen herdacht
  Elsevier, 15 augustus 2007
  Met het leggen van een krans bij het Indisch Monument in Den Haag hebben premier Jan Peter Balkenende en staatssecretaris van Welzijn Jet Bussemaker de slachtoffers van de bezetting van Indonesië herdacht. Op 15 augustus 1945, negen dagen na de Amerikaanse atoombom op Hiroshima, capituleerde Japan, waarmee ook in Azië een einde kwam aan de oorlog. Balkenende en Bussemaker legden de krans namens het Koninkrijk der Nederlanden.
   
 • Einde WOII in Nederlands-Indië herdacht
  Elsevier, 15 augustus 2007
  Bij het Indisch Monument in Den Haag wordt woensdag het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Premier Jan Peter Balkenende zal namens de regering een krans leggen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Japanse bezetting. Op 15 augustus 1945, negen dagen na de Amerikaanse atoombom op Hiroshima, capituleerde Japan, waarmee ook in Azië een einde kwam aan de oorlog.
   
 • Japanse capitulatie herdacht
  NOS Journaal, 15 augustus 2007
  In Den Haag is de Japanse capitulatie herdacht waarmee op 15 augustus 1945 een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Indisch Monument werd stilgestaan bij alle slachtoffers van de Japanners in voormalig Nederlands-Indië. Er was dit jaar speciaal aandacht voor de troostmeisjes. Japanse soldaten misbruikten vrouwen in de bezette gebieden, waaronder Nederlands-Indië.
   
 • Zoektocht naar opa die omkwam tijdens ramp
  door Rob Midavaine, AD Utrechts Nieuwsblad, 14 augustus 2007
  De vlag hangt vandaag uit bij de 43-jarige kunstenares Mieke Siemons in Vianen. Ze herdenkt dat precies 60 jaar geleden de Japanners capituleerden en Indonesië was bevrijd. Mieke Simons heeft geen Indonesisch bloed door haar aderen stromen. Toch zou ze willen dat meer mensen stilstaan bij het wrede stuk geschiedenis van de Japanse bezetting in de voormalige Nederlandse kolonie.
   
 • Eten om te vergeten
  door Mac van Dinther, Volkskrant, 14 augustus 2007
  Vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten opgesloten in kampen in Nederlands-Indië hadden vooral gebrek aan eten. Toch droomden ze van de heerlijkste gerechten en schreven de recepten daarvoor uit hun hoofd op. In De Smaak van Verlangen zijn die unieke recepten nu verzameld.
   
 • Indonesië, 60 jaar na de politionele acties [Audio]
  NOS Journaal, 13 augustus 2007
  Ze waren bevrijd van de Japanners en ze wilden de Nederlanders niet meer terug als koloniale heersers. Onder leiding van de republikeinse voormannen Soekarno en Hatta vochten de Indonesiërs voor hun onafhankelijkheid. Nederland meende de oude koloniale orde te kunnen herstellen door grootschalig militair ingrijpen. Den Haag meed het woord 'oorlog' en bedacht de term 'politionele actie'. Het werd het Nederlandse Vietnam in de tropische dessa's. De republiek Indonesië kwam na drie jaar als winnaar uit de strijd. Verslaggever Jeroen Wielaert trok 60 jaar later naar Djakarta en sprak met een drietal Indonesische veteranen.
  In deel 1: Oetario Djajanegara, voormalig stafofficier op Sumatra.
  In deel 2: Alwin Nurdin, voormalig stafofficier, nu belangenbehartiger van veteranen.
  In deel 3: generaal Herman Soediro.
   
 • Slachtoffers Jappenkampen vragen genoegdoening
  Trouw, 13 augustus 2007
  Slachtoffers Jappenkampen vragen genoegdoening
  Elsevier, 13 augustus 2007
  Nederlandse slachtoffers van de Jappenkampen in de Tweede Wereldoorlog vragen in een open brief aan premier Jan Peter Balkenende opnieuw om herstelbetalingen. De voorzitters van het Indisch Platform, de Stichting Japanse Ereschulden en de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp vragen het kabinet de gesprekken over compensatie voor geleden schade te heropenen.
   
 • Woensdag herdenking bij Indië-monument
  Twentsche Courant Tubantia, 11 augustus 2007
  Bij het Indië-monument in het Blijdensteinpark aan de Boulevard heeft woensdag 15 augustus de jaarlijkse herdenking plaats van de oorlogsslachtoffers in Zuidoost-Azië die daar in de periode 1941-1949 om het leven kwamen. De bijeenkomst begint om 10.15 uur en eindigt rond 13.00 uur. Na het welkomstwoord van voorzitter E. Briët is er de vlaggenceremonie door luchtmachtmilitairen van de vliegbasis Twenthe. Daarna zullen Wouter Muller en Esther Pierweijer enkele liederen zingen.
   
 • Eigendommen slachtoffers oorlog naar Bronbeek
  Gelderlander, 10 augustus 2007
  Trouwringen, horloges, armbanden, zilveren bestek. Museum Bronbeek in Arnhem krijgt dinsdag de beschikking over tweehonderd persoonlijke bezittingen van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven in Nederlands-Indië of Japan.
   
 • 'We vochten een gentlemens war' : schaamte in Nederland over wat destijds is gebeurd, wordt op het veteranenkantoor in Jakarta niet begrepen
  door Michel Maas, Volkskrant, 9 augustus 2007
  Zestig jaar geleden greep Nederland militair in op Indonesië om de uitgeroepen onafhankelijkheid te bevechten. Het is rond zes uur in de ochtend. Op een onhoorbaar commando beginnen machinegeweren de stelling van de jonge Sukotjo Tjokroatmodjo te bestoken. Hij ligt met veertig kadetten aan de Porong-rivier. Hij hoort het geronk van de 'Bren Carriers' die de grote Porong-brug oversteken. Die brug hebben de Nederlanders in januari al veroverd, en van daaruit lanceren zij nu de aanval.
   
 • Symbolische onthulling bij Indië-herdenking
  door Janine Stougie, Stentor, 9 augustus 2007
  Inmiddels heeft het Indië - monument een volwaardige plek in het Zwolse Eekhoutpark, maar toch steekt het dat de herdenking op 15 augustus nog steeds niet dezelfde belangrijke plaats in het collectief geheugen inneemt als 4 en 5 mei.
   
 • Soest herdenkt capitulatie Japan
  Gooi en Eemlander, 9 augustus 2007
  Bij het monument aan de Ir. Menkolaan in Soest wordt woensdag de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 herdacht. De organisatie is in handen van het eerder dit jaar opgerichte Soester comité 4 en 5 mei. Burgemeester Arie Noordergraaf houdt een toespraak en leest een zelfgeschreven gedicht voor.
   
 • Burgerslachtoffers Nederlands-Indië krijgen eigen plaquette
  Blik Op Nieuws, 9 augustus 2007
  Loco-burgemeester Paul Depla onthult op 14 augustus op de Gedeputeerdenplaats van het stadhuis een plaquette om het leed van burgers in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog en de aansluitende periode tot 1949 te herdenken.
   
 • Herdenking capitulatie Japan gratis
  door Maaike Kraaijeveld, Algemeen Dagblad, 9 augustus 2007
  De herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument aan de Waterpartij is dit jaar voor het eerst gratis toegankelijk voor iedereen. Tot nu toe konden alleen belangstellenden met een van tevoren bestelde en betaalde combinatiekaart voor een heel dagprogramma binnen de hekken de herdenking bijwonen.
   
 • Mobiel monument voor Indië-slachtoffers
  Gelderlander, 4 augustus 2007
  Bij de Gedeputeerdenplaats van het Nijmeegse stadhuis komt een speciale plaquette voor de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Politionele Acties in voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen. Het monumentje bestaat uit twee delen. Een plaquette en een mobiel gedeelte dat meegenomen kan worden naar bijeenkomsten voor mensen met een Indische achtergrond.
   
 • Vier unieke periodes van kamp Westerbork op de plek zelf : aandacht capitulatie van Japan 15 augustus 1945
  Nieuwsbank, 3 augustus 2007
  Nederland werd op 5 mei 1945 bevrijd. In het voormalig Nederlands-Indië drukt de Japanse overheersing nog een zware wissel op de inwoners in dat gebied. Op 15 augustus 1945 kwam er een einde aan de oorlog in Zuid-Oost Azië door de capitulatie van Japan en daarmee tevens voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden. Elk jaar wordt in Nederland stilgestaan bij al die ingrijpende gebeurtenissen.
   
 • Slachtoffers Japanse overheersing herdacht
  Stentor, 3 augustus 2007
  Het Comité Indisch Monument Steenwijk tekent woensdag 15 augustus voor de herdenking in het Slingerbos in Steenwijk. Bij de gedenksteen, een kunstwerk van Annica Koot, worden dan de slachtoffers van de Japanse overheersing en daarop volgende vrijheidsstrijd in Nederlands-Indië herdacht.
   
 • Nieuwe kans voor Catalina van het Bosbad
  door Jeannine Hermans, BN/De Stem, 2 augustus 2007
  De Catalina, een afgedankt watervliegtuig van de marine dat tot 25 jaar geleden op Bosbad Hoeven stond als speeltoestel, krijgt een nieuwe kans. "Als het helemaal is gerestaureerd, krijgt de vliegboot een plekje bij het nieuw te bouwen Defensiemuseum", zegt directeur Jan Janssen van het Militaire Luchtvaart Museum (MLM) in Soesterberg. [...] Het toestel, dat behalve in Nederland ook vloog in voormalig Nederlands-Indië, Ceylon en Australië, werd in 1957 uitgeleend aan Bosbad Hoeven. [...]
   
 • SVB bekommert zich om oorlogsslachtoffers
  Telegraaf, 30 juli 2007
  SVB bekommert zich om oorlogsslachtoffers
  Reformatorisch Dagblad, 30 juli 2007
  Uitkering slachtoffers WOII vanaf 2011 via SVB
  De Pers, 30 juli 2007
  SVB bekommert zich om oorlogsslachtoffers
  BN/De Stem, 31 juli 2007
  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat de uitkeringen aan oorlogsslachtoffers verzorgen. De dienst neemt deze verantwoordelijkheid in 2011 over van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). Dat heeft staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt.
   
 • Uitkeringen oorlogsgetroffenen naar SVB
  Nieuwsbericht VWS, 30 juli 2007
  Het cliëntbeheer voor oorlogsgetroffenen (het berekenen en betalen van de pensioenen en uitkeringen en de verstrekking van bijzondere voorzieningen) gaat in 2011 van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). [...] De Pensioen- en Uitkeringsraad is verantwoordelijk voor de toepassing en uitvoering van Nederlandse wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode (de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië) en aan hun nabestaanden. [...]
   
 • Hilversum herdenkt Indië elk jaar intenser
  Gooi en Eemlander, 26 juli 2007
  Voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt er in Hilversum een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het geweld in het voormalig Nederlands-Indië. Op woensdagmiddag 15 augustus is iedereen van harte welkom om vier uur bij het Indiëmonument aan de Noorderbegraafplaats van Hilversum. Er zullen toespraken worden gehouden, gedichten worden voorgelezen en bloemen bij het monument worden neergelegd. Een van de leden van het college van burgemeester en wethouders is officieel namens de gemeente Hilversum aanwezig.
   
 • Groningse rector op zoek naar verdwenen hindoeboek
  door Rutger van Eijken, Trouw, 25 juli 2007
  Op bezoek op Bali hoorde de Groningse rector magnificus Zwarts over 'gestolen' heilige hindoeïstische boeken. Weer thuis startte hij een zoektocht. Maar zijn de boeken wel echt verdwenen, of is de rector iets wijs gemaakt? Frans Zwarts, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, is op zoek naar lontarboeken; heilige boeken van palmblad die de Nederlanders tijdens de koloniale periode zouden hebben meegenomen van het Indonesische eiland Bali.
   
 • Nederlands geweld in de archipel [video]
  NOS Journaal, 21 juli 2007
  Vandaag is het zestig jaar geleden dat Nederland overging tot de eerste politionele actie in Nederlands-Indië. Het wilde niet langer een kolonie zijn, maar een zelfstandige republiek: Indonesië. De actie was niet minder dan een militaire operatie, bedoeld om de archipel onder controle en in Nederlandse handen te houden.
   
 • Politionele actie voortijdig afgebroken
  Reformatorisch Dagblad, 21 juli 2007
  Oorlogsgeschiedschrijver dr. L. de Jong was geen voorstander van de politionele acties in Nederlands-Indië. Hij onderschreef echter wel de stelling van de sociologen en oud-Indiëgangers J. van Doorn en W. Hendrix dat Nederland in Indië heel wat minder hardhandig is opgetreden dan de Fransen en de Portugezen in hun koloniën en de Amerikanen in Vietnam.
   
 • Lankmoedigheid even geen deugd
  door Joost Sijtsma, BN/De Stem, 21 juli 2007
  Twee jaar en tien weken na de bevrijding trok Nederland zelf ten strijde. In de nacht van 20 op 21 juli begon de eerste politionele actie onder de naam Operatie Product in het verre Nederlands-Indië. Zo'n 100.000 soldaten (Nederlanders en leden van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, KNIL) trokken de demarcatielijn over die de Nederlandse troepen op Java en Sumatra scheidde van het gebied dat onder gezag stond van de Republik Indonesia.
   
 • 169 Nederlanders gesneuveld tijdens eerste actie
  BN/De Stem, 21 juli 2007
  Bij de eerste politionele actie sneuvelden 169 Nederlandse militairen, 113 militairen kwamen om tijdens de tweede politionele actie. Naast deze twee militaire confrontaties woedde er een jarenlange guerillastrijd.
   
 • De geschiedenis
  BN/De Stem, 21 juli 2007
  10 januari 1942: Japanse troepen landen op Celebes (Sulawesi). 8 maart 1942: de Nederlandse strijdkrachten in Indië geven zich over. 14 augustus 1945: overgave van Japan. 17 augustus 1945: terwijl het Japanse leger nog wel aanwezig is in Indië, roepen Soekarno en Hatta de onafhankelijkheid van Indonesië uit.
   
 • 'Veel Nederlanders vonden dat we ons eigendom terug gingen halen'
  BN/De Stem, 21 juli 2007
  Achteraf gezien kun je zeggen dat Nederland een krampachtige, al bij voorbaat vergeefse poging ondernam Indië in bezit te houden. "Die wijsheid achteraf is het gevaarlijke van geschiedenis. Je moet je wel verplaatsen in de gedachten van die tijd", zegt Ad van Liempt, de auteur van onder meer Een mooi woord voor oorlog. Daarin worden de binnenlandse politieke verwikkelingen voorafgaande aan de eerste politionele actie belicht.
   
 • Marathongast J.A.A. van Doorn
  De Ochtenden, 19 juli 2007
  Generaties studenten zijn ermee groot geworden, met wat wel de bijbel van de sociologie werd genoemd: het leerboek Moderne Sociologie uit 1959 van Lammers en van Doorn. De jonge socioloog J.A.A. van Doorn had zijn naam gevestigd, en zette die academische carriere voort als hoogleraar sociologie aan de Erasmus universiteit. En bleef boeken schrijven zoals Ontsporing van geweld (1970), over de 'excessen' tijdens de 'politionele acties' in Indonesië, waarvan hij drie jaar als dienstplichtig militair waarnemer was geweest.
   
 • Politionele acties bezorgden littekens
  Telegraaf, 15 juli 2007
  Deze maand is het zestig jaar geleden dat Nederland overging tot de eerste politionele actie in Nederlands-Indië, dat zichzelf eigenlijk al als de zelfstandige republiek Indonesië wilde zien. De acties, heftige en wanhopige pogingen om nog een beetje rust en controle te houden in de zich ontworstelende kolonie, zouden Nederland venijnige littekens bezorgen.
   
 • Oorlog als wetenschappelijk thema
  door J.A.A. van Doorn, Trouw, 14 juli 2007
  Indien je, zoals in mijn geval, als adolescent de Duitse bezetting meemaakt om een half jaar na de bevrijding in mei 1945, te worden opgeroepen voor militaire dienst, die drieënhalf jaar duurt, de langste tijd in Nederlands-Indië doorgebracht – als je dit alles zonder kleerscheuren doorstaat en enigszins geďntrigeerd meemaakt, ligt de keuze van een sociologisch proefschriftonderwerp nogal voor de hand: de krijgsmacht als organisatie en als geweldsapparaat.
   
 • Zestig jaar na de Eerste Politionele Actie: terugblik op een koloniale oorlog : "Brengers van Recht en Veiligheid" - bekijk de filmpropaganda uit 1947
  VPRO, 13 juli 2007
  Zestig jaar geleden, op 21 juli 1947, besloot Nederland om onder de codenaam "Actie Produkt" militair in te grijpen in Indonesië. Om het karakter van het ingrijpen te verbloemen, werd de koloniale oorlog door de overheid consequent "Politionele Actie" genoemd. De cijfers bewijzen dat het wel degelijk om een echte oorlog ging. In de periode 1947-1949 (tot aan de formele souvereiniteitsoverdracht op 21 december 1949) vielen aan Indonesische kant naar schatting 40.000 slachtoffers, aan Nederlandse kant 6200.
   
 • Pacifisten willen 'weigeraarsdag' in Enkhuizen
  door Paul Gutter, Noordhollands Dagblad, 11 juli 2007
  De Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) in Enkhuizen wil dat de gemeente, in navolging van de veteranendag, ook een speciale dag voor Indië-weigeraars organiseert. Cor Edelenbosch, lijsttrekker bij de vorige verkiezingen waarbij de PSP overigens geen zetel haalde, heeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hierover een brief gestuurd.
   
 • Nederlands-Indië: Toch geen bevrijders
  Elsevier, 11 juli 2007
  Nederland herinnert zich politionele actie als zwarte bladzijde in de geschiedenis, maar de soldaten zagen zichzelf als weldoeners. Op 21 juli zestig jaar geleden begon het grootste militaire offensief van Nederland tot dan toe. Ruim honderdduizend militairen probeerden de opstandige kolonie Nederlands-Indië weer onder Nederlands gezag te brengen. Het was het begin van Nederlands laatste koloniale oorlog. 'De jongens van Spoor komen overal door.'
   
 • Over welk verleden hebben we het eigenlijk?
  door Amanda Kluveld, Volkskrant, 6 juli 2007
  Kleine kinderen in een Jappenkamp vonden hun situatie normaal. Pas later projecteerden zij de normen van de samenleving op hun vroegste herinneringen, en werd het anders. H.W. von der Dunk en J.C.H. Blom schreven over het verschil tussen beleving en terugblik.
   
 • 'Luister eens naar een veteraan'
  door René Beune, Twentsche Courant Tubantia, 30 juni 2007
  Nike Gilhuijs (33) was dertien jaar toen zijn vader overleed. De Enschedeër zat nog met tal van vragen over het verleden van zijn pa als militair in Nederlands-Indië. "Daar wilde hij nooit over praten."
   
 • 'Bij veteranen denk je vooral aan oudjes'
  door Linda van Gorkum, Brabants Dagblad, 30 juni 2007
  "Stoere verhalen heeft hij genoeg. Altijd als ik kom begint hij over zijn tijd in Batavia tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mooie verhalen om te horen, hoor. Ze vervelen me niet." Stefan van de Ven (19) is met opa Ben (82) bij de Veghelse Veteranendag. Opa begint enthousiast meteen herinneringen op te halen. Over die keer dat een trekbom te vroeg afging. Bijna was hij er geweest. "En op een gegeven moment stonden we met negen man tegenover vierduizend Indonesiërs. Ik riep: 'kom maar op'. Alhoewel, ik zeg het nu wel stoer, maar het was spannend."
   
 • Uiteenlopende emoties bij veteranen
  door Niels Gerritsen, Gelderlander, 30 juni 2007
  Loco-burgemeester Michel Lepoutre is nog maar nauwelijks met zijn toespraak begonnen, of een oud-strijder loopt snotterend de zaal uit. De eerste Veteranendag in Druten is voor veel aanwezigen een emotionele gebeurtenis. [...] Van Lent diende ruim drie jaar in Indië, eind jaren veertig. Zo'n zestig jaar geleden dus, maar nog steeds heeft de veteraan regelmatig nachtmerries over de gebeurtenissen in de Oost. "Ik was getrouwd en mijn vrouw was zwanger. Die moest ik in de steek laten om daar te vechten. Toen ik terug kwam, was er niets geregeld." [...]
   
 • Nederlands Indië is nabij in De Vrijboom
  door Hai Voeten, Gelderlander, 30 juni 2007
  Alleen het geluid van de airconditioning is te horen. Een vlieg kruipt diagonaal over een van de gele tafelkleden tussen de lege koffiekopjes door. [...] Een minuut lang is het stil en zijn alle gasten van de eerste Beuningse Veteranendag met hun gedachten ver buiten Beuningen. Bij die ene kameraad die bleef liggen op de hellende weg tussen Pandang en Fort De Kock (Bukittinggi) of bij een ander dramatisch moment uit hun militaire loopbaan. [...]
   
 • Veteranendag in Den Haag
  door Margreet Strijbosch en Eelco Walraven, RNW Wereldomroep, 29 juni 2007
  Voor de derde keer vierde Nederland vrijdag veteranendag. Met duizenden oud-militairen die in de Tweede Wereldoorlog of in toenmalig Nederlands-Indië hebben gevochten, maar ook met militairen die recenter aan VN-missies of andere militaire vredesoperaties hebben deelgenomen. Premier Balkenende hield een toespraak, prins Willem-Alexander reikte medailles uit en nam de parade in de Haagse binnenstad af.
   
 • Dordt genuanceerd over doop bij adoptie : besluit nationale synode betrof slechts in Oost-Indië aangenomen kinderen
  Reformatorisch Dagblad, 29 juni 2007
  Het besluit van de Synode van Dordrecht in 1618 om geadopteerde kinderen niet te dopen, betrof alleen heidenkinderen die in het toenmalige Oost-Indië geadopteerd werden en daar bleven, zegt J.J. Tigchelaar. Voor buitenlandse kinderen die in Nederland in een gezin werden opgenomen, gold het besluit niet.
   
 • Spreek eens een veteraan in de klas
  Volkskrant, 29 juni 2007
  Spreek eens een veteraan in de klas
  Trouw, 29 juni 2007
  Spreek eens een veteraan in de klas
  Gelderlander, 29 juni 2007
  Bent u wel eens door een kogel geraakt? Vond u het eten lekker in Indonesië Heeft u kinderen? Tijdens de manifestatie op het Malieveld in Den Haag gingen basisschoolleerlingen vrijdag in gesprek met veteranen. De vragen waren dan weer heel persoonlijk, en dan juist heel specialistisch. "Dit is het hoogtepunt van het jaar. Het is zo bijzonder dat kinderen geïnteresseerd zijn in mijn oorlogservaringen", vertelt een Indiëveteraan met tranen in de ogen.
   
 • Nederlands-Indië: Huub Vertegaal
  BN/De Stem, 29 juni 2007
  Huub Vertegaal (81) maakte van 1947 tot 1950 deel uit van 100.000 Nederlandse militairen die naar het toenmalige Nederlands-Indië werden gestuurd. "De overheid verkocht het toen onder het motto dat we de bevolking daar gingen helpen, maar er was natuurlijk vooral een economisch motief. Ze wilden de kolonie niet kwijt als inkomstenbron.".
   
