Agama: warta berita

Agama: warta berita
Religie: nieuwsberichten

4 juli 2008Zie ook de nieuwsberichten over:
 • Nieuwe kerk voor Molukse Krimpenaren
  Reformatorisch Dagblad, 4 juli 2008
  De bouw van een nieuwe kerk voor de Molukkers in Krimpen aan den IJssel zorgt voor gemengde gevoelens bij de achterban. Een aantal bewoners keert zich tegen de sloop van acht woningen die de nieuwbouw van de kerk mogelijk moet maken.
   
 • Drie kerken venield in Indonesië
  KerkNet/Asianews, 4 juli 2008
  Volgens Asianews werden half juni drie protestantse kerken vernield in Bekasi (Indonesië), ofschoon voorafgaand een akkoord was bereikt met de overheid. Sinds oktober 2005 mochten de kerkgebouwen niet langer worden gebruikt voor de eredienst, maar de gelovigen kregen van de overheid de toezegging dat zij een 'gebedshal' mochten gebruiken.
   
 • Moderamen ontmoet delegatie Indonesische Papua-kerk : 'Gevoel in de hoek gedrukt te worden'
  RKnieuws.net, 1 juli 2008
  Een delegatie van de GKI di tanah Papua (de Evangelisch Christelijke Kerk in Papua) heeft tegen het moderamen van synode van de Protestantse Kerk haar grote zorg uitgesproken over de huidige situatie in Papua (het voormalig Nieuw-Guinea). Voor vele Papua's leeft het gevoel in de hoek gedrukt te worden en niet mee te tellen in het huidige Indonesië. Dit wordt versterkt door het toenemende aantal migranten uit andere delen van Indonesië.
   
 • Universiteit Leiden: islam in Indonesië nog steeds gematigd
  Nieuwsbank, 1 juli 2008
  'Traditionele gezagdragers geven hun invloed op het gebied van huwelijksrecht niet graag op, of het nu katholieke priesters, Afrikaanse stamhoofden of islamitische schriftgeleerden zijn', zegt Jan Michiel Otto, hoogleraar recht en bestuur in ontwikkelingslanden en directeur van het Van Vollenhoven Instituut. 'Daartegenover emanciperen vrouwen wereldwijd en schrijdt de tendens naar gelijke rechten al meer dan een eeuw voort, in Latijns-Amerika, Afrika en ook in de moslimwereld.'
   
 • Protest christenen tegen shariabank
  Reformatorisch Dagblad, 30 juni 2008
  Christelijke politici in Indonesië protesteren fel tegen een nieuwe wet die het gebruik van speciale shariabanken moet ondersteunen. De christelijke Partij Voor Vrede en Welvaart (PDS) heeft gedreigd desnoods het constutionele hof in te schakelen om de wet te blokkeren. In Jakarta stemde deze maand een overgrote meerderheid van het Indonesische parlement voor de zogenoemde shariabankwet. De PDS vreest dat islamisten met deze wet een voet tussen de deur krijgen in de nationale wetgeving en hun ultraconservatieve politieke agenda kunnen uitvoeren.
   
 • Indonesië sloopt drie kerken
  Katholiek Nieuwsblad, 28 juni 2008
  Zonder zich te storen aan eerder gesloten akkoord over godsdienstvrijheid hebben de Indonesische autoriteiten drie drukbezochte protestantse kerken afgebroken. Het incident gebeurde begin deze maand in Bekasi Regency op West-Java, een streek die gekenmerkt wordt door geweld door moslim-fundamentalisten tegen de zogenaamde huiskerken. Deze keer werden christenen echter "aangevallen" door de overheid zelf. Theo Billa, een katholieke activist die contact heeft met de dominees van de getroffen kerken, sprak met AsiaNews over de gebeurtenissen.
   
 • 'Indonesiërs in meerderheid voor sharia'
  De Pers, 24 juni 2008
  Meer dan de helft van de Indonesiërs is voorstander van de invoering van de sharia, de islamitische wet. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Australische onderzoeksbureau Roy Morgan. Een minderheid wil daarbij ook de strengere regels invoeren, zoals het afhakken van handen bij dieven en vrouwen verplichten zich volledig te bedekken.
   
 • Benoeming bij pauselijke Raad voor interreligieuze dialoog
  RKnieuws.net, 23 juni 2008
  Paus Benedictus XVI heeft zaterdaf mgr. Andrew Thanya-anan-Vissanu, raadgever bij de apostolische nuntiatuur in Indonesië, benoemd tot onder-secretaris van de pauselijke Raad voor de interreligieuze dialoog.
   
 • Religieus conflict dreigt in West-Papoea
  Reformatorisch Dagblad, 20 juni 2008
  Tussen moslims en christenen in West-Papoea dreigt een nieuw bloedig conflict te ontstaan. De massale migratie van Indonesische moslims naar West-Papoea leidt tot grote spanningen en wederzijds wantrouwen. Dit meldt de gezaghebbende organisatie International Crisis Group (ICG) in een nieuw rapport.
   
 • Paus benoemt bisschoppen in Indonesië en Congo : ook speciale gezant aangeduid
  RKnieuws.net, 17 juni 2008
  Paus Benedictus XVI heeft pastoor Petrus Boddeng Timang benoemd tot bisschop van Banjarmasin (Indonesië). Dit bisdom telt 3.135.000 inwoners, waarvan 18.200 katholieken. In het bisdom zijn 22 priesters werkzaam. De nieuwe bisschop werd geboren in 1947 en werd in 1974 priester gewijd.
   
 • International Crisis Group: Groeiende spanningen tussen christenen en moslims in Papoea
  RKnieuws.net, 17 juni 2008
  In Papoea (Indonesië) dreigen conflicten los te barsten tussen christenen en moslims. Dat stelt het instituut International Crisis Group (ICG) in een rapport dat maandag in Jakarta is voorgesteld. In dit document stelt ICG dat er groeiende spanningen bestaan in deze ontzaglijk grote regio in het oosten van Indonesië tussen de autochtone christelijke meerderheid en de moslimminderheid, die geëmigreerd is vanuit de andere Indonesische eilanden. De kans op een conflict is groot omdat beide kampen ontstemd zijn, aldus ICG.
   
 • Katholiek protest tegen mijnbouw Indonesië
  KerkNet, 14 juni 2008
  Katholieke priesters en religieuzen in Indonesië protesteren tegen de plannen voor de ontginning van goudmijnen in Buyasuri, Lebantukan en Omesuri op het eiland Lembata. Ze vinden het niet kunnen dat de gronden van de plaatselijke bevolking worden aangeslagen en stellen zich vragen bij de gevolgen voor het milieu. Bij de overdracht van gronden deden zich volgens hen ook tal van onregelmatigheden voor.
   
 • Godsdienstvrijheid lijdt nederlaag
  door Michel Maas, Volkskrant, 10 juni 2008
  De Indonesische regering heeft maandag een omstreden wereldwijde islamitische beweging het leven onmogelijk gemaakt. De Ahmadiyyah-beweging moet onmiddellijk al haar religieuze activiteiten staken. Met dit besluit zwicht de regering voor radicale moslimgroepen die de beweging al enkele jaren belagen, en die ook maandag weer in Jakarta de straat op zijn gegaan om een verbod van de beweging te eisen. Het besluit moet een einde maken aan een snel escalerend debat over godsdienstvrijheid in Indonesië.
   
 • Jakarta legt Ahmadiyah aan banden
  NRC Handelsblad, 10 juni 2008
  De Indonesische regering heeft gisteren de islamitische sekte Ahmadiyah de facto verboden. De maatregel moet een einde maken aan religieuze spanningen met name op het eiland Java. De islamitische Hoge Raad had de sekte onlangs verboden. Aanhangers van Ahmadiyah, die in Indonesië zo'n 200.000 volgelingen telt, gaan ervan uit dat Mohammed niet de laatste profeet was maar de Indiër Mirza Ghulam Ahmad die in 1908 overleed.
   
 • Indonesië legt sekte beperkingen op
  Wereldomroep, 9 juni 2008
  De Indonesische regering heeft zware beperkingen opgelegd aan de Ahmadiya-sekte. Aanhangers van de sekte mogen niet langer geloofsuitingen uitdragen die in strijd zijn met de oorspronkelijke islam. Daarmee komt de regering slechts gedeeltelijk tegemoet aan de eis van radicale moslims, die tijdens een betoging in Jakarta vroegen om een totaalverbod van de sekte. Ook riepen duizenden Indonesische moslims op tot een heilige oorlog en de uitroeiing van de sekte.
   
 • Indonesië gelast aanpassing moslimsekte Ahmadiyah
  Trouw, 9 juni 2008
  Indonesië gelast aanpassing moslimsekte Ahmadiyah
  De Pers, 9 juni 2008
  Indonesië gelast aanpassing moslimsekte Ahmadiyah
  Nieuws.nl, 9 juni 2008
  Indonesië gelast aanpassing moslimsekte Ahmadiyah
  Elsevier, 9 juni 2008
  Indonesië pakt moslimsekte aan : terugkeren naar hoofdstroom islam
  RKNieuws.net/Nederlands Dagblad, 11 juni 2008
  Aanhangers van de moslimsekte Ahmadiyah moeten terugkeren naar de hoofdstroom van de islam, anders riskeren zij tot vijf jaar celstraf wegens belediging van Indonesië's belangrijkste godsdienst. Dat heeft de regering maandag gezegd. De Indonesische grondwet garandeert de Indonesiërs vrijheid van godsdienst, maar veel Indonesische moslims beschouwen het als een belediging dat Ahmadiyah weigert Mohammed te erkennen als de enige profeet.
   
 • Indonesische radicalen willen 'jihad' tegen sekte
  Volkskrant, 9 juni 2008
  Duizenden Indonesische moslims hebben maandag opgeroepen tot een jihad (heilige oorlog) tegen een islamitische sekte. In de hoofdstad Jakarta riepen zij op tot de 'uitroeiing' van de Ahmadiya-sekte, die conservatieve moslims zien als afvallig. Het imago van Indonesië als gematigd moslimland liep de afgelopen weken een flinke deuk op door gewelddadige protesten tegen de Ahmadiya-beweging.
   
 • Religieuze rellen teisteren Indonesië
  Volkskrant, 8 juni 2008
  Religieuze rellen teisteren Indonesië
  Nu.nl, 8 juni 2008
  Religieuze rellen teisteren Indonesië : verdeeldheid en onrust onder de bevolking
  RKNieuws.net, 8 juni 2008
  Religieuze rellen in Indonesië
  Reformatorisch Dagblad, 9 juni 2008
  Religieuze rellen teisteren Indonesië
  Gelderlander, 8 juni 2008
  Religieuze rellen teisteren Indonesië
  Stentor, 8 juni 2008
  Religieuze rellen teisteren Indonesië
  BN/De Stem, 8 juni 2008
  Religieuze rellen teisteren Indonesië
  Dagblad van het Noorden, 8 juni 2008
  Indonesië wordt opnieuw geteisterd door religieuze rellen die leiden tot verdeeldheid en onrust onder de bevolking. De strijd speelt zich af tussen verschillende stromingen binnen de islam. Vorige week zondag werd een mars van AKKBB, de beweging voor vrijheid van godsdienst, hard uiteengeslagen door activisten van de militante islamitische organisatie FPI. Aan de manifestatie deden ook vrouwen en kinderen mee.
   
 • Indonesië: geen verbod Ahmadiyya-beweging
  RNW Wereldomroep, 6 juni 2008
  De Indonesische regering is niet van plan de gematigd islamitische Ahmadiyya-beweging te verbieden. Dat heeft een hoge ambtenaar van het ministerie van Godsdienstzaken tegen de Wereldomroep gezegd. De laatste tijd gaan in Indonesië steeds meer stemmen op om de Ahmadiyya te verbieden. Maar in plaats van met een verbod komt de regering met een waarschuwing dat de beweging zich strikt aan de islam moet houden.
   
 • Indonesische sekte mikpunt van geweld : wildste geruchten doen de ronde over de islamitische Ahmadiyya-beweging
  door Esther de Jong, Trouw, 6 juni 2008
  In Indonesië ligt de Ahmadiyya-stroming onder vuur van fundamentalisten. Terwijl gematigde moslims religieuze tolerantie bepleiten, overweegt de regering Ahmadiyya te verbieden. Ze bidden vijf keer per dag, lezen uit de Koran en gaan op bedevaart naar Mekka: de 500.000 actieve leden die Ahmadiyya naar eigen zeggen in Indonesië heeft, hebben dezelfde religieuze gewoonten als andere moslims.
   
 • Zendeling Gossner: Gij moet buit medebrengen
  door H. Boele, Reformatorisch Dagblad, 5 juni 2008
  De christenfilantroop Ottho Gerhard Heldring heeft zich in het bijzonder laten inspireren door de Duitse zendingsman J.E. Gossner. [...] Gossner beloofde Heldring zendelingen en Heldring nam op zich voor hun uitzending naar Indië te zorgen. Reeds het volgende jaar klopten drie leerlingen van Gossner aan de pastorie te Hemmen aan; ze brachten de groeten van vader Gossner over en wensten te worden uitgezonden. Zij vertrokken naar Batavia. [...]
   
 • Christenen op Zuid-Molukken aangevallen
  Reformatorisch Dagblad, 4 juni 2008
  Christenen op Zuid-Molukken aangevallen : vier doden en 56 gewonden
  Reformatorisch Dagblad, 4 juni 2008
  In Indonesië hebben islamitische extremisten vorige maand gewelddadige aanvallen op christenen uitgevoerd. Daarbij vielen vier doden en 56 gewonden. Dat meldde de christelijke nieuwsdienst Compass Direct dinsdag op basis van berichten van de hulporganisatie Barnabas Fund. In het overwegend door christenen bewoonde dorp Horale op het Zuid-Molukse eiland Ceram zijn op 2 mei vier christenen gemarteld en gedood. Volgens de berichten werd bij drie van de vier christenen de keel doorgesneden. Er vielen 56 gewonden.
   
 • Democratische islam Indonesië bevat les voor Arabische wereld : onderzoeker Schulte Nordholt optimistisch over 10 jaar democratische hervormingen
  Nieuwsbank, 4 juni 2008
  Indonesië komt volop in het nieuws met felle aanvallen van radicale moslims op minderheidsgroeperingen als de ahmadiyya en christenen. Maar hoeveel en welke moslims vertegenwoordigen die fundi's eigenlijk? In de studio bij presentator Hasan Evrengün zit professor Henk Schulte Nordholt. Hij brengt onontbeerlijke nuances aan in het beeld dat de media ons voorhouden.
   
 • Tientallen fundamentalisten opgepakt in Indonesië
  Trouw, 4 juni 2008
  Tientallen fundamentalisten opgepakt in Indonesië
  Nieuws.nl, 4 juni 2008
  Tientallen fundamentalisten opgepakt in Indonesië
  De Pers, 4 juni 2008
  Tientallen fundamentalisten opgepakt in Indonesië
  Elsevier, 4 juni 2008
  De Indonesische politie heeft woensdag 57 leden van de moslim­fundamentalistische organisatie Islamitisch Verdedigingsfront (FPI) voor verhoor opgepakt in verband met een aanval die de fundamentalisten zondag pleegden op een demonstratie voor religieuze tolerantie in Jakarta. Onder de 57 is FPI-leider Habib Rizhiq. Het hoofdkwartier van de organisatie wordt in de gaten gehouden door vijftienhonderd militairen. Dit heeft de politie bekendgemaakt. Bij de aanval van zondag raakten zeker twaalf mensen gewond.
   
 • Tientallen militanten Indonesië opgepakt [video]
  Algemeen Dagblad, 4 juni 2008
  De Indonesische politie heeft woensdagmorgen bijna zestig leden van de militante islamitische organisatie FPI aangehouden. De politie verdenkt de militanten van het verstoren van een betoging voor religieuze verdraagzaamheid.
   
 • Tientallen militanten Indonesië opgepakt
  Telegraaf, 4 juni 2008
  Tientallen militanten Indonesië opgepakt
  Reformatorisch Dagblad, 4 juni 2008
  De Indonesische politie heeft woensdagmorgen bijna zestig leden van de militante islamitische organisatie FPI aangehouden. De politie verdenkt de militanten van het verstoren van een betoging voor religieuze verdraagzaamheid. De politie liet weten dat de aanhoudingen zijn verricht in kantoren van de FPI en in huizen van leden van de groepering in de hoofdstad Jakarta.
   
 • Indonesië arresteert 57 moslimfundamentalisten
  Laatste Nieuws, 4 juni 2008
  In Indonesië zijn 57 fundamentalistische moslims gearresteerd omdat ze ervan worden verdacht zondag in Jakarta deelnemers aan een demonstratie voor religieuze tolerantie te hebben aangevallen. Dat heeft de Indonesische politie bekendgemaakt.
   
 • Moslimgroepen slaags in Yogyakarta
  Algemeen Dagblad, 3 juni 2008
  Aanhangers van de grootste moslimorganisatie van Indonesië, Nahdhatul Ulama (NU), zijn gisteren in Yogyakarta slaags geraakt met leden van een fundamentalistische moslimgroep. Aanleiding was volgens de politie het geweld dat de fundamentalistische groep, verenigd in het Islamitisch Verdedigingsfront (FPI), afgelopen zondag pleegde tegen deelnemers aan een demonstratie voor religieuze tolerantie in Jakarta. Bij de aanval van zondag raakten zeker twaalf mensen gewond.
   
 • Moslimgroepen slaags in Jogyakarta
  De Pers, 3 juni 2008
  Moslimgroepen slaags in Jogyakarta
  Elsevier, 3 juni 2008
  Aanhangers van de grootste moslimorganisatie van Indonesië, Nahdhatul Ulama, zijn in Jogyakarta slaags geraakt met leden van een fundamentalistische moslimgroep naar aanleiding van een aanval die de fundamentalisten zondag pleegden op een demonstratie voor religieuze tolerantie in Jakarta. Dat hebben de politie en ooggetuigen dinsdag gezegd.
   
 • Radicale moslims vallen bijeenkomst voor godsdienstvrijheid aan : verscheidene gewonden
  RKnieuws.net, 2 juni 2008
  Honderden leden van een radicale moslimgroep, gewapend met stokken, hebben zondag in Jakarta de deelnemers van een bijeenkomst ten gunste van de godsdienstvrijheid aangevallen. Dat heeft een Indonesische radio gemeld. De bijeenkomst werd georganiseerd door de nationale Alliantie voor de godsdienstvrijheid en het geloof. De deelnemers betuigden hun steun aan een spirituele beweging die ontstaan is uit de islam en die het slachtoffer is van vervolgingen door fundamentalische moslims.
   
 • Gewonden in Jakarta bij religieuze mars
  Trouw, 1 juni 2008
  Gewonden in Jakarta bij religieuze mars
  Telegraaf, 1 juni 2008
  Tijdens een mars voor religieuze vrijheid in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn zondag ruim tien mensen gewond geraakt. Aanhangers van de militante islamitische partij FPI vielen de optocht in het centrum van de stad aan. Zij gooiden stenen naar de betogers en sloegen met bamboestokken onder anderen vrouwen, ouderen en kinderen.
   
 • Moslims vallen vredesmars aan
  Sp!ts, 1 juni 2008
  Aanhangers van de militante islamitische partij FPI hebben vandaag in de Indonesische hoofdstad Jakarta een mars voor religieuze vrijheid aangevallen. Er vielen tien gewonden toen de barbaren vrouwen, ouderen en kinderen met stenen en bamboestokken bewerkten.
   
 • Islamisten verstoren demonstratie Jakarta
  Trouw, 1 juni 2008
  Islamisten verstoren demonstratie Jakarta
  De Pers, 1 juni 2008
  Islamisten verstoren demonstratie Jakarta
  Nieuws.nl, 1 juni 2008
  Islamisten verstoren demonstratie Jakarta
  DAG, 1 juni 2008
  Islamisten verstoren demonstratie Jakarta
  Elsevier, 1 juni 2008
  Islamitische fundamentalisten hebben zondag in de Indonesische hoofdstad Jakarta een demonstratie voor religieuze tolerantie verstoord. Met stokken sloegen ze demonstranten, zeiden getuigen. Ongeveer tweehonderd christenen, gematigde moslims en leden van Ahmadiyah -een islamitische groep die mogelijk door de regering wordt verboden- verzamelden zich bij het Nationale Monument om de pluralistische traditie van Indonesië te vieren. Leden van het Islamitisch Verdedigingsfront stormden op de demonstranten af en sloegen hen.
   
 • Christelijk Indonesië bundelt krachten
  Reformatorisch Dagblad, 22 mei 2008
  Nieuwe islamitische partijen boeken grote successen bij de regionale verkiezingen in Indonesië. Het lijkt een voorteken voor de allesbepalende presidentsverkiezingen in 2009. Ondertussen delen kleine christelijke partijen de toenemende vrees voor een moslimstaat en een constant hogere kiesdrempel.
   
 • Bisschop Wiertz ontvangt Indonesische collega : ervaringen uitwisselen
  RKnieuws.net, 20 mei 2008
  In het Bisschopshuis te Roermond ontving bisschop Frans Wiertz maandag mgr. Joseph Suwatan m.s.c., de bisschop van het Indonesische bisdom Manado. Mgr. Wiertz is altijd verheugd om collega's uit diverse werelddelen te ontmoeten om zo de vensters van het bisdom open te houden naar de Wereldkerk. Er vindt dan ook bij elke ontmoeting een intense uitwisseling van ervaringen plaats.
   
 • Betoging Ahmadiyah-aanhangers in Indonesië
  Trouw, 6 mei 2008
  Betoging Ahmadiyah-aanhangers in Indonesië
  De Pers, 6 mei 2008
  Betoging Ahmadiyah-aanhangers in Indonesië
  Nieuws.nl, 6 mei 2008
  Betoging Ahmadiyah-aanhangers in Indonesië
  DAG, 6 mei 2008
  Betoging Ahmadiyah-aanhangers in Indonesië
  Elsevier, 6 mei 2008
  Zo'n driehonderd aanhangers van de Ahmadiyah-beweging zijn dinsdag in Jakarta de straat op gegaan om tegen een mogelijk verbod op de beweging te demonstreren. De betogers liepen langs het kantoor van de mensen­rechten­vertegenwoordiger van de Verenigde Naties om een lijst met misdaden tegen Ahmadiyah-aanhangers te overhandigen.
   
 • Moskee 'afvallige' moslimsekte in brand gestoken
  Trouw, 28 april 2008
  Moskee 'afvallige' moslimsekte in brand gestoken
  De Pers, 28 april 2008
  Moskee 'afvallige' moslimsekte in brand gestoken
  DAG, 28 april 2008
  Moskee 'afvallige' moslimsekte in brand gestoken
  Nieuws.nl, 28 april 2008
  Moskee 'afvallige' moslimsekte in brand gestoken
  Elsevier, 28 april 2008
  Moskee 'afvallige' moslimsekte in brand gestoken
  Laatste Nieuws, 28 april 2008
  Moskee moslimsekte in brand gestoken
  Reformatorisch Dagblad, 28 april 2008
  Moskee van 'afvalligen' in brand gestoken
  BN/De Stem, 29 april 2008
  Honderden Indonesiërs hebben maandag in de stad Sukabumi, in West-Java, een moskee in brand gestoken van de Ahmadiyah-sekte. Deze aan het eind van de negentiende eeuw in Pakistan gestichte moslimsekte wordt door veel andere moslims gezien als afvallig. Moslimpuristen beschouwen de Ahmadiyah als een doelbewust door de koloniale overheersers gecreëerde splijtzwam. Voor zover bekend zijn in de moskee geen slachtoffers gevallen, zei de politie.
   
