Terug naar: Activiteitenagenda
wit vlak
pijl Nieuwste pagina
pijl Archief 2008
pijl Archief 2007
pijl Archief 2006
pijl Archief 2004
wit vlak
pijl

Zoekscherm:


wit vlak

Home » Activiteiten » Archief 2005


Archief 2005
Afgesloten activiteiten uit 2005:

Historische kaarten van de voormalige Nederlandse koloniën
dinsdag 13 december 2005

8 december 2005


Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) organiseert aankomende dinsdag 13 december 2005 een symposium onder de titel Oosterlengte - Westerlengte : een nieuwe toekomst voor historische kaarten. Aanleiding is de afronding van een meerjarig, groot digitaliseringsproject van de bijzondere historische kaartenverzameling van het KIT.
Door dit project komt een van de grootste kaartencollecties van de voormalige Nederlandse koloniën digitaal beschikbaar via het Internet. De collectie bestaat uit land- en zeekaarten van Nederlands-Indië, de Nederlandse-Antillen en Suriname uit de periode 1850-1950 en zijn via de bibliotheekcatalogus van het KIT direct oproepbaar.

Voor het project is speciale programmatuur ontwikkeld, gebaseerd op open source software.

Koloniale kaarten KIT online | Screendump: Bibliotheekcatalogus KIT

BRONNEN:
1. Digitale toekomst voor koloniale kaarten [Web document] KIT 2005
2. Koloniale kaarten KIT online [Web document] Informatie Professional 2005 (8 december)
3. Kaarten van oude Nederlandse koloniën op internet [Web document] Stentor 2005 (8 december)

ZIE OOK:
1. Kaarten koloniën op internet te raadplegen [Web document] Automatisering Gids 2005 (13 december)
2. Kaarten koloniën op internet [Web document] Nederlands Dagblad 2005 (13 december)
3. Kaarten koloniën op internet [Web document] Reformatorisch Dagblad 2005 (13 december)

Terug naar boven


Wisselexpositie "Journalistiek in de Tropen"
zondag 2 september 2005 - zondag 30 september 2005

13 augustus 2005


Het Persmuseum heeft, samen met het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, een wisselexpositie opgezet over de Nederlandstalige pers in Nederlands-Indië en Indonesië tussen 1905 en 1958.

Deze tentoonstelling - "Journalistiek in de Tropen" - heeft eerst in besloten vorm plaats­gevonden in de Nieuwspoort te 's Gravenhage (van 14 juni tot 15 augustus).

Abonneewerving van de Java-Bode, januari 1931 | Foto: Persmuseum
Abonneewerving van de Java-Bode, januari 1931
Foto: Persmuseum

Van 2 tot 30 september aanstaande is de tentoon­stelling voor het brede publiek te zien in de hoofd­vestiging van de Bibliotheek Den Haag (Spui 68).

De collectie bestaat uit Indische kranten en tijdschriften (waaronder de Java-Bode, De Locomotief en het Bataafsch Nieuwsblad) en uit fotomateriaal over de koloniale journalistiek. Een deel van de expositie is on line raadpleegbaar.

Door het ontbreken van 'echte politieke organen' speelde de pers in de eerste helft van de twintigste eeuw een grote rol in de politieke en culturele ontwikkelingen van Nederlands Indië. De media hadden een groot aandeel in het maatschappelijke debat over de toekomst van de koloniën. Ook na de Japanse bezetting, de 'politionele acties' en de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië, blijft er een - door de Indonesische overheid gecontroleerde - Nederlandstalige Indische pers bestaan, welke onder meer de kwesties in Nieuw-Guinea (thans: Papua) en de RMS behandelt.
Naar aanleiding van de tentoonstelling is op 24 juni het boek Journalistiek in de Tropen : de Indisch- en Indonesisch Nederlandse pers, 1850-1958 verschenen. Deze is voor € 12,50 (excl. € 2,25 portokosten) te bestellen bij het Persmuseum.