 • Elke missie in het buitenland kent zijn eigen moeilijkheden
  door Ruben Hadders, Stentor, 29 juni 2007
  De 79-jarige Jan Foppen hoopt op een stukje waardering voor veteranen. [...] In 1948 moest de toen 20-jarige Jan Foppen als dienstplichtig soldaat naar Nederlands-Indië. Dat land wilde zich na de capitulatie van Japan, drie jaar eerder, onafhankelijk verklaren. Maar de Nederlandse regering vond het daar veel te vroeg voor en besloot door militair ingrijpen de macht te herstellen. De eerste politionele actie was net voorbij, toen Jan Foppen voor militaire dienst werd opgeroepen.
   
 • 'Vergeten' veteraan onderscheiden [Audio & video]
  Omroep Flevoland, 29 juni 2007
  Vergeten veteraan onderscheiden [Video]
  De Pers, 29 juni 2007
  De 79-jarige Koos van Driel uit Dronten heeft vrijdagmorgen het Ereteken voor Orde en Vrede opgespeld gekregen. Hij kreeg het Ereteken voor zijn inspanningen in Nederlands-Indië in 1950-1951. Van Driel heeft 56 jaar op zijn onderscheiding moeten wachten, omdat men hem was vergeten.
   
 • Veteranendag heeft eeuwigheidswaarde
  door Henk den Ridder, BN/De Stem, 27 juni 2007
  Respect, waardering en erkenning. Toen Nic Smit tegen 1950 terugkwam uit Nederlands Indië ondervond hij geen van drieën. "We werden zelfs al snel oorlogsmisdadigers genoemd."
   
 • Een schoenendoos van herinneringen gaat open, de verhalen en de pijn
  door Inge Blankvoort, Stentor, 27 juni 2007
  Ruim 46 jaar na dato krijgt oorlogsveteraan Koos van Driel alsnog zijn Ereteken voor Orde en Vrede. Op Nationale Veteranendag ontvangt de Drontenaar de onderscheiding uit handen van burgemeester Aat de Jonge. Van Driel (nu 79) diende begin jaren vijftig een jaar in Indië, kort na de soevereiniteit van het land waar Nederland jarenlang de baas was geweest. Hij werkte in eerste instantie als prothesemaker, later als chef in een voertuigwerkplaats. In maart 1951 keerde Van Driel met de boot terug naar Nederland. Meteen na aankomst ging hij naar huis. Terwijl anderen van zijn eenheid het Ereteken voor Orde en Vrede kregen, werd de afwezige Van Driel 'vergeten', zegt Gert van der Zwan, die namens hem het woord voert.
   
 • Honderden veteranen bijeen in Orpheus
  Stentor, 23 juni 2007
  Zevenhonderd veteranen bezochten zaterdag de Apeldoornse veteranendag in Schouwburg Orpheus. Onder hen waren oud-militairen die in de Tweede Wereldoorlog hadden gestreden of in Nederlands-Indië, maar ook veteranen van Nederlandse vredesmissies. Volgens plan moet het een jaarlijks evenement worden, waarbij Apeldoornse veteranen elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen.
   
 • Onthulling militaire missers altijd fasegewijs : misdaden in Indië waren al lang bekend voordat de VARA ermee kwam
  door Henri Beunders en Marjolein Vos, Volkskrant, 20 juni 2007
  Het martelbericht blijkt onjuist. Toch zijn dankzij het bericht vele fouten belicht. Beelden hadden nog meer impact gehad, menen Henri Beunders en Marjolein Vos. [...] Zoals bekend verschenen vanaf 1946 veel kritische verslagen in de kranten over het platbranden van kampongs, ook soldatenbrieven: 'bij het minste of geringste schieten wij erop los'. Vanaf 1949 kwamen er vanwege de commotie diverse commissies die de excessen moesten onderzoeken, maar ze werden voortijdig opgeheven of hun rapporten bleven geheim. Ja, er werd uiteindelijk wel het fiat gegeven voor een bronnenstudie. Toen oud-soldaat Joop Hueting vanaf midden jaren vijftig brieven over de oorlogsmisdaden aan kranten stuurde, weigerden deze ze te plaatsen. [...]
   
 • Indiëveteraan voor de klas en aanwezig op Veteranendag in Middelburg : over Teunis Daniël van Kempen
  ANP Pers Support, 20 juni 2007
  In 1948 vertrok Teunis Daniël van Kempen naar Indië, waar hij twee jaar zou blijven. De jongens die daar zijn gesneuveld, staan hem het meest helder voor de geest. 'Als dat nu gebeurt in Afghanistan, leven de herinneringen weer op. 't Is hetzelfde verdriet, voor de nabestaanden en de kameraden. Alleen is de begeleiding nu wel vele malen beter.'
   
 • Een burger, excuseert u mij, die begrijpt het niet
  door Ondine van der Vleuten, Provinciale Zeeuwse Courant, 19 juni 2007
  Er zijn nog zo'n 140.000 oud-militairen die dienden tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea. [...] Zeg tegen mij: Indië, en ik zie vernieling en ontzetting. [...] Weet u hoeveel militairen er aan Nederlandse zijde gesneuveld zijn, hoeveel er niet teruggekomen zijn? Nee, dat dacht ik al. Dat is de schande van het Nederlandse volk. [...]
   
 • Gedenkzuil voor omgekomen vliegers
  RTV Utrecht, 15 juni 2007
  Vliegbasis Soesterberg krijgt een gedenkzuil voor omgekomen vliegers. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er bijna 400 vliegers omgekomen; onder andere in Nederlands-Indië en tijdens de Koude Oorlog.
   
 • Drentse veteraan Felix Bakker aanwezig in de Ridderzaal op 3e Nederlandse Veteranendag
  ANP Pers Support, 15 juni 2007
  Felix Bakker groeide op in voormalig Nederlands-Indië en meldde zich in 1941 als zestienjarige jongen bij het Korps Mariniers in Surabaya. 'De oorlog breekt uit en er zijn mensen nodig om het land te verdedigen. Nou, dan doe je dat.' Drie maanden vocht hij in de oorlog en toen volgde de capitulatie het KNIL. Als krijgsgevangene werd Bakker in 1943 per schip en trein op transport gezet naar Thailand en overgebracht naar een rotsachtig junglegebied dat berucht is om zijn slechte klimaat en vele ziekten. Daar werkte hij aan de Birmaspoorweg, ook wel de Dodenspoorweg genoemd.
   
 • Gelderlandse veteraan Frits Dijkstra is aanwezig in de Ridderzaal op 29 juni op de 3e Nederlandse Veteranendag
  ANP Pers Support, 15 juni 2007
  Frits Dijkstra (82) maakte van 1945 tot 1948 deel uit van de U-Brigade op Java en Sumatra. Ze zenuwslopende nachtelijke patrouilles staan hem nog helder voor de geest, net zoals het verlies van kameraden. Toch was zijn Indië-periode van onschatbare betekenis. 'Ons onderscheidingsvermogen werd aangescherpt, we leerden het hoofd koel te houden, beslissingen en risico's te nemen en het voortouw te pakken; allemaal kenmerken die op menig veteraan van toepassing zijn.'
   
 • Boek 'Bezetting en verzet II' aangeboden aan auteur
  Streekgids, 14 juni 2007
  Wethouder Henk Gerrits heeft donderdag 14 juni het 1e exemplaar van het boek 'Bezetting en verzet II' aangeboden aan de auteur van het boek, de heer Henny Bennink. "Het is net of ik een sigaar uit eigen doos kreeg", vertelde de trotse auteur. [...] Bezetting en verzet II draagt twee ondertitels: 'Het Heldengedenkteken in de Dijkstraat, herdenkingsplaats voor alle Lichtenvoorders die door oorlogsgeweld in de periode 1940-1950 zijn omgekomen' en 'Orde en vrede in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea'.
   
 • Nieuwe programma Nederlandse Veteranendag 2007
  ANP Pers Support, 13 juni 2007
  Op woensdag 20 juni om 15.00 uur presenteert het Comité Nederlandse Veteranendag in de Sociëteit De Witte in Den Haag het vernieuwde programma van de Nederlandse Veteranendag 2007. De Nederlandse Veteranendag vindt plaats op vrijdag 29 juni in Den Haag. [...] De Nederlandse Veteranendag is een nationaal evenement en een eerbetoon aan de ruim 140.000 Nederlandse veteranen. Dit zijn niet alleen de ruim 95.000 oud-militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog, in Nederlands-Indië, Korea of voormalig Nieuw-Guinea ingezet waren. Ook de oud-militairen die waren ingezet tijdens (vredes)missies zijn veteraan. [...]
   
 • Enschede krijgt veteranendag
  Twentse Courant Tubantia, 13 juni 2007
  Op vrijdag 29 juni wordt er in Enschede voor het eerst een lokale veteranendag gehouden. Dat gebeurt tegelijk met de landelijke veteranendag in Den Haag. [...] Tussen 1945 en 1950 dienden zo'n 150.000 Nederlandse militairen in het voormalig Nederlands Indië. De veteranendag is ook voor hen bedoeld.
   
 • Mysterie Aziatische 'Guevara' opgelost
  NRC Handelsblad, 9 juni 2007
  Het was een mysterie, een van de vele van de Indonesische Revolutie (1945-1949). Wat gebeurde er met Tan Malaka, telg uit een Sumatraanse adellijke familie en jarenlang agent van de Communistische Internationale (Komintern) in Oost-Azië? In februari 1949 verdween hij spoorloos tussen de vulkanen en rijstvelden van Oost-Java.
   
 • Oorlogsuitkering voor meer mensen
  NOS Nieuws, 9 juni 2007
  Een aantal Nederlanders komt alsnog in aanmerking voor een uitkering voor oorlogsslachtoffers. Het zijn mensen die de WUBO-uitkering niet konden krijgen omdat ze in het buitenland wonen. [...] De zaak is aangekaart door een echtpaar uit Nederlands-Indië dat nu in Spanje woont. De verwachting is dat zo'n 100 mensen de uitkering zullen ontvangen.
   
 • Bewoners willen voorgoed op Bronbeek blijven
  Telegraaf, 5 juni 2007
  Oud-militairen die in het Koninklijk Militair Tehuis Bronbeek in Arnhem wonen, kunnen daar nu na hun overlijden blijven. Met de bouw van een columbarium ofwel urnenmuur heeft de leiding aan een langgekoesterde wens van de bewoners voldaan, aldus waarnemend commandant luitenant-ter-zee Juul Akkermans.
   
 • 'Soldaat zijn in oorlogstijd is hard'
  door Hetty Dekkers, Brabants Dagblad, 5 juni 2007
  Henk van der Stelt was 20 jaar, toen hij in 1946 als dienstplichtig militair opgeroepen werd om 'Nederlands-Indië van de Britten te bevrijden'. "Zo luidde onze taak. De oorlog hier was net afgelopen. Een rottijd, want ik had ondergedoken gezeten om aan dwangarbeid te ontkomen. Toen moest ik weer naar een oorlog toe. Aan onze jeugd hebben we niets gehad", zegt hij nuchter.
   
 • Pas verschenen: Dr. Hans Max Hirschfeld. Man van het Grote Geld
  door Meindert Fennema en John Rhijnsburger, Nieuwsbank, 2 juni 2007
  President Sukarno noemde hem 'de Man van het Grote Geld' toen Hirschfeld als Hoge Commissaris van Nederland in Jakarta arriveerde. Dat was in december 1949, kort nadat hij als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering de financieel-economische onderhandelingen met Indonesië tot een succesvol einde had gebracht. Toen Hirschfeld in 1952 de overheidsdienst vaarwel zei, had hij de financieel-economische boedelscheiding van Nederland en Nederlands-Indië afgehandeld en was de Nederlandse betalingsbalans weer in evenwicht. Daarna zou hij tot aan zijn dood grossieren in commissariaten.
   
 • Het Javaanse avontuur van Piet Andeweg : "Ik was opgeleid voor de genie, maar werd ingezet als hospik"
  Combinatie, 25 mei 2007
  Piet Andeweg deed timmerwerk bij De Groot & Van Vliet toen hij zich als vrijwilliger voor het leger meldde. Het bracht hem voor drie jaar naar Nederlands-Indië. De nu 82-jarige Ridderkerker wist zich ingedeeld bij de vijfde genie veld van de T-brigade, beter bekend als de 'Tijgerbrigade'. Aan zijn uitzending naar Midden-Java ging een korte opleiding vooraf. Hij kreeg zes weken training in Engeland en kwam via de Calmeyer-eenheden binnen het regiment pioniers bij de genie terecht. Dat specialisme mocht Andeweg nimmer demonstreren. Hij werd tot zijn verrassing gebombardeerd tot hospik.
   
 • Nederlands-Indië als struikelblok
  door L. Vogelaar, Reformatorisch Dagblad, 23 mei 2007
  Het paste bij het onderwerp. Nederland had soms grote moeite met het besturen van Nederlands-Indië. Voor de Nederlandse havo-leerlingen was 'Indië' dinsdag duidelijk het moeilijkste onderdeel van het examen geschiedenis.
   
 • Soekarno ging met vrouwen aan de haal
  door Patrick Wiercx, Endhovens Dagblad, 22 mei 2007
  Ze hebben er veel over geleerd, - dat moest wel voor het examen -, maar om nu te zeggen dat de vwo'ers Ellen van den Boomen en Annemieke Biemans zich een nauwkeurig beeld kunnen vormen van het voormalig Nederlands-Indië, nou nee.
   
 • Worstelen met koloniaal verleden van Nederland
  Telegraaf, 22 mei 2007
  De kandidaten van de havo en het vwo hebben het examen geschiedenis erop zitten. Ze bogen zich vanmorgen over vragen die betrekking hebben op de koloniale relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië.
   
 • Monument voor overleden soldaten Nederlands-Indië
  AD Rotterdams Dagblad, 14 mei 2007
  Er komt zowel in Krimpen aan de Lek als in Lekkerkerk een monument voor de soldaten uit Nederlek die in 1949 in Nederlands-Indië zijn overleden. Het initiatief komt van de historische verenigingen uit beide plaatsen en heeft de goedkeuring gekregen van burgemeester en wethouders.
   
 • Beysens' bekendste werk
  BN/De Stem, 12 mei 2007
  Het bekendste kunstwerk van Anton Beysens is een beeld dat hij maakte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de speciale Japanse interneringskampen voor jongens in het toenmalige Nederlands-Indië. De begraafplaats ligt in de stad Semarang op Java. Nu zullen niet veel Nederlanders daar regelmatig komen, maar een kleinere kopie van dat beeld is te zien in het park Bronbeek bij Arnhem bij het tehuis voor oud-militairen.
   
 • 'Over Indië wordt thuis bijna nooit gesproken'
  door Maartje van Lent, Brabants Dagblad, 10 mei 2007
  De baret die Jan van de Sande (81) uit Haaren droeg toen hij op 1 oktober 1946 naar het toenmalige Nederlands Indië vertrok, ligt nog steeds op de kapstok bij hem thuis. Het vormt een tastbare herinnering aan de drie jaar en twee maanden die hij in de Nederlandse kolonie doorbracht met het bataljon 1 divisie 7 december.
   
 • De Sparrenhoek maakt kennis met "Onvergetelijk Indië"
  De Heraut, 9 mei 2007
  "Eén op de zes Nederlanders heeft de oorlogsjaren 1940-1945 meegemaakt", schrijft het AD op 3 mei. Dit betekent dat er 2,9 miljoen Nederlanders voor 1945 zijn geboren. Ruim 15 miljoen is na 1945 geboren. Wat deze Nederlanders van de Tweede Wereldoorlog weten, is hen verteld. Bij de Tweede Wereldoorlog zullen de meeste mensen denken aan de Duitse bezetting, die voor Nederland eindigde op 5 mei 1945. Dat de oorlog in een ander deel van Nederland nog voortduurde, is voor veel mensen onbekend. Het andere deel was Nederlands Indië.
   
 • 'Doop' in Opmeer van 'Onze joôs in de tropen'
  door Leo van Gelderen, Noordhollands Dagblad, 7 mei 2007
  De raadzaal van Opmeer zat gisteren vol oud-Indiëgangers, familie en vrienden. Zij waren getuigen van de doop van het boek 'Onze joôs in de tropen'. De doop was tevens de opening van de gelijknamige tentoonstelling in de voormalige basisschool aan de Herenweg in Hoogwoud. Zowel het boek als de tentoonstelling gaat over alle jongens uit Opmeer die tussen '45 en '50 dienden in Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Of zoals ceremoniemeester en veteraan Abe Agema het noemde: "Een vergeten leger en een vergeten oorlog waarin 6300 Nederlandse soldaten het leven lieten."
   
 • 'Dit is een eerbetoon aan je vrienden die daar gesneuveld zijn'
  door Dik van Herwaarden, Stentor, 5 mei 2007
  De oud-Indiëgangers in Noordoostpolder houden de traditie van het kransleggen bij de dodenherdenking in Emmeloord in ere. Voor de tweede keer mocht Piet de Fouw (82), samen met Jaap de Wit (79), namens de Indiëgangers de krans bij het monument in de Koningin Julianastraat leggen.
   
 • Geen slavenhandel meer op de parlementszolder
  door Guus Valk, NRC Handelsblad, 5 mei 2007
  De Tweede Kamer gooit een groot deel van het zolderarchief weg. Is het oude rommel of niet? "Dat niemand het inkijkt is geen argument." De rel speelt zich af in 1840. Het Verenigd Koninkrijk heeft op dat moment de handel in slaven al verboden, Nederland heeft het er nog druk mee. Vanuit het Ghanese fort Elmina varen nog regelmatig schepen met slaven uit. Niet om op plantages te werken – Nederland heeft grotere behoefte aan soldaten.
   
 • Voor Gerard van der Vegt duurde oorlog acht jaar
  door Hans Keesmaat, Stentor, 4 mei 2007
  "Voor ons heeft de oorlog in feite acht jaar geduurd. Eind 1948 was het pas voorbij", zegt Anny Van der Vegt-Breman. Zij en haar man Gerhardus Marinus van der Vegt vinden het nog altijd moeilijk om over sommige aspecten van de Tweede Wereldoorlog te praten. Die oorlog, die een zwaar stempel drukte op hun jonge jaren, brengt ook ruim zestig jaar later nog veel emoties teweeg. [...] Op de dag dat de oorlog in Nederland uitbrak meldde hij zich spontaan aan bij de krijgsmacht, later maakte hij deel uit van het verzet in Dalfsen en half oktober 1945 vertrok hij als vrijwilliger naar Nederlands-Indië om daar als marinier (sergeant) strijd te leveren tegen de Japanse bezetter.
   
 • 'Aarden in het gewone leven kan ik nu niet meer'
  door Anne Neijnens, Brabants Dagblad, 3 mei 2007
  Zwijgend zit Jan Schuurmans (78) in zijn schuur. Aan de muur hangen tientallen foto's, in de kast liggen stapels met videobanden en onder het raam bungelt zijn uniform en een aantal hoofddeksels. Elke dag zit Schuurmans daar en denkt hij aan 'het gruwelverleden en de ellende'. De oorlogen waarin hij gevochten heeft zijn dan wel voorbij, maar de nare herinneringen blijven hem altijd achtervolgen. Jan Schuurmans vocht vrijwillig in de Korea-oorlog en was daarna actief in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.
   
 • Foto's Helderse oud-militair in boek over Nederlands-Indië
  Noordhollands Dagblad, 3 mei 2007
  Twee boeken vol met kleine zwartwitfoto's op vergeelde vellen papier. Van beschietingen en verwoestingen. Maar ook van ontspannen momenten: een potje voetbal en Balinese meisjes. Jos Orelio maakte de foto's tussen 1945 en 1948, toen hij als lid van de Stoottroepen in Nederlands-Indië was. Nu zijn de foto's verwerkt in een boek over deze periode.
   
 • Het is donker aan de overkant
  door Casper Postmaa, AD Haagsche Courant, 3 mei 2007
  Als je 's avonds langs het Indisch Monument bij de Waterpartij rijdt, merk je niet dat er iets bijzonders aan de hand is. Een spot zet de beelden in een zacht licht, bloemen liggen aan hun voeten. Als je de blikken van de in brons gegoten figuren zou volgen, kijk je letterlijk in het duister. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, want aan de overkant staat nog een gedenkteken. Een donkergrijze steen met namen. Een monument als een grafsteen. Het gedenkt de Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in Indonesië en in Nieuw-Guinea zijn gesneuveld.
   
 • Raalter herdenking bij twee monumenten
  Stentor, 2 mei 2007
  Het 4 en 5 Mei Comité Raalte houdt vrijdag de Dodenherdenking weer op twee locaties. Om 19.30 uur worden de militairen herdacht die in voormalig Nederlands-Indië en enkele jaren later in Nieuw Guinea zijn omgekomen. Dat gebeurt bij het Nederlands Indië - Nieuw Guinea-monument bij de ingang van het Raalter gemeentehuis. Bij deze herdenking is een belangrijke plaats ingeruimd voor de Raalter veteranen die samen met de nabestaanden hun vroegere kameraden herdenken. Na twee minuten stilte is er gelegenheid kransen en bloemen te leggen. De plechtigheid wordt afgesloten met zang en gedichten.
   
 • Inzameling herinneringen aan oorlog
  Noordhollands Dagblad, 2 mei 2007
  Onder het motto 'Niet Weggooien!' houden de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie donderdag een actie om te voorkomen dat materiaal over de Tweede Wereldoorlog in het ongerede raakt. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in het Mediapark in Hilversum werkt mee aan de actie, omdat die speciaal aandacht vraagt voor het behoud van audiovisueel materiaal uit de oorlog in Nederland en Nederlands-Indië.
   
 • Een ontdekking op de zolder : oorlogsmusea roepen burger op historische spullen niet weg te gooien
  door J. Visscher, Reformatorisch Dagblad, 2 mei 2007
  Een foto uit Artis, een truitje van hondenhaar, een grammofoonplaat met NSB-liederen. Gooi die spullen niet weg, luidt het advies van oorlogsmusea. Morgen, op een speciale actiedag, roepen ze de burger op zuinig te zijn op herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. [...] Oorlogsmusea zijn tuk op authentieke spullen uit de Tweede Wereldoorlog. In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid binden dertien oorlogsmusea morgen op een speciale actiedag in Hilversum de burger op het hart spullen uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië niet op de vuilnisbelt te gooien. [...]
   
 • Veteranen willen gepaste eer
  Leeuwarder Courant, 30 april 2007
  Friese oud-verzetsstrijders willen een prominentere plaats voor het verzetskruis dat zij in 1985 ontvingen. Waar het wegkwijnt op het Provinsjehûs in Leeuwarden, willen ze dat het komt te hangen aan een vaandel op de kazerne in Havelte. [...] Het verzetsherdenkingskruis is in 1985 uitgereikt aan het Bataljon Friesland. Dit bestond uit 810 Friese verzetsstrijders. Vlak na de Tweede Wereldoorlog gingen zij op verzoek van prins Bernhard in Nederlands Indië strijden. Het Regiment Johan Willem Friso van de kazerne in Havelte is een voortzetting van het Friese bataljon. [...]
   