 • Moslims steken moskee Java in brand
  NOS Nieuws, 28 april 2008
  In Indonesië is een moskee van de Ahmadiyah-sekte in brand gestoken. Dat gebeurde in Sukabumi op Java. Volgens conservatieve moslims vertegenwoordigt de sekte niet het ware geloof. Niemand raakte bij de brand gewond.
   
 • Indonesische christenen komen samen in winkelcentra
  News4all, 28 april 2008
  Steeds vaker komen christenen op West-Java op zondagochtend in alle vroegte samen in winkelcentra. Erg open zijn ze daar niet over, uit angst voor intimidatie door moslimgroepen. Meer dan honderd kerken zouden de afgelopen twee jaar te maken hebben gehad met geweld of intimidatie. Op West-Java heeft slechts 20 procent van de kerken officiële toestemming om samenkomsten te houden. Andere kerken komen meestal bijeen in tijdelijke huisvesting.
   
 • Indonesië: sharia rukt steeds verder op
  Katholiek Nieuwsblad, 24 april 2008
  In Padang, de hoofdstad van de provincie West-Sumatra, lijkt de sfeer meer op die van een islamitische staat. Vrouwelijke studenten die geen hoofddoek (hijab) dragen worden vaak geschorst. De verplichting tot naleving van de islamitische gewoonten, gesanctioneerd door de controversiële regionale wet van 2005, geldt ook voor niet-islamitische meisjes, en zet de religieuze minderheden zwaar onder druk. De wildgroei van lokale wetgeving, gebaseerd op de sharia is een groeiend fenomeen in Indonesië. Ondanks protesten van religieuze minderheden en mensenrechten NGO's, is de centrale overheid er tot nu toe nog niet tegen opgetreden.
   
 • Koloniale lessen over moslimgevaar
  door Marcel Decraene, RNW Wereldomroep, 23 april 2008
  Toen Nederlands-Indië nog deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden was driekwart van de Nederlandse onderdanen moslim. Net als nu waren de machthebbers op hun hoede voor de islam. Welke moslims waren wel te vertrouwen en welke zeker niet? In de eerste helft van de vorige eeuw werd veelvuldig advies gevraagd aan de grondlegger van de Nederlandse islamologie, Christiaan Snouck Hurgronje. Zijn diens inzichten nog steeds bruikbaar?
  Luister naar de reportage van Marcel Decraene (6'18'')
   
 • Woede Indonesiërs keert zich tegen moslimsekte
  door Jan Lepeltak, Nederlands Dagblad, 23 april 2008
  Duizenden moslims in Jakarta demonstreerden afgelopen zondag tegen de islamitische sekte Ahmadiyyah. Het massaprotest kwam na een aanbeveling van een hoge adviesraad aan president Yudhoyono om de sekte te verbieden. Veel aanhangers vrezen een islamitische radicalisering. Een verbod van de moslimsekte Ahmadiyyah houdt de Indonesiërs meer bezig dan de omstreden film Fitna. Critici van het verbod spreken van een verdere uitholling van de godsdienstvrijheid in Indonesië. Ahmadiyyah vreest dat dit verbod radicale moslims zal uitnodigen tot geweld tegen de sekteleden. Vrijdag al vernielden vijftig personen een moskee van Ahmadiyyah in West-Java.
   
 • Ambon vreest dodelijk scenario: politisering van religies
  door Ab Jansen, Reformatorisch Dagblad, 23 april 2008
  Veel praten, elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Dat is de weg waarlangs de Molukse organisatie Interfaith Dialogue moslims en christenen op Ambon met elkaar probeert te verzoenen. De verkiezingen van deze zomer dreigen echter roet in het eten te gooien. Want niets werkt in de campagnes beter dan langs religieuze lijnen aanhang te mobiliseren en rivalen te attaqueren.
   
 • "Jullie zijn zo anders dan ik had gedacht"
  Reformatorisch Dagblad, 23 april 2008
  Vijf jaar na het einde van de burgeroorlog kampen Molukse burgers nog altijd met de verwerking van traumatische ervaringen. Niet alleen voor de interreligieuze organisatie Interfaith, ook voor de kerk ligt hier een taak om burgers weer met elkaar te verzoenen, zegt oud-synodevoorzitter van de GPM, Broerie Hendriks.
   
 • Indonesië overweegt Ahmadiyya te verbieden
  door Michel Maas, Volkskrant, 19 april 2008
  De Indonesische regering dreigt een islamitische sekte te verbieden omdat die zich niet aan de grondregels van de islam zou houden. Het aanstaande verbod van de Ahmadiyya heeft in Indonesië een storm van reacties teweeggebracht. Mensenrechtengroepen en kritische media halen fel uit naar de regering. De vrijheid van godsdienst staat op het spel, zeggen zij.
   
 • Indonesië overweegt verbod op moslimsekte
  Trouw, 17 april 2008
  Indonesië overweegt verbod op moslimsekte
  De Pers, 17 april 2008
  Indonesië overweegt verbod op moslimsekte
  Nieuws.nl, 17 april 2008
  Indonesië overweegt verbod op moslimsekte
  Elsevier, 17 april 2008
  Indonesië overweegt verbod op moslimsekte
  Laatste Nieuws, 17 april 2008
  De Indonesische regering staat onder druk om de islamitische sekte de Ahmadi-beweging te verbieden. Strenge moslims zien de sekteleden als ketters, maar mensenrechtenactivisten vrezen dat de radicale islam in Indonesië te veel voet aan de grond krijgt en wijzen de regering op de vrijheid van religie.
   
 • Kerkbouw Indonesië gemakkelijker
  Reformatorisch Dagblad, 17 april 2008
  In Indonesië lijkt het makkelijker te worden om kerken te bouwen. Dat schreef minister Verhagen van Buitenlandse Zaken woensdag in antwoord op Kamervragen van SGP en CDA. In de periode 2004-2007 zijn in Indonesië christelijke gebedshuizen gesloten onder druk van conservatieve en radicale islamitische organisaties.
   
 • Christenjeugd Indonesië wil geen angstbeeld islam
  Reformatorisch Dagblad, 16 april 2008
  Christelijke jongeren in Indonesië vormen een minderheid. Ook zij kennen de verhalen van moord en doodslag in naam van de islam. Bang voor de islam zijn ze echter niet. Robert Tibo was 28 jaar toen hij getuige was van de executie van zijn vader. De rooms-katholieke Fabianus Tibo werd schuldig bevonden aan de moord op zeventig mensen in een dorp in Centraal-Sulawesi in 2000. Hij kreeg de doodstraf en werd in 2006 door een vuurpeloton geëxecuteerd.
   
 • Conservatieve moslims krijgen vrij spel op Java
  Reformatorisch Dagblad, 15 april 2008
  Indonesische christenen waren zondag uiterst verbaasd, en geschrokken. De moslimpartij PKS won plotseling de regionale verkiezingen in West-Java, een politiek machtige regio in Indonesië. Hiermee lijken ultraconservatieve moslimorganisaties opeens vrij spel te krijgen in een groot deel van Java. Dat weerspiegelt zich in plannen om het bezoeken van verwerpelijke internetsites hard aan te pakken.
   
 • Mix van girl power en koran : vrouwenbeweging in Indonesië
  door Rob Vreeken, Volkskrant, 12 april 2008
  De nieuwe vrouwenactivisten in Indonesië, overtuigd moslim of juist niet, hebben veel gemeen. In geen ander moslimland bestaat zo'n coalitie. Ze bevechten een modern evenwicht tussen vrouwenrechten en vroomheid.
   
 • Gelijkwaardig, niet gelijk
  door Rob Vreeken, Volkskrant, 12 april 2008
  De als los zand aan elkaar hangende coalitie van president Yudhoyono omvat niet alleen de feministe Meutia Hatta Swasono, minister van Vrouwenzaken, maar ook drie ministers van de islamistische PKS. Die staat voor alles waar Swasono van gruwt. Ze laten hun ambtenaren vijf keer per dag bidden en, indien vrouw, verplicht een jilbab dragen. 'In plaats van er méér te benoemen, ontsloeg mijn PKS-collega van Landbouw alle vrouwen in de top van zijn departement, met de toevoeging: ga thuis maar voor je man zorgen.'
   
 • PKN sluit overeenkomst met Indonesische migrantenkerk
  Reformatorisch Dagblad, 11 april 2008
  PKN: overeenkomst met Indonesische migrantenkerk
  RKNieuws.net, 11 april 2008
  De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft vrijdag ingestemd met een associatieovereenkomst met een Indonesische migrantenkerk. Als de regionale kerkvergaderingen ermee instemmen, is de eerste overeenkomst over nauwe samenwerking met een migrantenkerk een feit.
   
 • Bhinekka Tunggal Ika (Eenheid in verscheidenheid)
  door Christine Roest, Webregio, 10 april 2008
  Om eerlijk te zeggen heb ik de afgelopen periode nog geen zin of tijd gehad om Fitna volledig te zien. Vanochtend heb ik de nieuwe versie bekeken. Niet omdat ik het waard vind om Geert Wilders de aandacht te geven waar hij om vraagt, maar omdat ik over twee weken met het gezin ga afreizen naar een islamitisch land. En niet zomaar een, maar het land met het grootste aantal moslims als inwoners. In aantal en in percentage. Maar liefst 90% van de circa 240 miljoen inwoners is moslim, waarvan het merendeel zich hebben geschaard achter de fanatici. Een land waarvan bekend dat de inwoners in grote getallen zich openlijk hebben verzet tegen het verschijnen van de film. Ik wil weten waar men het daar over gaan hebben. Wij gaan naar Indonesië.
   
 • Polygamie in Indonesië lijkt zo gek nog niet
  door Michel Maas, Volkskrant, 8 april 2008
  'Polygamie is niet zo simpel!' roept de jonge Fahri geschrokken. Twee vrouwen! De jonge brave moslim moet er even niet aan denken, maar hij laat zich opvallend snel door zijn eerste vrouw overtuigen. 'Doe het nu maar. Trouw met haar.' Hij neemt er een tweede vrouw bij, maar hij doet dat uit pure goedheid: die tweede vrouw ligt in coma. Alleen een huwelijk kan, in de film Ayat Ayat Cinta (Verzen der Liefde), haar leven redden.
   
 • Mierzoete Islamfilm bekoort veel Indonesiërs
  door Esther de Jong, Nederlands Dagblad, 7 april 2008
  De film 'Ayat ayat Cinta' trekt miljoenen bezoekers in Indonesië. Sommigen zien de Indonesische film als een tegenhanger voor Geert Wilders' Fitna. De islam in een mierzoete saus gedompeld, met Bollywoodachtige taferelen. De Indonesische moslims vinden het prachtig.
   
 • Indonesië: Islam en Homoseksualiteit gaan samen
  COC Nederland, 5 april 2008
  Gematigde moslimgeleerden zeggen dat er op grond van de Islam geen redenen zijn om homoseksuelen af te wijzen. Die positieve geluiden waren deze week te horen op een conferentie over godsdiensten & vrede in Indonesië georganiseerd door Arus Pelangi (= Regenboogvlag), de Indonesische federatie van holebi- en transgenderorganisaties.
   
 • Etnische tweedeling in de collegebanken
  door Jacob Hoekman, Reformatorisch Dagblad, 4 april 2008
  Hij heeft grootse plannen, omdat hij vertrouwt op een grootse God die zijn leven bestuurt. Mauritz Panggabean (28) gaat na zijn studie in Nederland hoe dan ook weer terug naar IndonesiŽ. "Als christenen hun Heere radicaal zouden volgen, zou dat geweldige veranderingen teweegbrengen." Woensdag nog was zijn woonplaats, Medan op Sumatra, het toneel van rellen.
   
 • Ode aan de 'zachtaardige en liefdevolle' islam : de islamitische speelfilm 'Ayat ayat cinta', over polygamie, is een blockbuster in Indonesië
  door Frank Vermeulen, NRC Handelsblad, 4 april 2008
  Zelfs president Yudhoyono hield het niet droog bij de islamitische speelfilm Ayat ayat cinta, die in Indonesië door miljoenen mensen is gezien. Maar is het nu een pleidooi voor polygamie? Het was de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono zelf die eerder deze week het verband legde. De Nederlandse parlementariër Geert Wilders mocht zijn hatelijke anti-moslimfilm Fitna op internet hebben gezet, maar hier in Indonesië is de vorige maand uitgebrachte islamitische romantische speelfilm Ayat ayat cinta ('Liefdesverzen') een doorslaand succes.
   
 • Film over vredelievende islam breekt alle records : Indonesiërs staan in de rij voor antithese van 'Fitna'
  door Esther de Jong, Trouw, 4 april 2008
  Terwijl voor de Nederlandse ambassade in Indonesië de hele week al wordt gedemonstreerd tegen de film 'Fitna', staan elders in Jakarta mensen in de rij voor een heel andere, pro-islamfilm. Een film die de islam juist als vredelievend afschildert en oproept tot verdraagzaamheid. In de afgelopen maand hebben ruim drie miljoen mensen 'Ayat Ayat Cinta' ('Liefdesverzen') gezien. Ook de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono, die de film een antithese van Fitna noemde.
   
 • Moslims zorgen voor sluiting 110 kerken in Indonesië
  Reformatorisch Dagblad, 3 april 2008
  Moslims zorgen voor sluiting 110 kerken in Indonesië
  RKnieuws.net, 3 april 2008
  Islamitische extremistische groeperingen en lokale overheden in Indonesië hebben in de periode van 2004-2007 110 kerken gesloten. Dat meldde de Amerikaanse nieuwsdienst Compass Direct woensdag op basis van informatie van kerken, gematigde moslimgroeperingen en mensen­rechten­organisaties in Indonesië.
   
 • Zeven jaar cel voor aanslag op kerk
  RKnieuws.net, 3 april 2008
  Een Indonesiër is veroordeeld tot zeven jaar opsluiting omdat hij in augustus 2000 een aanslag pleegde tegen een protestantse kerk op Sumatra. Dat meldt de krant The Jakarta Post vandaag. De 38-jarige man werd ook beschuldigd van een aanslag tegen het huis van de dominee. Bij de twee aanslagen zijn geen gewonden gevallen.
   
 • Pro-islamfilm succes in Indonesië
  NRC Handelsblad, 2 april 2008
  Pro-islamfilm succes in Indonesië
  Trouw, 2 april 2008
  Pro-islamfilm succes in Indonesië
  Algemeen Dagblad, 2 april 2008
  Pro-islamfilm succes in Indonesië
  Sp!ts, 2 april 2008
  Pro-islamfilm succes in Indonesië
  Metro, 2 april 2008
  Pro-islamfilm succes in Indonesië
  Gelderlander, 2 april 2008
  Een Indonesische film die religieuze stereotypen wil doorbreken en de barmhartige kant van de islam wil tonen, is een groot succes. Meer dan drie miljoen mensen hebben Verzen van Liefde gezien, inclusief president Susilo Bambang Yudhoyono. De islamitische romance ging halverwege januari in première.
   
 • Kerken van plan associatieovereenkomst te sluiten
  RKNieuws.net, 27 maart 2008
  De Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) en de Protestantse Kerk in Nederland zijn van plan een associatieovereenkomst aan te gaan. De voorgenomen overeenkomst tussen beide kerken zal worden besproken in de synodevergadering van de Protestantse Kerk op 11 april. Daarna zullen ook de classicale vergaderingen van de Protestantse Kerk zich over de samenwerking kunnen uitspreken.
   
 • Internationalisering zet door bij de fraters
  door Joep Eijkens, Brabants Dagblad, 25 maart 2008
  Het Generaal Kapittel van de Fraters CMM (Fraters van Tilburg) heeft een nieuw algemeen bestuur gekozen. Er zitten voortaan twee Indonesische fraters en één Afrikaanse frater in. Daarmee trekt de congregatie de eerder ingezette internationalisering verder door.
   
 • Indonesische moslimleider wil geweld tegen toeristen
  Volkskrant, 24 maart 2008
  Moslimleider Indonesië wil geweld tegen toeristen
  Trouw, 24 maart 2008
  Indonesische moslimleider wil geweld tegen toeristen
  Algemeen Dagblad, 24 maart 2008
  Indonesische moslimleider wil geweld tegen toeristen
  Telegraaf, 24 maart 2008
  Indonesische moslimleider wil geweld tegen toeristen
  Sp!ts, 24 maart 2008
  Moslimleider Indonesië wil geweld tegen toeristen
  Metro, 24 maart 2008
  Indonesische moslimleider wil geweld tegen toeristen
  Reformatorisch Dagblad, 24 maart 2008
  Moslimleider predikt geweld tegen toeristen
  Elsevier, 24 maart 2008
  Moslimleider Indonesië wil geweld tegen toeristen
  Gelderlander, 24 maart 2008
  Moslimleider Indonesië wil geweld tegen toeristen
  Stentor, 24 maart 2008
  Moslimleider Indonesië wil geweld tegen toeristen
  BN/De Stem, 24 maart 2008
  Moslimleider Indonesië wil geweld tegen toeristen
  Dagblad van het Noorden, 24 maart 2008
  De radicale Indonesische geestelijke Abu Bakar Bashir heeft volgelingen opgeroepen geweld te gebruiken tegen toeristen. Dat blijkt uit videobeelden van preken die Bashir in oktober afstak. Hij riep circa driehonderd toehoorders in de provincie Oost-Java op toeristen af te tuigen, meldden Australische media.
   
 • Megafoons verdringen kerkklokken op Ambon
  door Ab Jansen Reformatorisch Dagblad, 13 maart 2008
  Hoe ga je om met je islamitische naaste? Na de bloedige burgeroorlog tussen moslims en christenen op de Molukken hebben christenen daarop geen eensluidend antwoord. De gevestigde kerk papt aan met gematigde moslims en zoekt eenheid in het geloof. De sterk groeiende charismatische kerken blijven daarentegen oproepen tot bekering. Tactischer en minder brutaal, dat wel, maar nog altijd luidruchtig. En vooral: vol verwachting. "Onze moslims, dat zijn de laatsten die straks de eersten zullen zijn."
   
 • Indonesië: zorg over lokale shariawetten
  Katholiek Nieuwsblad, 12 maart 2008
  Religieuze minderheden maar ook moslims in Indonesië maken zich steeds grotere zorgen over lokale toepassingen van de sharia, de islamitische religieuze wetgeving. Er is sprake van een groeiende onvrede over het onvermogen van de centrale overheid het zich snel verspreidende fenomeen en halt toe te roepen. Tijdens een recente bijeenkomst van deskundigen waarschuwde de islamitische geleerde Masdar Mashudi dat de multiraciale en multireligieuze geest die Indonesië altijd gekenmerkt heeft, op het spel staat.
   
 • "We vochten voor onze God"
  Reformatorisch Dagblad, 7 maart 2008
  Terwijl in Nederland sommige politici druk doende zijn de religieuze kaart te bespelen teneinde hun aanhang te vergroten, zijn Molukkers op Ambon bezig met een moeizaam proces om religieuze tegenstellingen juist te boven te komen. Als geen ander hebben ze tijdens de bloedige burgeroorlog ervaren hoe gevaarlijk het is om bijvoorbeeld christenen tegen moslims op te hitsen. Vooral jonge Molukkers lijden daar nog dagelijks onder. "Endar heeft verschrikkelijk gehuild, bonkend met zijn hoofd op tafel, toen hij zijn gevoel weer terugkreeg."
   
 • Protesten in Indonesië tegen Mohammed-cartoon
  Trouw, 23 februari 2008
  Protesten in Indonesië tegen Mohammed-cartoon
  De Pers, 23 februari 2008
  Protesten in Indonesië tegen Mohammed-cartoon
  DAG, 23 februari 2008
  Protesten in Indonesië tegen Mohammed-cartoon
  Nieuws.nl, 23 februari 2008
  Protesten in Indonesië tegen Mohammed-cartoon
  Reformatorisch Dagblad, 23 februari 2008
  Indonesische moslims protesteren tegen Mohammed-cartoon
  Laatste Nieuws, 23 februari 2008
  Moslims hebben zaterdag in twee Indonesische steden gedemonstreerd tegen de cartoon van de profeet Mohammed die eerder deze maand opnieuw werd afgedrukt in Deense kranten. Een aantal van de ongeveer duizend demonstranten in de stad Surabaya riep luidkeels om de executie van de tekenaar. Anderen riepen op tot een einde aan het 'beledigen van de islam'.
   
 • "Bij verdrukking keren we de andere wang toe"
  door K. van der Zwaag, Reformatorisch Dagblad, 20 februari 2008
  Vervolging? De Balinese predikant ds. Made Priana zegt na enige aarzeling ja. "Toch kunnen we als gemeenten in vrijheid bij elkaar komen. Maar we moeten voorzichtig zijn. En als iemand ons slaat, keren we de andere wang toe." De situatie op Bali is beter dan enkele jaren geleden, toen er zware aanslagen van moslimterroristen waren.
   
 • "De kerk is de laatste hoop van de Papoea's"
  door Wietse Tolsma, Reformatorisch Dagblad, 15 februari 2008
  De Papoea's wonen in een land van melk en honing. Als een van de laatste natuurvolken op aarde leven ze in harmonie met de natuur in hechte en gesloten stam- en clanverbanden. Maar die romantische voorstelling behoeft bijstelling. Honderdduizenden Indonesiërs verhuizen naar het grondstoffenrijke eiland op zoek naar werk. Ze verdringen de ongeschoolde Papoea's. Het leger en de veiligheidsdiensten reageren paranoïde op reacties uit de Papoeagemeenschap, die aandacht vraagt voor de onderontwikkeling, armoede, discriminatie en vrijheidsberoving.
   
 • Gun de Islam zijn Erasmus
  door Bram Fick, Vrije Volk, 13 februari 2008
  Met evenveel respect als altijd heb ik Lucas Hartong's laatste bijdrage 'Een "moderne" Islam' gelezen. Ik begrijp zijn wanhoop ten aanzien van de gematigde moslims, die in Nederland, Europa en het Midden Oosten nooit in staat blijken onverkort aan de kant van de vrijheid te gaan staan en zich nooit compromisloos keren tegen het onverdraagzame en onverdraaglijke Islamisme dat hun geloof aan het overwoekeren is. [...] Maar Gus Dur, de man over wie ik het heb, is dan toch niet de eerste de beste. [...]
   
 • Christenen woedend om Jezusbeeltenis Suharto
  Reformatorisch Dagblad, 7 februari 2008
  Een Indonesisch weekblad heeft deze week zijn excuses moeten aanbieden aan de christelijke gemeenschappen in Indonesië. Christelijke en rooms-katholieke organisaties ontstaken in woede toen het blad Tempo zijn laatste editie uitgaf. Hierin werden oud-president Suharto en zijn kinderen voorgesteld als Jezus Christus en Zijn apostelen bij het laatste avondmaal.
   
 • Politiek Suharto riep spanningen op
  Reformatorisch Dagblad, 1 februari 2008
  De religieuze politiek van de zondag overleden president Suharto heeft geleid tot toenemende spanningen tussen de verschillende godsdiensten in Indonesië, stelt Kutut Suwondo. Als er geen omslag plaatsvindt, zal het leven van het Indonesische volk kapotgemaakt worden.
   