Terug naar boven


Tong Tong Festival op de 47e Pasar Malam Besar in Den Haag
woensdag 8 juni 2005 - zondag 19 juni 2005

25 mei 2005


Van 8 t/m 19 juni 2005 vindt op het Malieveld in Den Haag de 47e Pasar Malam Besar plaats.

Op de vernieuwde pasar, met als thema "de liefde", vinden vanaf dit jaar de culturele activiteiten plaats in het nieuwe Tong Tong Festival. Twaalf dagen lang wordt "de beste mix van oost en west gepresenteerd in exposities, dans, muziek, toneel, literatuur, lezingen, film en eetcultuur".

Op de Pasarpodia is dit jaar veel wereldmuziek te horen, waaronder de Molukse zangeres Monica Akihary met haar band Boi Akih (gitaar, tabla en cello), de Amerikaanse gitaarvirtuoos Bob Brozman, Trio Cruzado van gitarist Maurice Rugebregt, de Hawaïaanse gitarist Keola Beamer en pianist Henk Mak van Dijk.

De indo-muziek uit mijn jeugd - krontjong (keroncong) - ontbreekt ook niet. Deze van oorsprong Portugese volksmuziek heeft zich vermengd met lokale muziek, waar het zich op Java verder ontwikkelde tot de huidige krontjong. Dit jaar zijn er optredens van Rayuan Samud'ra en van het Maleisische krontjongorkest Putra Malaysia.

Pencak | Foto: Arenda Oomen
Pencak (Foto: Arenda Oomen)

Naast muziek zijn er ook veel moderne, oosterse en westerse dansvoorstellingen, zijn er exposities van ondermeer Rogier Boon (1937-1995) en geven Wieteke van Dort, Jetty Mathurin en Loes Luca een cabareteske voorstelling waarin drie tantes uit drie culturen zich druk maken over liefde, leven en liefdesleven.

Andy Tielman | Foto: Arenda Oomen
Andy Tielman (Foto: Arenda Oomen)

Verder: veel boeken, een historische modeshow, vertellingen in petjoh (Loh, smaak naar spek deze koek, of hoe?*), lezingen en workshops, muzieksessies (krontjong, gamelan, Indorock, percussie) en véél makan in de immense 'Eetwijk'.

De Pasar Malam Besar is de op drie na grootste beurs van Nederland (na de AutoRai, Huishoudbeurs en Vakantiebeurs). In het Indonesië-Paviljoen staan circa 35 standhouders die speciaal voor de pasar uit Indonesië overkomen.
Naast antiek, Yogya-zilver, meubelen, batiks ook veel CD/DVD-stands (onder andere van BARTIM).
Zie voor het hele programma van de Pasar Malam Besar: pasarmalambesar.nl/prog-perdag.html.

BRON
* Citaat: tempo-doelloos.com

Terug naar boven


Zwart in dienst van Oranje : Afrikaanse soldaten in Nederlands Indië
vrijdag 13 mei 2005 - zondag 4 september 2005

17 mei 2005


Belanda hitam (zwarte Hollanders): zo werden de Afrikanen in dienst van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) genoemd. In de loop van de 19de eeuw wierf Nederland in West-Afrika ruim 3.000 Afrikaanse soldaten, die deelnamen aan tientallen veldtochten in Nederlands Indië.
Van 13 mei tot en met 4 september 2005 is over de Belanda hitam de tentoonstelling Zwart in dienst van Oranje : Afrikaanse soldaten in Nederlands Indië te bezichtigen in de Galerie van het Tropenmuseum in Amsterdam. De expositie is ontstaan in nauwe samenwerking met de nazaten, o.m. verenigd in het Indo Afrikaans Kontakt (IAK) en met het Afrika-Studiecentrum.

De tentoonstelling vertelt het boeiende verhaal van de werving in Afrika, de ervaringen in Nederlands-Indië en de komst naar Nederland van een deel van hun nakomelingen. Historische documenten, prachtige oude foto's en persoonlijke familieverhalen geven samen een beeld van deze bijzondere geschiedenis.