 • Oud-sporters praten over Tweede Wereldoorlog
  door Jurryt van de Vooren, Sport Geschiedenis (weblog), 25 april 2407
  Op vrijdag 4 mei is het Dodenherdenking. Ook het Olympisch Stadion staat hierbij stil met de jaarlijkse herdenking. Ook is er die ochtend een bijzondere bijeenkomst in de Olympic Experience over sportherinneringen aan deze oorlog. Tennisjournalist Bep van Houdt spreekt dan met Jan Derksen (1919, oud-wereldkampioen baanrennen), Cor de Buy (1921, Nederlands beste tafeltennisser van de twintigste eeuw), Jaap van der Poll (1914, Nederland en Javaans kampioen speerwerpen) en sportcartoonist Dik Bruijnesteijn (1917). [...] Door de komst van oud-speerwerper Jaap van der Poll is er dit keer ook aandacht voor de gebeurtenissen in Nederlands-Indië of Indonesië. [...]
   
 • Materiaal uit de oorlog mag niet verloren gaan : Nationale Actie 'NIET WEGGOOIEN!'
  Nieuwsbank, 19 april 2007
  'NIET WEGGOOIEN!' is het motto van de gezamenlijke actie van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Op 3 mei a.s. vindt deze actiedag plaats in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in het Mediapark te Hilversum. 'NIET WEGGOOIEN!' vraagt aandacht voor het behoud van audiovisueel materiaal uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië.
   
 • Snouck Hurgronje: moslim onder de moslims : reisverslag en tentoonstelling belichten leven islamdeskundige
  door J.M. Stolk, Reformatorisch Dagblad, 12 april 2007
  De Leidse geleerde Christiaan Snouck Hurgronje reisde in 1884 naar Mekka om daar de islamitische cultuur te bestuderen. Hij bekeerde zich tot de islam en kreeg toegang tot de heilige stad - normaal streng verboden terrein voor niet-moslims. Wat hij er ontdekte? De islam is, anders dan het christendom, vooral een systeem van regels. Snouck Hurgronje (1857-1936) geldt als een van de grootste Nederlandse islamologen en grondlegger van de wetenschappelijke bestudering van het islamitisch recht.
   
 • Oud Indië-veteraan Van Dijk overleden
  SkyLine, 10 april 2007
  Oud Indië-veteraan Cees van Dijk uit Veghel is plotseling overleden. Van Dijk was drager van het Draaginsigne Gewonden. Hij heeft tot 1949 in het voormalig Nederlands Indië bij de Koninklijke Landmacht gediend. Hij was twee jaar bij de cavalerie op Sumatra waar hij konvooien begeleidde en patrouilleerde. Hij raakte destijds gewond nadat hij werd beschoten vanuit een hinderlaag.
   
 • Oorlogsmisdaden door Bataljon Zeeland
  Blik op Nieuws, 7 april 2007
  In het boek 'Mijn Zeeland' van de schrijver en journalist Kees Slager uit Poortvliet staat dat het Bataljon Zeeland wel degelijk oorlogsmisdaden heeft begaan. Het boek werd vrijdag gepresenteerd in Middelburg.
   
 • De Roompot in delen bijeengebracht : Oost-Indiëvaarder ondergaat bizar lot
  door Marcel Modde, Provinciale Zeeuwse Courant, 7 april 2007
  Het Maritiem Museum in Zierikzee bedankte tot twee keer toe voor de eer. Geen geld, geen plaats. Daarmee leken de archeologische schatten uit het wrak van vrachtvaarder De Roompot veroordeeld tot de archeologische depots in Lelystad en de huiskamers van particuliere schatjagers.
   
 • Polderjongens in Indië
  door Frank Timmers, BN/De Stem, 6 april 2007
  Toen Frans van Ham in 1949 thuiskwam in Stampersgat, na drie jaar Indonesië, zag het Mariabeeldje op de kast zwart van het roet. Zo veel kaarsjes had zijn moeder bij het beeldje opgestoken. Frans was één van de 34 jonge Stampersgatse mannen die onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog naar Nederlands-Indië werden uitgezonden.
   
 • Boekje 'Van de bieten naar de rijstvelden'
  BN/De Stem, 2 april 2007
  Vierendertig mannen uit Stampersgat werden in de periode 1946-1951 als militair uitgezonden naar Nederlands-Indië. Een relatief hoog aantal (vier procent van de totale bevolking) verliet het zich tussen bietenvelden van de grote oorlog herstellende dijkdorp om bij de rijstvelden opnieuw met oorlogsgeweld te worden geconfronteerd. Onder de toepasselijke titel Van de bietenvelden naar de rijstvelden verscheen zaterdag een boekje met ervaringen van een groot aantal van deze militairen.
   
 • Kameraadschap blijft bataljon binden
  door Mieke van der Jagt, Provinciale Zeeuwse Courant, 30 maart 2007
  Kameraadschap blijft bataljon binden
  door Mieke van der Jagt, BN/De Stem, 31 maart 2007
  Voor de 59ste keer zijn ze bijelkaar, de voormalige bataljons van oorlogsvrijwilligers 1 en 2 - 14RI, kortweg het Bataljon Zeeland. In de grote zaal van de Engelbrecht van Nassau Kazerne in Roosendaal, zie je echter geen martiale snorren, geen blazers met emblemen of breed uitgestalde onderscheidingen. Het zijn gewone mannen en vrouwen van eerbiedwaardige leeftijd, die elkaar een hoop te vertellen hebben. [...] Ze kwamen van alle Zeeuwse eilanden en later ook uit Zeeuws-Vlaanderen. Ze tekenden massaal contracten, kregen een training en een uitrusting, en waren blij dat ze nu eindelijk bovengronds iets aan de onderdrukking konden doen. Toch liggen hun herinnering, goede en slechte, voornamelijk in het voormalig Nederlands Indië. [...]
   
 • Rust gevonden door boek te schrijven
  door Riet de Wild, Stentor, 30 maart 2007
  "Moeder duwde mij tijdens de koempoelan (appèl) steeds achter haar. Ze was veel te bang dat de Jap mij er als jong meisje uit zou pikken om hen te plezieren." Dit is één van de vele herinneringen, die Ger Morreau neerschreef in haar boekje 'Puberen in het Jappenkamp'. Bij de commotie, die recent oplaaide door de ontkenning van de 'troostmeisjes', beleefde de Steenwijkerwoldse deze ervaringen uit haar tienertijd opnieuw.
   
 • Vloot VOC groter dan gedacht
  door Ben van Raaij, Volkskrant, 24 maart 2007
  De vloot van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was in de 17de eeuw minstens tweemaal zo groot als tot nu toe aangenomen. Tussen 1595 en 1660 had de VOC op zijn belangrijkste handelsroutes geen 529 maar zeker 1058 schepen in de vaart. Dit stelt historicus en onderwaterarcheoloog Robert Parthesius in zijn proefschrift over de ontwikkeling van het 17de-eeuwse scheepvaartnetwerk van de VOC in Azië. Dinsdag promoveert hij er op aan de Universiteit van Amsterdam.
   
 • De verborgen vloot van de Loffelijke Compagnie : promovendus brengt inter-Aziatische scheepvaartnetwerk VOC in kaart
  door Ben van Raaij, Volkskrant, 24 maart 2007
  De VOC had tweemaal zo veel schepen als gedacht. De Aziatische vloot was de basis van een uitgekiend netwerk. Dachten we dat we na vier eeuwen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie wel zo ongeveer alles wisten, blijkt de VOC-vloot twee keer zo groot dan tot dusver aangenomen. Tussen 1595 en 1660 had de 'Loffelijke Compagnie' in elk geval geen 529, maar 1058 schepen in de vaart.
   
 • Fusies kleuren geschiedenis ABN Amro
  door Peter Westhof, Finaciële Telegraaf, 20 maart 2007
  Voor ABN Amro, dat mogelijk een fusie aangaat met het Britse Barclays, zijn fusies niet vreemd. Dé bank kent een verleden met talrijke overnames en fusies. De geschiedenis van het bedrijf voert terug tot 9 maart 1824, toen op initiatief van koning Willem I de Nederlandsche Handel- Maatschappij (NHM) werd opgericht. [...] Door de verbondenheid met de Nederlandse regering speelde de NHM een belangrijke rol in het ontwikkelen van de handel tussen Nederland en Nederlands-Indië. De NHM trad op als staatsbankier, handels- en transportonderneming en inde belastingen. Het succes waarmee de organisatie dit deed, leidde tot de bijnaam Kompenie Ketjil. Dit betekent de 'Kleine Compagnie' en is afgeleid van de oudere en grotere Verenigde Oost-Indische Compagnie. [...]
   
 • Onder Mohammedanen : [Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936)]
  door Willem Otterspeer, Volkskrant, 16 maart 2007
  Hij was een belangrijk arabist en groot kenner van de islam, schreef fameuze boeken over Mekka en Atjeh. Maar was ook zeer controversieel. Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) bekeerde zich tot de islam en trok naar Mekka. [...] Na zijn unieke, avontuurlijke verblijf in Mekka, waar hij islamiet was met de islamieten, inclusief het bezit van een Ethiopische slavin, vertrok hij in 1889 naar Indië. Daar schreef hij zijn twee andere grote, antropologische studies, De Atjèhers (1893-1895) en Het Gajoland en zijne bewoners (1903). [...]
  Christiaan Snouck Hurgronje. Mekka. Atlas. 608 pagina's; € 39,90. ISBN 978-90-450-1300-8
   
 • Indiëveteraan: We gingen zo groen als gras de boot in
  AD Rotterdams Dagblad, 14 maart 2007
  Indiëveteraan Job Teunissen nadert de 80. Toch stond hij gisteren voor een vmbo-4 klas om de leerlingen 'een beetje op te voeden'. "Laat ik jullie over mijn tienerjaren vertellen. We waren zo groen als gras toen we de boot ingingen." De Rotterdamse Teunissen werd op zijn 19de ontscheept; in 1947 viel er een brief op de mat waarin hij werd opgeroepen in het toenmalige Nederlands-Indië 'voor volk en vaderland' te strijden tijdens de politionele acties.
   
 • 'Verwar loyaliteit vooral niet met nationaliteit'
  door Toine Heijmans, Volkskrant, 10 maart 2007
  Discussie over het dubbele paspoort is vooral een debat over nationalisme. [...] Eerst de geschiedenisles. Het nationalisme is in de negentiende eeuw geboren. Aanvankelijk werd iedereen Nederlander verklaard die op Nederlandse bodem ter wereld kwam. Maar dat uitgangspunt, ius soli voor juristen, bleek snel onhoudbaar. Want ook Nederlands-Indië hoorde bij die bodem, en voor de kleurlingen was het Nederlanderschap niet weggelegd. In 1892 werd de wet aangepast; vanaf die datum moesten Nederlanders uit Nederlandse ouders geboren zijn (ius sanguinis). Kinderen en kleinkinderen blijven vreemdeling. [...]
   
 • Vechten tegen de tijd
  door René Poldervaart, Algemeen Dagblad, 22 februari 2007
  In de Haagse duinen liggen films, gemaakt van het materiaal nitraat, in hun bunkers te wachten totdat ze worden gerestaureerd. Ook het Nationaal Archief in Den Haag, het Filmmuseum in Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum hebben in hun opslagruimtes een overvloed aan oud beeldmateriaal op de plank liggen. [...] "De vraag was moeten we beelden van honderd jaar wereld- en nationale geschiedenis bewaren of laten vergaan? Zo nee, dan zijn we de waardevolle beelden kwijt. Zo ja, dan zou dat ontzettend veel tijd en geld kosten," vertelt Van Huis. "Het is gelukkig ja geworden, zodat we beelden van de Eerste Wereldoorlog, Polygoon Journaals, beelden van Nederlands-Indië, fragmenten van Radio Oranje en zelfs de kroning van Koningin Wilhelmina kunnen bewaren voor het nageslacht. Zulke fragmenten zijn op het gebied van educatie van onschatbare waarden. Veel meer dan de kosten." [...]
   
 • De gereformeerden en de 'Indonesische kwestie' : 'Waardevol boek van historicus Herman Smit, boordevol informatie'
  Friesch Dagblad, 14 februari 2007
  De Nederlandse politiek werd van 1945 tot 1949 beheerst door wat de 'Indonesische kwestie' wordt genoemd. Dit betrof de strijd tussen ons land en zijn (vroegere) kolonie Nederlands Indië/Indonesië, die leidde tot de overdracht van de soevereiniteit. De Nederlandse politieke partijen waren in die jaren sterk verdeeld over het beleid inzake Indonesië. Een partij die daarbij voortdurend in de oppositie was en ook tegen de soevereiniteitsoverdracht stemde was de ARP, waarvan vooral gereformeerden lid waren. Niet alle gereformeerden waren het in deze echter met hun partij eens.
   
 • Het 'leven' van de Willem Ruys
  door Antoon Oosting, AD Rotterdams Dagblad, 9 februari 2007
  Vermoedelijk is er geen schip waar zoveel Nederlanders zulke emotionele herinneringen aan hebben als het passagierschip Willem Ruys. Een reis met de Willem Ruys betekende vaak het einde van een tijdperk, vertrek als repatriant uit Nederlandsch-Indië/Indonesië. Of het begin van een nieuw leven als emigrant in Australië of Nieuw-Zeeland.
   
 • Een beroemd en verguisd avonturier
  door Mathieu Kothuis, BN/De Stem, 6 februari 2007
  De in Oosterhout geboren Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) was in zijn tijd een befaamd wetenschapper, kenner van de islam en de Arabische wereld. Maar dat is slechts één kant van de medaille. Snouck was ook een avonturier, een charlatan. Hij hield het met verschillende vrouwen en dat tegelijkertijd. Als nep-moslim trok hij naar Mekka om de drijfveren van de fanatieke moslims van binnenuit te leren kennen. Dat kwam hem later goed van pas bij de onderdrukking van Atjeh in Nederlands-Indië.
   
 • Twents bataljon redde Stork-suikerfabriek Java
  Twentsche Courant Tubantia, 6 februari 2007
  In Nederland en Engeland worden op dit moment pogingen ondernomen om de door het Hengelose Stork gebouwde suikerfabrieken in Indonesië op de Werelderfgoedlijst van Unesco te plaatsen. Veel suikerfabrieken, die aan het eind van de negentiende eeuw onder andere door Stork zijn gebouwd, werken nu nog steeds. Het heeft weinig gescheeld of de fabriek Gondang Winangoen was vernietigd tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De fabriek staat er nu nog steeds. Met dank aan het Twents-Gelderse bataljon 5-5 R.I., zegt Hennie Bijker.
   
 • Beantwoording vragen van het lid Van Baalen over de begraafplaats Peneleh te Surabaya
  Kamerstuk, 31 januari 2007
  Antwoorden [van de Minister van Buitenlandse Zaken, Dr. B.R. Bot] op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Baalen over begraafplaats Peneleh te Surabaya, Indonesië.
   
 • Duymaer van Twist, geprezen en verguisd
  door Herman van Amelsvoort, Stentor, 27 januari 2007
  De loopbaan van 'Koos' Duymaer van Twist is een bijzondere. Geboren in 1809 te Deventer in een grootburgerlijk geslacht behoort Van Twist 'slechts' tot de provinciale elite. Toch weet hij door te dringen tot de hoogste Haagse kringen. [...] Eenmaal op Java ontpopt Van Twist zich als een ware liberaal die de druk op de inlandse bevolking wil verlichten. Daarom is het des te merkwaardiger dat uitgerekend Van Twist het mikpunt van Multatuli wordt. [...]
   
 • De wederopstanding van een buitenplaats
  door Nicolai Lensen, Stentor, 27 januari 2007
  Nog geen tien jaar geleden was Huis Nieuw Rande een bouwval waar niemand meer een dubbeltje voor gaf. Inmiddels heeft het landgoed, net buiten Diepenveen, zijn grandeur terug. Zo moet het precies 150 jaar geleden ook zijn geweest, toen Albertus Duymaer van Twist en zijn echtgenote de fraaie buitenplaats lieten aanleggen.
   
 • Indisch landhuis in rivierlandschap
  Stentor, 27 januari 2007
  Het is tegenwoordig lastig te herkennen, maar oorspronkelijk had Huis Nieuw Rande Indische allure. In 1853 werd in opdracht van Duymaer van Twist, toen nog gouverneur in Nederlands-Indië, voor krap tachtigduizend gulden landgoed Smeets Rande aangekocht. Het echtpaar Duymaer van Twist wist één ding zeker: na hun verblijf in Indië wilden ze terug naar Deventer.
   
 • Nederlands 'Vloot-Monument' in Surabaya onthuld
  Telegraaf, 19 januari 2007
  Bij de onthulling van het nieuwe Vloot-monument in Surabaya zijn vrijdag 365 marinemensen herdacht die bij de verdediging van Nederlands-Indië om het leven zijn gekomen. Honderden Nederlandse zeelieden vonden hun zeemansgraf in de periode tussen december 1941 en maart 1942 toen de Nederlandse marine tevergeefs Nederlands-Indië probeerde te verdedigen tegen Japan en de Nederlandse marine zeventien schepen verloor.
   
 • Vindplaats wrak VOC-schip krijgt beschermde status
  Nieuws.nl, 18 januari 2007
  De plaats waar in 1739 vermoedelijk het VOC-schip de Rooswijk voor de kust van Engeland verging, heeft donderdag van de Britse regering een beschermde status gekregen. De Rooswijk verdween in december 1739, een dag nadat het schip vanuit Texel was vertrokken en koers had gezet naar Indië. Alle 250 bemanningsleden kwamen om.
   
 • Bijzondere methoden : [over: 'Terug naar Celebes' bij 'Andere Tijden']
  door Anet Bleich, Volkskrant, 17 januari 2007
  Het programma Andere Tijden, het geschiedenisprogramma van de VPRO-televisie, is vaak interessant, maar zelden zo spectaculair dat je ervan wakker ligt. De aflevering van vorige donderdag had dat effect wel op mij, steeds erger zelfs. Ik zal het proberen uit te leggen. De uitzending was het eerste deel van een tweeluik over het optreden van kapitein Raymond Westerling en zijn mannen van de DST (Depot Speciale Troepen) op het Indonesische eiland Celebes, waar ze anno 1946/47 de orde moesten herstellen die werd verstoord door Soekarno-getrouwe opstandelingen en 'gewone' benden ('Ploppers' en 'Rampokkers' in het toenmalige Nederlands-Indische jargon). Die operatie verliep succesvol, hoewel (of omdat?) ze werd uitgevoerd met wat eufemistisch 'onconventionele middelen' wordt genoemd.
   
 • Indische backpay-kwestie
  Kamerstuk Tweede Kamer der Staten-Generaal, 12 januari 2007
  Met deze brief informeer ik u over de reactie van het kabinet op de resultaten van de onderzoeken naar de Indische backpay-kwestie ('Indische rekening: Indië, Nederland en de back-pay-kwestie 1945-2005' door Hans Meijer, 2005) en de problematiek rond Indische oorlogsschade, roof en rechtsherstel ('Sporen van vernieling: oorlogsschade, roof en rechtsherstel in Indonesië 1940-1957' door Peter Keppy, 2006) die in opdracht van de regering zijn uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Naar het oordeel van het kabinet bieden de resultaten van beide onderzoeken geen nieuwe feiten of gezichtspunten die aanleiding zijn het gevoerde beleid te wijzigen of om op eerdere afspraken terug te komen. Deze reactie is op 12 januari 2007 door een delegatie van het kabinet onder voorzitterschap van de Minister-President aan het Indisch Platform verwoord en toegelicht.
   
 • Standpunt rechtsherstel KNIL-militairen niet veranderd
  Nieuwsbericht VWS, 12 januari 2007
  Het kabinet blijft bij het standpunt dat de Staat der Nederlanden niet verplicht is tot het uitkeren van achterstallig salaris aan KNIL-militairen en oud-ambtenaren uit het voormalig Nederlands-Indië. In 2000 heeft het toenmalige kabinet al bepaald 'dat verder historisch onderzoek naar leemten in de geschiedschrijving rond de periode van de Japanse bezetting en de kolonisatie niet tot betalingen zouden kunnen leiden'. Dat heeft het kabinet vandaag meegedeeld aan het Indisch Platform.
   
 • Kabinet blijft bij standpunt Nederlands-Indië
  Regering.nl, 12 januari 2007
  Kabinet blijft bij standpunt Nederlands-Indië
  EMEA Nieuws Netwerk, 12 januari 2007
  Het kabinet vindt dat de Nederlandse staat geen achterstallig salaris hoeft uit te keren aan KNIL-militairen en oud-ambtenaren uit voormalig Nederlands-Indië. Het standpunt van het kabinet blijft daarmee onveranderd. Dit heeft het kabinet meegedeeld aan het Indisch Platform.
   
 • Kabinet houdt poot stijf tegenover KNIL-militairen
  Volkskrant, 12 januari 2007
  Geen extra geld voor KNIL-militairen
  Algemeen Dagblad, 12 januari 2007
  Kabinet: geen uitkering achterstallig salaris KNIL-militairen
  Telegraaf, 12 januari 2007
  Kabinet: Geen salaris voor KNIL-militairen
  Reformatorisch Dagblad, 12 januari 2007
  Kabinet blijft erbij: geen 'backpay'
  Brabants Dagblad, 13 januari 2007
  Het kabinet blijft erbij dat Nederland niet verplicht is achterstallig salaris uit te keren aan KNIL-militairen en oud-ambtenaren uit het voormalige Nederlands-Indië. Dat bleek vrijdag na overleg tussen een delegatie van het kabinet, onder wie premier Jan Peter Balkenende, en het Indisch Platform.
   
 • Nog steeds geen uitbetaling aan Knil-militairen
  Trouw, 12 januari 2007
  Nog steeds geen uitbetaling aan Knil-militairen
  Elsevier, 12 januari 2007
  De Staat voelt zich nog steeds niet verplicht om achterstallig salaris uit te betalen aan oud-Knil-militairen en oud-ambtenaren uit het voormalig Nederlands-Indië. Dat heeft het kabinet vrijdag meegedeeld in een gesprek met het Indisch Platform. Ook komt er geen regeling voor de geleden schade aan goederen en het rechtsherstel voor Indische Nederlanders, Molukkers en Nederlanders die in Nederlands-Indië woonden en werkten tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog.
   
 • Indisch Platform aan tafel met kabinet
  door Sacha Kester, Volkskrant, 12 januari 2007
  Het Indisch Platform gaat vandaag met een kabinetsdelegatie om de tafel zitten om te praten over de achterstallige salarissen van Nederlands-Indische ambtenaren, de materiële oorlogsschade en rechtsherstel. 'Dit is heel erg belangrijk voor ons', zegt J.H. de Kleyn, voorzitter van het platform. 'Er mag toch eindelijk wel eens iets gebeuren.'
   