 • Paus roept op tot verzoening in Oost-Timor : bij ontvangst president José Javier Ramos-Horta
  RKnieuws.net, 24 januari 2008
  Paus Benedictus XVI besprak tijdens een ontmoeting met de Oost-Timorese president José Javier Ramos-Horta, in 1996 winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, de rol van de Kerk in Oost-Timor en de samenwerking tussen Kerk en Staat inzake onderwijs, gezondheidszorg en de strijd tegen de armoede.
   
 • Zelfbewust, maar niet radicaal
  door Ab Jansen, Reformatorisch Dagblad, 2 januari 2008
  Een groeiend zelfbewustzijn onder moslims leidt in Indonesië niet tot de verspreiding van radicalisme en intolerantie jegens religieuze minderheden zoals christenen. Dat stelt de Australische Indonesiëkenner dr. Greg Fealy. Volgens hem is er juist sprake van een tegenovergestelde trend. "Radicaalislamitische partijen staan in de peilingen allemaal op verlies."
   
 • Indonesische Christenen klagen gedwongen kerksluitingen aan
  KerkNet, 28 december 2007
  Christelijke Kerken in Indonesië legden kort vóór Kerstmis de nationale overheid een rapport voor over gedwongen kerksluitingen. Blijkens het rapport werden tussen 2004 en 2007 in totaal 108 kerken bedreigd met sluiting, ook al waren zij in orde met alle bepalingen van de Indonesische overheid inzake de eredienst. Dit belette extremistische moslims niet de kerken en hun voorgangers te bedreigen.
   
 • Diepstgelovige mensen in Brazilië en Indonesië
  Trouw, 18 december 2007
  "Meest religieuze mensen in Brazilië en Indonesië"
  Reformatorisch Dagblad, 27 december 2007
  In Guatemala, Brazilië en Indonesië wonen relatief de meeste diepgelovige mensen. Rusland, Frankijk en Thailand hebben de minste mensen die zeggen dat hun geloofsovertuiging hun leven bepaalt. Dat blijkt uit de religieuze monitor van de Bertelsmann Stiftung in Duitsland. De studie is gebaseerd op interviews met meer dan 21.000 mensen in 21 landen.
   
 • Politie beschermt nu christenen : aanval op kerk in Indonesië voorkomen
  RKnieuws.net, 15 december 2007
  Vijftig moslimextremisten hebben een aanval op een kerk in Zuid-Bandung op West-Java proberen te plegen. De politie voorkwam de aanval en beschermt nu de lokale christenen. Dat meldt Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen.
   
 • Zware straf voor onthoofding van christelijke meisjes
  RKnieuws.net, 4 december 2007
  Na de beestachtige moord op drie christelijke schoolmeisjes is in Indonesië een moslimextremist tot 19 jaar cel veroordeeld. Hij was volgens de rechtbank in oktober 2005 betrokken bij de misdaad op het eiland Sulawesi. Het vonnis tegen andere betrokkenen moet nog geveld worden.
   
 • Celstraffen voor geweld tegen christenen
  Reformatorisch Dagblad, 3 december 2007
  Zes Indonesische militante moslims hebben celstraffen tot negentien jaar opgelegd gekregen wegens aanvallen op christenen op het eiland Sulawesi.
   
 • Moslims in Indonesië vernielen kerkgebouw
  Reformatorisch Dagblad, 28 november 2007
  Moslims in Indonesië vernielen kerkgebouw
  RKnieuws.net, 28 november 2007
  Een groep van zo'n 250 radicale moslims heeft vorige week een kerk in het Indonesische Zuid-Bandung grondig vernield. De Pasundankerk stond twee jaar leeg, maar zou deze week opnieuw in gebruik worden genomen. Dat meldt Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen.
   
 • Leidse islamoloog de mond gesnoerd
  door Hilde Janssen, Algemeen Dagblad, 26 november 2007
  Het Indonesische ministerie van Religie heeft islamoloog Abu Zayd van de Universiteit Leiden 'dringend geadviseerd' verstek te laten gaan op een internationale conferentie in Oost-Java. Het ministerie wil daarmee onrust voorkomen. "Onacceptabel," stelt Zayd. "De overheid spreekt de taal van de fundamentalisten, die zich nu achter het gordijn verschuilen. Dat is heel gevaarlijk. Het ondermijnt de traditie van tolerante islam in Indonesië, van pluralisme en multi-religie."
   
 • Molukse kerk richt zich op Nederlander
  Nederlands Dagblad/RKnieuws.net, 23 november 2007
  De Moluks Evangelische Kerk viert morgen haar 55-jarig bestaan. Het kerkgenootschap wil een nieuwe weg inslaan door de deuren open te zetten voor Nederlanders. De Moluks Evangelische Kerk wil meer Nederlanders in haar gelederen. "Ondanks gemengde huwelijken is het in onze kerk nog steeds Moluks wat de klok slaat", zegt synodevoorzitter ds. Otto Matulessy. "Net als Nederlandse kerken die meer kleurrijk worden, willen wij dat ook."
   
 • De missiezusters delen één AOW-uitkering : alleen uitkering voor jaren dat ze in Nederland woonden
  RKnieuws.net, 21 november 2007
  Geld interesseert de zusters Franciscanessen niet. Dat de gepensioneerde zusters na 50 jaar missiewerk in een leprozenhospitaal in Indonesië op hun AOW gekort worden, is "zoals de wet het voorschrijft", zegt een medewerkster van het klooster Maria-oord in Dongen.
   
 • Paus blij met engagement Indonesië tegen terrorisme : 'Godsdienst niet manipuleren voor politieke doeleinden'
  RKnieuws.net, 13 november 2007
  Paus Benedictus XVI heeft maandag het engagement van de Indonesische autorititeiten in de strijd tegen het terrorisme toegejuicht. Hij deed dat bij de ontvangst van de nieuwe ambassadeur van Indonesië bij de H. Stoel.
   
 • Bidden voor bekeringen: tot vijf jaar cel
  RKnieuws.net, 9 november 2007
  Indonesische rechtbank veroordeelt christenen die bidden om bekering
  KerkNet, 9 november 2007
  Een rechtbank in Indonesië veroordeelde 41 christenen tot vijf jaar gevangenisstraf, omdat ze in het openbaar hadden gebeden opdat Indonesische moslims zich tot het christendom zouden bekeren. De 41 werden schuldig bevonden, omdat zij de Koran misbruikten.
   
 • Nieuw religieus conflict dreigt in Indonesië
  Algemeen Dagblad, 7 november 2007
  Nieuw religieus conflict dreigt in Indonesië
  Telegraaf, 7 november 2007
  Religieuze twist onder Indonesische moslims
  Nederlands Dagblad, 8 november 2007
  In het grootste moslimland ter wereld, Indonesië, dreigt een nieuw religieus conflict met de komst van een aantal nieuwe moslimorganisaties. De meest spraakmakende is al-Qiayadah al-Islamiyah. Radicale moslimgroeperingen in vrijwel het hele land hebben volgens verscheidene nationale media geprobeerd Qiayadah met geweld te dwingen de activiteiten te staken.
   
 • Celstraf christenen in Indonesië
  Reformatorisch Dagblad, 5 november 2007
  Een Indonesische rechtbank heeft 41 christenen veroordeeld tot vijf jaar gevangenschap. Ze hadden in hun gebed gevraagd of de moslimleiders van Indonesië Christus mogen leren kennen. Dat meldt het persbureau BosNewsLife op zijn website. De christenen waren in december 2006 betrokken bij een gebedsbijeenkomst op het eiland Java. Tijdens deze bijeenkomst baden de aanwezigen of de Indonesische moslimleiders christen zouden mogen worden. De bijeenkomst is op film vastgelegd, waarna deze is doorgespeeld naar een moslimorganisatie.
   
 • Rebekka was niet bang voor de cel
  Reformatorisch Dagblad, 2 november 2007
  De situatie voor de christenen in Indonesië verslechtert. "Het is een teken dat Christus spoedig wederkomt", zegt Rebekka Zakaria. De Indonesische zondagschoolleidster zat samen met twee andere Indonesische vrouwen ruim twee jaar vast vanwege evangelisatie onder moslimkinderen. Ze kwam deze zomer vrij. Zaterdag spreekt ze op de ontmoetingsdag van Open Doors.
   
 • Islamieten tegen 'ketterij'
  Katholiek Nieuwsblad, 29 oktober 2007
  De twee grootste islamitische organisaties van Indonesië hebben zich aangesloten bij een front van 45 andere groepen die zich keren tegen een islamitische sekte die zij "ketters" noemen. De organisatie Nahdatul Ulama, vanouds gematigd, heeft de regering opgeroepen tot "daadkrachtige actie" tegen de al-Qiyadah-sekte.
   
 • Gereformeerde Gemeenten weren zwarte dominees
  door Ben Lange, RKNieuws.net, 17 oktober 2007
  Een Nigeriaanse en een Papoeadominee mogen de Gereformeerde Gemeente-kansels niet op. Racisme? "Het zijn heel domme argumenten." De Gereformeerde Gemeenten gunnen predikanten uit Nigeria, Indonesië of andere zendingslanden geen plaats op de kansel.
   
 • Zwarten mogen kansel niet op
  door Lodewijk Dros, Trouw, 17 oktober 2007
  Een zwarte en een Papoeadominee mogen de Gereformeerde Gemeente-kansels niet op. Racisme? Angst voor het vreemde? "Het zijn domme, beledigende argumenten."
   
 • 200 miljoen keer sorry
  door Hilde Janssen, Algemeen Dagblad, 15 oktober 2007
  Om 2 uur 's nachts is het zover. Ik word wakker gepiept door een binnenkomende sms. 'Vergeef ons onze fouten in woord en daad en in gedachten.' Het Suikerfeest is begonnen. Door de luidsprekers van de omringende moskeen galmen de getuigenissen van Gods Grootheid nog even overtuigend als drie uur geleden.
   
 • Indonesiërs ruziën om einde ramadan
  door Michel Maas, Volkskrant, 13 oktober 2007
  Terwijl de ene buurman zich tegoed doet aan overdadige maaltijden, kijkt de ander hongerig toe. Want wanneer is de vastenmaand echt afgelopen? De straatjes in de wijk Gandaria in zuidelijk Jakarta zien vrijdagochtend wit van de moslims. Duizenden zijn er in hun feestelijkste witte kleding samengestroomd en zitten vrijdagochtend op gebedsmatjes en kranten op de grond.
   
 • Rijk Indonesië 'lijdt' onder suikerfeest
  door Esther de Jong, BN/De Stem, 12 oktober 2007
  De elite van Indonesië 'lijdt' onder suikerfeest
  door Esther de Jong, Brabants Dagblad, 12 oktober 2007
  Een exodus van duizenden kindermeisjes, huishoudsters en chauffeurs uit Jakarta laat de rijke elite van de Indonesische hoofdstad tijdens het suikerfeest ontredderd achter. Om te voorkomen dat ze zelf moeten wassen, dweilen en koken, checken ze massaal in bij de dure hotels.
   
 • Goud van de Papoea's voor heropbouw Tempel van Jeruzalem : 'Het zal niet bij die éne kilo blijven'
  RKnieuws.net, 8 oktober 2007
  Een afvaardiging van de christelijke bevolking van West-Papoea heeft één kilo goud geschonken aan het Instituut van de Tempel, een radicaal-joodse organisatie die ijvert voor de heropbouw van de Tempel van Jeruzalem. Dat heeft Jean-Marc Rosenfeld, een van de directeurs van de organisatie, gemeld.
   
 • Islamist veroordeeld voor moord op christenen
  Katholiek Nieuwsblad, 6 oktober 2007
  In Indonesië is een militante islamist tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens de moord op twee christenen in 2005. De man behoorde tot een groep die tussen 1999 en 2002 deelnam aan de gevechten tussen christenen en moslims op de Molukken. Zij vielen ook nog christelijke doelen aan toen het conflict was beëindigd. De veroordeelde werd schuldig bevonden aan de beschieting van een passagiersschip vol christenen waarbij twee mensen werden gedood.
   
 • "Zendende kerken hebben fouten gemaakt"
  Reformatorisch Dagblad, 5 oktober 2007
  Een halve eeuw geleden begonnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) met zendingswerk op het voormalige Nieuw-Guinea, nu Papoea. "De zendende kerken hebben fouten gemaakt", zegt onderzoeker drs. G.R. de Graaf nu. Hij was vrijdag in Kampen een van de sprekers op een congres over vijftig jaar gereformeerde zending op Papoea.
   
 • Moslimvrouw in Indonesië mag polygamie weigeren
  door Hilde Janssen, Algemeen Dagblad, 3 oktober 2007
  Moslimvrouwen hebben het recht om polygamie te weigeren, oordeelt de Indonesische Kroonraad. De wettelijke beperkingen van veelwijverij zijn niet in strijd met de Koran. Teleurgesteld luisterde meneer Insa gisterochtend naar het vonnis van de Kroonraad in Jakarta. Zijn verzoek tot herziening van de familiewet is verworpen. Insa vindt dat de wet indruist tegen de rechten van de mens. Door polygamie aan banden te leggen wordt de religieuze vrijheid van de moslimmannen beknot.
   
 • Migrantenkerk sluit zich bij PKN aan
  Reformatorisch Dagblad, 2 oktober 2007
  De Indonesische Christen Gemeenschap in Nederland (Perki Nederland) heeft tijdens haar congres afgelopen weekend gekozen voor integratie in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Perki Nederland heeft ongeveer 2500 leden en telt 9 gemeenten, verspreid over het land.
   
 • Moslims vernielen moskee
  Katholiek Nieuwsblad, 25 september 2007
  Een groep van honderden boze moslims hebben in Oost Java een moskee bestormd. De moskee diende als gebedshuis voor Lembaga Dakwa Islam Indonesia, een islamitische missieorganisatie die gezien wordt als radicaal. De gebeurtenis vond onmiddellijk na het gebed voor de ramadan plaats. Een lid van de missiegroep verklaarde: "ik kon niets doen, honderden mensen vielen het gebedshuis aan en in tien minuten was ze met de grond gelijk gemaakt".
   
 • Gemeente op West-Java aangevallen
  Reformatorisch Dagblad, 16 september 2007
  Protestantse gemeente op West-Java aangevallen
  RKnieuws.net, 16 september 2007
  Een gemeente van de protestantse Batakkerk (HKBP) in Tangerang op West-Java (Indonesië) is eerder deze maand aangevallen door een woedende menigte. De plaatselijke politie heeft drie verdachten verhoord over hun aandeel in de vernieling van kerkeigendommen en in de verwonding van vier christenen. Dat berichtte de hulporganisatie Open Doors maandag in een persbericht.
   
 • Gewonden bij aanval op huiskerk
  Katholiek Nieuwsblad, 6 september 2007
  Op Java hebben enkele honderden islamitische fundamentalisten een protestantse huiskerk aangevallen en verwoest. Daarbij zijn de dominee en zes gelovigen ernstig gewond geraakt, meldt AsiaNews. De aanval vond plaats tijdens de zondagsdienst.
   
 • Indonesische moslims verbieden bouw kerncentrale
  Trouw, 3 september 2007
  Indonesische moslims verbieden bouw kerncentrale
  De Pers, 3 september 2007
  Tientallen Indonesische islamitische geestelijken willen de bouw van een Indonesische kerncentrale op Java tegenhouden. Zij hebben het project bestempeld als 'haram', of verboden volgens de islam. Schriftgeleerden van de grootste islamitische organisatie van het land, Nahdlatul Ulama, wijzen op de gevaren waarmee de bouw van een kerncentrale en de afvoer van radioactief materiaal gepaard gaan in een dichtbevolkt gebied dat bovendien gekenmerkt wordt door aardbevingen.
   
 • Eerste slotklooster van benedictinessen in Indonesië
  RKnieuws.net, 21 augustus 2007
  In de West-Indonesische stad Kupang is het eerste slotklooster van benedictinessen ingewijd. Het klooster is er gekomen op vraag van de bisschop van Kupang, omdat deze vorm van spiritualiteit in Indonesië nog niet vertegenwoordigd was.
   
 • Amnesty actief voor kerkleiders Papua
  RKnieuw.net, 18 augustus 2007
  De internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International is een handtekeningenactie begonnen voor twee kerkleiders op Papua, een provincie van Indonesië. Dat meldt het Nederlands Dagblad. De organisatie vreest voor het leven van Benny Giay en Noahk Nawipa, schrijft ze aan haar achterban, gekoppeld aan de oproep een petitie aan de Indonesische autoriteiten te ondertekenen.
   
 • Een sportstadion vol voor de sharia : Hizb ut-Tahrir blijft proberen de islamitische wet in te voeren in Indonesië
  door Michel Maas, Volkskrant, 13 augustus 2007
  Honderdduizend Indonesische moslims betuigden zondag hun steun aan een organisatie die de sharia wil invoeren. De onderste ring van het Bung Karno-stadion in Jakarta ziet zondag wit van de 'jilbabs', de hoofddoekjes. Deze ring is namelijk gereserveerd voor vrouwen, terwijl de mannen de klim naar de bovenste ring moeten maken. Niemand klaagt daar over. Integendeel. De honderdduizend moslims die het stadion vullen, willen niet anders. Zij zijn naar Jakarta gekomen om hun steun te betuigen aan de organisatie Hizb ut-Tahrir, die wereldwijd de islamitische wetgeving, de sharia, wil invoeren.
   
 • Moslims Jakarta roepen op tot islamitische staat
  Stentor, 12 augustus 2007
  Ongeveer 80.000 moslimactivisten hebben zondag op een conferentie in de Indonesische hoofdstad Jakarta opgeroepen tot de vorming van een kalifaat, een land waarin de hele moslimwereld is verenigd. De conferentie werd georganiseerd door de omstreden Hizb ut-Tharir (Bevrijdingspartij).
   
 • Toch verblijfsvergunning voor oud missionaris
  RKnieuws.net, 3 augustus 2007
  Pater Jeroen (82) wil zich na 54 jaar missie- en ontwikkelingswerk in Indonesië weer in Nederland vestigen, om uiteindelijk in zijn geboortegrond begraven te worden. Gisteren ontving hij zijn verblijfsvergunning.
   
 • Indonesische christenen veroordeeld voor moord op moslims
  Volkskrant, 26 juli 2007
  Indonesiërs veroordeeld voor moord op moslims
  Trouw, 26 juli 2007
  Indonesiërs veroordeeld voor moord op moslims
  Nieuws.nl, 26 juli 2007
  Indonesiërs veroordeeld voor moord op moslims
  De Pers, 26 juli 2007
  Twaalf christenen zijn donderdag in Indonesië tot gevangenisstraffen veroordeeld, omdat ze vorig jaar als vergelding voor de executie van drie geloofsgenoten twee moslims doodsloegen en vervolgens onthoofdden. Tien verdachten kregen twaalf jaar gevangenisstraf, de twee anderen veertien jaar. Vijf christenen die terechtstonden omdat ze de slachtoffers begraven zouden hebben werden daarvoor tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld.
   
 • Zeventien christenen veroordeeld voor moord op twee moslims
  RKnieuws.net, 26 juli 2007
  Zeventien Indonesische christenen zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen gaande van 8 tot 14 jaar voor de moord op twee moslims. De rechtbank van Jakarta oordeelde dat twaalf van hen rechtstreeks betrokken waren bij de moorden.
   
 • Groningse rector op zoek naar verdwenen hindoeboek
  door Rutger van Eijken, Trouw, 25 juli 2007
  Op bezoek op Bali hoorde de Groningse rector magnificus Zwarts over 'gestolen' heilige hindoeïstische boeken. Weer thuis startte hij een zoektocht. Maar zijn de boeken wel echt verdwenen, of is de rector iets wijs gemaakt? Frans Zwarts, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, is op zoek naar lontarboeken; heilige boeken van palmblad die de Nederlanders tijdens de koloniale periode zouden hebben meegenomen van het Indonesische eiland Bali.
   
 • Christenen weer doelwit in Indonesië
  Katholiek Nieuwsblad, 25 juli 2007
  Terwijl in heel Indonesië de laatste jaren overvallen op christlijke kerken afgenomen waren, melden persberichten dat er weer een escalatie waarneembaar is in West-Java. In Bandung vielen 50 moslims begin juni een zondagschool aan. Ze mishandelden de vrouw van de dominee met een bijbel en sloegen een jongen in elkaar omdat hij weigerde op de bijbel te spuwen. Een week later pleegde dezelfde groep een aanslag op een kerk in Garut.
   
 • Sharia, seks en slappe piemels
  door Hilde Janssen, Algemeen Dagblad, 20 juli 2007
  Razzia's van de islamitische zedenpolitie en overijverige fatsoensrakkers zijn dagelijkse kost in Atjeh sinds de invoering van de sharia wet vorig jaar. Voor de regionale Serambi krant blijft het voorpagina nieuws. De ene dag is het de sharia politie die jeugdige brommerrijders op de bon slingert die hun hoofddoek 'vergeten' zijn. De volgende dag nemen moslimstudenten de honneurs waar door meiden in strakke kledij van de weg te halen. De beul die zondaars bestraft met zweepslagen is altijd goed voor een foto.
   
 • IND stuurt pater Jeroen terug naar Indonesië
  Provinciale Zeeuwse Courant, 4 juli 2007
  Pater Jeroen (82) voelt zich in eigen land als vreemdeling behandeld
  RKNieuws.net, 4 juli 2007
  IND stuurt pater terug naar Indonesië
  Katholiek Nederland, 4 juli 2007
  IND stuurt pater Jeroen terug naar Indonesië
  IKON RTV, 4 juli 2007
  Pater Jeroen (82) wil zich na 54 jaar missie- en ontwikkelingswerk in Indonesië weer in Nederland vestigen, om uiteindelijk in zijn geboortegrond begraven te worden. Maar het is hem niet gegund. Van de vreemdelingendienst IND moet hij na zijn vakantie terug naar Indonesië.
   
 • Dordt genuanceerd over doop bij adoptie : besluit nationale synode betrof slechts in Oost-Indië aangenomen kinderen
  Reformatorisch Dagblad, 29 juni 2007
  Het besluit van de Synode van Dordrecht in 1618 om geadopteerde kinderen niet te dopen, betrof alleen heidenkinderen die in het toenmalige Oost-Indië geadopteerd werden en daar bleven, zegt J.J. Tigchelaar. Voor buitenlandse kinderen die in Nederland in een gezin werden opgenomen, gold het besluit niet.
   
 • "Verzuiling bedreigt christenen in Indonesië"
  Reformatorisch Dagblad, 26 juni 2007
  In Nederland mag de verzuiling inmiddels een historisch verschijnsel zijn, in Indonesië begint ze pas goed op gang te komen. Grote motor achter dit proces: zelfbewuste moslims. Christenen behoren net als leden van andere religieuze minderheden tot de slachtoffers, aldus de Nederlandse theoloog Kees de Jong.
   
 • Afscheid van 'Rommo' Chris Kolvenbag
  Gelderlander, 20 juni 2007
  Pater Chris Kolvenbag uit Beneden-Leeuwen is donderdag 14 juni overleden in zijn geliefde Indonesië. Vrijdag is de herdenkingsdienst. [...] Begin jaren zeventig zamelde de Leeuwense bevolking geld in voor Kolvenbag. Dorpsbewoners in Zuid-Sumatra kregen van 'Rommo' (Indonesisch voor vader) Chris een koe. Het eerste kalf moest worden afgestaan aan buren, zodat iedereen kon profiteren. [...]
   