Gedurende de hele 19de eeuw had het KNIL te kampen met een chronisch tekort aan vrijwilligers uit Europa. Weliswaar bestond ongeveer de helft van het KNIL uit 'inlandse' troepen, maar uit veiligheidsoverwegingen mocht hun aandeel niet groter worden. Afrikanen, zo dacht men in Den Haag, zijn goed bestand tegen vermoeienissen en ziekten in een tropisch klimaat, en zullen zich niet verbroederen met Aziaten.

Afrikaanse soldaat op Java | Waterverftekening: E. Hardouin (ca. 1851)
Afrikaanse soldaat op Java
Waterverftekening: E. Hardouin (±1851)

In 1831 werd besloten tot een proef met het aanwerven van een kompagnie van 150 Afrikaansche Negers, in Elmina, aan de Goudkust (het huidige Ghana), waar Nederland nog enkele handelsposten bezat uit de dagen van de Westindische Compagnie. De animo was gering: het duurde tot 1836 voordat de gevraagde 150 man naar Batavia waren gezonden.

Afrikaanse soldaat met zijn kinderen | Lithografie: Auguste Pers (1851)
Afrikaanse soldaat met zijn kinderen
Lithografie: Auguste Pers (1851)

Toen de soldaten goed bleken te voldoen, werden de zaken grootser aangepakt. In opdracht van Koning Willem I sloot generaal Jan Verveer in 1837 een verdrag met de koning van het machtige Ashanti-rijk voor de levering van troepen aan het KNIL. Krijgsgevangenen en slaven konden hun eigen vrijheid kopen met een voorschot op hun soldij, om vervolgens KNIL-soldaat te worden.

Arthur Japin schreef in zijn roman De zwarte met het witte hart [1] al over het dramatische levensverhaal van de twee Ashanti prinsen, die met Verveer mee terugkeerden naar Nederland. De tentoonstelling Zwart in dienst van Oranje laat de ándere kant van dat verhaal zien: de lotgevallen van de Afrikaanse soldaten.

De meeste soldaten overleden tijdens hun langdurige diensttijd. Enkele honderden keerden terug naar Afrika. De overigen vestigden zich met hun inlandse vrouw en hun Indo-Afrikaanse kinderen op Java. In deze Indo-Afrikaanse gemeenschappen werd de militaire dienst een traditie die van vader op zoon overging. Na de onafhankelijkheid van Indonesië trokken de meeste nazaten naar Nederland. Bij de herontdekking van de Afrikaanse roots werd voor het eerst contact gelegd met Ghanese afstammelingen van de Afrikaanse KNIL-soldaten, die in 2003 in Elmina een klein Elmina-Java museum openden.
In juni verschijnen nog twee boeken over de Belanda hitam: Zwarte Hollanders [2] van Ineke van Kessel en In de voetsporen van de panter van Griselda Molemans [3].

BRON
- Expositie "Zwart in dienst van Oranje" [Web document] Persbericht Stichting Indo-Afrikaans Kontakt 2005
  (1 maart)

LITERATUUR
1. Japin A. De zwarte met het witte hart: roman. 23e dr. Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, 2003.
    408 p. (ISBN 90-295-2337-9)
2. van Kessel I; Japin A. (voorw.). Zwarte Hollanders: Afrikaanse soldaten in Nederlands Indië.
    Amsterdam: KIT Publishers, 2005. 280 p. (ISBN 90-6832-498-5 [in press])
3. Molemans G. In de voetsporen van de panter. Amsterdam: Balans, 2005. (90-5018-[in press])

Terug naar boven


Andy Tielman & Riem de Wolff op de Pasar Malam Istimewa in Zutphen
zaterdag 14 mei 2005 - maandag 16 mei 2005

3 mei 2005


"De Indische zomer strekt zich uit tot veel meer dan Den Haag alleen". Op 14 tot en met 16 mei wordt in Zutphen een bijzondere driedaagse Pasar gehouden. Onder meer bijzonder (istimewa) omdat op zondag 15 mei een historisch "Diamond-Tielman" concert: het eerste gezamenlijke optreden sinds 45 jaar van Andy Tielman (Tielman Brothers) en Riem de Wolff (Blue Diamonds).
Naast een grote tropische markt en vele Oosterse snackstands en restaurants staat muziek en dans op de pasar centraal. Een kleine honderd artiesten treden op. Naast het genoemde concert van Tielman en De Wolff op zondag, treden de zaterdag ervoor o.a. soulzanger "Big" John Russell op en de maandag erna ZZ & The Maskers.