 • Demissionair minister Bot opent tentoonstelling in het NAi Moderniteit in de Tropen - Architectuur in Nederlands-Indië
  Nieuwsbank, 12 januari 2007
  De demissionair minister van Buitenlandse Zaken, de heer dr. B.R. Bot, opent op vrijdag 19 januari 2007 in het NAi de tentoonstelling Moderniteit in de Tropen - Architectuur in Nederlands-Indië. De tentoonstelling, gemaakt in samenwerking met het Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA) in Jakarta, laat bijzondere ontwerpen uit de Indische archieven in beheer van het NAi zien. De ontwerpen zijn tussen 1850 en 1950 in voormalig Nederlands-Indië tot stand gekomen. Opvallend aan deze architectuur is de combinatie van specifiek Indische en moderne internationale kenmerken.
   
 • "Vrijheidsdrang Indië was logisch" : NIOD benadrukt in nieuw boek belang van Japanse bezetting
  door L. Vogelaar, Reformatorisch Dagblad, 9 januari 2007
  De drang naar vrijheid in Nederlands-Indië was een onlosmakelijk onderdeel van de modernisering van de samenleving. Vrijheid was maar niet slechts de wens van een groepje activisten, het verlangen ernaar paste in de ontwikkeling van exploitatiekolonie naar een volwaardige staat.
   
 • Stork en stoom snuiven op Indonesische Java
  Twentsche Courant Tubantia, 6 januari 2007
  Ze doen het nog. Veel suikerfabrieken in Indonesië, die vanaf het einde van de negentiende eeuw onder meer door Stork zijn gebouwd, werken nog steeds. De 'Hengelose' stoom op Java trekt liefhebbers uit de hele wereld. Een groep enthousiastelingen wil dat de fabrieken worden geplaatst op de Werelderfgoedlijst.
   
 • 'Maung Mela was een moedig man' : terug naar Burma
  door Minka Nijhuis, Trouw, 4 januari 2007
  Als jonge man ontsnapte de Nederlander Ferrie Portier uit een kamp voor dwangarbeiders aan de Burmaspoorlijn. Dankzij een Burmees dorpshoofd wist hij zich tweeënhalf jaar schuil te houden, tot Japanse militairen het dorp binnenvielen en zijn redder doodden. Portier vergat het nooit en keerde zestig jaar later terug naar het Burmese grensgebied.
   
 • Kamp Jodensavanne zwarte bladzijde
  door Peggy Brader, RNW Wereld Omroep, 30 december 2006
  Een plek in het oerwoud, ver weg van de bewoonde wereld. Jodensavanne was voor de Nederlandse regering de ideale plek voor een concentratiekamp om zijn gevaarlijkste staatsvijanden onder te brengen. In 1942 werden 146 'landverraders' vanaf Indië overgebracht naar Suriname. Journalist Twan van den Brand schetst in De Strafkolonie hoe Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn eigen "zwarte bladzijde" schreef.
   
 • De geiten en de doden wonen samen : koloniale begraafplaats in centrum van Surabaya wordt geannexeerd door kampongbewoners
  door Ben Knapen, NRC Handelsblad, 29 december 2006
  Ruimte is schaars in de Oost-Javaanse miljoenenstad Surabaya, dus de grote begraafplaats in het centrum wordt ook bewoond. Een lokale erfgoedstichting hoopt op Nederlands geld voor restauratie van graven uit de koloniale tijd.
  Berkat: Indisch4ever
   
 • Bouw Vlootmonument
  Actualiteiten Oorlogsgravenstichting, 24 december 2006
  Medewerkers van de Oorlogsgravenstichting in Indonesië hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe Vlootmonument op het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya. Op dit monument worden zes bronzen platen aangebracht waarop de namen vermeld staan van 356 marinemannen die aan boord van 19 schepen zijn gesneuveld in de periode 8 december 1941 tot 9 maart 1942. Op 19 januari 2007 zal vice-admiraal J.W. Kelder, commandant Zeestrijdkrachten, het monument in aanwezigheid van nabestaanden, genodigden en belangstellenden onthullen.
  Berkat: Indisch4ever
   
 • 'Foute' mannen in Suriname : boeiend boek over onbekend concentratiekamp
  door Amanda Kluveld, Volkskrant, 15 december 2006
  [...] In april 1940 werd vanuit Nederland de opdracht aan het gezag in Nederlands-Indië gegeven om Duitsers, Oostenrijkers en Nederlandse NSB'ers te interneren. In het daaropvolgende jaar gebeurde dat ook. Meer dan 2500 mensen, van wie 500 Nederlanders, werden opgepakt. Onder hen ook de vader van mijn kennis, die we hier G. noemen. Minder dan de helft van de aangehouden Nederlanders was op het moment van arrestatie lid van de NSB. Sommigen waren dat zelfs nooit geweest. [...]
  Twan van den Brand: De strafkolonie – Een Nederlands concentratiekamp in Suriname 1942- 1946 (ISBN 90-5018-808-7)
   
 • 21 miljoen voor digitalisering erfgoed Tweede Wereldoorlog
  Informatie Professional, 9 december 2006
  Het kabinet trekt 21 miljoen euro uit om erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog te behouden. Het geld is bedoeld voor het digitaliseren van archieven, beeld- en geluidmateriaal en kunst over de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het programma heet 'Erfgoed van de Oorlog'. Al het materiaal zal via internet op te vragen zijn. Dat schrijft staatssecretaris van Welzijn Clémence Ross (CDA) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
   
 • 21 miljoen voor erfgoed Tweede Wereldoorlog
  Nieuwsbericht VWS, 7 december 2006
  Het kabinet stelt ruim 21 miljoen euro beschikbaar voor behoud en digitaal toegankelijk maken van materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat bijvoorbeeld om archieven, beeld- en geluidsmaterialen en museale collecties.
   
 • 'Ons moeder is er nooit overheen gekomen'
  door Margot Buteyn, Brabants Dagblad, 8 december 2006
  Het monument voor Oud-Indiëgangers in Vlijmen is gistermorgen op zijn nieuwe plek gezet. [...] Gistermorgen, in de striemende regen, onthulden Mien en haar broers Wim (81), Jan (83) en Antoon (84) Klerx het monument voor de Oud-Indiëgangers aan de Kees Klerxstraat. Dat is verplaatst omdat er gebouwd wordt op de plaats waar het gedenkteken in 1987 is neergezet. [...]
   
 • NAi toont architectuur uit voormalig Nederlands-Indië
  Nieuwsbank, 27 november 2006
  Met de tentoonstelling Moderniteit in de Tropen - Architectuur in Nederlands-Indië laat het NAi bijzondere ontwerpen zien die tussen 1850 en 1950 in voormalig Nederlands-Indië tot stand zijn gekomen. De tentoonstelling is onderdeel van het project The Past in The Present, een publicatie samengesteld in samenwerking met het NAi, het KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde) en het Teeuwfonds, uitgegeven door NAi Uitgevers.
   
 • Maritiem Museum beklad met anti VOC-leus
  Trouw, 20 november 2006
  Op een muur van het Maritiem Museum in Rotterdam hebben onbekenden zaterdagnacht een tekst geschreven die verwijst naar wandaden begaan uit naam van de VOC. Het gaat over het ombrengen van zeker 14.000 bewoners van de Indonesische Banda-eilanden door Jan Pieterszoon Coen in 1621.
   
 • Zie ginds komt de riksja
  door Nell Westerlaken, Volkskrant, 17 november 2006
  Zo reislustig als een paus is hij misschien niet, maar vast staat dat Sinterklaas jaarlijks heel wat meer kilometers aflegt dan de retourtrip Spanje-Nederland. Veel Nederlandse gemeenschappen overzee kijken deze dagen net zo uit naar zijn komst als de kinderen die morgen in Middelburg de stoomboot binnenhalen. [...] Vooral uit Nederlands-Indië zijn veel foto's bewaard gebleven. Dat Sint soms een inlander was, zag niemand als een probleem. 'Onze jongens' in Soerabaja bouwden in 1946 een houten stoomboot om een rupsvoertuig. En in 1948 ging het zo: 'Terwijl de Sint in een boot aan de kraankabel bengelde, reed een Shermantank de brug op met boven in de geschutskoepel de kolonel der mariniers De Bruijn die op zijn wijze de goedheiligman kwam begroeten.' [...]
   
 • Een verborgen kaartenschat : enige overzichtsatlas van Verenigde Oost-Indische Compagnie na twee eeuwen gereconstrueerd (deel 2)
  door Willem de Bruijn, Volkskrant, 17 november 2006
  Het Nationaal Archief herbergt behalve talloze documenten duizenden kaarten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Beperkt toegankelijk materiaal, maar daar is gisteren verandering in gekomen met het eerste deel van een monumentale atlas.
   
 • VOC-atlas na 300 jaar openbaar
  Stentor, 17 november 2006
  Minister van economische zaken, Joop Wijn, nam gisteren uit handen van directeur van het Nationaal Archief, Maarten van Boven, het eerste exemplaar in ontvangst van de VOC-atlas. De atlas bevat 175 handgetekende kaarten die kaartenmaker Isaak de Graaf rond 1700 maakte van de wereldwijde bezittingen en vestigingen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
   
 • Joop Wijn ontvangt eerste exemplaar geheime VOC-Atlas
  Informatie Professional, 13 november 2006
  De atlas bevat 175 handgetekende kaarten die voor het eerst in 300 jaar gepubliceerd worden. Minister van Economische Zaken, Joop Wijn, neemt op donderdag 16 november a.s. het eerste exemplaar in ontvangst van de VOC-atlas Isaak de Graaf/Atlas Amsterdam. De atlas bevat 175 handgetekende kaarten die kaartenmaker Isaak de Graaf rond 1700 maakte van de wereldwijde bezittingen en vestigingen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
   
 • Liever waterputten dan oorlog
  door Henry Jonker, Stentor, 28 oktober 2006
  De reis werd in oktober 1946 door Henk Schipper gemaakt en ging dwars door het Suez-kanaal met 2.500 opvarenden. Samen op weg naar Nederlands-Indië. Een even onbekende als vreemde tropische wereld van sawah's en jungle wachtte de relatief jonge, onervaren Nederlandse strijdkrachten. Onvoorbereid waren ze op wat hen te wachten stond.
   
 • Nederland mag Wubo-uitkering niet weigeren
  Provinciale Zeeuwse Courant, 27 oktober 2006
  Nederlandse oorlogsslachtoffers die in het buitenland wonen, hebben recht op een uitkering op grond van de wet Wubo (Wet burgeroorlogsslachtoffers). Volgens het Europese Hof in Luxemburg heeft Nederland ten onrechte een uitkering geweigerd. De uitspraak is afgedwongen door de heer en mevrouw Tas, die beiden werden geboren in toenmalig Nederlands-Indië en na de oorlog naar Nederland kwamen.
   
 • Almeerse schrijver opgenomen in canon
  door Odeke de Jong, Almere Vandaag, 25 oktober 2006
  Het boek Vloek van Pak van de Almeerse schrijver Robin Raven is opgenomen in de lijst jeugdliteratuur die hoort bij het vorige week gepresenteerde Canon van Nederland. Zijn jeugdboek over de politionele acties in Nederlands-Indië in de late jaren veertig van de vorige eeuw, staat op de lijst tussen boeken over de koloniale periode van schrijfsters Marion Bloem en Wieteke van Dort. De schrijver is blij verrast dat zijn boek op de lijst staat, aangezien het slechts vier maanden oud is.
   
 • 'Weest paraat in het recht' : jarenlang procederen en geen WUBO-uitkering 60 jaar na Bersiap periode
  Juridisch Dagblad, 24 oktober 2006
  Mr. R.E. Zalm, jurist bij FNV Bondgenoten, zoekt namens een overlevende van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië alsnog erkenning als burger-oorlogsslachtoffer hopende zo (alsnog) in aanmerking te komen voor een periodieke uitkering ingevolge de WUBO, de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (WUBO). Ook nu, ruim 60 jaar na dato, blijft de Centrale Raad van Beroep in hoogste instantie rechtspreken in deze gevoelige zaken.
  Berkat: Indisch4ever
   
   
 • 'The Sukarno File, 1965-1967: Chronology of a defeat' : het laatste woord over de coup van 1 oktober 1965 in Indonesië
  ANP Pers Support, 17 oktober 2006
  President Soekarno was al enkele dagen tevoren volledig op de hoogte van de plannen die communistische leiders en hoge militairen in Jakarta hadden om op 1 oktober 1965 de legertop van het land uit te schakelen en een communistisch bewind te vestigen. Deze stelling, onderbouwd door materiaal dat de afgelopen decennia boven water is gekomen, staat centraal in het boek 'The Sukarno File 1965-1967', dat op 17 oktober 2006 ten doop werd gehouden. De auteur, dr A.C.A. Dake, zei bij die gelegenheid, in het Haagse Pulchri Studio, dat het doel van zijn 500 pagina's tellende werkstuk is 'het doorprikken van de mythes' die de coup van 1965, de moord op zes generaals en de erop volgende gebeurtenissen hebben omgeven.
   
 • Vermoord om het woord? : de christelijke zending diende óók de belangen van het koloniaal bestuur
  door Maurice Blessing, Volkskrant, 10 oktober 2006
  Aan het begin van de vorige eeuw werd de gereformeerde zendeling Anton van de Loosdrecht op gruwelijke wijze vermoord in het binnenland van Celebes. Had hij te fanatiek gepredikt, zoals de officiële instanties al snel concludeerden?
   
 • Hier word je begrepen
  door Wendy van den Hurk, Provinciale Zeeuwse Courant, 23 september 2006
  Sterke verhalen bij de veteranenbivak? Ben je belatafeld! De strijdmakkers praten over gewone dingen en over dingen die gewone mensen toch nooit zullen begrijpen. Zoals die keer met die krijgsgevangenen. "Ha, ja, toen we vlak van tevoren waren aangevallen door die Indonesische torpedoboten."
   
 • Slachtoffers Nederlands-Indië herdacht in Roermond
  Trouw, 7 september 2006
  Slachtoffers Nederlands-Indië herdacht in Roermond
  Nieuws.nl, 7 september 2006
  Bij het Nationaal Indië Monument in Roermond zijn donderdag de 6200 Nederlandse militairen herdacht die zijn omgekomen in het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw Guinea. Namens de Nederlandse regering was minister voor Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne (CDA) bij de herdenking aanwezig.
   
 • Onthulling monument voor Indië-strijders
  Friesch Dagblad, 7 september 2006
  De Stichting Militairen-Veteranen Skarsterlân onthult vanmiddag in Joure een Indië-monument. Het gedenkteken is voor zes militairen die tussen 1945-1950 zijn omgekomen in voormalig Nederlands-Indië en voor één militair die na zijn dienst in Indië naar Korea vertrok en daar sneuvelde. Alle zeven militairen kwamen uit Skarsterlân.
   
 • Plaquette met namen oorlogsslachtoffers
  door Jan van de Ven, Eindhovens Dagblad, 1 september 2006
  Asten krijgt een herdenkingsplaquette met de namen van de Astense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Eerst moet nog onderzoek worden gedaan naar het precieze aantal slachtoffers uit de gemeente dat in de Tweede Wereldoorlog en het toenmalige Nederlands-Indië is gevallen.
   
 • 'Betere nazorg militairen dankzij veteranen'
  Leeuwarder Courant, 31 augustus 2006
  De nazorg voor militairen die worden uitgezonden naar het buitenland is dankzij de veteranen uit de 'Oost' flink verbeterd. Dat zei luitenant-generaal Ad van Baal gisteravond in het Leeuwarder Rengerspark bij de herdenkingsceremonie voor de 168 Friese militairen die tussen 1946 en 1962 sneuvelden in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Die plechtigheid bij het Indië-monument werd door ruim vijfhonderd mensen bijgewoond.
   
 • Herdenking onder een stralende zon
  door Eugène Verstraeten, BN/De Stem, 26 augustus 2006
  In Terneuzen zijn gisteren de 35 jonge Zeeuws-Vlamingen herdacht, die in de periode 1945-1962 in het voormalige Nederlands Indië en Nieuw-Guinea zijn gesneuveld.
   
 • Het jongetje dat na veertig jaar huilde
  door Jan Wienholts, Gelderlander, 24 augustus 2006
  Om niet te vergeten dat tijdens de bezetting van Nederlands-Indië veel jongens in kampen werden opgesloten, houdt Bronbeek jaarlijks een herdenking. Een van de overlevenden, Henk Stroosnijder, was er gisteren bij.
   
 • Het verhaal van de straat: Gijzelaars
  door Noor Reigersman, Brabants Dagblad, 24 augustus 2006
  Ouderen die anno 2006 door de Gijzelaarsstraat in Sint-Michielsgestel fietsen, zullen de straatnaam associëren met de twee gijzelaarskampen die het dorp in de Tweede Wereldoorlog telde: Beekvliet en de Ruwenberg. Daar zaten twee groepen gijzelaars: de antiverzets-gijzelaars en de Indische gijzelaars. Op 10 mei 1940 werd een aantal Duitse onderdanen in Nederlands-Indië gevangen genomen als reactie op de Duitse inval in Nederland. Als reactie daarop arresteerde de Duitse bezetter in Nederland 461 mensen, waarmee ze een betere behandeling van die Duitse onderdanen in Nederlands-Indië wilden afdwingen, die het veelal slecht hadden. Omdat de Duitsers niet geloofwaardig zouden overkomen als ze de Nederlandse gijzelaars slecht zouden behandelen, kregen de Indische gijzelaars de status van krijgsgevangenen. Krijgsgevangen hadden privileges. De antiverzets-gijzelaars hadden deze status niet.
   
 • Venlose veteranen willen groter Indië-monument
  Dagblad De Limburger, 20 augustus 2006
  Het Venlose Indië Comité vindt het huidige monument bij het Kapelletje van Genooi te klein. Wiel Holla van het comité deed gisteren bij de zevende herdenkingsbijeenkomst dan ook richting het gemeentebestuur een krachtige opoep om een groter monument te bouwen.
   
 • 'Beelden, die ik niet kan vergeten'
  door Riet de Wild, Stentor, 19 augustus 2006
  'Die jongens aan de poort van onze tuin, spelend op hun bamboe angkloengs. Het zijn beelden van het vroegere Indië, die ik niet kan vergeten.' Zo schrijft Steenwijkse Johanna Esselink-Roest (76) in haar deze week verschenen boek 'Ik ben gelukkig geen nummer'. Ze vertelt erin over haar kindertijd in voormalig Nederlands-Indië en de schrijnende oorlogservaringen in het Jappenkamp.
   
 • De Indië-herdenking
  door Wim de Jong, Volkskrant, 16 augustus 2006
  De Indië-herdenking bestaat al sinds 1970 en de samenkomst in Den Haag wordt vanaf 1994 ook jaarlijks door de NOS uitgezonden. Net als in het geval van de 4 en 5 meiherdenking wordt die tv-registratie tegenwoordig gepresenteerd door Margriet Vroomans, en in een ambiance die de regelmatige kijker naar dergelijke nationale plechtigheden intussen bekend zal voorkomen.
   
 • Indisch Monument
  door Martijn Beekman (foto), Volkskrant, 16 augustus 2006
  Pieter de Kam (links) wacht bij het Indisch Monument in Den Haag, waar dinsdag de capitulatie van Japan werd herdacht. Met de overgave, 61 jaar geleden, kwam een eind aan de Tweede Wereldoorlog.
   
 • Ingetogen Indië-herdenking in Hardenberg
  Stentor, 16 augustus 2006
  Bij het Indië-moment aan de Vecht werden gisteravond de slachtoffers van de bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië herdacht. De nadruk lag op de Hardenbergers die na de capitulatie heen gezonden werden om de vrede te bewaren, maar het leven lieten. Ondanks de regen was er zeer veel belangstelling.
   
 • Verdriet om die andere oorlog : op tv beperkt aandacht voor einde Tweede Wereldoorlog in Azië
  door Bart Funnekotter, NRC Handelsblad, 14 augustus 2006
  Jaarlijks wordt de tv begin mei overspoeld met programma's over de Tweede Wereldoorlog in Europa. Voor het verhaal van landgenoten uit Nederlands-Indië bestaat minder aandacht.
   
 • Vele herinneringen herleven bij Indië-monument
  door Riet de Wild, Stentor, 14 augustus 2006
  Als het weer meewerkt, is Fina Lydia Breunesse-Van Dijken (98) morgen weer present tijdens de herdenking bij het Indië-monument in het Slingerbosje in Steenwijk. Al jaren is de Steenwijkse hier de oudste, die de slachtoffers van de Japanse oorlog in de voormalige Nederlandse kolonie herdenkt, maar vooral eer betoont aan haar man Rijk.
   
 • 'Oom Frits kreeg na zestig jaar een gezicht'
  door Hub Dohmen, Brabants Dagblad, 14 augustus 2006
  Deze week wordt voor de 61e keer de bevrijding van 'de Oost' herdacht. Voor het eerst zijn de namen van alle slachtoffers bekend.
   
 • 'Vrijheid vergt onderhoud'
  door Romain van Damme, BN/De Stem, 12 augustus 2006
  De Oorlogsgravenstichting is zestig jaar oud. Dat wordt onder andere herdacht met een film over de werkzaamheden van de stichting in Indonesië, waar bijna 25.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven zijn. Ze liggen op een van de zeven erevelden op het eiland Java. 'Een tastbaar stuk geschiedenis waarover in Nederland weinig bekend is', zegt algemeen directeur Peter van der Graaf.
   
 • Veteranen trots op nieuw vaandel
  door Mathieu Kothuis, BN/De Stem, 11 augustus 2006
  Het nieuwe vaandel van de vereniging Indië en Nieuw Guinea Militairen (VIM) in de gemeente Gilze en Rijen was een cadeautje van de scheidende en nieuwe voorzitter. Hartstikke trots zijn de leden op de nieuwe aanwinst. "We nemen het overal mee naar toe", zegt secretaris Jan Kraus.
   
 • Een zoon van het kamp : Piet Oomes reisde met zijn moeder naar haar jeugd in Indië
  door Joyce Roodnat, NRC Handelsblad, 10 augustus 2006
  De moeder van regisseur Piet Oomes zat in een Jappenkamp. Zijn film over haar jeugd werd een portret over hun moeizame relatie.
  Kinderjaren – Zoektocht naar een verloren jeugd op Sumatra. Ned. 1, 22.55-23.45u.
   
 • Oud-bisschop Bär spreekt tijdens herdenking kampen
  Kerknieuws, 10 augustus 2006
  Ronald Philippe Bär, oud-bisschop van Rotterdam, spreekt op woensdag 23 augustus bij tehuis en museum Bronbeek in Arnhem. Daar is dan de jaarlijkse herdenking van alle jongens die onder de Japanse bezetting van Nederlands-Indië het leven lieten. Bär (Manado, 29 juli 1928) is zelf een kind uit een Jappenkamp.
  Berkat: Indisch4ever
   
 • Drie jaar lang vrijen op papier
  door Janine Stougie, Stentor, 9 augustus 2007
  Hij overleefde op het nippertje de oorlog in zijn eigen land om vervolgens een paar maanden later richting Nederlands-Indië te worden gestuurd. Metz ontkwam in de Tweede Wereldoorlog aan de fusillade bij het Haesterveer. De mannen met wie hij opgepakt werd, hadden minder geluk. En dan ben je 21 jaar, heb je net verkering en moet je rust, orde en vrede, zoals de regering de politionele acties noemde, in Nederlands-Indië gaan brengen. "Per transportschip."
   