 • 'Ahmadinejad zat fout, Holocaust is feit'
  Nederlands Dagblad, 13 juni 2007
  Op het Indonesische eiland Bali is gisteren een conferentie gehouden over de bevordering van de verdraagzaamheid tussen de godsdiensten. Uitgangspunt was dat de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog werkelijk heeft plaatsgehad. De organisatoren zagen de eendaagse bijeenkomst als een reactie op de conferentie in december vorig jaar in Teheran waarin tot verontwaardiging van velen het bestaan van de Holocaust in twijfel werd getrokken. Voorzitter van de bijeenkomst op Bali was de Indonesische oud-president Abdurrahman Wahid.
   
 • Indonesië laat leraressen vrij
  Katholiek Nieuwsblad, 13 juni 2007
  Bijna twee jaar na hun arrestatie hebben de Indonesische autoriteiten drie christelijke leraressen vrijgelaten, die waren veroordeeld wegens zieltjeswinnerij. Dat meldt AsiaNews. Rebecca Loanita, Etty Pangesti en Ratna Mala Bangun leidden een zondagsschool in Indramayu op West-Java. In september 2005 werden zij tot drie jaar cel veroordeeld omdat zij zouden hebben geprobeerd moslimkinderen te bekeren. Tijdens het proces probeerden moslimextremisten de rechtsgang op verschillende manieren te beïnvloeden.
   
 • Conferentie in Indonesië erkent jodenvervolging
  Volkskrant, 12 juni 2007
  Conferentie in Indonesië erkent jodenvervolging
  Telegraaf, 12 juni 2007
  Conferentie op Bali erkent Holocaust
  Reformatorisch Dagblad, 13 juni 2007
  Conferentie in Indonesië erkent jodenvervolging
  RKnieuws.net, 12 juni 2007
  Conferentie in Indonesië erkent jodenvervolging
  BN/De Stem, 13 juni 2007
  Op het Indonesische eiland Bali is dinsdag een conferentie gehouden over de bevordering van de verdraagzaamheid tussen de godsdiensten. Uitgangspunt was dat de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog werkelijk heeft plaatsgehad. De organisatoren zagen de eendaagse bijeenkomst als een reactie op de conferentie in december vorig jaar in Teheran waarin tot verontwaardiging van velen het bestaan van de Holocaust in twijfel werd getrokken.
   
 • Indonesië : Eti, Ratna en Rebekka vrij
  Open Doors, 11 juni 2007
  Bijna twee jaar hadden ze vastgezeten. Twee jaar waarin ze hun man en kinderen weinig zagen. Maar ook twee jaar waarin ze God beter hebben leren kennen en ze Jezus' liefde hebben doorgegeven aan vrouwelijke gevangenen. Eti Pangesti, Ratna Bangun en Rebekka Zakaria kwamen vrijdag 8 juni 2007 vrij. In 2005 werden de drie zondagsschooljuffrouwen gearresteerd, omdat ze niet alleen les gaven aan christelijke kinderen, maar ook aan islamitische (overigens met mondelinge toestemming van de ouders).
   
 • Grote anti-Israël demonstraties in Indonesië
  Telegraaf, 10 juni 2007
  Grote anti-Israël demonstraties in Indonesië
  De Pers, 10 juni 2007
  Tienduizenden Indonesische moslims zijn zondag de straat opgegaan om hun onvrede te uiten over veertig jaar Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. In de grootste steden van Indonesië, Jakarta en Medan, trokken grote manifestaties menigtes van wel tienduizend mensen en ook elders in het land vonden demonstraties tegen Israël plaats. Demonstranten droegen spandoeken met zich mee waarop te lezen viel: "Israël is de vijand" en "Red ons Palestina".
   
 • Moslim militie Indonesië start corruptie jacht
  door Hilde Janssen, Algemeen Dagblad, 6 juni 2007
  De Indonesische moslimpredikant Bashir opent de jacht op corrupte landgenoten met een islamitische Brigade van Corruptie Jagers. Na bars, massagecentra en gokhallen trekken de moslimstrijders van Bahsir's Mujahidin Raad en het Front van Verdedigers van de Islam nu ten strijd tegen hun corrupte landgenoten. De nieuwe moslim brigade oogt angstaanjagend: de leden gaan geheel in het zwart gekleed en dragen een bivakmuts die alleen de ogen en mond vrijlaat. Hun bedoelingen zijn echter goed, benadrukt Bashir. Zij willen politie en justitie een handje helpen om de wet na te leven, omdat de huidige corruptiebestrijding veel te wensen overlaat.
   
 • Christelijke kerk op Java doelwit van moslims
  RKnieuws.net, 4 juni 2007
  Radicale moslims hebben zondag een christelijke kerk in Indonesië aangevallen. Zij eisten de sluiting van de kerk en vernielden er afbeeldingen van Christus. Dat hebben de religieuze autoriteiten maandag medegedeeld. De moslims waren met een honderdtal. Zij sloegen tijdens de dienst toe in een kerk in Soreang, in het westen van het eiland Java.
   
 • Bisschoppen jubileren in teken van missie
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 29 mei 2007
  "Pinksteren is het feest van de missie", aldus bisschop Muskens in zijn preek bij gelegenheid van het koperen bisschopsjubileum. [...] Bisschop Muskens stond in zijn homilie vooral stil bij de relatie tussen de Nederlandse kerkprovincie, en het Bredase bisdom in het bijzonder enerzijds, en de kerk in Indonesië anderzijds. "Tweehonderd jaar geleden arriveerden de eerste twee Nederlandse missionarissen in de archipel. 3.000 mannen en vrouwen, priesters broeders en zusters zijn hen gevolgd." [...]
   
 • 'Volken gelijkwaardig, maar niet gelijkvaardig'
  door Jan Reijnders, BN/De Stem, 24 mei 2007
  Christendom en Boeddhisme blijven
  door Jan Reijnders, Provinciale Zeeuwse Courant, 25 mei 2007
  Christendom en boeddhisme zijn de levensbeschouwingen met de grootste overlevingskans. Dat is de vaste overtuiging van bisschop Tiny Muskens van Breda, erkend kenner van de overeenkomsten en verschillen tussen de wereldgodsdiensten. [...] Muskens is net terug uit Bali, waar hij het 200-jarig jubileum van het katholicisme in Indonesië heeft gevierd. Muskens was jarenlang werkzaam in Indonesië. Hij beschouwt zijn bezoek aan Bali als zijn afscheid van dat land. [...]
   
 • Eerste benedictinessen in Indonesië
  Katholiek Nieuwsblad, 16 mei 2007
  In Indonesië is voor het eerst een benedictinessenklooster gesticht, meldt de missiepersdienst Misna. Het klooster staat in Kupang op West-Timor. Vijf zusters komen uit Indonesië, enkele anderen komen uit de Italiaanse stad Orte. Van de 220 miljoen inwoners van Indonesië is ongeveer 3 procent katholiek. Kupang is het centrum van een aartsbisdom met zo'n 125.000 katholieken.
   
 • Islamitische landen geloven rotsvast in Amerikaanse complottheorie
  Mondiaal Nieuws, 25 april 2407
  De VS zijn erop uit de islamitische landen te verdelen en nog meer zeggenschap te verwerven over de olie uit het Midden-Oosten. In Egypte, Marokko, Indonesië en Pakistan gelooft gemiddeld driekwart van de respondenten in een reeks nieuwe opiniepeilingen dat die twee doelstellingen belangrijke drijfveren van het Amerikaans buitenlandbeleid zijn. Twee op drie bevraagden denkt dat Washington er ook naar streeft "het grondgebied van Israël groter te maken."
   
 • Parels van Matthew Henry in het Indonesisch
  Reformatorisch Dagblad, 19 april 2007
  Een Bijbelcommentaar van Matthew Henry in het Indonesisch. Het bereiken van deze mijlpaal werd vorige week in Indonesië met alle luister gevierd. Barry van der Schoot, consultant vertalen namens Oikonomos foundation, woonde de presentatie bij van het eerste deel, het commentaar op Markus.
   
 • Vermelding godsdienst op identiteitskaart geconstateerd
  RKnieuws.net, 17 april 2007
  In Indonesië is de vermelding van de godsdienst op de identiteitskaart verplicht. In naam van de vrijheid en om geweld te voorkomen gaan er stemmen op om de godsdienst niet langer op de identiteitskaart te vermelden. "Er zijn al mensen gedood bij sectaire conflicten omdat de godsdienst op de identiteitskaart is vermeld", stelt een vertegenwoordiger van een NGO.
   
 • Snouck Hurgronje: moslim onder de moslims : reisverslag en tentoonstelling belichten leven islamdeskundige
  door J.M. Stolk, Reformatorisch Dagblad, 12 april 2007
  De Leidse geleerde Christiaan Snouck Hurgronje reisde in 1884 naar Mekka om daar de islamitische cultuur te bestuderen. Hij bekeerde zich tot de islam en kreeg toegang tot de heilige stad - normaal streng verboden terrein voor niet-moslims. Wat hij er ontdekte? De islam is, anders dan het christendom, vooral een systeem van regels. Snouck Hurgronje (1857-1936) geldt als een van de grootste Nederlandse islamologen en grondlegger van de wetenschappelijke bestudering van het islamitisch recht.
   
 • Christenen Indonesië aangeklaagd voor moord moslims
  Volkskrant, 2 april 2007
  Christenen Indonesië aangeklaagd voor moord
  NRC Handelsblad, 2 april 2007
  Christenen Indonesië aangeklaagd voor moord
  Algemeen Dagblad, 2 april 2007
  Christenen Indonesië aangeklaagd voor moord
  Metro, 2 april 2007
  Christenen aangeklaagd voor moord op moslims
  Reformatorisch Dagblad, 2 april 2007
  Christenen Indonesië aangeklaagd voor moord
  Dagblad van het Noorden, 2 april 2007
  Twaalf Indonesische christenen zijn maandag aangeklaagd voor de moord op moslims op het eiland Sulawesi. De twaalf zouden in september vorig jaar betrokken zijn geweest bij rellen en toen een vishandelaar en diens assistent hebben gedood.
   
 • Moslimdemonstratie in Jakarta afgelast
  Nederlands Dagblad/Ikon, 27 maart 2007
  Een voor gisteren aangekondigde demonstratie van fundamentalistische moslims tegen de aanwezigheid van de theologische hogeschool Setia in Jakarta is niet doorgegaan. Dat meldde de Nederlandse vrijgemaakt-gereformeerde predikant Dick Mak, die als docent aan Setia is verbonden, gisteravond. "Er was wel behoorlijk wat politie op de been, maar van een demonstratie zelf is het niet gekomen". Mak wist niet waarom de demonstratie is afgelast.
   
 • Moslims bedreigen theologische hogeschool Jakarta
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net/Nederlands Dagblad, 22 maart 2007
  Een fundamentalistische moslimgroepering heeft voor aanstaande maandag een grootschalige demonstratie aangekondigd tegen Setia, een theologische hogeschool in Jakarta met 1500 studenten. Docenten daar vrezen voor geweld. Setia is de grootste protestantse theologische instelling van Indonesië. Twee weken geleden vond daar ook al een demonstratie plaats, georganiseerd door het Front Pembela Islam (Islamitisch Verdedigingsfront), vertelt de Nederlandse predikant Dick Mak, die als docent aan Setia is verbonden.
   
 • Pleidooi voor herschikking oecumenische relaties PKN
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 22 maart 2007
  De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een oecumenische relatie met ongeveer 75 kerken in het buitenland. Voor een deel zijn het, bijvoorbeeld in Indonesië, kerken die uit zendingswerk zijn voortgekomen, voor een ander deel gaat het om kerken in België, Duitsland en andere Europese landen. De Protestantse Kerk zal er niet aan ontkomen tot een zekere indeling in de innigheid van de relaties te komen.
   
 • Onder Mohammedanen : [Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936)]
  door Willem Otterspeer, Volkskrant, 16 maart 2007
  Hij was een belangrijk arabist en groot kenner van de islam, schreef fameuze boeken over Mekka en Atjeh. Maar was ook zeer controversieel. Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) bekeerde zich tot de islam en trok naar Mekka. [...] Na zijn unieke, avontuurlijke verblijf in Mekka, waar hij islamiet was met de islamieten, inclusief het bezit van een Ethiopische slavin, vertrok hij in 1889 naar Indië. Daar schreef hij zijn twee andere grote, antropologische studies, De Atjèhers (1893-1895) en Het Gajoland en zijne bewoners (1903). [...]
  Christiaan Snouck Hurgronje. Mekka. Atlas. 608 pagina's; € 39,90. ISBN 978-90-450-1300-8
   
 • Bloed om bloed, hoofd om hoofd
  door Hilde Janssen, Algemeen Dagblad, 26 februari 2007
  Tegen de drie militante moslims die in 2005 op het Indonesische eiland Sulawesi drie christelijke meisjes onthoofdden, is twintig jaar cel geëist. De man die geldt als het brein achter de gruweldaad, de 34-jarige Hasanuddin, zal vandaag in zijn pleidooi spreken van een vergeldingsactie. Hasanuddin heeft voor de rechters al eerder gehamerd op de vele 'in stukken gehakte moslimvrouwen en kinderen' wier gruwelijke dood hij wilde wreken. Hij heeft toegegeven dat hij militante moslimjongeren aanmoedigde 'christenhoofden' te snellen.
   
 • Onthoofding was een 'religieuze daad'
  door Hilde Janssen, Algemeen Dagblad, 26 februari 2007
  Een Indonesische moslimstrijder tegen wie 20 jaar is geëist wegens de onthoofding van drie christelijke meisjes in 2005 in Sulawesi, heeft gisteren voor vrijspraak gepleit. De 34-jarige aangeklaagde Hasanuddin erkende dat hij medeschuldig is aan de onthoofding van de drie tienermeisjes in Poso.
   
 • 'Wegwezen, dit is de mannencoupe!'
  Algemeen Dagblad, 21 februari 2007
  De lancering van de eerste 'vrouwenbussen' in Indonesië is wereldnieuws. De vrouwen uit het provinciestadje Pekanbaru in Sumatra zijn er blij mee. Ze zijn de handtastelijke mannen in het openbaar vervoer meer dan zat. Helaas zullen de meeste vrouwen weinig plezier hebben van de speciale busdienst. De vijf vrouwenbussen rijden alleen op een nieuwe en 'stille' route. Wie naar de markt wil, zal alsnog gebruik moeten maken van een reguliere bus. Zeker in de spits is dat geen lolletje. Altijd zijn er wel een paar mannen die de gelegenheid te baat nemen om in een overvolle bus ongegeneerd tegen dameslijven te gaan plakken en 'per ongeluk' borsten en billen te betasten.
   
 • Eerste bus voor vrouwen in Indonesië
  Algemeen Dagblad, 19 februari 2007
  Eerste bus voor vrouwen in Indonesië
  Telegraaf, 19 februari 2007
  Eerste bus voor vrouwen in Indonesië
  Dagblad van het Noorden, 19 februari 2007
  Een Indonesische busmaatschappij is voor het eerst in de geschiedenis van het merendeel islamitische land een busdienst begonnen die alleen toegankelijk is voor vrouwen. Vijf bussen gaan een nieuwe route rijden in Pekanbaru, in het midden van het eiland Sumatra.
   
 • Koranles verplicht
  Katholiek Nieuwsblad, 14 februari 2007
  Scholieren en huwende paartjes in West-Sumatra zijn vanaf volgend jaar verplicht koranlessen te volgen, ook wanneer zij geen moslim zijn. Dat heeft het provinciaal bestuur besloten. Alleen de Mentawai-eilanden vallen niet onder de regeling vanwege de niet-islamitische meerderheid. In zeven van de negentien steden en districten gelden al soortgelijke maatregelen.
   
 • Koranles verplicht
  Katholiek Nieuwsblad, 14 februari 2007
  Scholieren en huwende paartjes in West-Sumatra zijn vanaf volgend jaar verplicht koranlessen te volgen, ook wanneer zij geen moslim zijn. Dat heeft het provinciaal bestuur besloten. Alleen de Mentawai-eilanden vallen niet onder de regeling vanwege de niet-islamitische meerderheid. In zeven van de negentien steden en districten gelden al soortgelijke maatregelen.
   
 • Indonesië brengt varkenloze postzegels uit
  door Stefan Kortrijk, RKnieuws.net, 8 februari 2007
  Indonesië brengt varkenloze postzegels uit
  Telegraaf, 8 februari 2007
  Indonesië brengt varkenloze postzegels uit
  Reformatorisch Dagblad, 8 februari 2007
  Indonesië brengt varkenloze postzegels uit
  Laatste Nieuws, 9 februari 2007
  Indonesië brengt volgende week een serie postzegels uit om het begin van het Chinese jaar van het Zwijn te vieren. De hoofdrolspeler komt echter op de afbeeldingen niet voor. In het grotendeels islamitische land wordt een zwijn of varken als onrein beschouwd.
   
 • Atjeh: sjaria-politie maakt zich niet populair
  door Gert Jan Rohmensen, Trouw, 25 januari 2007
  In de Indonesische provincie Atjeh is in 2001 de islamitische wetgeving ingevoerd. Op de naleving wordt toegezien door de sjaria-politie, die steeds harder optreedt en het vaak voorzien heeft op jongeren en vrouwen.
   
 • Moslimextremist bekent moorden op christenen
  Reformatorisch Dagblad, 24 januari 2007
  Een moslimextremist heeft in Jakarta bekend dat hij deel heeft genomen aan de aanval op vier schoolmeisjes in Poso (Sulawesi) in oktober 2005. Drie van de meisjes werden op brute wijze onthoofd.
   
 • Herinneringen Molukse christenen zijn weggewist
  door Tjitske Lingsma, Trouw, 17 januari 2007
  Op de Indonesische Molukken brak in januari 1999 een burgeroorlog uit tussen christenen en moslims. Acht jaar later leven de twee geloofsgemeenschappen strikt gescheiden. In een tweeluik blikken een moslim en een christen terug. Vandaag aflevering 1.
   
 • Moslims niet vreemd voor Nederland : honderd jaar geleden voerde ons land dezelfde discussies over de islam als nu
  door Markha Valenta, Reformatorisch Dagblad, 15 januari 2007
  De cijfers van het CBS van vorige week dat Nederland in 2050 voor 29 procent uit allochtonen zal bestaan, roepen bij veel mensen angst op. Allochtonen en de islam zijn ons land echter helemaal niet vreemd. Nederland heeft een heel lange geschiedenis met moslims: tot de dekolonisatie van Indonesië was Nederland het grootste moslimrijk ter wereld, schrijft dr. Markha Valenta.
   
 • Indonesische politie op haar hoede voor aanslagen
  Laatste Nieuws, 24 december 2006
  Tienduizenden agenten in Indonesië zijn in verhoogde staat van paraatheid na waarschuwingen dat moslimextremisten mogelijk aanslagen plannen in het kerstweekend. De agenten hebben verschillende kerken in Jakarta op de mogelijke aanwezigheid van explosieven onderzocht. Er werd tot nu toe niets gevonden.
   
 • Kerken in Indonesië extra bewaakt
  NOS Nieuws, 24 december 2006
  In Indonesië bewaken tienduizenden politiemensen kerken. Australië en de Verenigde Staten zeggen aanwijzingen te hebben dat moslimextremisten tijdens de kerstdagen aanslagen willen plegen.
   
 • Sharia-politie valt beautysalons binnen
  Volkskrant, 22 december 2006
  Shariapolitie houdt razzia in Atjeh
  Reformatorisch Dagblad, 22 december 2006
  De sharia-politie van Atjeh heeft bij invallen in twaalf schoonheidssalons dertien personeelsleden gearresteerd, omdat zij zich niet hielden aan de islamitische kledingvoorschriften. Ook werden twee mannelijke klanten ingerekend omdat zij zich door vrouwen hadden laten knippen. Dit heeft een woordvoerder van dit religieuze politiekorps in de Indonesische provincie Atjeh donderdag meegedeeld.
   
 • Australië waarschuwt voor kerstaanslagen in Indonesië
  Volkskrant, 22 december 2006
  Australië waarschuwt voor kerstaanslagen Indonesië
  Nieuws.nl, 22 december 2006
  Australië waarschuwt voor kerstaanslagen in Indonesië
  Nieuwsblad, 22 december 2006
  Australië beschikt over informatie over mogelijke terreuraanslagen rond Kerstmis in Indonesië. Dat heeft de Australische minister van buitenlandse zaken Alexander Downer vrijdag gezegd.
   
 • Kerken Indonesië streng bewaakt tijdens kerstfeest : vrees voor aanslagen
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 22 december 2006
  Tienduizenden agenten bewaken tijdens Kerst duizenden kerken in Indonesië. De Amerikaanse ambassade heeft gewaarschuwd dat de kans groot is dat moslimterroristen aanslagen plegen op westerlingen in Indonesië.
   
 • Dreiging van terreuraanslagen in Indonesië
  Reformatorisch Dagblad, 21 december 2006
  Australië heeft landgenoten aangeraden tijdens de feestdagen voorzichtig te zijn in Indonesië. Volgens Canberra, dat overigens geen negatief reisadvies uitgaf, is de dreiging van een terreuraanslag groter geworden.
   
 • Moslimprediker maakt polygamie bespreekbaar : Indonesië is in rep en roer over de tweede vrouw van een populaire televisiepersoonlijkheid
  door Michel Maas, Volkskrant, 9 december 2006
  De Indonesische regering wil polygamie verbieden voor meer beroepsgroepen dan alleen ambtenaren. Maar Aa Gym [Abdullah Gymnastiar] geeft het slechte voorbeeld.
   
 • Indonesische christen ontsnapt aan wurging
  Reformatorisch Dagblad, 17 november 2006
  Indonesische christen ontsnapt aan wurging
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 17 november 2006
  Moslimextremisten in West-Java hebben vorige maand geprobeerd een docent te vermoorden, die drie jaar geleden is overgegaan van de islam naar het christendom. Dat meldt het Amerikaanse christelijke persbureau Compass Direct.
   
 • Indonesische kinderen wreken zich op Denemarken
  door Stefan Kortrijk, RKnieuws.net, 7 november 2006
  Indonesische kinderen wreken zich op Denemarken
  Algemeen Dagblad, 6 november 2006
  Indonesische kinderen wreken zich op Denemarken
  Telegraaf, 6 november 2006
  Indonesische kinderen wreken zich op Denemarken
  Sp!ts, 6 november 2006
  Indonesische kinderen wreken zich op Denemarken
  Metro, 6 november 2006
  Indonesische kinderen wreken zich op Denemarken
  Reformatorisch Dagblad, 6 november 2006
  Indonesische kinderen wreken zich op Denemarken
  Gelderlander, 6 november 2006
  Indonesische kinderen wreken zich op Denemarken
  Stentor, 6 november 2006
  Indonesische kinderen wreken zich op Denemarken
  BN/De Stem, 6 november 2006
  Indonesische kinderen wreken zich op Denemarken
  Dagblad van het Noorden, 6 november 2006
  Honderden Indonesische kinderen hebben meegedaan aan een tekenwedstrijd waarbij leden van het Deense koningshuis moesten worden afgebeeld als varkens. Varkens zijn voor moslims onreine dieren.
   