Op de Pasar Istimewa is - als gebruikelijk - ook aandacht voor de mensenrechten in Indonesië. Tijdens de markt werven vier hulporganisaties fondsen voor onder meer een weeshuis op Lombok, straat­kinderen in Indonesië en de Papua's in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea.

Zo wordt de opbrengst van één van de stands geschonken aan Stichting Syafa'at ("Hulp aan anderen"). De stichting houdt zich bezig met de opvang van wezen en het stimuleren van sport en cultuur op Lombok. Syafa'at wil een weeshuis op Lombok openen, dat zich zelfstandig draaiend kan houden. Zo'n 100 kinderen van 2 tot 13 jaar moeten hier een onderkomen kunnen vinden. Uit de verkoop van geïmporteerde keramiek uit Lombok, donaties van particulieren en uit eigen middelen worden de nodige gelden verzameld.

Het Diamond-Tielman concert | Flyer: WN Productions

Meer informatie over de Pasar Malam Istimewa is te vinden op www.wnproductions.nl.

BRONNEN
1. Historisch concert Andy Tielman & Riem de Wolff [MS-Word document] Persbericht WN Productions 2005
    (24 april)
2. Indische zomer landt in Zutphen [MS-Word document] Persbericht WN Productions 2005 (24 april)

Terug naar boven


25 april: Herdenking van de proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken
maandag 25 april 2005

22 april 2005


Op 25 april 2005 is het 55 jaar geleden dat de Republiek der Zuid-Molukken in Ambon is geproclameerd. Dit historische feit wil de Regering in ballingschap van de RMS, de Pemerintah Darurat Republik Maluku Selatan, vieren met "het Molukse volk, de politieke -, kerkelijke -, maatschappelijke organisaties, de perkumpulan² negeri (dorpsverenigingen) en de samenwerkingspartners".

Moluks protest tegen de Indonesische regering, 1-7-2004 | Foto: Bas de Meijer
Moluks protest tegen de Indonesische regering, 1-7-2004
Foto: Bas de Meijer

De Nationale Viering van de onafhankelijk­heid van de RMS wordt om 11:00 uur gehouden in het Nederlands Congres Centrum te 's Gravenhage. met als thema's: "Siwa rima" (Vasthouden aan wat ons gezamenlijk bindt) en "Vrede en Vrijheid ook voor de Molukken!".

Voorafgaand aan de viering (9:30 uur) is een demonstratie gepland op het Malieveld.

De Pemerintah Darurat RMS roept in het bijzonder jongeren op om hierbij aanwezig te zijn, om "uitdrukking te kunnen geven aan:
  • het feit dat de RMS-strijd een levende strijd is;
  • de rol die de Molukkers zich in Nederland hebben aangemeten;
  • het feit dat de Molukken en de Molukkers nog steeds gebukt gaan onder het juk van de Indonesische Eenheidsstaat;
  • het feit dat ook de jongere generaties, die hier in Nederland zijn geboren en getogen, zich verbonden voelen met het lot van het volk op de Molukken."
De Pemerintah Darurat RMS wil de peringatan hari² nasional (nationale herdenkingsdag) op een waardige wijze laten verlopen. De deelnemers wordt verzocht zo veel mogelijk in traditionele kledij te komen om uitdrukking te geven aan de rijkdom van de Molukse cultuur.

Zie ook:
ME in actie tegen Molukse betogers (pop-up)

Terug naar boven


Naar het archief van 2004


wit vlak
© F. de Meijer 2001 -