 • Oorlogskind in Nederlands-Indië : Ooggetuige vertelt over de Japanse bezetting
  Klaverblad, 9 augustus 2006
  De Tweede Wereldoorlog speelde niet alleen in Europa maar ook in het verre Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. De Vughtenaar Henk Scheepens (1928) werd als jongen gevangen gezet in het interneringskamp Ambarawa op Java. Op zondag 13 augustus vertelt hij in Nationaal Monument Kamp Vught over zijn ervaringen naar aanleiding van de Indië-herdenking.
  Berkat: Indisch4ever
   
 • Indiëherdenking gericht op jongeren
  Twentsche Courant Tubantia, 5 augustus 2006
  Op dinsdag 15 augustus worden in het Blijdensteinpark de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederland-Indië herdacht. Een speciale rol is dit keer weggelegd voor jongeren. Zo zal Job Hogenboom, leerling van het Bonhoeffer college in Enschede, het verhaal vertellen van zijn grootvader, over de slag in de Javazee, op 27 februari 1942. De Indische jongerenorganisatie Nasi Idjo hoopt dat met het verhaal van Job Hogenboom bij de oudere Indische generatie het belang van overlevering doordringt.
   
 • Expeditieteam zoekt ligplaats Sumatra 280 miljoen jaar geleden
  ANP Pers Support, 20 juli 2007
  Een internationale expeditie georganiseerd door Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis vertrekt zaterdag 24 juli voor vier weken naar Sumatra (Indonesië). Belangrijkste onderzoeksvraag van de expeditie is: 'Waar lag Sumatra ongeveer 280 miljoen jaar geleden?' Het antwoord op deze vraag moet inzicht geven in de ligging en beweging van aardplaten van Zuid-Oost Azië.
   
 • Smit presenteert zijn boek
  Stentor, 11 juli 2007
  [Oud-burgemeester Herman Smit was gisteravond ter gelegenheid van een nieuw boek te gast bij de Hardenbergse boekwinkel Heijink.] De inmiddels 71-jarige voormalige eerste burger van Hardenberg promoveerde twee maanden geleden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam tot doctor in de Letteren. Zijn proefschrift 'Gezag is gezag' is uitgegeven in boekvorm. Daarin zet de auteur kenttekeningen bij de houding van de gereformeerden in de Indonesische kwestie.
   
 • Mooie herinneringen Indonesië voeren boventoon
  door Bianca Telman, Stentor, 5 juli 2006
  Aan de kapstok hangt het donkerblauwe pak nog dat Teunis Martinus Kelder vorige week droeg tijdens de Veteranendag in Den Haag. Vol trots laat hij de medailles zien die op het jasje gespeld zijn.
   
 • Volgend jaar alternatieve veteranendag
  Stentor, 30 juni 2006
  Volgend jaar alternatieve veteranendag
  BN/De Stem, 30 juni 2006
  Het Haags Vredes Platform (HVP) houdt volgend jaar een alternatieve veteranendag. Het heeft dat donderdag besloten tijdens een bijeenkomst in Den Haag ter ere van militairen die hebben geweigerd deel te nemen aan de politionele acties in Nederlands-Indië.
   
 • Fijn marcheren, zelfs met een nieuwe heup : duizenden veteranen defileren langs prins Willem-Alexander op de tweede veteranendag
  door Sacha Kester, Volkskrant, 30 juni 2006
  Naar de veteranendag kwamen de oude heren die nog in Indië of Korea vochten, maar ook de jongere oudgedienden waren er. 'Het is een teken van respect, voor wat ze hebben gedaan.'
   
 • Indië
  door Elma Ouwehand, Volkskrant, 30 juni 2006
  Dank u voor het artikel over de Indië- weigeraars (Binnenland, 28 juni). Ik wil hierbij Jan Maassen succes wensen met zijn verzoek om eerherstel voor deze dienstweigeraars.
   
 • 'Straf oké, maar waarom zo lang?' : Indië-weigeraar Jan Maassen houdt op Veteranendag een pleidooi voor eerherstel
  door Sacha Kester, Volkskrant, 28 juni 2006
  Hij is geen pacifist, maar toen hij in 1948 werd opgeroepen om naar Nederlands-Indië te gaan, weigerde hij op de boot te stappen. 'Ik wilde niet vechten tegen een volk dat vrij wilde zijn.'
   
 • Bijeenkomst met Indonesië-weigeraars op Veteranendag 29 juni
  Persbericht Haags Vredes Platfom, 23 juni 2006
  Het Haags Vredes Platform vraagt op de jaarlijkse, feestelijke veteranendag aandacht voor een beschamende, onbelichte kant van ons recente oorlogsverleden: de Indonesië-weigeraars, die voor hun principiële daad zwaar gestraft zijn. Op 29 juni om 14:00 start in het Haagse Pander-café een openbare bijeenkomst met en ter ere van de Indonesië-weigeraars, veteranen met een geweten.
   
 • Lezing Herman Smit over boek 'Gezag is gezag'
  Stentor, 22 juni 2006
  Voormalig burgemeester Herman Smit van de gemeente Hardenberg presenteert maandag 10 juli bij boekhandel Heijink zijn boek 'Gezag is gezag'. [...] In het boek plaatst Smit kanttekeningen bij de houding van de gereformeerden in de Indonesische kwestie. In de jaren 1945-1949 voerden de gereformeerden en hun politieke Anti Revolutionaire Partij (ARP) felle oppositie tegen het Indonesië-beleid van de opeenvolgende regeringen. In zijn dissertatie geeft de 71-jarige Smit genuanceerde antwoorden op vragen over deze volgens velen 'zwarte periode' in de Nederlandse geschiedenis. [...]
   
 • Arbeiders, lastpakken, Nederlanders
  door Peter Giesen, Volkskrant, 20 mei 2006
  Wie bezorgd is om immigratie, kan veel geruststelling halen uit het verleden. Maar wees wel voorzichtig, waarschuwen twee migratiehistorici. [...] Nederland kent in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw betrekkelijk weinig immigratie. Na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 komen ongeveer 330 duizend Indische Nederlanders naar een 'moederland' dat zij slechts uit de schoolboeken kennen. De regering vreest dat deze 'Aziaten' niet in een Europese samenleving zullen passen. Ze blijken het echter prima te doen. Toch waren veel Nederlanders in de jaren vijftig ongerust over de Indo's, die ze ook wel 'blauwen' noemden. 'Maar over het verleden ligt een romantisch waas. Niemand weet nog dat in Den Haag Indische jeugdbenden elkaar met fietskettingen te lijf gingen', zegt Willems. [...]
   
 • Bij de missionaris in de leer : laatdunkendheid bij antropologen slaat om in bewondering
  door Sjaak van der Geest, Volkskrant, 12 mei 2006
  Missionarissen waren ooit het belangrijkste exportproduct van ons land. Meer dan kaas en tulpen vertegenwoordigden zij het karakter van de Nederlandse cultuur: religieuze bevlogenheid en zendingsdrang. [...] Jilis Verheijen, afkomstig uit een katholiek onderwijzersgezin in Zevenaar, vertrekt in 1935 als priester-missionaris naar het eiland Flores in het toenmalige Nederlands Indië en krijgt een benoeming voor het bergachtige Manggaraigebied. Vanaf het begin heeft hij een grote belangstelling voor cultuur en natuur en combineert zijn werk als missionaris met het maken van notities over plaatselijke rituelen en godsdienstige ideeën, de taal, planten, vogels en volksverhalen. Tussen 1942 en 1945 worden alle buitenlanders door de Japanners geïnterneerd in kampen op Celebes, het huidige Sulawesi. [...]
  Marie-Antoinette Th. Willemse: Een pionier op Flores - Jilis Verheijen 1908-1997, missionaris en onderzoeker. Walburg Pers. 448 pagina's. € 39,95. ISBN 90-5730-403-1
   
 • BBC verfilmt ontploffing Krakatau, gezien door Hollanders
  door Peter de Waard, Volkskrant, 6 mei 2006
  Mijnbouwingenieur Rogier Verbeek zou in deze tijd waarschijnlijk voor de rechter zijn gedaagd en mogelijk zijn veroordeeld. De wetenschapper zou verantwoordelijk zijn gesteld voor 36 duizend doden, omdat hij op 26 augustus 1883 iedereen adviseerde rustig te gaan slapen na de eruptie van de vulkaan op het eiland Krakatau tussen Sumatra en Java. Hij realiseerde zich niet dat de uitbarsting tot een ongekende ramp zou leiden door een serie tsunami's die de kusten van Java en Sumatra overspoelden.
   
 • Groei aantal uitkeringen oorlogsleed
  door Bart Jungmann, Volkskrant, 4 mei 2006
  Ruim zestig jaar na dato is de Tweede Wereldoorlog voor in elk geval 39 duizend Nederlanders nog altijd niet afgelopen. In pensioenen, uitkeringen en voorzieningen werd hen daarvoor het afgelopen jaar iets meer dan 350 miljoen euro uitgekeerd. [...] 'De Indische gemeenschap bleek nog onvoldoende op de hoogte van deze regeling. Uit het oogpunt van solidariteit en op verzoek van de Tweede Kamer is daaraan extra aandacht besteed.' [...]
   
 • Bloemen voor Indië-gangers
  door Gino van den Broecke, BN/De Stem, 18 april 2006
  Oud-strijders, familieleden, scholieren van scholengemeenschap De Rede en de Stichting Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaanderen herdachten zaterdagmorgen de 35 Zeeuws-Vlamingen die sneuvelden in de voormalige koninkrijksgebieden Oost-Indië en Nieuw-Guinea tussen 1945 en 1962.
   
 • Over wat je niet ziet in museum Bronbeek
  door Suzanne Huibers, Gelderlander, 12 april 2006
  Van de ongeveer 40.000 voorwerpen die museum Bronbeek in Arnhem bezit over de militaire en koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië, ziet de bezoeker slechts vijf procent. De rest ligt onder de grond.
   
 • Advies: verruim uitkering oorlogsslachtoffer
  door Sebastiaan Gottlieb, RNW Wereldomroep, 11 april 2006
  Nederlandse burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië die in het buitenland wonen, hebben naar alle waarschijnlijkheid toch recht op een uitkering. Dat blijkt uit een advies van advocaat-generaal Kokott aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.
  Berkat: Indisch4ever
   
 • Veteranendag krijgt steun
  door Wout Bareman, Provinciaal Zeeuwse Courant, 4 maart 2006
  De belangstelling onder oud-militairen voor de eerste Zeeuwse Veteranendag is groot. Op zaterdag 1 juli worden in Terneuzen ruim 600 veteranen verwacht, onder wie niet alleen oud-Indiëgangers en militairen die in Nederlands Nieuw-Guinea actief waren, maar ook jongere oud-militairen, die onder meer in Bosnië en Irak werden ingezet.
  Berkat: Indisch4ever
   
 • Expositie over Batakvolk
  door Thea Detiger, Telegraaf, 3 maart 2006
  Volgens de overlevering van de Batak, een volk in Noord-Sumatra, was het een goddelijke spinster die de wereld schiep. Ontevreden over haar huwelijkskandidaat ontvluchtte een godin de hemel slechts voorzien van een spoel met draad. Met de stukjes klei, die drie hemelse vogels brachten, lukte het haar na zeven keer om vaste grond onder de voeten te krijgen in de kolkende oceaan. Dat werd de wereld van de mensen en tot op de dag van vandaag gebruiken de Batak de weefkunst om in contact te treden met de geesten. Over die weeftradities en het Batakvolk zijn in het Amsterdamse Tropenmuseum twee kleine exposities ingericht.
   
 • Staatssecretaris Van der Knaap onthult namen op Doormanmonument Indonesië
  Trouw, 24 februari 2006
  Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap onthult maandag 27 februari in het Indonesische Surabaya vijftien bronzen platen. Hierop staan de namen van 915 marinemannen die bij de Slag in de Javazee op 27 februari 1942 een zeemansgraf vonden. Het betrof opvarenden van Hr.Ms. Kortenaer, Hr.Ms. Java en Hr.Ms. De Ruyter.
  Berkat: Indisch4ever
   
 • Het oude Batavia weer populair in Jakarta
  Telegraaf, 27 februari 2006
  Hoewel het oude Batavia er verwaarloosd uitziet, komt dit historische centrum van Jakarta steeds meer in de belangstelling van de Indonesiërs te staan. Dit is mede te danken aan de jonge Indonesiër Asep Kambali die in 2003 het initiatief nam om georganiseerde groepsbezoeken in de buurt te organiseren.
   
 • Urnen nog even niet in speciale muur
  Gelderlander, 23 februari 2006
  Het Koninklijk Militair Tehuis Bronbeek krijgt vooralsnog geen toestemming voor een urnenmuur op zijn terrein. Er klinkt protest op het landgoed.
   
 • Zeeuwse VOC-munten
  door Rinus Antonisse, BN/De Stem, 15 februari 2006
  Twee verweerde munten met aan de ene kant het wapen van Zeeland en aan de andere zijde het logo van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Geslagen in Middelburg, verscheept naar Indië en na ruim tweehonderd jaar weer terug in Zeeland.
   
 • Monument marinepersoneel gecompleteerd
  Nieuws.nl, 9 februari 2006
  Het Karel Doormanmonument in het Indonesische Surabaya wordt gecompleteerd met vijftien bronzen platen met daarop de namen van 915 zeelui die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Dat meldt het ministerie van Defensie donderdag. De platen worden op 27 februari onthuld door staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap (CDA).
   
 • Veteraan strijdt voor pensioen
  door René van Stee, BN/De Stem, 6 februari 2006
  De (na)zorg voor veteranen schiet al jarenlang schromelijk tekort. Dat vindt Terneuzenaar P. Kraaijeveld (80), van 1947 tot 1950 Indië-veteraan in diverse plaatsen op Java. Volgens Kraaijeveld is het onrechtvaardig dat hijzelf en een groot deel van zijn strijdmakkers geen pensioen ontvangen over de periode waarin zij hun vaderland hebben gediend. Hij eist dat het alsnog tot uitkering komt. Hij schat dat het om enkele tienduizenden Indië-veteranen gaat.
   
 • Identiteit? Iedereen is een combi
  door Anne-Ruth Wertheim, Volkskrant, 4 februari 2006
  Voel je je Nederlander of Marokkaan? Niet-joods of joods? Anne-Ruth Wertheim vertelt waarom we die loyaliteitsvraag beter niet meer kunnen stellen. [...] Anne-Ruth Wertheim schreef onder andere het boek De gans eet het brood van de eenden op, mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java.
   
 • Het leven van Jan Kompenie : Fred Lanzing biedt inzicht in de dagelijkse wereld van het KNIL
  door M. Dankers, Reformatorisch Dagblad, 1 februari 2006
  Goed nieuws voor de liefhebbers van onze koloniale geschiedenis! Er is een boek verschenen over het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Ik weet niet of Nederland nu wel op dit boek zat te wachten, maar met name oudere lezers kunnen er best plezier aan beleven. Het werk heet "Soldaten van smaragd". Ondertitel: "De wereld van het KNIL". Het is geen roman, ook geen biografie; je zou het een documentaire kunnen noemen.
  Titel: "Soldaten van smaragd. De wereld van het KNIL". Auteur: Fred Lanzing. Uitgeverij: Augustus, Amsterdam, 2005. ISBN 90-457-0223-1. Pagina's: 190. Prijs: € 17,50.
   
 • Zeekaarten VOC na 300 jaar terug naar Nederland
  Telegraaf, 24 januari 2006
  Zeekaarten VOC na 300 jaar terug naar Nederland
  Sp!ts, 24 januari 2006
  Zeekaarten VOC na 300 jaar terug naar Nederland
  Reformatorisch Dagblad, 25 januari 2006
  Een unieke collectie van dertig zeekaarten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) keert na 300 jaar terug naar Nederland. De collectie is drie jaar geleden opgedoken in de kelder van een bibliotheek in Oxford en krijgt een plaats in het Maritiem Museum in Rotterdam. De waarde bedraagt 2,3 miljoen euro.
   
 • Soldaat of padvinder
  door Hans Wansink, Volkskrant, 17 januari 2006
  [...] In de kranten van 5 augustus 1947 lezen we opgetogen berichten over de Nederlandse opmars op Java. Dat ging van een leien dakje, vooral door de beperkte verliezen. In twee weken tijd waren er maar 169 Nederlandse soldaten gesneuveld. Een meerderheid in de Tweede Kamer én van de Nederlandse bevolking stond achter de 'politionele acties' in Indonesië. Daarbij waren honderdduizend, meest dienstplichtige, soldaten betrokken. En die Nederlandse soldaten sloegen er flink op los. Platbranden die kampongs! Op Zuid-Celebes werden vele duizenden Indonesische krijgsgevangenen zonder vorm van proces over de kling gejaagd. Hoezo Guántanamo Bay? [...]
   
 • 'Excellente' zeekaarten na 300 jaar terug
  door Robin Uitham, Volkskrant, 17 januari 2006
  Een unieke collectie van dertig VOC-zeekaarten keert dit voorjaar terug naar Nederland. De collectie is drie jaar geleden opgedoken in een bibliotheek in Oxford. De waarde bedraagt 2,3 miljoen euro, zegt veilinghuis Sotheby's.
   
 • Excellent getekend
  door Robin Uitham, Volkskrant, 17 januari 2006
  Jarenlang zaten dertig zeekaarten uit de bloeitijd van de VOC verstopt in een bibliotheek in Oxford. Nu komt deze zogeheten Corpus Christi-collectie terug naar Nederland. 'Je voelt dat het iets bijzonders is.'
   
 • Speelse en vakkundige kijk op Nederlands-Indië
  door Merel Bem, Volkskrant, 17 januari 2006
  'De toehoorster met haar Mona Lisa blik.' Zo omschrijft onderzoeker Gerda Theuns-de Boer een vrouw op een van de foto's van Isidore van Kinsbergen. Dat is raak getroffen. De foto werd gemaakt vanwege de Javaanse gambang-speelster, die er ook op te zien is. Zij zit links, en kijkt naar haar muziekinstrument. Maar de vrouw aan de rechterkant, die met De Blik – zíj domineert het beeld met haar gracieuze, bijna lichtgevende verschijning.
  Isidore van Kinsbergen. Fotopionier en theatermaker in Nederlands-Indië. Tot en met 26 februari in Huis Marseille, Amsterdam. Publicatie € 29.
   
 • Fotopionier in Nederlands-Indië
  Informatie Professional, 15 januari 2006
  Tot 26 februari wijdt Huis Marseille een overzichtstentoonstelling aan het fotografisch werk van Isidore van Kinsbergen (1821-1905). Deze kunstenaar benutte zijn ervaringen als theatermaker volop in zijn fotografie.
   
 • Van Kinsbergen maakte fraaie, nog nooit vertoonde foto's van 19de eeuws Indië
  door Cécile van der Harten, Trouw, 10 januari 2006
  Niet eerder was het oeuvre van Isidore van Kinsbergen te zien. Nu, ruim 100 jaar nadat de foto's werden gemaakt, is er een indrukwekkende tentoonstelling die een beeld geeft van het leven in Nederlands Indië in de 19de eeuw.
   
 • Speciale bijeenkomst Indiëgangers
  Stentor, 24 december 2005
  In het gemeentehuis van Staphorst wordt dinsdag een speciale bijeenkomst gehouden voor uit deze gemeente afkomstige militairen die in de veertiger jaren dienden in Nederlands Indië.
   
 • Indiëfilm oogst veel kritiek : heftige discussie na première documentaire Bataljon Zeeland
  door Emile Calon, Provinciale Zeeuwse Courant, 22 december 2005
  Nee. Zeker niet. Jan Kot uit Borssele is zeer beslist. Hij zal de documentaire over het Bataljon Zeeland, zijn bataljon, nimmer aan zijn kleinkinderen laten zien, zegt hij na afloop van de première. Hij herkent zich niet in de film van regisseur Gérard Buetens. En hij is niet de enige. Heel wat strijdmakkers vinden dat hun bataljon geen recht wordt gedaan in de documentaire die gisteren werd gepresenteerd.
   
 • Portret van een koloniale stad
  door O.W. Dubois, Reformatorisch Dagblad, 21 december 2005
  Met vakmanschap en beeldend vermogen weet Hendrik E. Niemeijer een rijkgeschakeerd beeld op te roepen van het zeventiende-eeuwse Batavia. Zijn boek "Batavia" laat zien hoe ellendig het lot van honderdduizenden mensen is geweest.
   
 • Indische tijd allesbepalend : Bataljon Zeeland
  door Emile Calon, Provinciale Zeeuwse Courant, 21 december 2005
  De strijd in Indië was voor de leden van het Bataljon Zeeland allesbepalend. Ondanks de daaropvolgende carrière. Ondanks allerlei latere persoonlijke wederwaardigheden. De periode in de Indonesische archipel vormt voor hen het ijkpunt in hun leven, weet documentairemaker Gérard Bueters maar al te goed. Vijf jaar lang werkte hij aan een film over het Bataljon 2-14 RI en de strijd van deze Zeeuwen in de Oost. Vandaag beleeft deze documentaire zijn première in Middelburg in aanwezigheid van vele oud-strijders.
   
 • Portret van een koloniale stad
  door O.W. Dubois, Reformatorisch Dagblad, 21 december 2005
  Met vakmanschap en beeldend vermogen weet Hendrik E. Niemeijer een rijkgeschakeerd beeld op te roepen van het zeventiende-eeuwse Batavia. Zijn boek "Batavia" laat zien hoe ellendig het lot van honderdduizenden mensen is geweest.
   
 • Compensatie vanwege jappenkampen : opeenvolgende kabinetten houden slachtoffers al jaren met mooie woorden zoet
  Reformatorisch Dagblad, 19 december 2005
  Verschillende landen hebben het voorbeeld van de Britse regering gevolgd, die de slachtoffers van de Japanse kampen uit de Tweede Wereldoorlog een financiële genoegdoening heeft gedaan. Drs. Jan J. de Jong vindt het hoog tijd dat zestig jaar na de bevrijding ook Nederland over de brug komt.
   
 • Schat uit Lombok
  Gelderlander, 15 december 2005
  Gouverneur-generaal Van der Wijck schreef op 22 mei 1894 aan minister van koloniën Bergsma dat de Nederlands-Indische regering zich ging inzetten om het lot van de inwoners van Lombok te verbeteren. De lokale Sasak-bevolking zuchtte onder het schrikbewind van het van oorsprong Balinese vorstenhuis van Mataram-Cakranegara en had om ingrijpen gevraagd. Uiteraard speelden bij de koloniale heersers ook gebruikelijke motieven van veiligstellen van handelsbelangen mee.
   
 • Kaarten koloniën op internet te raadplegen
  Automatisering Gids, 13 december 2005
  In de nasleep van de tsunami kwamen ze nog van pas, de oude koloniale kaarten van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Hulpverleners van Artsen zonder Grenzen sloegen er vooroorlogse kaarten op na om een weg te vinden in de weggespoelde kuststrook van Atjeh. Vanaf vandaag zijn de oude kaarten van Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen voor iedereen op internet te zien.
   