 • Protest Indonesische moslims tegen bezoek Bush
  Trouw, 5 november 2006
  Protest Indonesische moslims tegen bezoek Bush
  Nieuws.nl, 5 november 2006
  Protest Indonesische moslims tegen bezoek Bush
  Laatste Nieuws, 5 november 2006
  Indonesische moslims protesteren tegen bezoek Bush
  Nieuwsblad, 5 november 2006
  Honderden Indonesische moslims hebben zaterdag in Jakarta geprotesteerd tegen het aanstaande bezoek van de Amerikaanse president George Bush aan Indonesië. De Amerikaanse leider komt op 20 november na afloop van een Aziatische top naar Indonesië, dat algemeen beschouwd wordt als een bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen het internationale terrorisme.
   
 • Nieuwe Testament verschenen in de Abautaal
  Reformatorisch Dagblad, 3 november 2006
  Met een feestelijke ceremonie is vorige maand het Nieuwe Testament in de Abautaal uitgebracht. Het Abau wordt in zo'n 25 afgelegen dorpen van Papoea-Nieuw-Guinea gesproken. Dat maakte Wycliffe Bijbelvertalers donderdag bekend.
   
 • Vijftien fundamentalistische moslims aangehouden op Sulawesi
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 1 november 2006
  De Indonesische politie heeft woensdag gemeld dat er 15 fundamentalistische moslims zijn aangehouden die verdacht worden van misdrijven tegen christenen in het centrum van het eiland Sulawesi.
   
 • Moslims steken huizen politie in brand op Sulawesi
  Trouw, 25 oktober 2006
  Moslims steken huizen politie in brand op Sulawesi
  Elsevier, 25 oktober 2006
  Moslims steken huizen politie in brand op Sulawesi
  Reformatorisch Dagblad, 25 oktober 2006
  Moslims op het Indonesische eiland Sulawesi hebben woensdag huizen in brand gestoken die door de politie waren gehuurd. Niemand raakte gewond. De agenten die in de huizen woonden werden voor hun veiligheid naar een kazerne overgebracht. De brandstichting, in de stad Poso, volgde kort nadat moslimleiders de veiligheidstroepen ervan hadden beschuldigd de spanningen tussen de islamitische en christelijke gemeenschap op het eiland aan te wakkeren en hun vertrek hadden geëist.
   
 • Kerk in brand gestoken op Sulawesi
  Volkskrant, 24 oktober 2006
  Kerk aangestoken op Sulawesi
  Reformatorisch Dagblad, 24 oktober 2006
  Kerk in brand gestoken op Sulawesi
  Nieuws.nl, 24 oktober 2006
  In Poso op het Indonesische eiland Sulawesi is dinsdag een kerk in brand gestoken. De politie zei dat de daders vermoedelijk hebben gereageerd op geruchten dat een islamitische school zou zijn platgebrand en maande de bevolking alert te zijn op een opruiïngscampagne.
   
 • Brand in protestantse kerk op Indonesisch eiland Sulawesi : vermoedelijk brandstichting
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 24 oktober 2006
  In het centrum van het Indonesische eiland Sulawesi, waar christenen geregeld het slachtoffer zijn van aanvallen, is dinsdag een protestantse kerk getroffen door een brand, die vermoedelijk crimineel van aard is.
   
 • Dode bij gevechten moslims en politie op Sulawesi
  Telegraaf, 23 oktober 2006
  Bij een botsing tussen de politie en een groep moslims op het Indonesische eiland Sulawesi zijn zondagavond onder de moslims een dode en twee gewonden gevallen. De politie zei waarschuwingsschoten te hebben afgevuurd op een menigte die agenten met stenen bekogelde.
   
 • Vrees voor escalatie na moord predikant Sulawesi
  door Gert Jan Rohmensen, Trouw, 17 oktober 2006
  In het Indonesische Centraal-Sulawesi is gisteren een predikant vermoord. In de eerder door sektarisch geweld geteisterde provincie zijn de spanningen de laatste tijd weer opgelopen. De 40-jarige dominee Irianto Kongkoli werd door twee gemaskerde mannen van achteren in het hoofd geschoten toen hij met zijn vrouw boodschappen deed in Palu, de hoofdstad van Centraal-Sulawesi. De mannen vluchtten daarna op een motorfiets, aldus de provinciale politiecommandant.
   
 • Predikant vermoord in Midden-Sulawesi
  Volkskrant, 16 oktober 2006
  In de Indonesische provincie Midden-Sulawesi, waar de spanningen zijn opgelopen sinds vorige maand het doodvonnis van drie katholieken werd uitgevoerd, is maandag een predikant vermoord. Het slachtoffer werd doodgeschoten in een winkel in de provinciehoofdstad Palu, waar hij samen met zijn vrouw was, aldus de politie. De dader ging er samen met een handlanger vandoor op een motor.
   
 • Predikant vermoord in Midden-Sulawesi
  Nieuws.nl, 16 oktober 2006
  Predikant vermoord in Midden-Sulawesi
  Laatste Nieuws, 16 oktober 2006
  In de Indonesische provincie Midden-Sulawesi, waar de spanningen zijn opgelopen sinds vorige maand het doodvonnis van drie katholieken werd uitgevoerd, is maandag een predikant vermoord. Het slachtoffer werd doodgeschoten in een winkel in de provinciehoofdstad Palu, waar hij samen met zijn vrouw was, aldus de politie. De dader ging er samen met een handlanger vandoor op een motor.
   
 • Predikant doodgeschoten op Sulawesi
  NOS Nieuws, 16 oktober 2006
  Op het Indonesische eiland Sulawesi is de regionale voorzitter van de raad van kerken op straat doodgeschoten. De chef van de nationale politie heeft een onderzoek gelast naar de moordaanslag op predikant Iranto Kongkoli (40).
   
 • Protestantse predikant vermoord op Indonesische eiland Sulawesi : toestand erg gespannen
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 16 oktober 2006
  Twee onbekende schutters hebben maandag op het religieus verdeelde Indonesische eiland Sulawesi een vooraanstaande predikant vermoord. De 40-jarige Iranto Kongkoli, voorzitter van de raad van kerken in Midden-Sulawesi, werd in zijn hoofd geraakt in de provinciehoofdstad Palu.
   
 • Vooraanstaande predikant vermoord op onrustig Sulawesi
  Telegraaf, 16 oktober 2006
  Vooraanstaande predikant vermoord op Sulawesi
  Sp!ts, 16 oktober 2006
  Vooraanstaande predikant vermoord op Sulawesi
  Metro, 16 oktober 2006
  Vooraanstaande predikant vermoord op Sulawesi
  Dagblad van het Noorden, 16 oktober 2006
  Op het religieus verdeelde Indonesische eiland Sulawesi hebben onbekende schutters maandag een vooraanstaande predikant vermoord. Iranto Kongkoli (40), voorzitter van de raad van kerken in Midden-Sulawesi, werd in zijn hoofd geraakt terwijl hij met zijn vrouw boodschappen deed in de provinciehoofdstad Palu.
   
 • Predikant vermoord tijdens winkelen op Sulawesi
  Laatste Nieuws, 16 oktober 2006
  Op Indonesische eiland Sulawesi is een vooraanstaande predikant vermoord. Iranto Kongkoli (40), voorzitter van de raad van kerken in Midden-Sulawesi, werd in zijn hoofd geraakt terwijl hij met zijn vrouw boodschappen deed in de provinciehoofdstad Palu.
   
 • Predikant vermoord in Midden-Sulawesi
  Reformatorisch Dagblad, 16 oktober 2006
  In de Indonesische provincie Midden-Sulawesi, waar de spanningen zijn opgelopen sinds vorige maand het doodsvonnis van drie rooms-katholieken werd uitgevoerd, is maandag een predikant vermoord.
   
 • Officieel protest Indonesië tegen Deense video
  Elsevier, 11 oktober 2006
  Officieel protest Indonesië tegen Deense video
  Nieuws.nl, 11 oktober 2006
  Indonesië heeft een officieel protest bij Denemarken ingediend vanwege op internet circulerende video-opnamen van spotprenten van de profeet Mohammed. Dat heeft de Indonesische minister van buitenlandse zaken, Hassan Wirajuda, woensdag bekendgemaakt.
   
 • Vermoord om het woord? : de christelijke zending diende óók de belangen van het koloniaal bestuur
  door Maurice Blessing, Volkskrant, 10 oktober 2006
  Aan het begin van de vorige eeuw werd de gereformeerde zendeling Anton van de Loosdrecht op gruwelijke wijze vermoord in het binnenland van Celebes. Had hij te fanatiek gepredikt, zoals de officiële instanties al snel concludeerden?
   
 • Executie Indonesische katholieken wellicht voor Internationaal Strafhof : 'Vreemd vonnis'
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 10 oktober 2006
  Advocaten en priesters van een kerkelijke groep in Indonesië hebben aangekondigd dat ze de executie van de drie katholieken afgelopen maand wellicht voor het Internationaal Strafhof zullen brengen.
   
 • Geweldexplosie na executies Indonesië
  Katholiek Nieuwsblad, 3 oktober 2006
  In Poso (provincie Centraal Sulawesi) zijn het afgelopen weekend burgers mishandeld, bomaanslagen op kerken gepleegd en honderden politieagenten ingezet. Zij moesten voorkomen dat het conflict tussen moslims en christenen verder oplaaide na de recente executie van drie katholieke mannen.
   
 • Fel protest in Indonesië na executie : terechtstelling van christenen omstreden
  door Michel Maas, Volkskrant, 23 septeber 2006
  Op diverse plaatsen in Indonesië zijn rellen uitgebroken na de terechtstelling vrijdag van drie christelijke militieleden. Met de executie negeerde Jakarta vele internationale protesten en gratieverzoeken, onder andere van de paus.
   
 • Koehandel rond executies Indonesië (video)
  Trouw, 23 september 2006
  Mensenrechtenorganisaties en christenen geloven dat godsdienst een grote rol heeft gespeeld bij de uitvoering van het doodvonnis van de drie christenen op Sulawesi. Velen zien een verband met de doodstraf die is opgelegd aan drie moslims die zijn veroordeeld voor hun aandeel in de bomaanslagen op Bali in 2002.
   
 • Executie: ernstige onlusten
  door Hilde Janssen, Algemeen Dagblad, 23 september 2006
  De executie van drie katholieke mannen in Indonesië heeft tot zware rellen geleid. Vooral in gebieden waar veel christenen wonen, sloeg de vlam in de pan. Zo stak een woedende menigte in de provincie Oost-Nusatenggara een rechtbank en een gevangenis in brand. Op Flores, het geboorte-eiland van de drie geëxecuteerde mannen, richtten bendes vernielingen aan in het lokale parlementsgebouw. Met kapmessen bewapende jongeren maakten de straat onveilig. Zeker vijf mensen raakten gewond, onder wie een officier van justitie.
   
 • Rellen na executie christenen
  BN/De Stem, 23 september 2006
  Honderden Indonesiërs zijn gisteren woedend de straat opgegaan na de executie donderdagavond laat van drie christenen die waren veroordeeld voor het aanzetten tot geweld tegen moslims. De betogers trokken plunderend en brandstichtend door de plaats Atambua, in de overwegend christelijke provincie Oost Nusa Tenggara.
   
 • Rellen in Indonesië na executie christenen
  Volkskrant, 22 september 2006
  Rellen in Indonesië na executie christenen
  Telegraaf, 22 september 2006
  Rellen in Indonesië na executie christenen
  Volkskrant, 22 september 2006
  Honderden Indonesiërs zijn vrijdag woedend de straat opgegaan na de executie donderdagavond laat van drie christenen die waren veroordeeld voor het aanzetten tot geweld tegen moslims. De betogers trokken plunderend en brandstichtend door de plaats Atambua, in de overwegend christelijke provincie Oost Nusa Tenggara.
   
 • Rellen Indonesië na executie christenen
  Elsevier, 22 september 2006
  In Indonesië zijn rellen uitgebroken na de executie van drie christenen op het eiland Sulawesi. De drie mannen waren veroordeeld wegens het aanzetten tot geweld tegen moslims tijdens de godsdienstrellen op het eiland in 2000. In de overwegend christelijke provincie Oost Nusa Tenggara trokken ruim duizend woedende Indonesiërs plunderend en brandstichtend over straat. Ook op Sulawesi braken ongeregeldheden uit.
   
 • Rellen in Indonesië na executie christenen
  Katholiek Nieuwsblad, 22 september 2006
  Honderden Indonesiërs zijn vrijdag woedend de straat opgegaan na de executie donderdagavond laat van drie katholieke mannen die waren veroordeeld voor het aanzetten tot geweld tegen moslims. De betogers trokken plunderend en brandstichtend door de plaats Atambua, in de overwegend christelijke provincie Oost Nusa Tenggara. Bij het kantoor van het Openbaar Ministerie gooiden de demonstranten ruiten in en vernielden zij het meubilair. Daarna trokken ze naar de woning van de lokale hoofdaanklager en staken die in brand.
   
 • Rellen na executie christenen
  Reformatorisch Dagblad, 22 september 2006
  Honderden Indonesiërs zijn vrijdag woedend de straat opgegaan na de executie, donderdagavond laat, van drie christenen -Fabianus Tibo (61), Marinus Riwu (48) en Dominggus da Silva (38)- die waren veroordeeld voor het aanzetten tot geweld tegen moslims. De betogers trokken plunderend en brandstichtend door de plaats Atambua, in de overwegend christelijke provincie Oost Nusa Tenggara, zo meldt onder andere het ANP.
   
 • Onlusten na executie christenen in Indonesië
  Standaard, 22 september 2006
  Op verschillende plaatsen in Indonesië zijn rellen uitgebroken naar aanleiding van de executie van drie christenen. De rechtbank vond dat ze een leidende rol hadden gespeeld bij aanvallen op moslims in mei 2000. Daarbij kwamen ten minste zeventig mensen om het leven. De drie hadden steeds volgehouden dat ze onschuldig waren. In de provincie Oost-Nusatenggara, waar veel christenen wonen, werden onder andere een rechtbank en een gevangenis in brand gestoken.
   
 • Rellen in Indonesië na executies
  NOS Nieuws, 22 september 2006
  In Indonesië zijn rellen uitgebroken na de executie van drie christelijke militanten. Ze werden terechtgesteld op Sulawesi. Onder hun leiding zouden 200 moslims zijn gedood op het eiland. Duizenden betogers trokken plunderend en brandstichtend door West-Timor. Met waarschuwingsschoten joeg de politie de demonstranten uiteen. De Indonesische regering roept op tot kalmte. De EU vraagt Jakarta alle executies stop te zetten en de doodstraf af te schaffen.
   
 • Drie katholieken geëxecuteerd in Indonesië : Vaticaan bedroefd
  RKNieuws.net, 22 september 2006
  De drie Indonesische katholieken die tot de doodstraf werden veroordeeld omdat zij in 2000 zouden aangezet hebben tot geweld tegen de moslims zijn geëxecuteerd. Dat heeft hun advocaat laten weten.
   
 • Vaticaan betreurt executie van christenen in Indonesië
  Laatste Nieuws, 22 september 2006
  Vaticaan betreurt executie van christenen in Indonesië
  Nieuwsblad, 22 september 2006
  Het Vaticaan betreurt het "pijnlijke nieuws" van de executie vrijdag van drie christenen in Indonesië. De drie waren veroordeeld wegens de afslachting van moslims tijdens religieus geweld zes jaar geleden. "Telkens als een doodvonnis uitgevoerd wordt, betekent dat een nederlaag voor de mensheid", zo liet Vaticaan-woordvoerder Federico Lombardi weten.
   
 • Drie christenen op Sulawesi geëxecuteerd
  Standaard, 22 september 2006
  Gisteravond zijn drie christenen op het Indonesische eiland Sulawesi geëxecuteerd. De rechtbank vond dat ze een leidende rol hadden gespeeld bij aanvallen op moslims in mei 2000. Daarbij kwamen ten minste zeventig mensen om het leven.
   
 • Executie christenen voltrokken
  BN/De Stem, 22 september 2006
  In Indonesië is de doodstraf voltrokken van de drie christelijke mannen die zijn veroordeeld wegens het aanzetten tot geweld tegen moslims.
   
 • Doodstraf christenen Indonesië voltrokken
  BNR Nieuws Radio, 21 september 2006
  Op het Indonesische eiland Sulawesi is de doodstraf voltrokken van de drie christelijke mannen die zijn veroordeeld wegens het aanzetten tot geweld tegen moslims. Dat heeft de advocaat van de drie vrijdag (plaatselijke tijd) bekendgemaakt.
   
 • Drie christenen houden voor executie onschuld vol
  Nieuws.nl, 21 september 2006
  De drie christenen die voor vrijdag zonsopgang op het Indonesische eiland Sulawesi zullen worden geëxecuteerd wegens hun rol bij bloedige aanvallen op moslims in 2000, hebben donderdag voor het laatst bezoek gehad van familieleden en van een priester. De drie houden vol onschuldig te zijn.
   
 • Indonesische hoofdredacteur niet vervolgd
  Nieuws.nl, 20 september 2006
  Indonesische hoofdredacteur niet vervolgd voor spotprenten
  Laatste Nieuws, 20 september 2006
  Indonesische hoofdredacteur niet vervolgd : aanklacht wegens plaatsen spotprent Mohammed ongegrond
  door Stefan Kortrijk, RKNieuws.net, 20 september 2006
  De hoofdredacteur van de online-uitgave van de Indonesische krant Rakyat Merdeka zal niet worden vervolgd voor de publicatie van een van de Mohammed-spotprenten die begin dit jaar tot onlusten leidden in de islamitische wereld. Dat heeft een rechtbank in Jakarta woensdag bepaald. Volgens de rechter is er geen bewijs dat strafbare feiten zijn gepleegd.
   
 • "Christenen Indonesië niet onschuldig"
  Reformatorisch Dagblad, 20 september 2006
  De wereldwijde protesten die ontstonden naar aanleiding van de dreigende executie van de drie christelijke militanten in Indonesië zijn onterecht, vindt de Indonesiëkenner dr. Gerrie van Klinken. De Jakarta Post berichtte dat de christenen die beschuldigd worden van het aanzetten tot gevechten met moslims, vrijdagmorgen de executie wacht. Eerdere berichten gingen ervan uit dat de executie donderdag zou plaatshebben.
   
 • Indonesische christenen voor vuurpeloton
  Volkskrant, 20 september 2006
  In Indonesië worden later deze week, donderdag of vrijdag, drie christenen geëxecuteerd die ter dood zijn veroordeeld wegens hun betrokkenheid bij godsdienstrellen die in 2000 op het eiland Sulawesi aan ruim zeventig moslims het leven hebben gekost.
   
 • Christelijke militanten geëxecuteerd
  BN/DeStem, 20 september 2006
  De christelijke militanten in Indonesië, die ter dood zijn veroordeeld voor geweld tegen moslims, zullen morgen worden geëxecuteerd.
   
 • Executie christelijke militanten donderdag
  Volkskrant, 19 september 2006
  De drie christelijke militanten die in Indonesië de doodstraf hadden gekregen omdat zij tot gevechten met moslims hadden aangezet, worden donderdag geëxecuteerd. Dat heeft hun advocaat dinsdag bekendgemaakt. Er is nog niets bekend over een reactie op hun verzoek om gratie.
   
 • President van Indonesië roept op tot harmonie tussen religies
  Laatste Nieuws, 17 september 2006
  De Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono heeft verklaard dat hij de uitspraken van de paus over de islam betreurt. Hij riep op tot harmonie tussen de verschillende godsdiensten in Indonesië, het grootste moslimland ter wereld. Dat meldt de pers in Jakarta zondag.
   
 • Indonesië: uitspraak paus onverstandig en ongepast
  Elsevier, 17 september 2006
  De uitspraken van de paus waren onverstandig en ongepast. Dat zei president Susilo Bambang Yudhoyono van Indonesië zaterdag op het topoverleg van het verbond van Niet-Gebonden Landen in Havana. De president zegt de uitlatingen van paus Benedictus VXI over de islam te betreuren en hoopt dat het Vaticaan verdere stappen zal ondernemen om de spanning te verlichten.
   
 • Indonesië worstelt met twee gevoelige executies : terechtstelling van islamitische en christelijke veroordeelden wordt steeds uitgesteld, tot de regering de tijd rijp acht
  door Michel Maas, Volkskrant, 12 september 2006
  Bang voor religieuze onrust, stelt Jakarta de executie van drie moslims en drie christenen steeds uit. Welke groep moet het eerst worden terechtgesteld? Zelfs de paus is verontrust. Indonesië zit in zijn maag met twee uiterst gevoelige executies. In Midden-Sulawesi wachten drie christenen, die zijn veroordeeld voor de moord op moslims, op de dood door het vuurpeloton. En op een gevangeniseiland voor de kust van Midden-Java wachten tegelijkertijd drie moslims, veroordeeld voor hun aandeel in de grote bomaanslag op Bali op hun executie.
   
 • Moslims branden kerk af
  Christian International News, 11 september 2006
  Een menigte woedende moslims heeft zaterdag een kerk in de provincie Atjeh in lichterlaaie gezet. Naar men bericht waren de islamieten het niet eens met de plannen van de gemeente om een aantal 'opwekkingsbijeenkomsten' te houden.
  Berkat: Indisch4ever
   
 • Moslims eisen executie veroordeelde christenen
  Christian International News, 7 september 2006
  Tijdens een massale betoging in de Indonesische stad Poso hebben duizenden moslims de snelle terechtstelling geëist van de drie christenen die verantwoordelijk worden gesteld voor de bloedige rellen van 2000 in Sulawesi. Bij de rellen tussen 1999 en 2001 in Sulawesi vielen ruim 2.000 doden.
   
 • Indonesische journalist vervolgd voor publicatie spotprenten profeet Mohammed
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 30 augustus 2006
  Een Indonesische journalist is woensdag voor de rechter verschenen omdat hij spotprenten van de profeet Mohammed publiceerde die eerder verschenen in de Deense pers. Hij riskeert vijf jaar opsluiting.
   
 • "Executie christenen Indonesië van de baan"
  Reformatorisch Dagblad, 28 augustus 2006
  "Executie christenen Indonesië van de baan" : doodstraf wordt levenslang
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 28 augustus 2006
  De executie van drie veroordeelde rooms-katholieken in Indonesië is van de baan. Daarmee is hun doodstraf in feite omgezet in een levenslange gevangenisstraf, meldde de nieuwsdienst Kath.net zondag op basis van informatie van de Amerikaanse organisatie International Christian Concern.
   
 • Meeste Indonesiërs willen geen moslimstaat
  Algemeen Dagblad, 25 augustus 2006
  Een meerderheid van de Indonesiërs is tegen een streng orthodoxe, islamitische staat.
   
 • Onderzoek: Indonesië gematigd islamitisch
  Elsevier, 24 augustus 2006
  Onderzoek: Indonesië gematigd islamitisch
  Nieuws.nl, 24 augustus 2006
  Meeste Indonesiërs gematigd islamitisch
  Laatste Nieuws, 24 augustus 2006
  De Indonesiërs hangen een gematigde vorm van de islam aan. Zo'n tweederde van de Indonesiërs is tegen de invoering van strenge islamitische wetten, zoals het amputeren van de handen van dieven. Dat blijkt uit een donderdag verschenen opiniepeiling door het Indonesische Survey Circle.
   
 • Indonesiërs willen geen rigide moslimstaat
  door Stefan Kortrijk, RKnieuws.net, 24 augustus 2006
  Indonesiërs willen geen rigide moslimstaat
  Algemeen Dagblad, 24 augustus 2006
  Indonesiërs willen geen rigide moslimstaat
  Telegraaf, 24 augustus 2006
  Indonesiërs willen geen rigide moslimstaat
  Metro, 24 augustus 2006
  Indonesiërs willen geen rigide moslimstaat
  Gelderlander, 24 augustus 2006
  Indonesiërs willen geen rigide moslimstaat
  BN/De Stem, 24 augustus 2006
  Indonesiërs willen geen rigide moslimstaat
  Stentor, 24 augustus 2006
  Een meerderheid van de Indonesiërs is volgens opiniepeilers tegen een streng orthodoxe islamitische staat. Zeventig procent van de ondervraagden is voorstander van de handhaving van het huidige seculiere staatsbestel.
   
 • Indonesië stelt executies christenen uit
  Trouw, 11 augustus 2006
  Indonesië heeft vrijdag de executie van drie ter dood veroordeelde christelijke militieleden op het laatste moment uitgesteld, maar benadrukte dat het niet zal zwichten voor een verzoek van paus Benedictus XVI om de levens van de militieleden te sparen.
   
 • Paus vraagt gratie voor ter dood veroordeelde christenen Indonesië
  Katholiek Nederland, 11 augustus 2006
  Paus Benedictus XVI heeft vandaag de Indonesische president Yudhoyono opgeroepen drie ter dood veroordeelde Indonesische christenen gratie te verlenen. De voltrekking van hun doodvonnis staat voor eind deze middag gepland. De drie katholieke militieleden worden beschuldigd van het aanstichten van geweld tegen moslims op Centraal-Sulawesi.
   
 • Inwoners Atjeh willen sharia
  Novum, 10 augustus 2006
  Ongeveer 90 procent van de inwoners van de Indonesische provincie Atjeh steunt de invoering van de sharia, blijkt uit een woensdag gepubliceerde opiniepeiling.
   
 • Fatsoenspolitie walgt van disco en Playboy : sharia in Indonesië
  door Michel Maas, Volkskrant, 8 augustus 2006
  Nadine Chandrawinata, Miss Indonesië 2006, heeft weinig indruk gemaakt op de jury van de Miss Universe verkiezingen. Zij kwam niet verder dan de eerste ronde. Buiten Indonesië zullen weinig mensen zich herinneren hoe zij eruitzag. In eigen land is haar optreden echter wel degelijk opgemerkt: het Front van Verdedigers van de Islam (FPI) heeft zitten kijken. Deze islamitische knokploeg heeft Nadine aangeklaagd wegens 'openlijk vertoon van onzedelijk gedrag', omdat zij in een bikini voor de camera's heeft geparadeerd.
   
 • Moslims doen aangifte tegen Miss Indonesië
  , 25 juli 2006
  Een militante Indonesische moslimorganisatie, het Islamitische Verdedigersfront (FPI), heeft aangifte gedaan tegen Miss Indonesië wegens het beledigen van de waardigheid van de Indonesische vrouwen. Dit heeft een advocaat van het FPI dinsdag laten weten.
   
 • Hoofdredacteur voor rechter om spotprenten
  Volkskrant, 22 juli 2006
  De hoofdredacteur van de online-editie van de Indonesische krant Rakyat Merdeka, Teguh Santosa, moet zich voor de rechter verantwoorden voor het publiceren van spotprenten van de profeet Mohammed, heeft zijn advocaat vrijdag bekendgemaakt.
   
 • Indonesië heeft eigen cartoon-kwestie
  door Jan Kooistra, Elsevier, 21 juli 2006
  De hoofdredacteur van de interneteditie van een Indonesische krant moet voor de rechter verschijnen. Op het hoogtepunt van de cartoonrel publiceerde hij Mohammed-spotprenten op de site van de krant Rakyat Merdeka.
   
 • Paus spreekt medeleven uit met tsunamislachtoffers Java
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 19 juli 2006
  "Getroffen door de tragische gevolgen van de recente tsunami in Java, spreekt paus Benedictus XVI zijn verbondenheid in gebed uit met alle getroffenen": dat schrijft kardinaal Angelo Sodano, de staatssecretaris van het Vaticaan, namens de paus in een rouwtelegram aan de kerkelijke en burgerlijke overheid van Java.
   
 • Verzet tegen de sharia groeit
  door Hilde Janssen, Algemeen Dagblad, 7 juli 2006
  Steeds luider klinkt in Indonesië het gemor over nieuwe islamitische wetten en verordeningen. Verontruste burgers eisen dat de overheid actie onderneemt tegen lokale wetgevers die zich baseren op de sharia (islamitische wetgeving). Officieel geldt de sharia alleen in de provincie Atjeh, maar in de praktijk zijn overal meer tekenen van islamisering.
   
 • Indonesische moslims veroordeeld voor moord
  Nieuws.nl, 5 juli 2006
  Twee moslims die in 2001 bij religieuze onlusten op het Indonesische eiland Sulawesi een hindoe doodstaken zijn daarvoor woensdag elk tot negen jaar gevangenisstraf veroordeeld. De twee, die hun slachtoffer overigens voor een christen aanzagen, werden vorig jaar gearresteerd. Uit vrees voor nieuw geweld werd hun rechtszaak niet gehouden in Poso, waar de moord werd gepleegd, maar in Jakarta.
   
 • Twee jaar cel voor sekteleidster
  Telegraaf, 29 juni 2006
  Een Indonesische rechtbank heeft donderdag sekteleidster Lia Aminudin van de Gemeenschap van Eden tot twee jaar cel veroordeeld wegens ontheiliging van de islam. Aminudins leer bevat elementen van verschillende godsdiensten, onder meer de islam, wat heeft geleid tot protesten van moslimfundamentalisten.
   
 • Indonesische moslimorganisatie nodigt paus uit
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 16 juni 2006
  Volgens de 'Jakarta Post' heeft de grootste moslimorganisatie van Indonesië paus Benedictus XVI uitgenodigd voor een Internationale Conferentie van islamitische geleerden. De conferentie heeft volgende week in Jakarta plaats.
   
 • Nieuwe stichting gaat zendingswerk op Bali steunen
  Reformatorisch Dagblad, 16 juni 2006
  De nieuwe stichting Reformatorische Hulpverlening Bali heeft zich opgeworpen als nieuwe financier van het gereformeerde theologische seminarie Johannes Calvijn op Bali. De rector van het seminarie, ds. A. Mol, is op dit moment vanwege promotiedoeleinden in Nederland.
   
 • Bashir: Bush moet zich bekeren tot islam
  Nieuws.nl, 15 juni 2006
  De Indonesische moslimleider Abu Bakar Bashir heeft de Amerikaanse president George Bush en de Australische premier John Howard donderdag opgeroepen zich te bekeren tot de islam. Dat is volgens Bashir de enige manier 'om hun ziel te redden', nadat ze beiden betrokken zijn geweest bij oorlogen tegen moslims in Afghanistan en Irak.
   
 • 'Indonesië moet een islamstaat worden' : terrorist of godsdienstleraar, de vrijgelaten Abu Bakar Ba'asyir heeft één doel en hij gaat ervoor
  door Michel Maas, Volkskrant, 15 juni 2006
  Abu Bakar Ba'asyir is weer vrij man. In de ogen van de VS en Australië is hij een van de grootste terroristen ter wereld. Maar de Indonesische justitie heeft niet veel kunnen bewijzen.
   
 • Moordenaars tieners Indonesië gepakt
  Reformatorisch Dagblad, 12 juni 2006
  Moordenaars christelijke schoolmeisjes gepakt
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 12 juni 2006
  Zeven verdachten van de onthoofding van de drie Indonesische schoolmeisjes, in oktober vorig jaar in de Indonesische plaats Poso, hebben moord en medeplichtigheid daaraan bekend. De politie in Indonesië maakte dat onlangs bekend, meldt de christelijke nieuwsdienst Compass Direct. Vijf dagen daarvoor arresteerde de politie de mannen in Centraal-Sulawesi. Van de mannen pleegden er twee de moorden, zo zei een woordvoerder van de politie. Een derde persoon droeg munitie. De overigen zijn medeplichtig aan de misdaad.
   
 • Radicale geestelijke Bashir gaat na vrijlating weer lesgeven
  Reformatorisch Dagblad, 6 juni 2006
  Na zijn vrijlating volgende week gaat Abu Bakar Bashir, de Indonesische beweerde geestelijk leider van de Aziatische terreurgroep Jemaah Islamiyah, weer lesgeven op de beruchte islamitische NgrukiĖschool. Dat heeft zijn advocaat Mahendradata gezegd.
   
 • Atjeh wil sharia ook toepassen op niet-moslims
  Reformatorisch Dagblad, 6 juni 2006
  Politici in de Indonesische regio Atjeh bereiden een nieuw wetsvoorstel voor waarin zij pleiten voor toepassing van de sharia op niet-moslims, militairen en de rechterlijke macht.
   
 • Atjeh: ook sharia voor niet-moslims
  Nieuws.nl, 4 mei 2006
  'Sharia ook toepassen voor niet-moslims'
  Standaard, 4 mei 2006
  De islamitische wet die vorig jaar in Atjeh werd ingevoerd zou ook voor alle niet-moslims, militairen en politieagenten in de Indonesische provincie moeten gelden. Zo luidt een wetsvoorstel dat bij het Indonesische parlement in Jakarta is ingediend.
   
 • 'Javanen duiden aardbeving religieus'
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net/Nederlands Dagblad, 31 mei 2006
  Onder de bevolking van Java leeft vrij algemeen de gedachte dat de aardbeving die het eiland trof, waarbij duizenden doden vielen, iets te maken heeft met de manifestatie van God. Dat zegt ds. Kees van Ekris (33), die door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) is uitgezonden naar Indonesië.
   
 • Paus stuurt rouwtelegram naar Indonesië : na aardbeving
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 27 mei 2006
  Staatssecretaris kardinaal Sodano heeft zaterdag in naam van de paus een rouwtelegram verstuurd naar aanleiding van de aardbeving in Indonesië die minstens 2.700 doden heeft geëist.
   
 • Bot: In Indonesië geen inperking godsdienstvrijheid
  Reformatorisch Dagblad, 24 mei 2006
  In Indonesië is geen sprake van verdere inperking van het recht op godsdienstvrijheid. Ook is er geen sprake van een algemene verslechtering van de positie van christenen. Dat schrijft minister Bot van Buitenlandse Zaken in antwoord op Kamervragen van Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP).
   
 • Drie Indonesische christenen worden terechtgesteld
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 12 mei 2006
  Het Indonesische Hooggerechtshof heeft het beroep verworpen tegen de executie van drie ter dood veroordeelde christenen. Fabianus Tibo, Marinus Riwa en Dominggus da Silva kregen de doodstraf voor hun vermeende betrokkenheid bij de rellen in Sulawesi in 2000. Daarbij kwamen toen ca. 200 moslims om het leven.
   
 • Indonesië: executie nadert
  Katholiek Nieuwsblad, 11 mei 2006
  De executie van drie ter dood veroordeelde Indonesische katholieken komt snel dichterbij. Woensdag verklaarde het Hooggerechtshof een tweede beroep onwettig, nadat het vorige maand de executie had verboden om het pleidooi van de advocaten te horen.
   
 • Radicale moslims eisen sluiting katholiek radiostation
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 11 mei 2006
  Indonesische moslimextremisten zijn een campagne gestart om een katholieke radiozender te sluiten. Volgens hen maakt Radio Suara Gratia zich schuldig aan proselitisme.
   
 • Atjeh: ook sharia voor niet-moslims
  Nieuws.nl, 4 mei 2006
  'Sharia ook toepassen voor niet-moslims'
  Standaard, 4 mei 2006
  De islamitische wet die vorig jaar in Atjeh werd ingevoerd zou ook voor alle niet-moslims, militairen en politieagenten in de Indonesische provincie moeten gelden. Zo luidt een wetsvoorstel dat bij het Indonesische parlement in Jakarta is ingediend.
   
 • Christenen blokkeren bouw moskee
  Katholiek Nieuwsblad, 3 mei 2006
  In de Indonesische provincie West-Papua groeien spanningen tussen de christelijke inheemse bevolking en uit andere delen van Indonesië afkomstige islamitische immigranten. Christenen zouden volgens The Jakarta Post regelmatig de bouw van moskeeën blokkeren. Het jongste geval zou zich in het district Manokwari voorgedaan hebben.
   
 • Protestmars voor vrijlating drie ter dood veroordeelde katholieken
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 3 mei 2006
  Duizenden mensen van verschillende godsdiensten uit West-Timor hebben deelgenomen aan een gemeenschappelijke protestmars waarin de vrijlating gevraagd werd van drie katholieken. De drie werden ter dood veroordeeld wegens hun vermeende aandeel in gewelddadige rellen in 2000.
   
 • Moslim Ambon cel in voor aanval op christenen
  Reformatorisch Dagblad, 28 april 2006
  Een Indonesische rechtbank in Ambon heeft vorige week een moslimextremist tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens zijn aandeel bij een overval op een christelijk dorp op de Molukken. De aanval, die in mei 2004 plaatshad, kostte aan drie christenen het leven.
   
 • Nieuwe hoop voor drie christenen in Indonesië : na internationale druk
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 20 april 2006
  Het Indonesische Hooggerechtshof, het Mahkamah Agung, heeft groen licht gegeven voor een tweede beroep tegen de doodstraf van drie katholieken, die ter dood veroordeeld werden voor de gewelddadige rellen in Poso (Sulawasi) in 2000. Alvast tijdens de periode dat het beroep plaatsheeft, kunnen de drie niet terechtgesteld worden. De zaak wordt nu voorgelegd aan nieuwe rechters, waaronder ook een christen.
   
 • Indonesië: toch beroep tegen doodvonnis
  Katholiek Nieuwsblad, 18 april 2006
  Het Indonesische Hooggerechtshof, de Mahkamah Agung (MA), heeft een tweede beroep goedgekeurd in de zaak van de drie ter dood veroordeelde katholieken. Het Openbaar Ministerie is gevraagd het vonnis op te schorten. Ook heeft het Hooggerechtshof andere rechters benoemd om het beroep te bestuderen. Een van de rechters is een christen.
   
 • Nieuwe nuntius in Indonesië
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 15 april 2006
  Paus Benedictus XVI heeft Mgr. Leopoldo Girelli benoemd tot nieuwe pauselijke nuntius in Indonesië. Mgr. Girelli was de voorbije jaren raadgever van de pauselijke nuntiatuur in de Verenigde Staten. Hij wordt meteen ook aartsbisschop.
   
 • Playboy-rel toont terreinwinst radicale islam : in het doorgaans gematigde Indonesië laten de hoogste regeringskringen fanatieke moslims hun gang gaan
  door Michel Maas, Volkskrant, 14 april 2006
  De rellen rond de Indonesische Playboy zijn een symbool geworden voor een veel grotere strijd. Radicale moslims streven naar de invoering van de islamitische wetgeving.
   
 • Priester wil plaats veroordeelden innemen
  Katholiek Nieuwsblad, 14 april 2006
  In Indonesië heeft een priester aangeboden de plaats in te nemen van drie ter dood landgenoten. De uit Oost-Java afkomstige Leonardus Mali heeft in een brief aan president Yudhoyono laten weten "bereid te zijn voor de vrijheid van de drie katholieken te sterven".
   
 • 'Doodvonnis onschuldige Indonesiërs'
  door Othon Zimmerman, Algemeen Dagblad, 13 april 2006
  Nederland moet zijn invloed bij Indonesië aanwenden om de executie van drie onschuldige christenen te voorkomen. De gerenommeerde Indonesische jurist Otto Kaligis kwam gisteren naar Nederland om dit pleidooi te houden en de zaak in de publiciteit te brengen. Ook Amnesty International voert internationaal actie voor herziening van het vonnis.
   
 • 'Doodvonnis wordt ramp'
  Katholiek Nieuwsblad, 12 april 2006
  Als het doodvonnis van drie Indonesische katholieken wordt uitgevoerd, zal dit mogelijk opnieuw tot religieuze onlusten in Poso leiden. Dat heeft kardinaal Darmaatmadja van Jakarta gezegd. De voorzitter van de Indonesische bisschoppenconferentie schaart zich daarmee achter een reeks van religieuze en politieke leiders die zich uitgesproken hebben tegen het doodvonnis.
   
 • Woedende moslims bestormen kantoor Playboy (video)
  Nu.nl, 12 april 2006
  Woedende moslims vallen Playboy aan
  Algemeen Dagblad, 12 april 2006
  Moslims vallen kantoor Playboy aan
  Telegraaf, 12 april 2006
  Honderden woedende moslims hebben woensdag in de Indonesische hoofdstad Jakarta het kantoor van het tijdschrift Playboy aangevallen. Ze bekogelden het gebouw met stenen en ze drongen binnen op de redactie. Daar verscheurden zij exemplaren van het blad en eisten zij dat het in hun land van de markt gehaald wordt.
   
 • Moslims bestormen kantoor Playboy Jakarta
  Elsevier, 12 april 2006
  In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn rellen uitgebroken bij het kantoor van mannenblad Playboy. Woedende moslims vielen het kantoor aan en bekogelden het gebouw met stenen. Ook drongen zij binnen op de redactie waar zij exemplaren van het blad verscheurden.
   
 • Indonesiërs protesteren met geweld tegen Playboy
  Gazet van Antwerpen, 12 april 2006
  Enkele honderden moslims hebben woensdag in Indonesië geprotesteerd tegen de lancering van de plaatselijke versie van Playboy. Het "Islamitische Verdedigingsfront" bekogelde de hoofdzetel van het naaktmagazine in Jakarta met stenen.
   
 • Balkenende in Indonesië: Religie is positieve kracht
  Trouw, 8 april 2006
  Vanuit zijn eigen christelijk geloof, doet het minister-president Balkenende pijn als de islam als bedreiging wordt gezien. Niet de islam zelf is volgens hem een bedreiging, maar de mensen die de islam misbruiken om terreur te zaaien zijn een bedreiging.
   
 • Balkendende: 'Godsdienst scheidt mensen niet maar verbindt' : toespraak premier Islamitische universiteit in Jakarta
  door Ton Huitink, RK Nieuws.net (Bron: Trouw), 8 april 2006
  Religie is een positieve kracht, godsdienst scheidt mensen niet maar verbindt hen. Daarom doet het pijn als de islam wordt gezien als bedreiging. Dr. Jan Peter Balkenende is op werkbezoek in Indonesië en hield gisteren een toespraak voor islamitische studenten aan de Islamitische Universiteit in Jakarta. Dagblad Trouw van zaterdag (vandaag) publiceert de toespraak van de Nederlandse minister president.
   
 • Balkenende: Islam geen gevaar
  Reformatorisch Dagblad, 7 april 2006
  Balkenende: islam geen gevaar
  Nu.nl, 7 april 2006
  "Het doet me pijn om te zien dat mensen de islam zien als een gevaar. De islam is geen gevaar. De mensen die de islam misbruiken om terreur te verspreiden, zijn het gevaar." Dat zei premier Balkenende vrijdag tijdens een toespraak aan een islamitische universiteit in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij pleitte in zijn speech voor meer toenadering tussen moslims en andere gelovigen.
   
 • Executie christenen uitgesteld
  Katholiek Nieuwsblad, 3 april 2006
  De executie van drie Indonesische katholieken is op het laatste moment uitgesteld doordat "belangrijke papieren" ontbraken. Dat meldt AsiaNews. De opgegeven reden betekent volgens het persbureau dat van hogerhand orders zijn gegeven. De executie van de drie, die zijn veroordeeld omdat zij in 2000 in Poso etnische conflicten zouden hebben veroorzaakt, had zaterdag moeten plaatsvinden.
   
 • Terechtstelling drie Indonesische katholieken uitgesteld
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 3 april 2006
  De terechtstelling van drie Indonesische ter dood veroordeelde katholieken is uitgesteld. De drie werden veroordeeld voor hun vermeende aandeel in het geweld tussen christenen en moslims van 2000 in Poso.
   
 • Opnieuw kerk gesloten in Indonesië
  Reformatorisch Dagblad, 29 maart 2006
  Opnieuw is een kerk gesloten in West-Java. Zondag viel een groep van ongeveer 200 moslims tijdens de dienst de kerk binnen en dwong de voorganger van de pinkstergemeente, Fekky Tatulus, om de kerk te sluiten.
   
 • Een open dialoog over wezenlijke zaken : moslims en christenen uit Indonesië op uitwisselingsbezoek in Nederland
  door Liesbeth van den Brink-Vreeke, Friesch Dagblad, 27 maart 2006
  Op uitnodiging van Kerkinactie zijn tien bezoekers uit Indonesië drie weken in Nederland. Ze zijn hier voor uitwisseling op het gebied van interreligieuze dialoog, gesprek tussen mensen met een verschillend geloof. Het gezelschap bestaat uit mannen en vrouwen, christenen en moslims; waarvan drie predikanten en twee imams.
   
 • Benedictus XVI bidt voor ter dood veroordeelden : Benedictus XVI veroordeelt Indonesisch doodvonnis drie katholieke mannen
  door Eric Masseus, RKnieuws.net/Radio Vaticaan, 20 maart 2006
  Paus Benedictus XVI heeft drie ter dood veroordeelde Indonesische katholieke mannen verzekerd van zijn gebed. Via een lokale bisschop ontvingen de gevangen mannen de pauselijke zegen.
   
 • Kerken Indonesië verontrust over wet
  Isidorusweb, 15 maart 2006
  Christenen in Indonesië zijn sceptisch over de nieuwe wet over religieuze samenkomsten die de Indonesische regering heeft goedgekeurd. De wet, die de president nog wel moet ondertekenen, bepaalt onder meer waar men een kerk mag bouwen. Dat meldt het rooms-katholieke persagentschap Asianews.
  Berkat: Indisch4ever
   
 • Zaak ter dood veroordeelde katholieken herzien
  Katholiek Nieuwsblad, 15 maart 2006
  Het gerechtshof van de Indonesische regio Palu (Centraal Sulawesi) heeft groen licht gegeven voor een herziening van de zaak tegen drie katholieken die ter dood veroordeeld zijn. Op 9 maart vond een 'hearing' plaats zonder dat er harde beslissingen genomen zijn. Hetzelfde gerechtshof legde Fabianus Tibo, Dominggus da Silva en Marinus Riwu de doodstraf op voor het plannen van aanvallen op moslims gedurende interreligieuze confrontatie in Sulawesi in 2000.
   
 • Indonesische christengemeenschap in Nederland bestaat 75 jaar
  EMEA Nieuws Netwerk, 14 maart 2006
  'Het moet in de gelaatstrekken van de Protestantse Kerk in Nederland te zien zijn dat u er bent.' Dat zei ds. G. de Fijter, vice-preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, zaterdag 11 maart 2006 tegen leden van de Indonesische christelijke gemeenschap in Nederland. PERKI, de Indonesische christengemeenschap, bestaat 75 jaar.
   
 • Indonesische christenen sceptisch over nieuw decreet gebedsplaatsen
  door Theo Borgermans, RKnieuws.net, 10 maart 2006
  In Indonesië werd een nieuw, herzien decreet over gebedsplaatsen goedgekeurd. Het moet alleen nog door de president ondertekend worden. Maftuh Basyuni van het ministerie van Religieuze Aangelegenheden stelt dat daarmee alles geregeld is, maar christelijke leiders vrezen dat het nieuwe decreet een bedreiging vormt voor de minderheden en bovendien strijdig is met de grondwet.
   