 • Kaarten koloniën op internet
  Nederlands Dagblad, 13 december 2005
  Kaarten koloniën op internet
  Reformatorisch Dagblad, 13 december 2005
  In de nasleep van de tsunami kwamen ze nog van pas, de oude koloniale kaarten van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Hulpverleners van Artsen zonder Grenzen sloegen er vooroorlogse kaarten op na om een weg te vinden in de weggespoelde kuststrook van Atjeh.
   
 • Indonesische cultuur : typisch Indisch, of wat Nederland daarvoor aanzag
  door Cees Straus, Trouw, 13 december 2005
  In de Nieuwe Kerk in Amsterdam gaat komend weekeinde een bijzondere tentoonstelling open, een samenwerkingsproject van het Museum Nasional in Jakarta en het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Voor het eerst wordt de bij de Indonesische onafhankelijkheid uiteengevallen voormalige collectie Indische kunstvoorwerpen bijeengebracht onder de titel 'Indonesia – De ontdekking van het verleden'.
   
 • Kunstschatten uit Indonesië herenigd
  Telegraaf, 13 december 2005
  Kunstschatten uit Indonesië herenigd
  Reformatorisch Dagblad, 13 december 2005
  Indonesische kunstschatten die in de koloniale tijd over Nederlands–Indië en Nederland zijn verdeeld, zijn vanaf zaterdag weer bij elkaar te zien. In De Nieuwe Kerk in Amsterdam begint dan de tentoonstelling "Indonesia: de ontdekking van het verleden", een verzameling van 330 kunstobjecten uit het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden en het Nationaal Museum van Indonesië in Jakarta.
   
 • Foto: Koloniale kaarten op internet
  Automatisering Gids, 9 december 2005
  Oude kaarten van voormalige Nederlandse koloniën die worden beheerd door het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) blijken behoorlijk nauwkeurig te zijn. Een kaart als deze van Atjeh hielp bijvoorbeeld hulpverleners van Artsen zonder Grenzen hun weg te vinden in de door de tsunami weggespoelde kuststrook.
   
 • Voor het eerst samen
  Volkskrant, 9 december 2005
  Werknemers plaatsen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam beelden die zijn bestemd voor de tentoonstelling Indonesia, de ontdekking van het verleden, die op 17 december wordt geopend. De tentoonstelling is samengesteld uit ruim driehonderd topstukken uit het Nationaal Museum van Indonesië in Jakarta en het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden.
   
 • Herdenking makkers naar Schaarsbergen
  Stentor, 8 december 2005
  De herdenking van de in Indonesië gesneuvelde militairen van de 7 decemberdivisie werd gisteren voor de laatste keer in de Apeldoornse Frank van Bijnen Kazerne gehouden.
   
 • Wonder boven jappenkamp
  door Gerrit Geerds, Sp!ts, 6 december 2005
  Eind januari 1945. Een bijzondere vlucht vertrekt vanuit Australië naar Java waar Nederlanders gevangen zitten in zogenoemde jappenkampen. Nederlandse B-25 gevechtsvliegtuigen hebben 150.000 pamfletten aan boord, die ze droppen boven de kampen. Met de tekst 'Houd goede moed, het eind van de oorlog is nabij', geeft de bemanning hoop en steun aan de gevangenen. Zestig jaar na de bevrijding krijgen zij eindelijk de kans om de bemanningsleden te bedanken.
   
 • Unieke beelden van Japanse bezetting op vdv
  door John van Miltenburg, BN/De Stem, 3 december 2005
  De beeldvorming over de Japanse bezetting van Nederlands-Indië is in Nederland vooral bepaald door een koloniale kijk op de werkelijkheid en de ervaringen van Indië-gangers in interneringskampen. Na stapels boeken is er nu ook fascinerend filmmateriaal.
   
 • Heldere Soeharto over zuivering in '65: 'begraaf het slechte'
  door Antonie Dake, Volkskrant, 26 november 2005
  Eerder deze week, tijdens een gesprek met Soeharto in zijn woning in de wijk Menteng in Jakarta, bleek de oud-president van Indonesië verrassend helder en bij de tijd. Aanleiding voor de ongewone uitnodiging om op bezoek te komen, was de publicatie vorige week van een rapport over de gebeurtenissen in en om de Indonesische hoofdstad op 1 oktober 1965.
   
 • Indonesiërs sceptisch over geschiedschrijving : 'Soekarno File' is tweede rimpel die Nederlandse historici deze week in Jakarta teweegbrengen, en veruit de grootste
  door Michel Maas, Volkskrant, 18 november 2005
  Historicus Antonie Dake wijst president Soekarno aan als het brein achter de coup van 1965, waarbij Soeharto aan de macht kwam. Zijn Indonesische publiek is niet overtuigd.
   
 • Geef slachtoffers Jappenkamp een reële schadevergoeding
  Dagblad De Limburger, 16 november 2005
  Al ruim zestig jaar wachten de slachtoffers van de Jappenkampen op een vergoeding voor de materiële en immateriële schade. Bart van der Woerd vindt dat de staat zijn verplichtingen moet nakomen.
   
 • Geef slachtoffers van Jappenkamp hun recht
  door Bart van der Woerd, BN/De Stem, 15 november 2005
  De Tweede Wereldoorlog is ruim zestig jaar voorbij, maar nog steeds wachten de slachtoffers van de Jappenkampen op echte vergoeding voor de materiële en immateriële schade. Zij komen op 25 november bijeen in Den Haag. Het wordt tijd dat de staat zijn verplichtingen nakomt jegens een groep die zwaar leed onder de bezetting van Nederlands-Indië.
   
 • Bezetting Nederlands–Indië nieuw in Verzetsmuseum
  Algemeen Dagblad, 14 november 2005
  Bezetting Nederlands–Indië nieuw onderdeel Verzetsmuseum
  Reformatorisch Dagblad, 14 november 2005
  Het Verzetsmuseum in Amsterdam opent donderdag een nieuwe vaste opstelling over de Japanse bezetting van Nederlands–Indië en de daarop volgende dekolonisatie. Met de opening van de nieuwe afdeling viert het museum zijn twintigjarig bestaan.
   
 • Indië-monument Leeuwarden vernield
  Reformatorisch Dagblad, 7 november 2005
  Het Indië-monument in Leeuwarden is deels vernield. Een of meer onverlaten hebben de wachtsoldaat voor de 168 Friezen die tussen 1945 en 1962 in Nederlands-Indië en Papua Nieuw-Guinea zijn gesneuveld, van de sokkel getrokken. Dat heeft secretaris J. Hoogsteen van de Stichting Indië-Monument Friesland maandag gezegd.
   
 • Geen herwaardering voor 'Indische' deserteurs
  Reformatorisch Dagblad, 1 november 2005
  Nederlandse dienstweigeraars of deserteurs die ten tijde van de politionele acties in Indonesië in 1947 en 1948 tot zware straffen werden veroordeeld, hoeven niet te rekenen op een "herwaardering" van de kant van het kabinet. Dat valt af te leiden uit de antwoorden van minister Bot (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) op vragen het het D66 Tweede Kamerlid Bakker.
   
 • Heiloze missie van de Karel Doorman
  Volkskrant, 1 november 2005
  Onder luid gejuich vertrekt op 30 mei 1960 het vliegkampschip Karel Doorman uit Rotterdam voor wat de langste reis van een Nederlands marineschip ooit.
   
 • Zwarte soldaten in witte dienst
  door Wim Bossema, Volkskrant, 28 oktober 2005
  De Zwarte Hollanders uit Nederlands-Indië waren hun geschiedenis vrijwel vergeten. Ze wisten vagelijk dat hun voorvaderen ooit uit Afrika waren gehaald om als soldaat te dienen in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger en dat die na hun migratie met Indonesische vrouwen kinderen hadden gekregen. Maar dat was het dan wel. Onlangs zaten tientallen nazaten, sommigen al hoogbejaard, bij elkaar in het Tropenmuseum te Amsterdam om de herontdekking van hun geschiedenis te vieren.
   
 • Geschiedenisles van getuige uit jappenkamp
  door Sander Grootendorst, Stentor, 28 oktober 2005
  Bep Schillemans-Visser uit Warnsveld, gastdocente geschiedenis Tweede Wereldoorlog Oost-Azië, heeft gisteren in het Baudartius College in Zutphen de tentoonstelling 'Gevangen door Japan' geopend. De tentoonstelling, eerder te zien in het Museon in Den Haag, is speciaal gemaakt voor scholen. Het Baudartius heeft de landelijke primeur.
   
 • Raalter Veteranen blij met ereplaats Indië-ganger
  door Benny Koerhuis, Stentor, 27 oktober 2005
  De Raalter Veteranen zijn zeer enthousiast over de nieuwe plek voor het Indië/Nieuw Guinea-monument. Het bronzen beeld van de Raalter kunstenaar De Knuit staat nu op een opvallende plaats direct naast de ingang voor bezoekers van raadsvergaderingen en de trouwzaal, aan de zijde van de Zwolsestraat.
   
 • Oud-strijder verhaalt over inlichtingendienst : Steenwijker Henk van Dalen terug naar Nederlands Indië
  door Riet de Wild, Stentor, 26 oktober 2005
  'Een boek schrijven is één ding, maar het op de markt brengen is wel wat anders.' Dat heeft de Steenwijker Henk van Dalen (78) ervaren, toen hij de losse verhalen, die hij al eerder optekende, bundelde tot een boek. Aan de hand van zijn dagboek over zijn militaire inlichtingenwerk op Midden-Java stelde Van Dalen zijn boek 'Bij de Inlichtingendienst op Midden-Java' samen.
   
 • Kritiek van Ootmarsumse Indiëgangers op de regering
  Twentsche Courant Tubantia, 24 oktober 2005
  Het was deze week opnieuw een gezellige bijeenkomst waar de herinneringen aan die Indiëtijd-van-toen de hoofdmoot van de gesprekken waren. Maar de oud-Indiëgangers uit Ootmarsum hadden toch ook wel kritiek op bepaalde uitlatingen onder andere door minister Bot van Buitenlandse Zaken onlangs gedaan. Bovendien werden de excuses die de minister in Indonesië had gemaakt als een soort verraad aan de Indiëgangers beschouwd.
   
 • Van Baalen (VVD) wil respect voor Indië-veteranen
  Reformatorisch Dagblad, 21 oktober 2005
  Nederland en Indonesië moeten respect tonen voor elkaars veteranen en oorlogsgetroffenen uit de strijd tussen beide landen na de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft VVD-Tweede Kamerlid Van Baalen gezegd in een toespraak ter gelegenheid van de 77e verjaardag van het Indonesische Jeugdcongres in Jakarta.
   
 • Edese muzieklerares over het jappenkamp
  Gelderlander, 20 oktober 2005
  De herinneringen van de Edese muzieklerares Paula van Vuuren - Kogel aan het Japanse burgerkamp Tjideng in Indonesië staan in het boek Ampasiet A15, dat op zaterdag 22 oktober wordt gepresenteerd.
   
 • Jack Boer, de vergeten held van Soerabaja : KNIL-officier redde 60 jaar geleden 2384 Nederlanders uit handen van Indonesische moordenaars
  door Charles Sanders, Telegraaf, [±18 oktober 2005]
  Zestig jaar geleden begon voor 2384 Nederlanders in Soerabaja een nachtmerrie die bijna in een bloedbad eindigde. Opgehitste Indonesiërs dreigden hen in de Werfstraat-gevangenis te doden. Door de inbreng van Jack Boer, KNIL-militair die met Britse Gurkha's de gevangenis bestormde, werd een slachting voorkomen. Richard Klaessen, een van de weinige nog levende gegijzelden van toen, schreef een boek over het drama. "Het waren terroristen en ze selecteerden ons op de hoeveelheid Hollands bloed in onze aderen. Etnische zuivering onder het mom van 'merdeka', vrijheid. Jack Boer, onze redder, kreeg nooit de erkenning die hij verdiende."
  Dit artikel is uitsluitend toegankelijk voor abonnees van de Telegraaf. De tekst is tevens leesbaar op Indisch Communicatie Media Online (Berkat: Indisch4ever).
   
 • Indisch erfgoed: het verzonken verdriet van Junyo Maru : 'vergeten' scheepsramp bij Sumatra kost 5620 gevangenen het leven
  door Bert Felix, Stentor, 15 oktober 2005
  Hij deed het voor zijn schoonmoeder en na haar dood voor zijn vrouw en schoonzusje. Hans Coldenhof heeft de zoektocht naar het lot van zijn schoonvader volbracht. Sumatra, 18 september 1944. Verdronken in het ruim van de Junyo Maru met vijfduizend anderen, vernietigd door een Engelse duikboot. 'Het was verzonken verdriet. Nu weten we wat er is gebeurd'.
   
 • Annie Budde's jaren in Nieuw-Guinea : neef in Australië eert zijn tante met boek over haar tijd tussen de Papoea's
  Twentsche Courant Tubantia, 9 oktober 2005
  Op Paul Budde heeft de tijd dat zijn tante Annie in Nieuw-Guinea werkzaam was onder de Papoea's een onuitwisbare indruk gemaakt. Daarom heeft de in Australië woonachtige neef van Annie Budde een boek uitgebracht over de indrukwekkende belevenissen van zijn tante in de periode van 1956 tot maart 1963.
   
 • Indonesië moet doden erkennen
  door Lambert Giebels, Volkskrant, 1 oktober 2005
  Wraak voor een, mislukte, couppoging kostte een half miljoen echte en vermeende communisten in Indonesië het leven. Het wordt tijd voor een officieel onderzoek, betoogt Lambert Giebels.
   
 • De padi groeit, de padi sterft
  door L. Vogelaar, Reformatorisch Dagblad, 28 september 2005
  Indië hoort bij Nederland. Natúúrlijk hoort Indië bij Nederland. Binnen de Anti-Revolutionaire Partij bestond daarover weinig twijfel sinds oud-Indiëganger Colijn het partijleiderschap van Kuyper had overgenomen. Anno 2005 blikt een nazaat van Colijns gereformeerden terug.
  Boekbespreking van: "Onhoorbaar groeit de padi : frontsoldaten in een verloren oorlog, Indonesië 1948-1950" / Menno Steenhuis. - Glimmen: M.A. Steenhuis, 2005. - 216 p. (ISBN 90-71809-72-2 ; € 24,50)
   
 • D66: Eerherstel voor Indië-weigeraars
  Elsevier, 27 september 2005
  Regeringspartij D66 vindt dat dienstplichtigen die tussen 1945 en 1949 niet in Indië wilden vechten of daar overliepen eerherstel verdienen. D66-Kamerlid Bert Bakker wil dat de regering zich hierover uitspreekt en dient dinsdag Kamervragen in. CDA en VVD zijn in ieder geval tegen.
   
 • D66 wil eerherstel voor Indië-weigeraars
  Volkskrant, 27 september 2005
  D66 wil eerherstel voor Indië-weigeraars
  Telegraaf, 26 september 2005
  Dienstplichtigen die na de Tweede Wereldoorlog niet wilden vechten in de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië of overliepen, moeten volgens D66 eerherstel krijgen.
   
 • Zeeuwse Veteranendag in de steigers
  door Wout Bareman, Provinciale Zeeuwse Courant, 22 september 2005
  De Stichting Oost-Indië Monument Zeeuws-Vlaanderen treft voorbereidingen voor een jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Die wordt, als alles volgens plan verloopt, voor het eerst gehouden op zaterdag 1 juli 2006 in Terneuzen. De regionale bijeenkomst vloeit voort uit de kritiek onder oorlogsveteranen op de landelijke veteranendag in Den Haag.
   
 • Omzien in liefde naar barre Indië-tijd
  door Rens Elst, BN/DeStem, 17 september 2005
  Even schiet Piet van der Bom (79) uit Oudenbosch vol. Bij de jaarlijkse herdenking in Roermond van zijn gesneuvelde strijdmakkers uit Nederlands-Indië is nog nooit een minister geweest. De Indiëgangers moeten het doen met een derderangs generaal buiten dienst. "We zijn nooit erkend. Altijd een trap na gekregen."
   
 • Blijdschap over boek ervaringen Indiëgangers
  door Derk Compagner, Stentor, 14 september 2005
  De overwinnaars na een oorlog laten zich vaak volop horen en zien. Verliezers zijn daar voorzichtiger mee en duiken soms zelfs liever maar een beetje onder. De oorlog die Nederland in Indonesië heeft gevoerd om dat land na de Tweede Wereldoorlog in het koninkrijk te houden, is een voorbeeld van het laatste. Na enkele jaren en vele duizenden doden moest Nederland zwichten voor de realiteit: Indonesië is niet te handhaven als kolonie.
   
 • Excuus bij emotionele Indië-herdenking : jaarlijkse herdenking zo goed bezocht dat sommige bezoekers in het gras moeten zitten
  door Dick Boersma, Volkskrant, 8 september 2005
  In Roermond werden de ruim zesduizend gevallen militairen in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea herdacht. Balkenende was als eerste minister-president aanwezig.
   
 • 'Mooi. En nou koningin Beatrix nog'
  door Twan van Lierop, Brabants Dagblad, 8 september 2005
  Indiëveteranen werden gisteren verrast door de komst van Balkenende naar de dodenherdenking in Roermond.
   
 • "U ving in Indië de klappen op"
  door L. Vogelaar, Reformatorisch Dagblad, 8 september 2005
  "Na het vaderland vier jaar gediend te hebben, moest ik bij de demobilisatie een rijksdaalder betalen omdat ik een paar sokken kwijt was. Dat was Nederland op z'n best." Indië-veteraan J. Bakker kan er nu om lachen. De 80-jarige Hagenaar woonde woensdagmiddag de zeventiende herdenking rond het Nationaal Indiëmonument in Roermond bij. "Indië blijft een deel van je leven."
   
 • Weg met de Jap
  door Ab Jansen, Reformatorisch Dagblad, 8 september 2005
  Herdenkingen, wie kan daar nu wat op tegen hebben? Wie zal de slachtoffers van het nazi-regime de jaarlijkse kransleggingen willen onthouden? En van herdenkingen op bijvoorbeeld de vierde mei kan de jongere generatie ook veel leren, zeggen we dan. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. In ieder geval moet er dan wel verántwoord worden herdacht.
   
 • Alledaagse leven in een jappenkamp
  door Peter Deurloo, Gelderlander, 8 september 2005
  Ad Bijl zat als jongen in een jappenkamp in Indonesië. In zijn memoires beschrijft hij zijn ervaringen omdat hij bij reünies merkte dat lotgenoten al veel waren vergeten. Bijl kan dat niet, al zou hij wel willen.
  Ik wou dat ik vergeten kon / A.C.M. Bijl (ISBN 90-77668-48-9)
   
 • Oude veteranen willen verjonging
  Stentor, 7 september 2005
  De 'oude' veteranen van de commissie Oud-Indiëgangers in Dalfsen willen jonge veteranen betrekken bij herdenkingen op de oude algemene begraafplaats in Dalfsen. Commissielid Gerrit Jan Stokvis wil daarom graag in contact komen met veteranen van vredesmissies, woonachtig in Dalfsen, Lemelerveld, Hoonhorst en het buitengebied.
   
 • Balkenende onderstreept spijtbetuiging aan Indonesië
  Volkskrant, 7 september 2005
  Balkenende betuigt nogmaals spijt aan Indonesië
  Sp!ts, 7 september 2005
  Balkenende onderstreept spijtbetuiging aan Indonesië
  Reformatorisch Dagblad, 7 september 2005
  Balkenende betuigt nogmaals spijt aan Indonesië
  Gelderlander, 7 september 2005
  Balkenende betuigt nogmaals spijt aan Indonesië
  BN/De Stem, 7 september 2005
  Premier Balkenende heeft woensdag in Roermond nogmaals spijt betuigd over het Nederlandse optreden in Indonesië in de jaren veertig en vijftig. Hij deed dat tijdens de jaarlijkse Nationale Indië Herdenking.
   
 • Bot: Indië-veteranen valt niets te verwijten
  Telegraaf, 7 september 2005
  Bot: Indië-veteranen valt niets te verwijten
  Reformatorisch Dagblad, 7 september 2005
  Minister Bot (Buitenlandse Zaken) heeft met zijn spijtbetuigingen over de pijnlijke en gewelddadige scheiding van Nederland en Indonesië, nooit het optreden van de Nederlandse militairen in de toenmalige Nederlandse kolonie ter discussie willen stellen. "Integendeel, ik heb groot respect voor de Nederlandse militairen die destijds in opdracht van de regering hun plicht vervulden."
   
 • Indië-veteraan verdient erkenning
  door Hans van Baalen, BN/DeStem, 3 september 2005
  Minister Bernard Bot van Buitenlandse Zaken heeft de Japanse kampen in toenmalig Nederlands-Indië aan den lijve ondervonden. Desondanks en onbedoeld doet zijn emotionele spijtbetuiging voor het Nederlandse optreden van 1945 tot 1949 de Indië-veteranen onrecht. Daarom wil de VVD expliciete erkenning voor de inzet van de Nederlandse militairen in 'Indië'.
   
 • Excuses aan Indonesië zijn gratuit
  door Boekestijn, BN/DeStem, 27 augustus 2005
  Als mijn vader een kwart eeuw eerder ter aarde was gekomen, was er een goede kans geweest dat ik in een dessa zou zijn opgegroeid. Na de Tweede Wereldoorlog studeerde mijn vader namelijk indologie, een vak dat opleidde tot bestuursambtenaar in wat toen nog Nederlands Indië heette.
   
 • 'Ik haatte alles wat Japans was' : Gustaaf de Haas over zijn vader, die werd vermoord door de Japanners
  door Bart Jungmann, Volkskrant, 25 augustus 2005
  De dood van sergeant-majoor De Haas is precies zestig jaar geleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog in Indië was hij spion voor de Nederlanders. Zijn zoon heeft nimmer afscheid van hem genomen.
   
 • Het vergeten Dongen in de Oost
  door Mathieu Kothuis, BN/De Stem, 25 augustus 2005
  Oudere mannen van ver in de zeventig zijn het inmiddels. Destijds hoorden ze bij een groep van 143 jonge jongens uit Dongen en 's Gravenmoer die in dienst van koningin en vaderland naar Indië werden gestuurd. Later nog gevolgd door een flink aantal dorpsgenoten dat in Nieuw-Guinea heeft gediend. En ze kwamen, wonderwel, allemaal gezond terug. Hun ervaringen worden nu te boek gesteld.
   
 • Eerbetoon aan 35 gevallenen Indië-herdenking
  door René van Stee, Provinciale Zeeuwse Courant, 24 augustus 2005
  De jaarlijkse herdenking van vijfendertig Zeeuws-Vlaamse militairen, die tussen 1945 en 1962 in Nederlands Oost-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea sneuvelden, is vrijdag toe aan haar tweede lustrum. Niet in het laatst vanwege de toespraken van hoge militairen, die veelal in Indonesië dienden, is het een herdenking van hoog niveau.
   
 • De tijd heelt de wonden, ook in Indië
  door P.J.G.A. Ego, Brabants Dagblad, 24 augustus 2005
  De aanvaarding door Nederland in politieke en morele zin van het begin van de defacto onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië op 15 augustus 1945 heeft weliswaar veel oud zeer weggenomen, maar in strikte zin doet dat niets af aan het feit dat de soevereiniteit eerst op 29 december 1949 werd overgedragen.
   