 • Vrouwen demonstreren voor zoenen in het openbaar
  Nieuws.nl, 8 maart 2006
  Zo'n 150 vrouwen hebben woensdag in de Indonesische hoofdstad Jakarta gedemonstreerd tegen een wet, die behalve pornografie zoenen in het openbaar, het tonen van blote benen en schouders en als erotisch beschouwde kunst zou verbieden. Een handvol islamitische partijen, gesteund door conservatieve moslimorganisaties, ijvert momenteel voor een dergelijke wet. Het uit 1999 stammende ontwerp voor de wet is onlangs uit de kast gehaald en wordt momenteel besproken door een parlementscommissie.
   
 • Indonesische christenen onder druk
  door Theo Borgermans, Nederlands Dagblad, 6 maart 2006
  Christenen krijgen het in Indonesië steeds lastiger. Kerken worden gesloten en voor christelijke leiders liggen valse beschuldigingen en gevangenisstraffen op de loer.
   
 • Ds. W.M. Rikin (78) overleden
  Reformatorisch Dagblad, 28 februari 2006
  Op 23 februari is te Bogor (Indonesië) ds. W.M. Rikin, emeritus predikant van de Protestantse Kerk, overleden. Wesley Mintardja Rikin werd geboren op 29 januari 1928 te Jakarta. Hij studeerde theologie te Makassar en Hartford (VS) en aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daar promoveerde hij in 1973 op de dissertatie "Ngabersihan als knoop in de tali paranti" (bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis der Sundanezen).
   
 • Moslims dreigden buitenlanders weg te jagen
  Trouw, 24 februari 2006
  Moslims dreigden buitenlanders weg te jagen
  Nieuws.nl, 24 februari 2006
  De Indonesische politie heeft vrijdag in Bandung op het eiland Java 27 leden aangehouden van een radicale moslimgroepering die had gedreigd buitenlanders het land uit te jagen als ze de spotprenten van de profeet Mohammed goedkeurden. Dat heeft de politie gezegd.
   
 • Moslims protesteren voor Deense ambassade Jakarta
  Nieuws.nl, 23 februari 2006
  Ruim vijfhonderd moslims hebben donderdag bij de Deense ambassade in Jakarta geprotesteerd tegen de spotprenten van de profeet Mohammed. Dit is twee dagen nadat de Deense ambassadeur in de Indonesische hoofdstad was teruggekeerd. Ook Deense burgers, die eerder van de Deense regering het advies hadden gekregen het land te verlaten, zijn weer teruggekomen.
   
 • Moslimactivist opgepakt bij ambassade VS in Jakarta
  Telegraaf, 21 februari 2006
  Moslimactivist gearresteerd bij ambassade VS
  Nieuws.nl, 21 februari 2006
  Moslimactivist opgepakt bij ambassade VS in Jakarta
  Laatste Nieuws, 21 februari 2006
  De Indonesische politie heeft dinsdag een lid van een extremische moslimgroepering gearresteerd wegens zijn aandeel in een gewelddadig protest tegen de spotprenten van de profeet Mohammed bij de Amerikaanse ambassade in Jakarta.
   
 • Cartoonprotest in Nigeria: vijftien doden
  Volkskrant, 20 februari 2006
  In Pakistan, Indonesië, Turkije en Nigeria is het afgelopen weekeinde opnieuw fel gedemonstreerd tegen de spotprenten van de profeet Mohammed die in september in een Deense krant zijn gepubliceerd. Daarbij vielen zaterdag in Nigeria vijftien doden. Het dodental in de cartoon-affaire is daarmee, wereldwijd, opgelopen tot 45.
   
 • Terechtstelling katholieken moet wanbeleid Indonesië toedekken
  door Ben van de Venn, Katholiek Nieuwsblad, 17 februari 2006
  Drie katholieke mannen zijn in Indonesië ter dood veroordeeld omdat ze tijdens godsdienstrellen in Sulawesi moslims gedood zouden hebben. Veel getuigen en feiten zouden hun onschuld kunnen bewijzen. Maar daar heeft de overheid nu net geen behoefte aan.
   
 • Wereldkundig: de invoering van shariawetgeving in delen van Indonesië
  Reformatorisch Dagblad, 14 februari 2006
  In veel kranten echoot de Deense cartoonkwestie nog na in de commentaren. Toch zijn er ook alweer tal van andere thema's, zoals de nasleep van de orkaan Katrina, de Amerikaanse aanpak van het terrorisme en de invoering van shariawetgeving in delen van Indonesië. [...] Opportunistische politici krijgen ervan langs in een commentaar van de Indonesische krant The Jakarta Post. Zij zitten namelijk achter de recente golf van regionale wetten die de sharia, de islamitische wetgeving, als inspiratiebron hebben. Tijd voor ingrijpen, vindt de krant.
   
 • Advies aan Denen: Verlaat Indonesië
  Elsevier, 12 februari 2006
  De Deense regering heeft alle Denen in Indonesië, het grootste islamitische land ter wereld, opgeroepen het land zo spoedig mogelijk te verlaten. Een extremistische groep in Indonesië zou wraak willen nemen op Denen voor de Mohammed-cartoons die werden afgedrukt in de Deense krant Jyllands-Posten.
   
 • Denemarken vraagt burgers Indonesië te verlaten
  Trouw, 11 februari 2006
  Denemarken vraagt burgers Indonesië te verlaten
  Nieuws.nl, 11 februari 2006
  Denemarken heeft zaterdag al zijn burgers in Indonesië gemaand dat land te verlaten. Het ministerie van buitenlandse zaken zei betrouwbare informatie te hebben ontvangen dat Denen en Deense belangen in Indonesië gevaar lopen. Volgens de informatie is een extremistische groep er specifiek op uit Denen op te sporen om hun woede te luchten over de publicatie van de spotprenten van de profeet Mohammed. De naam van de groep werd niet genoemd.
   
 • Denen in Indonesië niet veilig : Denemarken sluit ambassades in Indonesië, Syrië en Iran
  Standaard, 11 februari 2006
  Denen moeten weg uit Indonesië
  Laatste Nieuws, 11 februari 2006
  De Deense autoriteiten hebben hun onderdanen opgeroepen Indonesië zo snel mogelijk te verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschikt over betrouwbare informatie die erop wijst dat de Denen in het moslimland in gevaar zijn.
   
 • Irritaties onder moslims nemen toe
  Algemeen Dagblad, 10 februari 2006
  De woede in de moslimwereld over de Deense spotprenten van de profeet Mohammed houdt aan. Protest voor de Deense ambassade in Jakarta. Gisteren kwam het tot demonstraties op verscheidene plaatsen in Azië van India tot de Filipijnen, na het islamitische vrijdaggebed. Daarbij werden niet alleen leuzen geroepen tegen de Denen, maar ook tegen de Amerikanen en president Bush.
   
 • Ephimenco : Emigratiegolf? Ik blijf!
  door Sylvain Ephimenco, Trouw, 10 februari 2006
  De directeur van een Indonesische school heeft zijn leerlingen opgedragen iedere Deen die zij tegenkomen om excuses te vragen. Doet de Deen in kwestie dat niet dan mogen de leerlingen hem of haar slaan. 'Niet om ze pijn te doen, maar om ze een lesje te leren.'
   
 • Deense vlag vliegt overal de deur uit
  door Sara De Sloover, Volkskrant, 9 februari 2006
  Van Indonesië tot Libanon, van Pakistan tot de Gazastrook werden de laatste dagen Deense vlaggen aan flarden gereten en in brand gestoken. Dat de winkels van Islamabad of Beiroet achterin het magazijn nog een voorraadje van de Dannebrog hadden liggen, voor het geval Denemarken zich de woede van de islamitische wereld op de hals zou halen, lijkt vrij onwaarschijnlijk. Maar waar halen boze moslims de rood-witte vaandels dan wel vandaan?
   
 • President Indonesië mengt zich in rel over Playboy
  Volkskrant, 9 februari 2006
  President Indonesië mengt zich in Playboy-rel
  Telegraaf, 9 februari 2006
  President Indonesië mengt zich in rel over Playboy
  Sp!ts, 9 februari 2006
  President Indonesië mengt zich in Playboy-rel
  Laatste Nieuws, 9 februari 2006
  De Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono heeft zich gemengd in de felle discussie in zijn land over het plan een Indonesische versie van het blad Playboy te laten verschijnen. Yudhoyono zei dat een uitgever zich moet afvragen in hoeverre de bevolking baat heeft bij de publicatie, aldus de Indonesische nieuwssite Detikcom.
   
 • Indonesiërs willen zelfs geen Playboy Light
  Nieuwsblad, 9 februari 2006
  Zo'n vijfhonderd mensen hebben in de Indonesische hoofdstad Jakarta betoogd tegen een plan om een lokale versie van Playboy in Indonesië te lanceren.
   
 • Moslims boos om komst Playboy
  door Michel Maas, Volkskrant, 8 februari 2006
  Niet alleen spotprenten, ook seks is een onderwerp dat Indonesische moslims in woede kan laten ontsteken. De aankondiging dat de Amerikaanse Playboy in maart een Indonesische editie uitbrengt heeft een storm van protest ontketend, die zijn hoogtepunt nog niet lijkt te hebben bereikt.
   
 • 'Radicale groepen misbruiken woede om spotprenten'
  Trouw, 8 februari 2006
  Indonesië: Radicalen misbruiken woede
  Telegraaf, 8 februari 2006
  'Radicale groepen misbruiken woede om spotprenten'
  Nieuws.nl, 8 februari 2006
  Radicale islamitische groeperingen buiten de woede om de spotprenten van de profeet Mohammed uit en de reacties op de publicatie van de tekeningen zijn uit de hand gelopen. Dat heeft de Indonesische minister van buitenlandse zaken, Hassan Wirajuda, woensdag gezegd.
   
 • Denen ook weg uit Indonesië
  Parool, 7 februari 2006
  Ambassade roept Denen op Indonesië te verlaten
  Algemeen Dagblad, 7 februari 2006
  Denen opgeroepen Indonesië te verlaten
  Telegraaf, 7 februari 2006
  Denen moeten weg uit Indonesië
  Nieuws.nl, 7 februari 2006
  Denen aangeraden Indonesië te verlaten
  Standaard, 7 februari 2006
  Denemarken heeft dinsdag ook zijn burgers in Indonesië opgeroepen het land te verlaten uit angst dat demonstraties over cartoons van de profeet Mohammed uit de handlopen. Dat heeft de ambassade in Jakarta gemeld.
   
 • Denen opgeroepen Indonesië te verlaten
  Laatste Nieuws, 7 februari 2006
  De woede blijft groot aan de Deense ambassade in Jakarta. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Deense burgers af naar Indonesië te reizen en roept alle Denen die zich al in Indonesië bevinden op het land te verlaten uit veiligheidsoverwegingen na de spanningen rond de publicatie van spotprenten van de profeet Mohammed in de Deense pers. Kopenhagen zou concrete dreigingen hebben ontvangen wegens de omstreden spotprenten.
   
 • Protesten tegen Mohammed-spotprenten houden aan (video)
  Nu.nl, 6 februari 2006
  In Indonesië en Thailand hebben maandag duizenden moslims gedemonstreerd tegen de omstreden Deense spotprenten van de profeet Mohammed. In de Indonesische hoofdstad Jakarta verzamelden zich naar schatting vierhonderd leden van een islamitische partij voor een gebouw waarin de Deense ambassade is gevestigd. Zij eisten verontschuldigingen van de Deense regering. In de stad Bandung eisten ruim duizend betogers dat Indonesië de diplomatieke betrekkingen met Denemarken verbreekt.
   
 • Deense ambassade in Jakarta belegerd
  door Michel Maas, Volkskrant, 4 februari 2006
  De opwinding in de islamitische wereld over de Deense spotprenten heeft vrijdag ook Indonesië bereikt. Enkele honderden militante moslims belegerden 's ochtends een paar uur de Deense ambassade in de hoofdstad Jakarta.
   
 • Boze moslims bestormen Deense ambassade Jakarta (video)
  Nu.nl, 3 februari 2006
  Moslims in Jakarta protesteren tegen spotprenten
  Algemeen Dagblad, 3 februari 2006
  Ongeveer driehonderd militante moslims hebben vrijdag huisgehouden in de lobby van een gebouw in Jakarta, waarin de Deense ambassade zetelt. Het protest was gericht tegen de publicatie van spotprenten van de profeet Mohammed in een Deense krant. Deze affaire is uitgemond in een ongeleide woede tegen Denemarken en intussen meer landen.
   
 • Protest moslims bij Deense ambassade Jakarta
  Trouw, 3 februari 2006
  Protest moslims bij Deense ambassade Jakarta
  Nieuws.nl, 3 februari 2006
  Een groep van rond de zeventig moslims heeft vrijdag zijn woede over de publicatie van spotprenten van de profeet Mohammed betuigd bij de Deense ambassade in de Indonesische hoofdstad Jakarta.
   
 • Ook moslims in Azië in geweer tegen spotprenten
  Sp!ts, 3 februari 2006
  Ook moslims in Azië in geweer tegen spotprenten
  Dagblad van het Noorden, 3 februari 2006
  Boze moslims in verscheidene Aziatische landen hebben vrijdag opgeroepen tot nieuwe protesten tegen Denemarken en verscheidene andere landen waar spotprenten van de profeet Mohammed zijn gepubliceerd. Voor het eerst waren er ook protesten in Indonesië.
   
 • Protest tegen Indonesische Playboy
  Algemeen Dagblad, 31 januari 2006
  Radicale moslims in Jakarta lopen te hoop tegen het plan van een plaatselijke uitgever een Indonesische versie van het blootblad Playboy te lanceren. Bladen als de Playboy zijn volgens hen schadelijk voor de zeden van moslims. "We hebben hier geen behoefte aan pornotijdschriften", aldus de organisator van een protestbetoging in Jakarta.
   
 • Moslims protesteren tegen Indonesische Playboy
  Trouw, 30 januari 2006
  Moslims protesteren tegen Indonesische Playboy
  Nieuws.nl, 30 januari 2006
  Zo'n vijfhonderd moslimextremisten hebben maandag in Jakarta gedemonstreerd tegen een plan om een lokale versie van de Playboy in Indonesië te lanceren. De demonstranten, allen leden van een conservatieve moslimpartij, eisten ook dat het parlement snel strengere wetten goedkeurt die bestaande pornografische tijdschriften en DVD's verbieden.
   
 • Indonesië sluit acht huiskerken
  Reformatorisch Dagblad, 20 januari 2006
  Acht huiskerken in Bandung, op het Indonesische eiland West-Java, mogen van de lokale overheid sinds afgelopen zondag niet langer samenkomen. Dat maakte de Amerikaanse christelijke nieuwsdienst Compass Direct donderdag bekend.
   
 • Moslims Indonesië boos over verschijning Playboy
  Telegraaf, 13 januari 2006
  Moslims Indonesië boos over verschijning Playboy
  Sp!ts, 13 januari 2006
  Islamitische leiders in Indonesië zijn boos over plannen om een Indonesische versie van het blad Playboy te laten verschijnen. Het blad moet in maart in de stalletjes liggen. Indonesië wordt dan na Japan het tweede Aziatische land met een editie van Playboy in de eigen taal.
   
 • Drie christenen Indonesië krijgen doodstraf
  Reformatorisch Dagblad, 9 januari 2006
  In de Indonesische stad Palu op het eiland Sulawesi worden deze maand drie christenen terechtgesteld. Dat bericht de Indonesische krant Kompas.
   
 • Doodstraf voor katholieken nadert
  Katholiek Nieuwsblad, 5 januari 2006
  In Indonesië worden voorbereidingen getroffen voor de executie van drie katholieken die in 2000 betrokken waren bij interreligieuze botsingen in centraal-Sulawesi. Dat meldt AsiaNews. Belastende verklaringen van de drie over de rol van 16 andere betrokkenen, onder wie overheidsdienaren, zijn door de rechters genegeerd.
   
 • Bible League helpt bij opbouw kerk in Atjeh : Rien Meijer: Hulpvaardigheid van christenen na de tsunami kweekte veel goodwill
  door K. van der Zwaag, Reformatorisch Dagblad, 5 januari 2005
  Bible League Nederland gaat twee jaar lang tien evangelisten in de Indonesische provincie Atjeh steunen. Zij richten zich op de opbouw van de na de tsunami flink gegroeide kerk in Atjeh. De steun mag echter vanwege de shariawetgeving niet openlijk worden gegeven. De evangelisten heten daarom "multi purpose volunteers", vrijwilligers die voor diverse doelen inzetbaar zijn.
   
 • Vervolging christenen toegenomen
  Reformatorisch Dagblad, 2 januari 2006
  De vervolging van christenen is het afgelopen jaar merkbaar toegenomen. Vooral in landen als Noord-Korea, Indonesië en Eritrea nam de druk toe.
   
 • Hoofd godsdienstzaken opgepakt
  Katholiek Nieuwsblad, 28 december 2005
  Het hoofd van het Indonesische overheidsbureau voor godsdienstzaken, Burhanuddin Mamasta, is gearresteerd op verdenking van drugshandel. Het bureau regelt de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende godsdienstige stromingen binnen het overwegend islamitische Indonesië. Volgens de in Singapur verschijnende krant Straits Times, werden in Mamasta's auto twee pakjes met drugs gevonden.
   
 • Rustige kerstnacht in Indonesië
  Telegraaf, 25 december 2005
  De kerstnacht is in Indonesië rustig verlopen, ondanks vrees vooraf dat radicale moslims aanslagen zouden plegen op christelijke doelen. Veel kerken hadden extra beveiliging gekregen om herhaling te voorkomen van het bloedbad dat extremisten met Kerstmis 2000 aanrichtten.
   
 • Indonesische kerken dag en nacht bewaakt
  Katholiek Nieuwsblad, 22 december 2005
  In het pas twee weken geleden opgerichte Indonesische bisdom Maumere is na terreurdreigingen de alarmtoestand uitgeroepen. De lokale politie kondigde woensdag aan dat de kerken in het bisdom tijdens de kerstperiode 24 uur per dag bewaakt gaan worden.
   
 • Veel nodig
  Reformatorisch Dagblad, 20 december 2005
  Christenen in Indonesië hebben het niet gemakkelijk. Er zijn nog heel wat Nederlanders die vanuit het verleden een zekere band hebben met Indonesië. Zij zijn waarschijnlijk in staat de nood in dat land enigermate in te schatten. De RD-najaarsactie ging van start. Het thema is: "Hulp voor christenen in Indonesië - minderheid in de schaduw van de islam". Gelukkig zijn er mensen die bereid zijn om te helpen. Maar er is veel meer nodig.
   
 • Moslims gaan Indonesische kerken beschermen
  Volkskrant, 9 december 2005
  Moslims Indonesië gaan kerken beschermen
  Telegraaf, 9 december 2005
  Indonesische moslims bewaken met Kerst kerken
  Reformatorisch Dagblad, 9 december 2005
  Indonesische moslims gaan uit angst voor aanslagen tijdens kerst christelijke kerken bewaken. Dat heeft de veertig miljoen leden tellende beweging Nahdlatul Ulama vrijdag bekendgemaakt. De jeugdtak van de grootste moslimorganisatie ter wereld heeft ook hindoes en boeddhisten opgeroepen mee te helpen.
   
 • Moslims op Java overvallen zondagsschool
  Reformatorisch Dagblad, 5 december 2005
  Extremistische moslims in Indonesië hebben vorige week zondag een zondagsschoolklas overvallen. Ze vernielden het interieur van het huis, waar zo'n dertig kinderen Bijbelstudie deden.
   
 • Indonesische vrouwen verliezen hoger beroep
  Reformatorisch Dagblad, 30 november 2005
  De drie Indonesische vrouwen die in september door een islamitische rechtbank op West-Java werden veroordeeld tot drie jaar celstraf, hebben hun appel tegen dit vonnis verloren.
   
 • Protest tegen doodstraf
  Katholiek Nieuwsblad, 30 november 2005
  Een Indonesische bisschop heeft geprotesteerd tegen de doodstraf die uitgesproken is tegen drie christenen die beschuldigd waren van het aanzetten tot religieuze confrontaties in Poso in 2000. Dat meldt persdienst AsiaNews.
   
 • De schokkende moord op drie christelijke meisjes in Indonesië
  door Gerben van IJken, Nederlands Dagblad, 17 november 2005
  Sulawesi, Indonesië, zaterdag 29 oktober 2005. Drie christelijke meisjes, Yarni, Interesia en Alfita maken zich klaar om naar school te gaan. Twee meisjes zijn vijftien jaar, de derde is negentien. Het is ruim twee kilometer lopen vanaf het dorp waar ze wonen tot aan de school in de stad, maar ze zullen daar nooit aankomen.
   
 • Leven tussen angst en agressie : Christenen uit Mambi durven na drie jaar nog niet terug naar hun huizen
  door Ab Jansen, Reformatorisch Dagblad, 16 november 2005
  Hoe gaan we om met moslims? Als er één actuele vraag is, dan deze. Christenen in Indonesië zijn daar al veel langer mee bezig. Als kleine minderheid in het grootste moslimland ter wereld kunnen zŪj het zich niet permitteren simpele antwoorden te geven. Alleen al daarom verdienen ze onze aandacht. Maar als broeders en zusters verdienen ze bovendien onze steun. Om hen te helpen in een vijandige omgeving hun angsten te overwinnen en agressie af te zweren. En in plaats daarvan vrijmoedig christen te zijn en te blijven.
   
 • Sulawesi bloeit niet, maar bloedt
  door Ab Jansen, Reformatorisch Dagblad, 16 november 2005
  Verschrikkelijke conflicten beginnen meestal nooit met grote woorden. Zo ook niet in Mambi. Moslims leken er in eerste instantie helemaal niet tegenover christenen te staan, want beiden gingen schuil achter pro's en contra's. Zakelijke termen die een veel diepere religieus getinte kloof maskeerden.
   
 • Vijf verdachten inzake onthoofde meisjes
  Katholiek Nieuwsblad, 10 november 2005
  In de zaak van de drie onthoofde christelijke meisjes op Sulawesi (Indonesië), zijn vijf personen opgepakt, onder wie ook een voormalige politieagent. De rol van de vijf wordt nog steeds onderzocht.
   
 • Aanhoudingen na onthoofding meisjes in Indonesië
  Algemeen Dagblad, 9 november 2005
  Aanhoudingen na onthoofding meisjes in Indonesië
  BN/De Stem, 9 november 2005
  De Indonesische strijdkrachten hebben vijf mannen aangehouden, die ervan verdacht betrokken te zijn bij de onthoofding van drie christelijke schoolmeisjes. Dit gebeurdde op 29 oktober op het eiland Sulawesi.
   
 • Aanhoudingen na onthoofding meisjes in Indonesië
  Telegraaf, 9 november 2005
  Aanhoudingen na onthoofding meisjes in Indonesië
  Sp!ts, 9 november 2005
  Aanhoudingen na onthoofding meisjes in Indonesië
  Gelderlander, 9 november 2005
  Aanhoudingen na onthoofding meisjes in Indonesië
  BN/De Stem, 9 november 2005
  De Indonesische strijdkrachten hebben vijf mannen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de onthoofding van drie christelijke schoolmeisjes op 29 oktober op het eiland Sulawesi. Een woordvoerder van het militaire district zei dat een van de arrestanten, een 51-jarige voormalige militaire politieman, christen is, en dat de andere vier moslimmannen zijn van achttien tot 25 jaar.
   
 • Bible League: Atjeh staat open voor Evangelie
  Reformatorisch Dagblad, 3 november 2005
  In de islamitische Indonesische provincie Atjeh zijn sinds begin dit jaar zes christelijke gemeenten gesticht. Het gaat om kleine groepen zonder kerkgebouw, die veelal bijeenkomen in winkels die op zondag zijn gesloten.
   
 • Sulawesi interview : Onthoofding meisjes onopgelost
  door Gert Jan Rohmensen, Trouw, 3 november 2005
  De onthoofding van drie christelijke schoolmeisjes op het Indonesische Sulawesi is het jongste incident in een religieus conflict.
   
 • Niet veel, maar wel bloedige incidenten tussen moslims en christenen
  door Gert Jan Rohmensen, Trouw, 3 november 2005
  In en rond het stadje Poso in de Indonesische provincie Centraal-Sulawesi woedde in 2000 en 2001 een bloedige strijd tussen christenen en moslims. De bevolking van Indonesië is voor meer dan 85 procent moslim, maar juist op Sulawesi houden moslims en christenen elkaar ongeveer in evenwicht.
   
 • Volop handel voor suikerfeest
  Algemeen Dagblad, 2 november 2005
  Een Indonesische jongen torst zoveel mogelijk bakjes gemaakt van kokosnootbladeren, om die op de markt in Makassar te verkopen.
   
 • Versterkingen naar Sulawesi na onthoofdingen
  Algemeen Dagblad, 30 oktober 2005
  Versterkingen naar Sulawesi na onthoofdingen
  Gelderlander, 30 oktober 2005
  Versterkingen naar Sulawesi na onthoofdingen
  BN/De Stem, 30 oktober 2005
  Indonesië heeft zondag tweehonderd extra politiemensen naar het district Poso op het eiland Sulawesi gestuurd, waar zaterdag drie christelijke schoolmeisjes werden onthoofd. Bestuurders op Sulawesi riepen de inwoners op de kalmte te bewaren.
   
 • Drie christelijke meisjes onthoofd op Sulawesi
  Algemeen Dagblad, 29 oktober 2005
  Drie christelijke meisjes onthoofd op Sulawesi
  Telegraaf, 29 oktober 2005
  Drie christelijke meisjes onthoofd op Sulawesi
  Sp!ts, 29 oktober 2005
  Drie meisjes onthoofd op Sulawesi
  Nieuws.nl, 29 oktober 2005
  Drie christenmeisjes onthoofd op Sulawesi
  Reformatorisch Dagblad, 31 oktober 2005
  Drie christelijke meisjes onthoofd op Sulawesi
  Gelderlander, 29 oktober 2005
  Drie christelijke meisjes onthoofd op Sulawesi
  BN/De Stem, 29 oktober 2005
  Drie christelijke schoolmeisjes zijn zaterdag op het Indonesische eiland Sulawesi onthoofd. Hun dood is volgens de politie het gevolg van een uitbarsting van geweld tegen niet-moslims. De meisjes zijn vermoedelijk vermoord toen ze naar school liepen.
   
 • Indonesië pakt radicale islamitische internaten aan
  Nieuws.nl, 20 oktober 2005
  Indonesische pesantren - islamitische internaten - waar een radicale ideologie wordt onderwezen en waar terroristen worden opgeleid, zullen door de Indonesische regering worden aangepakt. Dat heeft vice-president Jusuf Kalla woensdagavond laat gezegd. Kalla tekende echter aan dat het slechts gaat om 'een of twee' kostscholen. Voorzitter Umar Shihab van de machtige Indonesische Raad van Ulema's (MUI) liet donderdag na een ontmoeting met Kalla weten dat zijn organisatie de lesmethoden op een klein aantal pesantren onder handen zal nemen.
   
 • Extremisten verhinderen rozenkransgebed
  Katholiek Nieuwsblad, 17 oktober 2005
  Islamitische extremisten zijn vorige week in Jakarta een huis binnengedrongen en hebben de aanwezigen gedwongen te stoppen met het bidden van de rozenkrans. Onder dreiging het huis in brand te steken werden de aanwezige gelovigen gedwongen een verklaring te tekenen dat zij in die buurt nooit meer rozenkransbijeenkomsten zullen houden.
   
 • Illegaal kappen baart Indonesische kerk zorgen : Dr. Borrong uit Jakarta geeft in proefschrift aanzet tot ecologische theologie
  door K. van der Zwaag, Reformatorisch Dagblad, 7 oktober 2005
  Illegaal kappen van tropische regenwouden, wegsmijten van afval uit auto's en huizen op de publieke weg, toenemende water- en luchtvervuiling. Dr. Robert Patannang Borrong heeft er in Jakarta dagelijks mee te maken. Zijn proefschrift over het omgaan met de schepping, dat hij deze week in Amsterdam verdedigde, is uit de praktijk geboren.
   
 • Bot: Spanning in West-Java hopelijk van tijdelijke aard
  Reformatorisch Dagblad, 30 september 2005
  De relatie tussen moslims en christenen in Indonesië, met name in West-Java, verslechtert. Volgens minister Bot (Buitenlandse Zaken) valt het nog te bezien of er sprake is van een tijdelijke verheviging van de spanningen of van een langdurige verslechtering van de verhoudingen.
   
 • Foto van kus leidt tot woede in Indonesië
  Telegraaf, 29 september 2005
  Een deel van Indonesië is in rep en roer over een Javaanse soldaat die een gehoofddoekte jonge vrouw een gepassioneerde afscheidszoen gaf bij de terugtrekking van zijn legereenheid van Atjeh. Die terugtrekking vond plaats in het kader van het vredesakkoord tussen Jakarta en de rebellen van de Vrij Atjeh Beweging (GAM).
  Berkat: Indisch4ever.
   
 • Tientallen kerken gesloten in Bandung
  Reformatorisch Dagblad, 27 september 2005
  Volgens de christelijke leider John Simon Timorason zijn het afgelopen jaar minstens 35 kerken in Bandung en omgeving gesloten door islamitische bendes. Dat meldt de Vlaamse nieuwssite Kerknet.
   
 • Kerken Indonesië duiken onder : moslim-knokploegen zorgen voor 'verhuizing' protestantse gebedshuizen
  door Michel Maas, Volkskrant, 23 september 2005
  Vooral kleine kerken in Indonesië verhuizen vaak. Niet vrijwillig, maar uit angst voor geweld. Ze willen een vergunning voor hun kerkgebouwen, maar krijgen die niet. De diensten houden ze zo goed en zo kwaad als het gaat. Elk moment kan het misgaan.
   
 • Vrouwen zonder hoofddoekjes opgepakt in Atjeh
  Trouw, 20 september 2005
  Vrouwen zonder hoofddoekjes opgepakt in Atjeh
  Nieuws.nl, 20 september 2005
  Vrouwen zonder hoofddoekjes opgepakt in Atjeh
  Reformatorisch Dagblad, 20 september 2005
  De Atjeese autoriteiten hebben woensdag 89 vrouwen opgepakt omdat ze te strakke kleding droegen dan wel geen hoofddoek om hadden. De gezamenlijke actie van de politie en de islamitische autoriteiten had plaats in de stad Sigli. De vrouwen, tussen de 15 en 40 jaar oud, werden een uur vastgehouden en kregen te horen wat voor een moslimvrouw een gepaste wijze van kleden is. Dat heeft de politie bekendgemaakt.
   
 • Kamervragen over schendingen godsdienstvrijheid
  Reformatorisch Dagblad, 16 september 2005
  De Tweede-Kamerleden Van der Staaij (SGP), Herben (LPF) en Huizinga (ChristenUnie) hebben minister Bot van Buitenlandse Zaken donderdag schriftelijke vragen gesteld over schendingen van de godsdienstvrijheid in Indonesië en in Sri Lanka.
   
 • Indonesische christenen veroordeeld
  Reformatorisch Dagblad, 15 september 2005
  Drie Indonesische vrouwen zijn onlangs door een islamitische rechtbank op West-Java veroordeeld tot drie jaar celstraf. Rebekka Zakaria, Eti Pangesti en Ratna Bangun gaven christelijke lessen op een openbare basisschool.
   
 • Ds. G.J. Baan keert terug uit Papoea
  Reformatorisch Dagblad, 15 september 2005
  Ds. G.J. Baan, zendingspredikant namens de Gereformeerde Gemeenten in Papoea-Nieuw-Guinea, keert binnenkort definitief terug naar Nederland. Dat maakt het deputaatschap voor de zending bekend in het kerkelijk orgaan De Saambinder van deze week.
   
 • Godsdienstles in stokoude schoolbanken
  door Hilbert Meijer, Nederlands Dagblad, 10 september 2005
  Veel christelijke scholen in Indonesië zijn in verval en moeten sluiten. De stichting Setia, die vandaag in Zwolle een ontmoetingsdag houdt, probeert dat met Nederlandse steun te voorkomen.
   
 • In de voorhoede van Indonesiës islam : Nurcholish Madjid zocht in de Koran eigentijdse antwoorden op alle vragen (Postuum)
  door Michel Maas, Volkskrant, 30 augustus 2005
  Terwijl de islam her en der steeds radicaler vormen aanneemt, heeft het geloof in Indonesië zijn ruimdenkende imago nog behouden. Dat is te danken aan vooruitstrevende denkers als Nurcholish Madjid.
   
 • Indonesische imam de cel in voor tweetalig gebed
  Reformatorisch Dagblad, 30 augustus 2005
  Een Indonesische imam is dinsdag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf omdat hij uit de koran heeft gelezen in een andere taal dan het Arabisch. Hij deed dat in een islamitisch internaat in de stad Malang in de regio OostĖJava. Dat meldde de Indonesische nieuwssite Detikcom.
   
 • Golf van intimidatie tegen kerken in Indonesië
  Trouw, 28 augustus 2005
  Golf van intimidatie tegen kerken in Indonesië
  Nieuws.nl, 28 augustus 2005
  Moslims intimideren kerken Indonesië
  Reformatorisch Dagblad, 29 augustus 2005
  Radicale moslims stellen zich steeds agressiever op tegenover christelijke kerken in Indonesië, waardoor de afgelopen weken alleen al op Java twintig kerken hun deuren hebben moeten sluiten. Ook islamitische minderheden staan bloot aan agressie. Christelijke en islamitische hoogwaardigheidsbekleders hebben dit zondag gezegd.
   
 • Jakarta onderzoekt sluiting kerken in Bandung
  Telegraaf, 25 augustus 2005
  Jakarta onderzoekt sluiting kerken op Java
  Reformatorisch Dagblad, 25 augustus 2005
  Onderzoek naar sluiting twintig kerken op Java
  door Patrick Selbach, Provinciale Zeeuwse Courant, 27 augustus 2005
  De Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono heeft een onderzoek gelast naar de gedwongen sluiting van meer dan twintig christelijke kerken in Bandung op Java. De gebedshuizen zouden hun deuren hebben gesloten na vandalisme of intimidatie door leden van een radicale moslimgroep.
   
 • Stokslagen voor gokkende vrouwen in Atjeh
  Nieuws.nl, 19 augustus 2005
  Voor het eerst zijn vrijdag in Indonesië stokslagen uitgedeeld aan een viertal vrouwen. De vrouwen waren in de provincie Atjeh, waar de islamitische wetgeving (sharia) van kracht is, schuldig bevonden aan deelname aan illegale gokpraktijken.
   
 • Indonesische islam verliest zijn rekkelijkheid : aanhangers en moskeën van Ahmadiyah-sekte aangevallen na fatwa's van Raad van Ulama's
  door Michel Maas, Volkskrant, 13 augustus 2005
  De Indonesische islam stond altijd bekend als ruimdenkend en tolerant. Maar de leiders van de grote moslimorganisaties zijn in de politiek gegaan, en hun opvolgers zijn minder rekkelijk.
  Dit artikel is (nog) niet elektronisch beschikbaar.
   
 • Christendom in Azië blijft groeien
  Reformatorisch Dagblad, 29 juni 2005
  Volgens de pauselijke nuntius in Jakarta is er een groeiende belangstelling voor het christendom in Azië. Hij verklaarde dat tijdens een bezoek aan de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.
   
 • Borobudur verlicht door kaarsjes tegen terreur
  Volkskrant, 25 juli 2005
  Bij de elfhonderd jaar oude boeddhistische tempel de Borobudur, op Midden-Java, zijn zaterdag een miljoen kaarsjes ontstoken. De meeste Indonesiërs zijn moslim, maar mensen van alle geloofsrichtingen namen deel aan de gebedsdienst voor een einde aan het terrorisme die werd gehouden bij de oude tempel.
   
 • Stokslagen op een feestelijk podium : Atjeërs krijgen straffen zoals eeuwen geleden in de heilige koran vastgelegd
  door Michel Maas, Volkskrant, 25 juni 2005
  De stokslagen zijn terug in Indonesië. Het afhakken van handen zal volgen. De openbare tuchtiging op een feestelijk podium in Atjeh is het begin van de toepassing van de sharia.
  Dit artikel bestaat uit meer delen: het volledige artikel is hier te downloaden.
   
 • Indonesië pakt christelijke vrouwen op
  Reformatorisch Dagblad, 24 juni 2005
  Een islamitische rechtbank heeft drie Indonesische vrouwen ervan beschuldigd dat ze moslimkinderen proberen te bekeren onder het mom van een christelijk onderwijsprogramma.
   
 • Stokslagen voor Indonesische gokkers
  Nieuws.nl, 24 juni 2005
  Eerste openbare lijfstraf in Atjeh
  Telegraaf, 24 juni 2005
  Vijftien illegale gokkers zijn vrijdag in de Indonesische provincie Atjeh gestraft met een publiekelijk pak slaag. De straf werd voltrokken door islamitische geestelijken. Het semi-autonome Atjeh stelde in 2001 een versie van de sharia in. Het islamitische rechtssysteem maakt gebruik van lijfstraffen. Indonesië, het land met de meeste moslims ter wereld, is officieel seculier.
   
 • Betoging Jakarta tegen ontheiliging koran
  Trouw, 22 mei 2005
  Betoging Jakarta tegen ontheiliging koran
  Nieuws.nl, 22 mei 2005
  Protest bij ambassade VS in Jakarta
  NOS Nieuws, 22 mei 2005
  Opnieuw betoging tegen ontering koran
  Nieuwsblad, 22 mei 2005
  Zo'n zevenduizend Indonesische moslims hebben zondag in de hoofdstad Jakarta gedemonstreerd tegen de ontheiliging van de koran door Amerikaanse militairen. Die zouden op de militaire basis van Guantanamo Bay het heilige boek in een toilet hebben gegooid en doorgespoeld om terreurverdachten tot bekentenissen te brengen.
   
 • Aantal christenen in Indonesië stijgt
  Reformatorisch Dagblad, 3 mei 2005
  Ondanks vervolging door radicale moslims is het aantal christenen in Indonesië de afgelopen jaren gestegen tot een kwart van de bevolking. Dat zegt K.D. Atmodjo, directeur van Open Doors in Indonesië.
   
 • Crisis in Molukse kerken
  Nederlands Dagblad, 28 april 2005
  De Molukse kerken in Nederland hebben nauwelijks geld overgehouden van de 25 miljoen dollar die ze kregen van de overheid. De kerkgemeenschap zit in een vertrouwenscrisis. Het gaat om geld dat de Molukse kerkvoogdijraad medio jaren negentig bij een malafide organisatie heeft belegd. Daar is weinig van over, blijkt uit een financieel verslag waarover het radio 1-programma De Ochtenden (EO) zegt te beschikken. De 25 miljoen dollar hadden de kerken gekregen van de Nederlandse overheid als genoegdoening, zodat de Molukkers in Nederland kerken konden bouwen en onderhouden.
   
 • Bot: Onbekend of Indonesië gericht moslims verhuist
  Reformatorisch Dagblad, 21 april 2005
  Indonesiërs uit dichtbevolkte gebieden kunnen rekenen op steun van de overheid om te verhuizen naar dunbevolkte gebieden, zoals Papoea. Niet bekend is of er sprake is van gerichte verplaatsing van moslims naar overwegend christelijke provincies.
   
 • Positie christenen op Papoea bedreigd : wereldwijde Evangelische Alliantie laat noodkreet horen op basis van nieuw rapport
  Reformatorisch Dagblad, 6 april 2005
  Op het Indonesische eiland Papoea heeft een proces van etnische zuivering plaats. Slachtoffers zijn de - veelal christelijke - Papoea's. Binnen niet al te lange tijd zal de meerderheid van de bevolking bestaan uit Javanen die overwegend islamitisch zijn.
   
 • Jakarta ontkent uitsluiting christelijke groepen Atjeh
  Reformatorisch Dagblad, 22 maart 2005
  De Indonesische regering heeft dinsdag afstand genomen van berichten als zou de overheid christelijke hulporganisaties willen weren van Atjeh. Volgens de minister van Welzijn, Alwi Shihab, zijn alle organisaties voorlopig nog welkom om in Atjeh mee te helpen aan de wederopbouw. Het landsdeel, waar veel streng gelovige moslims wonen, werd op 26 december zwaar getroffen door de zeebeving en de daarop volgende vloedgolven.
   
 • Radicale moslimgroep zal hulp Atjeh niet frustreren
  Telegraaf, 11 januari 2005
  De Indonesische radicale moslimgroep Front van de Verdedigers van de Islam (FPI) heeft bezworen de internationale hulpverleners in Atjeh niet dwars te zitten.
   
 • 'God werd boos op politieke huichelaars in Atjeh' : vrome moslims zien de zeebeving als een straf voor oude zonden
  door Dirk Vlasblom, NRC Handelsblad, 11 januari 2005
  Hoe geef je zin aan een ramp als die in Atjeh, die op onvoorstelbare schaal dood en verwoesting zaaide? De vrome Atjehers zien in de zeebeving voor hun kust een straf van God.
   
 • Alleen de minaret vertoont scheuren
  door GertJan Rohmensen, Trouw, 8 januari 2005
  Veel moskeeën in het Indonesische Atjeh hebben de watermassa's wonderwel doorstaan. Veel Atjeeërs zien daarin een bewijs van Allahs grootheid. Anderen herkennen de hand van de goede metselaar.
   
 • 'Alleen goede moslims overleefden ramp'
  Volkskrant, 8 januari 2005
  'Alleen goede moslims overleefden ramp'
  Telegraaf, 8 januari 2005
  'Alleen goede moslims overleefden ramp'
  Reformatorisch Dagblad, 8 januari 2005
  "De Atjehers hebben Allah verraden. Ze waren niet trouw aan hun geloof." Volgens de commandant van Laskar Moedjahedien, een radicale islamitische groepering in Indonesië, is dat de reden dat Atjeh is getroffen door de vloedgolven na de zeebeving twee weken geleden.
   
 • Jakarta beschermt kerken : aanslagen zetten Indonesische autoriteiten op scherp met de kerst
  Trouw, 15 december 2004
  Indonesië verhoogt in de periode rond Kerstmis de bescherming op kerken en hotels. Australië sluit uit voorzorg de ambassadepost in Jakarta. De maatregelen komen nadat deze week op Sulawesi twee kerken zijn beschoten.
   
 • Aanslagen op twee kerken in Sulawesi voeden angst voor kerst
  door Michel Maas, Volkskrant, 13 december 2004
  Twee aanslagen op kerken hebben zondag de vrede in centraal Sulawesi verstoord. Aanvallers openden aan het begin van de avond het vuur op de twee kerken in de stad Palu, die op dat moment vol zaten. Ook gooiden zij een zelfgemaakte bom naar een van de kerken.
   
 • Yudhoyono: terrorisme is de vijand van alle godsdiensten
  Trouw, 6 december 2004
  Yudhoyono: terrorisme is de vijand van alle godsdiensten
  Telegraaf, 6 december 2004
  Terrorisme is de vijand van alle godsdiensten en leiders van moslims, christenen, joden, hindoes en boeddhisten moeten deze plaag bestrijden. Dat heeft president Susilo Bambang Yudhoyono van Indonesië maandag gezegd bij de opening van een tweedaagse conferentie van religieuze leiders uit het Aziatisch-Pacifisch gebied.
   
 • Yudhoyono wil bewijs dat Jemaah Islamiyah actief is in Indonesië
  Telegraaf, 26 oktober 2004
  De nieuwe president van Indonesië, Susilo Bambang Yudhoyono, overweegt de islamitische terreurgroep Jemaah Islamiyah te verbieden, maar wil eerst bewezen zien dat de groep actief is in zijn land. Dat zegt hij in een interview dat dinsdag op de website van het tijdschrift Time verscheen.
   
 • Militante moslims vernielen café in Jakarta
  Telegraaf, 24 oktober 2004
  Een groep van ongeveer 300 militante moslims heeft in de Indonesische hoofdstad Jakarta een café vernield omdat daar tijdens de vastenmaand Ramadan bier werd geserveerd.
   
 • Matthäuspassion : zingen uit het hoofd
  door Peter Henk Steenhuis, Trouw, 19 oktober 2004
  Van het Amsterdams Fonds voor de Kunst kreeg componist Boudewijn Tarenskeen de opdracht een koorwerk te schrijven op basis van het libretto van Bachs Matthäuspassion. Gedurende drie maanden verblijft hij in de koranscholen van Egypte, Iran en Indonesië om het werk te voltooien. Trouw volgt hem. Vandaag het slot: Indonesië.
   
 • Inwoners Sulawesi op de vlucht voor geweld
  Telegraaf, 18 oktober 2004
  Honderden inwoners van een dorp in het district Aralle op het Indonesische eiland Sulawesi zijn op de vlucht geslagen, nadat de afgelopen dagen bij onlusten tussen moslims en christenen twee mensen waren gedood. Dat heeft de krant The Jakarta Post maandag gemeld op gezag van de autoriteiten op Sulawesi.
   
 • Zendingspiloot in Papoea verongelukt
  Reformatorisch Dagblad, 21 september 2004
  In Papoea is maandag de piloot Neil Roesler van Heli-mission omgekomen bij een helikopterongeluk. Hij was rond 15.00 uur vertrokken uit Wamena om enkele mensen af te zetten in het zuidelijk laagland. Dat meldde het Zendingsbureau van de Gereformeerde Gemeenten (ZGG).
   
 • Iedere moslim zijn eigen islam
  door Gerbert van der Aa, IS, februari 2004
  Homoseksualiteit is volgens de islamitische wet (sharia) een zonde. Maar imam Syrija, uit de provincie Atjeh in Indonesië, doet er niet zo moeilijk over. "Ach", zegt hij, "wat in het hart zit kun je er niet uit losweken." Net als de meeste andere moslims is hij voorstander van de sharia, maar een rigide toepassing keurt hij af. "Als de machthebbers rechtvaardig zijn is de sharia misschien niet essentieel."
   
 • Jong en moslim in Indonesië : hoofddoekjes en lippenstift
  IS, januari 2004
  Brandende bierreclames, bomaanslagen op Bali. Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, lijkt zijn veel geroemde gematigde karakter kwijt. Toch zijn er wel degelijk jonge moslims die tegen de stroom in roeien. Hoofddoekjes en lippenstift gaan goed samen.
   
 • Wahid kan heilige soldaten beter niet te veel prikkelen
  door Gerrit de Boer, Volkskrant, 14 april 2000
  Hoe gevaarlijk zijn de heilige soldaten van het Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Forum? Dat is de vraag die veel Indonesiërs zich stellen nu duizenden aanhangers van deze, tot voor kort onbekende, fundamentalistische moslimbeweging, zwaaiend met kromzwaarden en schreeuwend om een jihad tegen christenen in de Molukken, Jakarta in de afgelopen anderhalve week onveilig hebben gemaakt.
   


- venster sluiten -