 • VVD eist helderheid van Bot over Indië
  Reformatorisch Dagblad, 23 augustus 2005
  De VVD-kamerleden Van Baalen en Veenendaal willen dat minister Bot van Buitenlandse Zaken duidelijkheid schept over wat hij heeft bedoeld met zijn spijtbetuiging aan Indonesië over onder meer de politionele acties.
   
 • Onvoorbereid in een andere cultuur : expositie Zeeuwen in Indië
  door Jeanette Vergouwen, Provinciale Zeeuwse Courant, 23 augustus 2005
  De discussie over de onafhankelijkheid van Indonesië is momenteel een hot item. Daarom ligt het onderwerp van deel twee van de tentoonstelling Zeeuwen in Indië in streekmuseum De Vier Ambachten in Hulst redelijk gevoelig. De expositie gaat over dienstplichtige Zeeuwse militairen (Bataljon Zeeland) die tussen 1946 en 1950 werden uitgezonden. Een periode waarin de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië het felst was.
   
 • Weigeraar koos goede kant
  door Anja en Jaap Schipper, Volkskrant, 23 augustus 2005
  Niet elke Nederlander stond in de kwestie-Indonesië aan de verkeerde kant. Volgens Anja en Jaap Schipper verdient de dienstweigeraar van toen een spijtbetuiging.
   
 • Eerbetoon voor slachtoffers Birma-lijn
  door L. Vogelaar, Reformatorisch Dagblad, 22 augustus 2005
  Een muur met 3272 namen. Een gedenkteken voor de velen die vielen tijdens de aanleg van de Birma-spoorlijn. Het spoortraject werd 415 kilometer lang, en elke 2 meter kostte een mensenleven.
   
 • Birma-monument
  door Henk van Gelder, Gelderlander, 21 augustus 2005
  Bij de aanleg van de Birma-spoorlijn bezweken 3272 Nederlanders. Nu is er een monument voor hen. Zestig jaar na de Japanse capitulatie zijn de namen van de omgekomen spoorwerkers bijeengebracht op een monument in Bronbeek.
   
 • Spijt Bot valt verkeerd bij kampgenoot : Gerard Ruig uit Heemserveen: afschuwelijke ervaringen in Jappenkamp en de tijd daarna
  door Wim van Lenthe, Stentor, 20 augustus 2005
  Japanners gingen in het straffen van kinderen in hun kampen heel ver. 'De kinderen werden aan een boom gebonden en op hun voeten werd suiker gestrooid', vertelt 'kampkind' Gerard Ruig, 'Daar kwamen de rode mieren op af . Die vraten de suiker op en de voetjes kaal. Dat was een heel normale straf.'
   
 • Onverwachte overgave Japan bracht Soekarno in paniek
  Volkskrant, 17 augustus 2005
  Niemand in Indonesië was in 1945 voorbereid op de abrupte capitulatie van Japan, op 15 augustus. Die plotselinge overgave veroorzaakte een blinde paniek bij Soekarno, die plotseling niet meer wist wat hij moest doen.
   
 • Herdenking maakt vooral emoties los
  door Hedi de Vree, Volkskrant, 17 augustus 2005
  17 Augustus gaat voor ons gepaard met gemengde gevoelens. Het was het begin van het afscheid van ons land. Jan Karel Stook (81), die met zijn Hollandse naam een licht Indisch uiterlijk heeft, kwam in 1958 met zijn vrouw naar Nederland.
   
 • 'Excuses zijn gemakkelijk' : historicus Van den Doel over Bot en Indonesië
  door Mark Duursma, NRC Handelsblad, 17 augustus 2005
  Nederland stond in Indië aan de verkeerde kant van de geschiedenis, aldus minister Bot. "Dat is beter dan de onzin van Kok." Het gebaar van minister Bot zal zeker worden gewaardeerd in Indonesië, denkt historicus Wim van den Doel. "Maar we moeten het wel in de juiste proporties zien. Het deze week gesloten vredesverdag tussen de Indonesische regering en de rebellen in Atjeh zal men echt belangrijker vinden."
   
 • Gebaar Bot is grote stap voorwaarts
  door Wim den Doel, Volkskrant, 17 augustus 2005
  De toespraken van minister Bot in Den Haag en Jakarta onderkennen dat Nederland na 1945 geen beleid van geleidelijke dekolonisatie voerde, zegt Wim van den Doel.
  Zie ook de lezersreactie op dit artikel:
  Flodder
  Volkskrant, 19 augustus 2005
  Wim van den Doel (Forum, 17 augustus) geeft een kort overzicht van de gebeurtenissen rond de onafhankelijkheid van Indonesië in 1945 (of zoals Nederland tot voor kort heeft volgehouden 1949). Hij stelt terecht dat Nederland na 1945 geen beleid van geleidelijke dekolonisatie heeft gevoerd.
   
 • Onafhankelijkheid van Indonesië in 1945 : themakanaal en tv over oorlog in Indië
  VPRO, 16 augustus 2005
  Op 17 augustus 1945 werd de onafhankelijkheid van Indonesië uitgeroepen. Het zou tot eind 1949 duren, voordat Nederland dat na een aantal bloedige 'politionele acties' accepteerde.
   
 • Schoon schip
  Volkskrant, 16 augustus 2005
  Het politiek aanvaarden van de datum waarop Indonesië zichzelf onafhankelijk verklaarde, impliceert dat Nederland de bepalingen van de Ronde Tafel Conferentie (RTC) van 27 december 1949 wegveegt.
   
 • Bot betreurt lijden Indonesische volk
  Telegraaf, 16 augustus 2005
  Bot betreurt lijden van Indonesische bevolking
  Reformatorisch Dagblad, 17 augustus 2005
  Minister Bot van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag in Jakarta zijn oprechte treurnis uitgesproken over het leed dat de Indonesische bevolking is aangedaan door de Nederlandse militaire acties tussen 1945 en 1949.
   
 • Minister Ben Bot betuigt spijt in Indonesië
  Elsevier, 16 augustus 2005
  In een toespraak in Indonesië heeft minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot (CDA) gezegd dat hij het leed betreurt dat de Nederlandse politionele acties tussen 1945 en 1949 de Indonesische bevolking hebben aangedaan.
   
 • Bot betuigt spijt over geweld tegen Indonesië
  Volkskrant, 16 augustus 2005
  Minister Bot van Buitenlandse Zaken vindt dat Nederland destijds de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd te lang en met onnodig veel militair geweld heeft geprobeerd tegen te houden. Dit zei hij tijdens de zestigjarige herdenking van de bevrijding van Nederlands-Indië.
   
 • Drees en de politionele acties in Indonesië
  Volkskrant, 16 augustus 2005
  Morgen is het zestig jaar geleden dat Soekarno en Hatta de republiek Indonesië uitriepen. Nederland kon dat nooit accepteren en stuurde in juli 1947 duizenden troepen naar Indonesië.
   
 • Souvereiniteitsoverdracht te zien in Den Haag
  Reformatorisch Dagblad, 16 augustus 2005
  Het document waarmee Nederland op 27 december 1949 de souvereniteit overdroeg aan de nieuwe republiek Indonesië, is nu te zien in het Nationaal Archief in Den Haag.
   
 • De verkeerde kant van de geschiedenis
  door Ben Bot, Volkskrant, 16 augustus 2005
  De scheiding van Nederland en Indonesië duurde langer en ging gepaard met meer militair geweld dan achteraf nodig was geweest, zegt Ben Bot, zelf een 'kind van Indië'.
   
 • Altijd bloemen, ook na zestig jaar : zestigjarige herdenking van de capitulatie van Japan
  door Hedi de Vree, Volkskrant, 16 augustus 2005
  Terwijl minister Bot een gebaar maakt naar Indonesië, staan bij de herdenking van de Japanse capitulatie de meeste mensen bij het Indisch Monument stil bij hun overleden familieleden.
   
 • "M'n broer werd levend begraven"
  door L. Vogelaar, Reformatorisch Dagblad, 16 augustus 2005
  Een broer, een neef en een vriend kwamen om tijdens het Japanse schrikbewind. Daarom komt de 83-jarige Ch. S. Heim elk jaar vanuit Portugal naar de herdenking van de Japanse capitulatie. Maandag, zestig jaar na dato, legde koningin Beatrix als eerste een krans bij het Indisch Monument in Den Haag.
   
 • Herdenken om niet te vergeten
  door Anouck Storms, BN/DeStem, 16 augustus 2005
  Een kleine vierhonderd mensen zaten gisteren in de met pisangbomen en bamboeplanten versierde tuin van Huize Raffy. Daarmee was het opvallend druk op de herdenking van de bevrijding van Nederlands-Indië, gisteren precies zestig jaar geleden.
   
 • Monument symbool van Indische wilskracht
  door Wim Hagemans, Brabants Dagblad, 16 augustus 2005
  Bij De Grevelingen staat sinds gisteren een monument voor de oorlogsslachtoffers in Nederlands Indië.
   
 • 'Overgave Japan blijven herdenken'
  door Miked Deutekom, Noordhollands Dagblad, 16 augustus 2005
  Met een plechtige ceremonie is gisteren bij het monument 'Voor hen die vielen' de capitulatie van Japan herdacht. De Japanners beëindigden de Tweede Wereldoorlog zestig jaar geleden op 15 augustus na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Onder anderen de duizenden marinemensen die in Nederlands-Indië om het leven kwamen werden herdacht, als ook de burgerslachtoffers.
   
 • Gevallenen oorlog in Azië stijlvol herdacht
  Twentsche Courant Tubantia, 16 augustus 2005
  Ter herinnering aan het feit dat Japan precies zestig jaar geleden onvoorwaardelijk capituleerde, werd gisteren opnieuw een krans gelegd bij het Indiëmonument in het Blijdenstein-park. De gevallenen van de oorlog in Azië werden stijlvol en onder grote belangstelling herdacht.
   
 • Indië-gangers verdienen respect en dankbaarheid
  Twentsche Courant Tubantia, 16 augustus 2005
  Tussen de 150 en 200 Almeloërs herdachten zaterdag bij het Indië-monument in het Hagenpark de capitulatie van Japan en de gevallenen in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. 'De militairen die daar naar toe moesten, verdienen respect en dankbaarheid.'
   
 • Wachten op echt excuus en spijt Japan : einde van Tweede Wereldoorlog herdacht in regio
  door Jeroen van Sambeeck, Eindhovens Dagblad, 16 augustus 2005
  Om te herdenken zijn herinneringen nodig, zei burgemeester Henny Houben van Eersel gistermiddag bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. "Herinneringen komen niet alleen boven bij dit soort plechtigheden", vervolgde zij, doelend op de nachtmerries en trauma's van bijvoorbeeld burgers die in Nederlands-Indië in jappenkampen zaten.
   
 • Plechtige herdenking bij Indië-monument
  door Wim van Lenthe, Stentor, 16 augustus 2005
  'Als het volle maan was, hield iedereen zijn hart vast. Kamphoofd Sonei was namelijk maanziek. Een geliefde streek van hem was een week lang de tijgers - zijn hobby - geen eten geven en daarna het kamp in jagen. Mijn vriendje werd aangevallen en opgegeten.' Het was gisteravond bij de Indië - herdenking in Hardenberg een detail uit een indrukwekkende toespraak van G.A. Ruig. Hij ging als 3-jarige het vrouwen - en kinderkamp Tjideng op Java in.
   
 • Sobere Indië-herdenking
  door Sandra Bos, Stentor, 16 augustus 2005
  Tijdens een sobere en intieme plechtigheid zijn gisteravond bij het Indië - monument in park Eekhout de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands - Indië herdacht. 'Vertel ons de verhalen van angst, wanhoop of moed', sprak J. Satoor de Rootas van het Centrum Internationale Samenwerking tijdens zijn openingstoespraak.
   
 • Indrukwekkende herdenking Indisch monument
  door Riet de Wild, Stentor, 16 augustus 2005
  'Blij ben ik, dat ik dit kan doen ter ere van de omgekomenen'. Stil zit de nu in verzorgingshuis Nijenstede wonende 97 - jarige Fina Lydia Breunesse - van Dijken in haar rolstoel tijdens de kleine maar indrukwekkende herdenking bij het Indisch monument in het Slingerbos in Steenwijk.
   
 • Geen Japanse krans
  Haagsche Courant, 16 augustus 2005
  Bij de herdenking van D-Day in Normandië, vorig jaar, was de Duitse Bondskanselier prominent aanwezig, maar bij het Indisch Monument in Den Haag is de Japanse ambassadeur vooralsnog niet welkom.
   
 • Japanse premier betuigt spijt WOII
  Haagsche Courant, 16 augustus 2005
  De Japanse premier Junichiro Koizumi heeft maandag in een verklaring hernieuwd spijt betuigd. Ook heeft hij "oprechte verontschuldigingen" aangeboden voor het lijden dat het land voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt.
   
 • "Nederland gebruikte te veel militair geweld"
  Reformatorisch Dagblad, 15 augustus 2005
  "Het wordt tijd dat we klare wijn schenken. Mijn aanwezigheid woensdag in Indonesië betekent dat de Nederlandse regering erkent dat het land de facto (feitelijk, red.) op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd."
   
 • Nederland betuigt spijt politionele acties
  Elsevier, 15 augustus 2005
  Nederland gaat in de Indonesische hoofdstad Jakarta spijt betuigen over de politionele acties tussen 1947 en 1949. CDA-minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken doet dat woensdag tijdens de viering van de Indonesische onafhankelijkheid in Jakarta.
   
 • Ook koningin herdenkt capitulatie Japan
  Sp!ts, 15 augustus 2005
  Ook koningin herdenkt capitulatie Japan
  Haagsche Courant, 16 augustus 2005
  Ook koningin Beatrix heeft maandag in Den Haag de capitulatie van Japan, nu zestig jaar geleden, herdacht. De vorstin legde als eerste van velen een krans bij het Indisch Monument, nadat daar een plechtigheid was gehouden met onder meer een rede van dominee Carel ter Linden.
   
 • 'Spijt Japanse premier en reis Bot is positief'
  Telegraaf, 15 augustus 2005
  De spijtbetuiging van de Japanse premier Koizumi over de Tweede Wereldoorlog is een opening naar de toekomst. Dat zei voorzitter Lia Folmer van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 maandag in Den Haag, vlak voor de herdenking van de Japanse capitulatie. Die betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog.
   
 • Koningin Beatrix herdenkt Japanse capitulatie
  Elsevier, 15 augustus 2005
  Koningin Beatrix is vandaag bij het Indisch monument in Den Haag aanwezig tijdens de zestigjarige herdenking van de Japanse capitulatie in de Tweede Wereldoorlog. Ook premier Jan Peter Balkenende (CDA) woont de plechtigheid bij.
   
 • Koningin bij herdenking capitulatie Japan
  Trouw, 15 augustus 2005
  Koningin bij herdenking capitulatie Japan
  Nieuws.nl, 15 augustus 2005
  Koningin Beatrix en minister-president Jan Peter Balkenende (CDA) wonen maandag bij het Indisch Monument in Den Haag de herdenking bij van de capitulatie van Japan in de Tweede Wereldoorlog. Met de overgave van Japan eindigde de oorlog in het koninkrijk. Tijdens de plechtigheid worden de slachtoffers uit het voormalig Nederlands-Indië herdacht. De kolonie werd tijdens de oorlog door Japan bezet.
   
 • Nederland herdenkt einde Tweede Wereldoorlog
  Volkskrant, 15 augustus 2005
  Nederland herdenkt einde WOII
  Telegraaf, 15 augustus 2005
  Nederland herdenkt einde Tweede Wereldoorlog
  Reformatorisch Dagblad, 15 augustus 2005
  Met de capitulatie van Japan kwam er maandag precies zestig jaar geleden een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Voor de mensen in Nederlands-Indië betekende de capitulatie weliswaar het einde van de Japanse bezetting van de kolonie, maar ook het begin van de strijd om de onafhankelijkheid door de oorspronkelijke bewoners. De latere president Sukarno riep de republiek uit op 17 augustus 1945, gebruik makend van het ontstane machtsvacuüm.
   
 • Azië herdenkt oorlogsmisdaden van Japan
  Volkskrant, 15 augustus 2005
  De landen van Zuidoost-Azië houden scherp in de gaten of premier Koizumi van Japan vandaag een bezoek brengt aan de Yasukuni-schrijn. Onder de Japanse oorlogsdoden die daar worden herdacht zijn ook veertien oorlogsmisdadigers.
   
 • Japan herdenkt capitulatie 1945
  Volkskrant, 15 augustus 2005
  Japan herdenkt maandag dat het keizerrijk in 1945 onvoorwaardelijk capituleerde. Het betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië, circa drie maanden na het einde van de vijandelijkheden in Europa.
   
 • Japanse premier betuigt spijt agressie in WOII
  Telegraaf, 15 augustus 2005
  Japanse premier betuigt spijt WOII
  Sp!ts, 15 augustus 2005
  Koizumi betuigt opnieuw spijt over oorlog
  Reformatorisch Dagblad, 15 augustus 2005
  De Japanse premier Junichiro Koizumi heeft maandag in een verklaring hernieuwd spijt betuigd en "oprechte verontschuldigingen" aangeboden voor het lijden dat het land voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt. Koizumi zei dat zijn land vastbesloten blijft aan vrede en welvaart in de wereld bij te dragen zonder opnieuw een oorlog te beginnen.
   
 • Herdenking in Lochem is serieus en gezellig
  door Eelke van Ark, Stentor, 15 augustus 2005
  'Ach wat leuk dat ik jou hier weer zie!' Twee dames van rond de zestig jaar begroeten elkaar enthousiast bij binnenkomst op de Kempulan-bijeenkomst van Stichting 14 augustus Lochem. Die had plaats in de Lochemse Schouwburg ter herdenking van het einde van WO II in Nederlands-Indië. Naast een serieuze herdenkingsdienst was er ook ruimte voor gezellig samenzijn.
   
 • Jaarlijkse herdenking 'vergeten oorlog' belangrijk
  Twentsche Courant Tubantia, 15 augustus 2005
  De strijd in het vroegere Nederlands-Indië was voor veel Nederlanders een 'ver-van-m'n- bedshow.' De gebeurtenissen in Zuid-Oost-Azië gaan velen nog na aan 't hart.
   
 • 'Mijn aap verdient een medaille'
  door Frank Lambregts, BN/DeStem, 15 augustus 2005
  Zestig jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog met de capitulatie van Japan. De terugtrekking van Japan uit Nederlands-Indië wordt vandaag herdacht. De koningin legt een krans bij het Indisch Monument. Voor veel Indische Nederlanders was de Japanse bezetting een ellendige tijd, die werd gevolgd door de gruwelen van de onafhankelijkheidsstrijd. En uiteindelijk door hun vertrek uit Indië.
   
 • 'Ik ben blij dat ik het leven nog heb'
  door George Marlet, Trouw, 15 augustus 2005
  Bij voormalige dwangarbeiders aan spoorlijnen in Zuidoost-Azië brengt de herdenking van de Japanse capitulatie, vandaag zestig jaar geleden, diep leed naar boven. "Ik vergeef de Jappen niet wat ze me hebben aangedaan. Dat kan geen sterveling me afnemen."
   
 • Jetje in een jappenkamp
  door Roel Sikkema, Nederlands Dagblad, 15 augustus 2005
  Vandaag is het zestig jaar geleden dat Japan capituleerde. Toen kwam er ook een eind aan het leed van tienduizenden Nederlandse vrouwen en kinderen die jarenlang in kampen in Nederlands-Indië waren opgesloten. Vorige week verscheen een boek waarin het kampleven niet door een van de vrouwen, maar door de ogen van een van de kampkinderen is beschreven.
   
 • 'Als kind ontdekte ik dat ratten en muizen eetbaar zijn' : Eta Roosen verbleef van haar vijfde tot haar achtste in drie kampen en is nooit echt bevrijd van de Japanse overheersing
  door Hedi de Vree, Volkskrant, 13 augustus 2005
  Op 15 augustus hangt Eta Roosen altijd de vlag uit. Op deze dag in 1945 capituleerde Japan en kwam er een einde aan de oorlog. Zestig jaar na dato droomt zij nog steeds over haar tijd in het Jappenkamp.
   
 • De vlucht van de donkere Hollanders : interviewers registreren grimmige verhalen van Indo's
  door Peter Giesen, Volkskrant, 13 augustus 2005
  Omdat ze in Indonesië werden verguisd, trokken duizenden Indo's naar Nederland. Hun verhalen over vervolging en aanpassing staan nu op schrift.
  (Bespreking van het boek: Neffer kambek / Tjaal Aeckerlin en Rick Schoonenberg. - KIT Publishers, 2005).
  Dit artikel is (nog) niet elektronisch beschikbaar.
   
 • De kracht van de geest : interview Jaap van der Poll
  door Rolf Bos, Volkskrant, 13 augustus 2005
  Maandag is het zestig jaar geleden dat Japan capituleerde. Jaap van der Poll (91), die in 1036 als speerwerper deelnam aan de Olympische Spelen, kijkt terug op zijn tijd als krijgsgevangene in de Japanse mijnen.
  Dit artikel is (nog) niet elektronisch beschikbaar.
   
 • Het gras moet kort en de kruisen wit
  BN/DeStem, door Ralph van Wolffelaar, 13 augustus 2005
  Het contrast is groot. Waar op de openbare begraafplaats direct naast de hoofdweg het onkruid welig tiert, kinderen over de graven heen rennen en iedere structuur lijkt te ontbreken, ligt het Nederlandse ereveld, direct achter de begraafplaats, er onberispelijk bij. Hier, op ereveld Leuwigajah in Cimahi op West-Java, liggen niet minder dan 5200 Nederlandse slachtoffers die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de onafhankelijkheidsstrijd en de politionele acties in de jaren na de Japanse capitulatie. Onder hen burgers, maar ook militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en de Koninklijke Landmacht.
   
 • Lochem herdenkt 15 augustus uitgebreid
  door Eelke van Ark, Stentor, 13 augustus 2005
  We staan er in Nederland niet vaak bij stil, maar op 5 mei 1945 was de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië nog lang niet voorbij. Daar volgde pas op 15 augustus de bevrijding, met de capitulatie van Japan. De herdenking van 15 augustus, die erg belangrijk is voor de Indische gemeenschap, krijgt in de regio vooral in Lochem veel aandacht.
   
 • Vergeten oorlog in een stil hoekje
  door Sandra Bos, Stentor, 13 augustus 2005
  Een 'vergeten oorlog' is de strijd die in en rond het voormalige Nederlands-Indië werd gevoerd in de periode van 1941 tot 1962. Zwollenaar Ted Hielckert en Apeldoorner Paul Niessen benadrukken het belang van het herdenken van de slachtoffers van deze oorlog - een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis.
   
 • 'Kikkers waren voor ons een lekkernij'
  door René Beune, Twentsche Courant Tubantia, 13 augustus 2005
  Aan de wand in zijn woonkamer hangt nog een foto uit 1940. Soerabaja, het ouderlijke huis met daarvoor Wim van Grunderbeek, moeder Annie en buurmeisje Remmy. Stralende trotse gezichten. 'We hadden het goed. Uit die tijd heb ik alleen maar mooie herinneringen.'
   
 • Indië-herdenking rechtstreeks bij NOS
  Haagsche Courant, 13 augustus 2005
  De NOS doet maandag in Den Haag rechtstreeks verslag van de herdenking van de capitulatie van Japan. Het is dan zestig jaar geleden dat met de Japanse overgave de Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië, dat door de Japanners was bezet.
   
 • Schijndebat Indonesië behoeft nuchterheid
  door Joop de Jong, Volkskrant, 12 augustus 2005
  Met het komende bezoek van minister Bot aan Indonesië is de discussie over erkenning van de onafhankelijkheid weer opgelaaid. 17/8 is een historisch feit, maar 27/12 ook, zegt Joop de Jong.
   
 • Indië-herdenking rechtstreeks bij NOS
  Sp!ts, 12 augustus 2005
  De NOS doet maandag in Den Haag rechtstreeks verslag van de herdenking van de capitulatie van Japan. Het is dan zestig jaar geleden dat met de Japanse overgave de Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië, dat door de Japanners was bezet.
   
 • Overlevenden spreken, Japan zwijgt
  door L. Vogelaar, Reformatorisch Dagblad, 12 augustus 2005
  Herinneringen. Onzegbaar verdriet. Zestig dagen lang hebben mensen die de Japanse bezetting van Nederlands-Indië overleefden hun verhalen voorgelezen bij de Japanse ambassade. Als een aanklacht tegen een land dat geen schuld erkent en geen schade vergoedt.
   
 • Geen vlag uit bij bevrijding Surabaya
  door Albert-Jan Regterschot, Reformatorisch Dagblad, 12 augustus 2005
  In een jappenkamp zat ze niet. Ook kwam ze tamelijk ongeschonden de oorlog door. Toch ervoer mevrouw C. W. A. Jenneskens-Sourbag uit Bussum de bezetting van Nederlands-Indië allesbehalve als normaal. "Er hing vaak een gespannen sfeer op straat. En als je niet diep genoeg boog voor de Japanners kreeg je klappen."
   
 • Kampcommandant in tranen door capitulatie
  door L. Vogelaar, Reformatorisch Dagblad, 11 augustus 2005
  De Japanse kampcommandant klom op een kistje en sprak twee Maleise woorden. "De oorlog is afgelopen." Met tranen in de ogen stapte hij van de kist af, terwijl de meer dan 1600 vrouwen en kinderen in gejuich uitbarstten.
   
 • Tussen de ratten in een jappenkamp : Nederlands-Indisch gezin overleefde drie jaar honger en ellende
  door L. Vogelaar, Reformatorisch Dagblad, 10 augustus 2005
  Haarscherp is de herinnering van H.M. van Raalte-Geel aan de jappenkampen in Nederlands-Indië, al was ze bij de bevrijding nog maar vijf jaar oud. Met hulp van haar moeder beschreef ze de doorstane ellende tot in detail.
  Boekbespreking van: "Mogen wij altijd in dit kamp blijven? : een ode aan de moeders in Japanse interneringskampen" / Henriette van Raalte-Geel. - Mozaïek : Zoetermeer, 2005. - 216 p. (ISBN 90-239-9161-3 ; € 18,50)
   
 • Met de dood bedreigd in een beschermingskamp
  door Michiel Bakker, Reformatorisch Dagblad, 10 augustus 2005
  Een echte bevrijdingsdag kan ze zich niet herinneren. Als tienjarig meisje maakte Ilona P. den Admirant-Vroom in augustus 1945 op Midden-Java het einde van de Tweede Wereldoorlog mee. In de periode daarna stond ze in een beschermingskamp voor Indische Nederlanders doodsangsten uit.
   
 • Veteranen vragen Raalte goede plek monument : tijdelijke stek achter gemeentehuis geniet voorkeur
  door Benny Koerhuis, Stentor, 10 augustus 2005
  De 'Raalter Veteranen' gaan binnenkort samen met de gemeente kijken naar een geschikte plek voor het Indië-monument. Het in 1991 door plaatselijk kunstenaar De Knuit vervaardigde monument met een bronskleurige Indië-soldaat is begin dit jaar tijdelijk verplaatst naar het terrein aan de voorzijde van het oude gedeelte van het Raalter gemeentehuis.
   
 • Oegstgeester voert actie tegen Japan
  door Saskia Stoelinga, Leidsch Dagblad, 9 augustus 2005
  Zestig dagen demonstreren bij de Japanse ambassade in Den Haag. Het is een symbolisch gebaar na 60 jaar Japanse bevrijding. Nou ja bevrijding, Oegstgeestenaar Dirk Megchelse (67) en met hem vele anderen uit de Japanse gevangenkampen wachten nog steeds op een duidelijke schulderkenning door de Japanse regering. Om over een passende financiële compensatie nog maar te zwijgen. Aanstaande vrijdag is de laatste actiedag.
   
 • Eindelijk ruimte voor oorlogsherinneringen
  door Anouck Storms, BN/De Stem, 9 augustus 2005
  Zestig jaar geleden kregen zíj geen ruimte voor hun oorlogsherinneringen. Pas de laatste tijd krijgen ze een beetje erkenning, zeggen Will van de Corput (71) en Aty Bos (78). Zij delen veel herinneringen aan de oorlog in Nederlands-Indië.
   
 • Herdenking bij Indisch monument in Steenwijk
  Stentor, 2 augustus 2005
  Bij het Indisch monument in het Slingerbos in Steenwijk wordt maandag 15 augustus de capitulatie van Japan herdacht. De herdenkingsbijeenkomst, georganiseerd door het Comité Indisch Monument Steenwijk, heeft plaats bij het monument 'De gebroken tegel' van Annika Koot.
   
 • Indië-gangers niet tegen bezoek Bot
  Volkskrant, 27 juli 2005
  Indië-veteranen reageren gelaten op de aanwezigheid van minister Bot van Buitenlandse Zaken bij de jubileumviering van de Indonesische onafhankelijkheidsdag (17 augustus) in Jakarta. De verenigingen van oud-strijders menen dat het tijd is om zestig jaar na dato de strijdbijl te begraven.
   
 • Van vijand tot voorbeeld (Dossiers: Zestig jaar bevrijding : oorlog in de Pacific)
  door Step Vaessen, Radio Nederland Wereldomroep, 27 juli 2005
  Zestig jaar na dato hebben schoolkinderen in Indonesië nog steeds geen volledig beeld van de Tweede Wereldoorlog in hun land. De nadruk in de geschiedenislessen ligt op de Japanse bezetting, niet op de Hollanders die er veel langer zaten. Wetenschappers vinden dat openlijk over álle aspecten van de geschiedenis van Indonesië moet worden gesproken. Studenten hechten meer waarde aan lessen over de onafhankelijkheidsstrijd van hun vaderland.
   
 • Monument voor grofgebekte houwdegen : na ingrijpende opknapbeurt Van Heutszmonument zullen verwijzingen naar omstreden militair ver te zoeken zijn
  dooor Marcel van Lieshout, Volkskrant, 23 juli 2005
  Verfbommen, vernielingen, diefstal: het monument ter nagedachtenis van J. B. van Heutsz heeft het zwaar te verduren gehad. Na vier jaar steggelen, wordt het opgeknapt.
   
 • WieWatWaar : Indisch Monument
  Volkskrant, 19 juli 2005
  Koningin Beatrix en premier Balkenende wonen op 15 augustus bij het Indisch Monument in Den Haag de herdenking bij van de capitulatie van Japan. Met deze capitulatie eindigde de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en daarmee voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden.
   
 • Omgekomenen slag in de Javazee krijgen plaquettes
  Reformatorisch Dagblad, 7 juli 2005
  Op het Karel Doormanmonument op het Nederlandse ereveld Kembang Kuning in Surabaya (Indonesië) komen bronzen plaquettes met de namen van de 916 marinemannen die zijn gesneuveld tijdens de Slag in de Javazee op 27 februari 1942.
   
 • Lezersoproep bevrijding Nederlands-Indië
  Reformatorisch Dagblad, 7 juli 2005
  Met de capitulatie van Japan in augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden definitief een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Het Reformatorisch Dagblad is op zoek naar bijzondere verhalen van lezers die de bevrijding in Nederlands-Indië hebben meegemaakt.
   
 • 'Tranen in de ogen niet de bedoeling vandaag'
  door Inge Lepelaars, Eindhovens Dagblad, 30 juni 2005
  Hoe ga je om met een tijd waarin zowel heel mooie als heel verschrikkelijke dingen zijn gebeurd? Heel verschillend, bleek gisteren in Hooge Mierde. Daar kwamen in het kader van de eerste Nederlandse Veteranendag zo'n vijftig Kempische Indiëveteranen bijeen om lekker dicht bij huis hun eigen versie te vieren.
   
 • Indrukwekkende onthulling gedenkplaquette
  door Henk Brummelman, Stentor, 30 juni 2005
  Met een indrukwekkende plechtigheid is gistermorgen de gedenkplaquette voor de omgekomen Zutphense Indiëgangers onthuld. Dit gebeurde in aanwezigheid van honderden nabestaanden, Indiëveteranen en andere belangstellenden.
   
 • "Met defilé en de prins in uniform"
  door Riekelt Pasterkamp, Reformatorisch Dagblad, 30 juni 2005
  De openlijke spijtbetuiging van de regering over de behandeling van de Indië-veteranen in de jaren vijftig is woensdag, op de eerste Veteranendag, in goede aarde gevallen. Kritiek is er ook. "Volgend jaar met defilé en de prins in uniform."
   
 • Spijt over behandeling Indië-veteranen
  Nederlands Dagblad, 30 juni 2005
  De Nederlandse regering heeft gisteren op de eerste nationale Veteranendag openlijk spijt betuigd over de behandeling van Indië-veteranen in de jaren vijftig. De oud-strijders werden bij terugkomst in Nederland miskend en door de overheid in de steek gelaten. "Dat is betreurenswaardig. Deze veteranen hebben veelal de pijn op eigen kracht moeten verwerken", zei vice-premier Zalm namens de regering tijdens een ceremonie in de Ridderzaal.
   
 • Regering betuigt veteranen spijt
  NOS Nieuws, 29 juni 2005
  De regering heeft haar spijt betuigd voor de lakse houding die er jaren was tegenover Indië-veteranen. Dat gebeurde in de Ridderzaal in Den Haag waar veteranen werden toegesproken tijdens de nationale Veteranendag die vandaag voor het eerst wordt gehouden. Vice-premier Zalm zei dat de aandacht voor de psychische schade te laat op gang kwam, vooral bij Indië-veteranen.
   
 • Strijd om Filipijnse Luzon voorbij
  door Herman Postema, Reformatorisch Dagblad, 25 juni 2005
  Niet alleen de beroemde toezegging van de generaal uit het begin van de oorlog om naar de Filipijnen te zullen terugkeren, is reden voor de Amerikaanse aandacht in de archipel in februari 1945. Er zijn ook strategische motieven om de Filipijnen te veroveren. De eilanden in het centrum van de archipel zijn buitengewoon geschikt om als vliegbasis te dienen. Van daaruit kunnen de Amerikanen de Japanse verbindingslijnen in de Zuid-Chinese Zee aanvallen. Bovendien kunnen de Amerikanen de vliegvelden op de zuidelijke Filipijnen niet missen bij operaties tegen de rijke olievelden in Nederlands-Indië.
   
 • Opdat óók Japan die periode niet vergeet
  door Maaike Oppier, Haagsche Courant, 19 juni 2005
  Het is een somber bewolkte ochtend in de Haagse Tobias Asserlaan. Maar de kleine honderd demonstranten voor de Japanse ambassade hebben hun gele paraplu's niet op vanwege de regen die zou kunnen vallen. Geel is het symbool van de strijd tegen Japan, de vijand tijdens de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië, waarvan zij ruim zestig jaar geleden slachtoffer waren.
   
 • Uit Indië kwam een nieuwe, kleurrijke en geurige wereld
  Utrechts Nieuwsblad, 18 juni 2005
  Ze waren anders, en o zo interessant. Indische mensen waren bruin, kwamen van heel ver, aten dikke aangekoekte korsten van rijst en ze staken vreemde rode pepers zonder blikken of blozen in hun mond. De flat aan de Goeman Borgesiuslaan bij de Draaiweg was drukbevolkt met Indische mensen die begin jaren vijftig naar Nederland waren gekomen.
   
 • Ereschuld, maar geen cent afgelost
  Volkskrant, 17 juni 2005
  Toen Multatuli zich in 1859 opwierp als de grote klokkenluider van misstanden in het Javaanse regentschap Lebak, was Nederland in feite nog niet eens vijftig jaar de formele kolonisator.
   
 • Opdat óók Japan die periode niet vergeet
  door Maaike Oppier, Haagsche Courant, 17 juni 2005
  Het is een somber bewolkte ochtend in de Haagse Tobias Asserlaan. Maar de kleine honderd demonstranten voor de Japanse ambassade hebben hun gele paraplu's niet op vanwege de regen die zou kunnen vallen. Geel is het symbool van de strijd tegen Japan, de vijand tijdens de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië, waarvan zij ruim zestig jaar geleden slachtoffer waren.
   
 • Dagelijks actie Japanse ambassade
  Haagsche Courant, 16 juni 2005
  Nederlandse slachtoffers van Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië gaan twee maanden lang dagelijks voor de Japanse ambassade in Den Haag demonstereren. Voor de dagelijkse demonstraties is gekozen, omdat het zestig jaar geleden is dat Japan capituleerde.
   
 • Van zakelijk geschil tot emotionele halszaak
  Volkskrant, 3 juni 2005
  Zestigduizend Nederlanders uit Indië klopten na de oorlog bij de overheid aan voor achterstallig salaris. Zij werden afgescheept. De kwestie staat symbool voor de onheuse bejegening.
   
 • Indische oud–ambtenaren wachten al 60 jaar op salaris
  Reformatorisch Dagblad, 31 mei 2005
  Ambtenaren die tijdens de Japanse bezetting in dienst waren van het gouvernement van voormalig Nederlands–Indië wachten al 60 jaar op uitbetaling van hun achterstallig salaris. Datzelfde geldt voor militairen van het Koninklijk Nederlands–Indisch Leger (KNIL). De houding van de Nederlandse regering heeft erg veel extra leed veroorzaakt bij overlevenden van de wrede Japanse overheersing.
   
 • "Beatrix wilde excuses aanbieden aan Indonesië"
  Reformatorisch Dagblad, 25 april 2005
  Koningin Beatrix wilde in 1995 excuses aanbieden aan Indonesië voor de fouten die Nederlanders daar tijdens de politionele acties hebben gemaakt. Premier Kok hield dat tegen, meldde de Volkskrant zaterdag.
   
 • De Zwarte Hollanders waren moedig, trots en ongehoorzaam
  door Sacha Wamsteker, Trouw, 19 mei 2005
  Afrikaanse rekruten vochten voor het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (Knil) op Java en Sumatra. Een expositie in het Tropenmuseum vertelt het verhaal van de 'Zwarte Hollanders'.
   
 • Eerste Japanse boek over Jappenkamp Nederlands-Indië
  Telegraaf, 18 mei 2005
  Eerste Japanse boek over Jappenkamp Nederlands-Indië
  Reformatorisch Dagblad, 18 mei 2005
  Een boek over een Nederlandse jongen in een Japans gevangenenkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië is niet iets bijzonders. Wel als het boek in het Japans verschijnt. Schrijver Pans Schomper reikte woensdag in Amsterdam zijn boek Indië vaarwel: de belofte van de eierboer, uit aan een vertegenwoordiger van de Japanse ambassade.
   
 • Japanners in Batavia voelen het einde naderen
  door Michel Maas, Volkskrant, 5 mei 2005
  Geallieerde troepen zijn geland op Tarakan, een eilandje ten noordoosten van Borneo. Voor de Nederlandse inwoners van Batavia kondigt de landing de bevrijding aan van heel Indonesië. 'De spanning is ondraaglijk. Een zee van geruchten golft door de stad'.
   
 • De jongens van Bangkong vergeten nooit : oud-gevangenen van Japans interneringskamp komen vooral voor een leuke avond
  door Elsbeth Stoker, Volkskrant, 25 april 2005
  De jongens van het Japanse interneringskamp Bangkong waren zaterdag bijeen. Om te eten en te lachen. En in de hoop dat Japan eindelijk schuld zal bekennen.
   
 • Excuses?
  door Marc van den Eerenbeem, Michel Maas & Alsbeth Stoker, Volkskrant, 25 april 2005
  Koningin Beatrix wilde in 1995 excuses aanbieden aan het Indonesische volk. De toenmalige minister-president Wim Kok hield dat tegen. Zijn excuses alsnog een goed idee?
   
 • 'Kok hield excuses tegen van Beatrix'
  Volkskrant, 23 april 2005
  'Kok verbood Beatrix excuses aan Indonesië'
  Elsevier, 23 april 2005
  "Beatrix mocht geen excuses aanbieden"
  Reformatorisch Dagblad, 23 april 2005
  'Beatrix wilde excuses aanbieden aan Indonesië'
  Telegraaf, 23 april 2005
  Koningin Beatrix wilde in 1995 haar excuses aanbieden aan het Indonesische volk voor de misdragingen van Nederlandse militairen tijdens de politionele acties in 1949 en in 1950. De toenmalige minister-president, Wim Kok, heeft die wens tegengehouden volgens betrokkenen. Kok ontkent dit in een reactie. Beatrix wilde de Indonesiërs tegemoetkomen tijdens haar staatsbezoek aan dat land.
   
 • Japan maakt excuus voor wreedheden
  NOS Nieuws, 22 april 2005
  Japan biedt excuses aan voor oorlogsverleden
  Elsevier, 22 april 2005
  Japanse premier Koizumi betuigt 'diepe spijt'
  NRC Handelsblad, 22 april 2005
  Excuses Japan voor oorlogsverleden
  Nu.nl, 22 april 2005
  Excuses Japan voor oorlogsverleden
  Parool, 22 april 2005
  Koizumi betuigt spijt
  Parool, 22 april 2005
  Excuus Japanse premier voor wreedheden
  Reformatorisch Dagblad, 22 april 2005
  Japanse premier maakt excuus voor wreedheden
  Trouw, 22 april 2005
  Excuses Japan voor oorlogsverleden
  Volkskrant, 22 april 2005
  De Japanse premier Koizumi heeft zijn excuus aangeboden voor het leed dat zijn land in het verleden heeft veroorzaakt in andere Aziatische landen. Hij kwam met de spijtbetuiging op een Afrikaans-Aziatische top die in Jakarta wordt gehouden.
   
 • Nederlands-Indië herleeft in Den Haag
  Telegraaf, 13 april 2005
  Nederlands-Indië herleeft deze zomer in Den Haag, de stad waar de meeste oud-Indiëgangers een nieuw bestaan opbouwden. Meer dan honderd tentoonstellingen, voorstellingen, concerten en evenementen laten het Indië van weleer zien en hoe dit Den Haag heeft verrijkt.
   
 • "Jaren van gisting en verwarring" : Indonesische kwestie grootste trauma van Drees' politieke leven
  Reformatorisch Dagblad, 30 maart 2005
  Als minister en als premier is Drees (PvdA) nauw betrokken geweest bij de twee politionele acties tegen Indonesië, net na de Tweede Wereldoorlog. "Moreel hebben we als socialistische ministers voortdurend gehandeld naar wat steeds mijn standpunt is geweest: dat Indonesië recht had op volledige vrijheid."
   
 • Hella Haasse schenkt bibliotheek aan Indisch Huis
  Volkskrant, 17 maart 2005
  Hella Haasse schenkt bibliotheek aan Indisch Huis
  Telegraaf, 17 maart 2005
  Schrijfster Hella Haasse heeft donderdag haar Indische bibliotheek geschonken aan Het Indisch Huis in Den Haag. Onderzoekers en biografen kunnen straks haar boeken, tijdschriften en knipsels over Indonesië inzien in de bibliotheek van Het Indisch Huis.
   
 • Schilder van Nederland in oorlogstijd
  Volkskrant, 16 maart 2005
  Cees Fasseur staat stil bij de gisteren overleden Loe de Jong, de geschiedschrijver van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Fasseur is historicus en was meelezer van de Indische delen van Loe de Jongs standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
   
 • Tweede Wereldoorlog
  Kamerstuk, 24 februari 2005
  Dit jaar is het 60 jaar geleden dat Nederland en Nederlands-Indië werden bevrijd van hun bezetter. 2005 is een bijzonder lustrumjaar dat bijzondere aandacht verdient. In deze brief laat staatssecretaris Ross aan de Tweede Kamer weten hoe zij hieraan bijdraagt. Zo heeft zij het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Cogis gevraagd de website www.60jaarbevrijding.nl op te zetten.
   
 • Banda Atjeh : tsunami overspoelde 'Kherkhof'
  door Sybilla Claus, Trouw, 1 februari 2005
  Een kerkhof in Banda Atjeh, de hoofdstad van het Indonesische Atjeh, getuigt van de bedenkelijke rol die de Nederlanders een eeuw geleden hebben gespeeld. Ook hier heeft de tsunami huisgehouden.
   
 • Thee en Tagore, tussen Batavia en Malang : brieven en entrefilets uit Indië
  door Jan Blokker, Volkskrant, 21 januari 2005
  [Boekrecensies van: Vilan van de Loo: Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen-Schoevers, journaliste en declamatrice in Indië, KITVL Uitgeverij, 175 pagina's, € 29,90, ISBN 90 6718 234 6, Nelleke Noordervliet (inl.): Brieven van de thee - uit een Indisch familiearchief, Querido; 375 pagina's; € 19,95, ISBN 90 2145 015 1
   
 • De stand van de zon, maan en sterren
  door Hilde Janssen, IS, december 2004
  Het lijkt een speelfilm, maar het is een documentaire. Dat is sleutel van het succes van Leonard Helmrich's sprankelende filmdocument 'De stand van de Maan' over het leven van de Indonesische weduwe Rumidjah en haar familie.
   
 • Indonesië wil studentenrevolte tegen Soeharto liever vergeten : nieuwe film over het bloedbad van Semanggi trekt in Jakarta nauwelijks publiek
  door Michel Maas, Volkskrant, 15 september 2004
  Honderden doden vielen er in 1998 in de strijd tegen dictator Soeharto en vóór democratie. Maar Indonesië denkt niet meer aan de helden van die dagen.
   
 • De oorlog in Nederlands-Indië
  door Dirk Vlasblom, NRC Handelsblad, 14 augustus 2004
  De Tweede Wereldoorlog had in Oost-Azië en het Stille Oceaangebied een ander verloop dan in Europa. Toen Duitsland in mei 1940 Nederland binnenviel, werden de banden tussen het moederland en Nederlands-Indië doorgesneden.
   
 • Videomonument voor vrijheid en Indonesië
  IS, mei 2004
  Meer aandacht voor vrijheid én voor Indonesië. Niet alleen op Bevrijdingsdag, ook daarvoor en daarna. Met dat idee produceert Willem Alkema een videomonument, dat bestaat uit korte films van amateurs en professionals over de relatie Nederland - Indonesië.
   


- venster sluiten -